3D katalog Regionální knihovny Karviná

Virtuální prezentace Regionální knihovny Karviná v prostředí Second Life - příspěvek se zaměřuje na popis nového 3D katalogu knihovny s ohledem na jeho použití.

K 1. 1. 2011 Regionální knihovna Karviná rozšiřuje své služby v 3D prostředí Second Life o nový virtuální katalog knihovního fondu.

Katalog je vytvořen tak, aby plně využíval prostorové grafiky a možností tohoto virtuálního prostředí. Katalog bude umístěn na druhém podlaží virtuální knihovny ve městě Bohemia.

Pro správné zobrazení a práci s 3D katalogem je zapotřebí v prostředí Second Life nastavit parametry grafiky Objects a Trees na maximum (Me - Preference - Graphics), zaškrtnout automatické spouštění médií (Me - Preference - Sound&Media - Allow Media to auto-play), síťové nastavení na maximum (Me - Preference - Setup - Network) a v případě, že v knihovně slyšíte hudbu, je ji nutno vypnout (najeďte na pausu - More - Parcel Streaming Audio). Doba zobrazení výsledku hledání a detailu je závislá na hardware a síťovém připojení Vašeho PC.

Pro vyhledávání v katalogu musíte nejdříve zvolit fond. Katalog je členěn do čtyř fondů, které jsou spouštěny kliknutím na  příslušnou levitující ikonu. Jedná se o tyto fondy: 1) knihy (sova čtoucí knihu), 2) mluvené slovo (ucho), 3) audio (noty) a 4) video (promítací kotouč).

Při výběru daného fondu ostatní ikony zešednou a nelze na ně již kliknout. Pokud si chcete vybrat jiný fond, je třeba vyhledávání v katalogu resetovat kliknutím na modrou nohu stojanu. Resetování se Vám projeví nastavením katalogu do počáteční podoby a znovu zobrazením všech ikon s možností výběru. Pro ukončení vyhledávání stačí resetovat katalog výše zmíněným postupem.

Po výběru fondu se Vám zobrazí obrazovka pro zadání požadovaného dotazu. Parametry, podle kterých můžete vyhledávat, se mění podle druhu vybraného fondu. Záznamy lze třídit podle názvu, autora či data vydání. Po najetí myší na zobrazované okno se Vám zobrazí navigační lišta, která Vám umožní znovu načtení obrazovky, posun vpřed a zpět. Pomocí této lišty je možný návrat na zadání nového dotazu výběru v případě, že neexistuje žádný výsledek, nebo chcete svůj dotaz změnit. Obdobně funguje i tlačítko, které se Vám zobrazí při nulovém výsledku v okně. Pokud bude dotaz obsahovat výsledek, zobrazí se Vám výsledkové okno, ve kterém budou odpovídající tituly s autory. Na jedné stránce se zobrazí maximálně deset výsledků. Pomocí navigace na stránce můžete zobrazit další nebo předchozí stránku s výsledky. Nyní si vyberete konkrétní titul - dojde k zobrazení podrobného detailu - nebo kliknete na autora a zobrazí se Vám informace o daném autorovi a jeho dílech. Zde až po výběru konkrétního titulu dojde k zobrazení detailu.

Detail obsahuje 5 oken, které se zobrazují, pokud okna obsahuji data. První okno z leva z pohledu avatara slouží jako fórum. Do tohoto okna můžete napsat vlastní názor na daný titul, popřípadě si přečíst již zapsané postřehy. Druhé okno obsahuje anotaci (obsah) díla. Ve třetím okně se nachází katalogizační lístek s povinnými údaji. Zároveň je zde možnost ohodnotit daný titul hodnotami 1 až 5. Čím vyšší je číslo, tím je titul hodnocen lépe. Čtvrté okno zobrazuje obálku díla a poslední páté okno Vám poskytne zvukovou nebo filmovou ukázku daného díla. Použití veškerých ukázek v tomto katalogu je písemně ošetřeno s majiteli autorských práv. Pokud se nacházíte v detailním zobrazení pro změnu fondů nebo parametrů vyhledávání použijte, prosím, reset katalogu.

Jednotlivé obrazovky si můžete přiblížit přes lupu v navigační liště oken nebo můžete zmačknout a držet klávesy CTRL+ALT a levým tlačítkem myší (změní se na obdélníček) kliknout na dané okno. Pak jen kolečkem na myši přibližujete nebo oddalujete obraz. Ukončení modu prohlížení provedete stiskem klávesy ESC.

Závěrem je nutno napsat, že data jednotlivých fondů se průběžně doplňují a rozšiřují. Máte zde také možnost uživatelského nastavení vzhledu zobrazení oken (levitující ikona klíče). Jedná se o nastavení velikosti písma, zapnutí či vypnutí efektů a stínu nebo zobrazení oken v modu základním nebo kontrastním. Ukončení nastavovací obrazovky provedete kliknutím na modrou nohu katalogu.

Přejeme Vám příjemnou práci s našim 3D katalogem!

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

40 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019
They're delivered by the absolute best degree engineers will's identity recognized for your polo dress making. You'll discover polo Ron Lauren inside selective cluster which incorporate specific classes for men, ladies. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019

I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. 유흥 업소 알바

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019

"How to mange your USPS benefits contributions with USPS Liteblue. View your USPS employee benefits, and learn about Health Plans, FEHB, FSA, FEGLI with the USPS New Employee Benefits Handbook". usps health benefits plan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Three are normally shoddy Ralph Lauren accessible available to be purchased every last time you wish to purchase. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
A tolerable blog reliably considers new and stimulating information and remembering that understanding I have feel that this blog is genuinely have every last one of those quality that qualify a blog to be a one. 메이저놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
Truly great post. I just unearthed your blog and needed to state that I have truly delighted in perusing your blog entries. Any way I'll be buying in to your nourish and I trust you post again soon. gutter repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 9. 2019
As a matter of fact I read it yesterday however I had a few contemplations about it and today I needed to peruse it again on the grounds that it is exceptionally elegantly composed. site de rencontre sérieux
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Ideal for celebrations, events and tours, what better way to travel in style than in your very own Perth party bus. Whatever the occasion, Bust-A-Move is your sophisticated solution to transporting you and your guests safely to your desired destination, all whilst having fun with your guests in a fully decked out party bus. PARTY BUS PERTH
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
d’Vine Wine Tours is a new and exciting tour company that was launched in Winter 2013. Ewen and Breana Lawrie are the proud team behind the opening of this fresh, youthful and crisp take on the wine tourism industry. Both born and bred in Perth, they fell in love with Western Australia’s lush South West region swan valley
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
Shocking learning and I seize the opportunity to bestow this kind of information to my mates and desire they like it they why I do.. Psychiatrist in jaipur
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
Full catalog of equipment for the production. Huge selection asic miner devices for the crypto-currency. Retail and wholesale. For regular customers cumulative discounts. Dayun Zig Z1
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
Full catalog of equipment for the production. Huge selection asic miner devices for the crypto-currency. Retail and wholesale. For regular customers cumulative discounts. Dayun Zig Z1
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
Full catalog of equipment for the production. Huge selection asic miner devices for the crypto-currency. Retail and wholesale. For regular customers cumulative discounts. Dayun Zig Z1
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 9. 2019
I was extremely satisfied to discover this site.I needed to thank you for this incredible read!! I certainly getting a charge out of each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. voyance discount
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
Serving Kyneton and the surrounding area for more than a quarter of a century, our aim is to share our love of all styles of literature with people of all ages, backgrounds & abilities Kyneton Bookshop
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 10. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance in addition, Thanks. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 10. 2019
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. water restoration overland park
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 10. 2019
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. bellevue plumber
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. 소액결제현금화
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
French website to learn fortune telling and divinatory arts. For both beginners and profesionnals ; everyone can connect to the stars and see the future. Unravel your path of fate. See through your present, past and future thanks to the numerology, astrology and tarot cards. 0892 22 20 22 : the number to call when you need answers. voyance magie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
This post is extremely heavenly. I extremely like this post. It is extraordinary compared to other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! affordable business cards near me fast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance in addition, Thanks. catalog design for cheap
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
I at last discovered sublime post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark districts. thanks.Quality presents is the key on welcome the guests to visit the page, that is the thing that this site page is giving. world impact thanks to printing machinery revolution
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
I at last discovered sublime post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark districts. thanks.Quality presents is the key on welcome the guests to visit the page, that is the thing that this site page is giving. world impact thanks to printing machinery revolution
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
I at last discovered sublime post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark districts. thanks.Quality presents is the key on welcome the guests to visit the page, that is the thing that this site page is giving. world impact thanks to printing machinery revolution
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
An obligation of appreciation is all together for the informational and pleasing post, plainly in your blog everything is extraordinary.. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
I starting late went over your article and have been examining along. I have to express my significant regard of your composed work inclination and ability to impact perusers to scrutinize from the most punctual beginning stage to the end. I should need to examine more avant-garde presents and on share my thoughts with you. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
Put aside me chance to see most of the comments, in any case I really got a kick out of the survey. It exhibited being to a great degree valuable to me and Im positive to most of the examiners perfect here! Its constantly wonderful when you can be instructed, and additionally locked in! I am certain you had beguiling composed work this audit. 메이저토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
Through this post, I understand that your awesome data in playing with each one of the pieces was especially helpful. I exhort this is the essential spot where I find issues I've been filtering for. You have an adroit yet charming technique for forming. 조루수술
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. near me document printers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
You re in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic activity on this subject! cheap printing at 55printing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
You re in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic activity on this subject! cheap printing at 55printing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you! printing every door direct mail flyers and postcards for cheap at 55printing.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019
This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. mailing printed goods
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 10. 2019
We are tied directly into the sate’s renewal database which allows us to process your request almost instantly. bk88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019
It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. rencontre gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019
It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. rencontre gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 11. 2019
Mmm.. awesome to be here in your article or post, whatever, I figure I should moreover lock in for my own particular site like I see some extraordinary and invigorated working in your site. bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019

Here at this site staggeringly the essential material amassing so everybody can regard a brain boggling plan. 그래프사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2019
There is a lot of info like that to think of. That is an astonishing exhort improving. I profit by the thoughts over as keynotes yet simply, there are difficulties like the one you lift where amongst among the most essential focuses will be operating in real excellent positive self-image. I do not pertain to if the very best strategies have in truth entirely took place around components like that, yet I verify that your task is simply uncovered as a comparable opportunity. mortgages blue square

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback