Adam Herout: Tao diplomky

Jarní blok expertů na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně odstartoval 19. 2. 2015 Doc. Ing. Adam Herout, Ph.D. s tématem, které je přínosné pro všechny studenty vysokých škol – Tao Diplomky. Každý student, který hodlá úspěšně ukončit své studium, musí vytvořit a obhájit svoji diplomovou práci. Na této přednášce měli studenti jedinečnou příležitost načerpat cenné informace, jak při své práci postupovat. Docent Adam Herout vyučuje na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Na svém webu http://www.herout.net/tao-diplomky/ již několik let publikuje články o psaní diplomových prácí z pohledu školitele a kouče. Ve volném čase se věnuje profesionálnímu koučování.

Úvod přednášky začal malým zamyšlením, co je důležité na přístupu k diplomové práci? Z publika zazněly odpovědi jako – napsat ji, dobře si definovat téma diplomové práce, přinést něco nového, dobře zvládnutý timemanagement, diplomka by měla bavit a podobně.

Jak dát své diplomové práci maximum a také od ní maximum získat? Diplomová práce je jakýmsi obrazem studentovy práce. Student napsáním diplomové práce prokazuje své nabyté znalosti a dovednosti. Je schopen zpracovat odborný text a obhájit výsledky své práce. Diplomovou práci by měli studenti brát spíše jako počátek své kariéry, než jako konec svého studia.

Adam Herout

První důležitou tezí, kterou přednášející představuje je, že diplomka se řeší, nikoli píše. Je třeba něco vymyslet, vyzkoumat, shromáždit, uspořádat, navrhnout, otestovat. Až po vyřešení problému se diplomka píše. Pro vypracování dobré diplomky se musí student připravit na to, že své práci musí věnovat mnoho práce navíc. Jak přednášející na svých stránkách uvádí, pro vynikající diplomku je třeba se připravit na „Krev, dřinu, slzy a pot“

Další důležitou tezí je, že ačkoli se diplomka řeší, její sepsání je velmi důležité. Jde o představení myšlenek, které zde budou ještě mnoho let. Při psaní je vhodné opakovaně se ptát – komu diplomku píšeme? Kdo je čtenář, který si ji chce přečíst? K čemu to může být užitečné? To jsou otázky, které bychom si měli neustále pokládat. Je důležité k práci přistupovat s myšlenkou na její přínos pro ostatní. Mysleme na to, že jednou může být naše práce někomu užitečná.

 

Při psaní diplomová práce bychom měli postupovat dle navržené struktury:

 • Úvod
 • Shrnutí stavu poznání
 • Navrhovaná metodologie
 • Přínos
 • Vyhodnocení
 • Diskuse
 • Závěr
 • Použitá literatura

 

Úvod textu slouží jako pozvání čtenáře k čtení naší práce, zve ho dál (přednášející jej přirovnává k chodbě domu, kde vítáme návštěvníky). Jedná se o seznámení čtenáře s naší prací. Při tvorbě úvodu můžeme vycházet z doporučené struktury: Motivace - Definice problému - Existující řešení –

 

Moje řešení – Přínosy. Pokud nedokážeme v úvodu správně definovat přínosy naší práce, pak jsme s největší pravděpodobností vytvořili makulát[i].

 

Shrnutí stavu poznání je v každé diplomové práci velmi důležité. Jedná se o shrnutí myšlenek autorů, kteří se tématem zabývali před námi. Tato část práce obsahuje spoustu citací autorů a literatury, ze které při své práci čerpáme a vycházíme. Při výběru zdrojů je třeba postupovat s velkou pečlivostí, vybírat kvalitní, hodnověrné a relevantní zdroje. Každý zdroj je třeba řádně ocitovat, aby naše práce nebyla označena jako plagiát.

 

Navrhovaná metodologie představuje část práce, kde se věnujeme představení postupu práce, návrhu řešení, popisu výzkumu. Popišme způsoby řešení. Jak byla daná problematika řešena a jak ji budeme řešit my. Stanovíme si hypotézy, na které získáme odpověď z provedeného výzkumu.

 

Přínos a vyhodnocení je část práce, která vychází z našeho výzkumu, poznání. V této části je dobré zdůraznit, jaké jsou přínosy naší práce.

 

Závěr

V závěru práce je doporučená struktura  – proč práce vznikla, popsat výsledky našeho zjištění, zdůraznit přínosy naší práce, přidat návrh našeho řešení. Na tomto místě je dobré připomenout, že byly splněny všechny body zadání a upozornit na možná jiná řešení. Otevřít otázku, jak by se dalo v naší práci dále pokračovat. Závěr je velmi důležitou částí naší práce a proto je velmi důležité jej napsat s velkou pečlivostí.

 

Zdroje

Při používání zdrojů vybírejme kvalitní, hodnověrné, relevantní a autoritou ověnčené zdroje k citování.

 

Abstrakt

Abstrakt je velmi důležitý. Není přímo součástí práce, ale jedná se o uměle vytvořenou část práce sloužící k indexaci. V abstraktu bychom měli představit téma práce, problém, který budeme řešit, účel práce, jak byl problém vyřešen a zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce, zmínit konkrétní výsledky a zdůraznit užitek pro čtenáře a vědu. Přednášející doporučuje napsat abstrakt na počátku práce a tím mít vytvořený jakýsi projekt diplomové práce.

 

Na závěr pár technických poznámek:

Text prokládaný obrázky je pro čtenáře příjemnější. Při vkládání obrázků dbejme na to, aby byl obrázek dobře čitelný, aby byl pro čtenáře pochopitelný. Každý obrázek musí fungovat sám o sobě. Důležitá je kvalita obrázků, existuje vektorová grafika, kdy nejsou obrázky deformovány komprimací. Grafy a tabulky se musí samy vysvětlit. Čtenář musí z grafů, které jsou opatřeny popiskem a legendou jednoznačně pochopit, co zobrazují i bez přítomnosti dalšího textu

 

Z přednášky bychom si měli odnést základní tři pravidla:

 • Diplomka se řeší
 • Makulát je zlo
 • Dbejme na to, pro koho svoji práci píšeme, jak může být práce pro čtenáře užitečná

Adam Herout

Zdroje:

Herout, Adam. Tao diplomky. [přednáška v Bloku expertů] Brno: KISK FF MU, [19. 2. 2015].

MALÁ, Radmila. Tao diplomky. [souhrn přednášky v Bloku expertů]. [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-02-22].[i] Dle slovníku cizích slov – Makulát, makulatura znamená potištěný nebo popsaný papír jako odpad; vadné tisky nebo výtisky; bezcenná tiskovina nebo kniha

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback