Antikvariáty. Část II.: Historie antikvariátů po roce 1989 až do současnosti

Druhá část článku pojednávajícího o antikvariátech, jejich historii a vývoji, činnosti a budoucnosti ve 21. století, je zaměřena na vývoj antikvariátů po roce 1989. Autorka dále popisuje stav antikvariátů v Brně a dokládá jej množstvím dobových fotografií.

Pozn. redakce: jedná se o druhou část výtahu z bakalářské diplomové práce: JANOŠOVÁ, Marta. Antikvariáty, jejich historie, vývoj, činnosti a využití v moderní době. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2010. 79 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.

Historie antikvariátů po roce 1989 až do současnosti

Vývoj, který jsem popsala, by pravděpodobně zůstal beze změny ještě několik let, ale rok 1989 změnil mnohé - i fungování antikvariátů.

Před rokem 1989 neexistovaly samostatné obchody s antikvárními knihami, neboť všechny spadaly pod národní podnik Kniha. Po Sametové revoluci se situace začala velmi rychle měnit a to tak, že mnozí pracovníci dříve zaměstnaní ve státních antikvariátech se začali osamostatňovat a zakládali si své vlastní antikvariáty.

Domnívám se, že začátek 90. let byla pro antikvariáty nejlepší doba za celých dvacet jedna let od převratu v roce 1989. V této době neměly antikvariáty nouzi o zákazníky, navíc přibylo i mnoho zahraničních zákazníků. Lidé měli zájem úplně o všechno, a to od starých knih psaných v němčině, české a zahraniční beletrie až po drahé sběratelské kousky. Internet byl ještě dalekou vizí budoucnosti, a proto, když někdo sháněl nějakou knihu, musel buď poctivě (a často) obcházet všechny antikvariáty ve svém okolí, aby hledanou knihu sehnal nebo do antikvariátu přímo zavolat. Příjemné na tomto období bylo především to, že se příliš nelišilo od doby před revolucí. Antikváři měli své zaběhnuté zvyky, které se nemusely změnou politiky příliš měnit.

Druhá polovina devadesátých let však již přinesla určité změny. Změny nastaly především v tom, že se lidem rozšířily možnosti trávení volného času. Prosazovala se také více média, která nebyla před revolucí tolik rozšířena. Bylo téměř samozřejmostí, že každá domácnost vlastní alespoň jednu televizi. Televizní stanice začaly vysílat mnoho odpoledních seriálů ze zahraničí, což začalo ubírat čtenáře především mladší věkové generace. Do domácností také začaly pronikat i počítače, avšak zatím bez rozšíření internetu. Lidé přestávali mít o četbu zájem, což bylo způsobeno především televizním médiem a také nedostatkem času a klidu na čtení.

Za úbytek zákazníků antikvariátů nemohly však jenom média a nedostatek času, dalším důležitým faktorem byla také nově vznikající nakladatelství.

Do roku 1989 zde po čtyři desetiletí existovalo jen něco málo přes 40 poměrně velkých státních nakladatelství. (...) Po listopadu 1989 vznikly během krátké doby asi tři tisíce soukromých nakladatelství, jejichž konkurence stará nakladatelství brzy zlikvidovala. [1]

Nově vzniklá nakladatelství často vydávala nové knihy od zvučných jmen zahraničních autorů píšících bestsellery, popřípadě díla autorů, kteří byli do roku 1989 zakázaní. Většina spisovatelů a děl, kterých byl dříve nedostatek a byli sehnatelní jen v antikvariátech jako podpultové zboží, byla nyní nabízena v běžné knižní distribuci.

V druhé polovině 90. let se také začínají objevovat první velké knihkupecké domy a knihkupecké řetězce jako například Jan Kanzelsberger, Kma a další. Tyto nově vznikající knižní velkoobchody měly za následek, že zákazníci antikvariátů a malých knihkupectví se začaly přeorientovávat na tuto formu nabídky, protože nabízela daleko větší výběr knih a na rozdíl od antikvárního zboží se jednalo o knihy nové.

Změny, které proběhly na konci dvacátého století v antikvářské oblasti, byly velké a antikváři se jim museli, pokud chtěli na knižním trhu přežít, přizpůsobit. Avšak změny, co přišly s novým tisíciletím, byly daleko větší.

Knih začalo být velké množství a to z toho důvodu, že denně vycházelo (a stále vychází) několik desítek knižních titulů. Lidé se začali zbavovat starých knih, aby měli kam ukládat nové, popřípadě se jich chtěli zbavit z toho důvodu, protože je již omrzely nebo je zdědili a byly jim k ničemu. Jejich cesty často směřovaly do antikvariátů, které již byly knihami s podobnými osudy přeplněny. V tomto období nastal velký zlom v antikvářské praxi, neboť začala nabídka knih převyšovat poptávku.

Obliba knih klesala a naopak stoupala popularita internetu a později sociálních sítí. Pro mnohé antikváře tento vývoj znamenal existenční problémy, a proto také mnoho antikvariátů v této době zkrachovalo. Trávení času na síti, hraní her a sledování filmů se stalo velkou konkurencí nejen antikvářů, ale všech, kteří se zabývali knižním obchodem. Paradoxně právě internet a sociální sítě mohou antikvářům velmi výrazně pomoci.

V dnešní době se stal internetový obchod, který je součástí kamenných obchodů, nutností a to nejen pro antikváře, ale pro všechny podnikatele.

Obchod s antikvárními knihami se velkou měrou přesouvá na internet a kamenné obchody přestávají hrát důležitou roli, [2]

říká v rozhovoru pro Grand Biblio Tomáš Maděra, majitel pražské sítě antikvariátů. Díky tomu mnozí zákazníci, kteří dříve denně obcházeli své oblíbené prodejny antikvárních knih, se dnes pro změnu dívají každý den na internetové e-shopy těchto antikvariátů.

V České republice je poměrně hodně antikvariátů, které se koncentrují hlavně do větších měst, a proto je jich také nejvíce soustředěno v Praze. U nás jsou prodejny antikvariátů nejčastěji umístěny ve středu města, ale v poslední době převládá trend ze zahraničí, kdy se antikvariáty přesouvají na okraje větších měst.

Internet totiž propojuje vzdálená místa a už je jedno, kde obchod je. [3]

Objevují se také antikvariáty, které nemají kamenný obchod a prodávají pouze na internetu, mezi takové obchody patří například on-line antikvariát sídlící v Brně, jehož název zní Shiori antikvariát a majitelem je Jaroslav Dolejš.

Internet má pro antikváře výhody, ale i nevýhody. Kromě možnosti mít svůj vlastní internetový obchod, umožňuje také antikvářům sledovat ceny knih u konkurence, což má často vliv na ceny knih. Antikváři totiž

nasadí cenu, ostatní to opíšou a kniha se zdraží. [4]

Novým internetovým fenoménem se staly servery, které nabízejí lidem možnost si své knihy prodat sami, a to prostřednictvím aukcí. Z toho důvodu mnohem méně lidí, oproti minulým rokům, navštěvuje antikvariáty, pokud chtějí nějakou knihu sehnat či prodat. Daleko jednodušší pro ně je využít možnost vydražit si a koupit knihu například na Aukru. Ale i Aukro má svá úskalí, mezi která patří především velikost cen.

Na Aukru jsou často uměle vyhnané ceny, dva se dohodnou a cenu vyhodí. [5]

Díky internetovým aukcím je stále běžnější, že antikvář přichází o každodenní naději, že mu někdo může přinést nějakou krásnou a vzácnou věc. Podle Aleše Tejkla, majitele pražského antikvariátu ALTE, je dnes téměř zázrak, když se do antikvariátu dostane nějaký skvost. [6] Tím pádem se dnes antikváři daleko méně poštěstí narazit na pěknou a starou knihovnu, kterou by děti a vnoučata prodávali po svých rodičích a prarodičích. Často to dají rovnou na nějakou internetovou aukci, protože se chtějí knih rychle zbavit. Málokterý z nich však tuší, co prodávají.

Když se kniha dochová v naprosto neporušeném stavu, tak má pro sběratele stonásobnou cenu, což ti, co prodávají, mnohokrát nevědí, [7]

říká Michal Hulla, majitel 1. Podzemního antikvariátu.

Antikvariáty se dnes mezi sebou velmi liší, nelze je porovnávat dohromady. Rozdíly se nacházejí jak mezi městskými a maloměstskými, tak i v uspořádání jednotlivých prodejen.  Většina antikvariátů bojuje s nadbytkem knih, se zmenšující klientelou a s trendem rostoucích cen. V dnešní době musí být antikvář bojovník, musí se zajímat o nové trendy, které mu mohou přitáhnout zákazníky. Obchod se starými knihami se totiž stává byznysem, na kterém se dá vydělat, jestliže se antikvář umí „otáčet" a má hlavně štěstí. Pokud se antikvář brání novým technologiím nebo se nechá ukolébat klidnou mu vyhovující situací, tak to může také znamenat zánik jeho podnikatelské existence a to pouze z důvodu nepřizpůsobení nastalé situaci.

Historie antikvariátů v Brně

Historie brněnských antikvariátů se začala psát roku 1898, kdy 1. března tohoto roku otevřel své knihkupectví a antikvariát Arnošt Píša. Prodejna se během patnácti let dvakrát stěhovala, vždy do větších prostor, až se natrvalo usadila v roce 1913 na České ulici č. 28, kde současně sídlilo i nově vybudované knihkupectví. Podnik se tak skládal z velké části z knihkupectví, kde byla část prodejny vyčleněna antikvariátu, dále obrazárně, bylo zde i místo pro vydávání knih a přípravu na exportování knih v balících a kanceláře vedoucích. Prodejna byla vybavena velkými mramorovými pulty, které poskytovaly dostatek místa pro vystavené zboží.

Do rozvoje podniku neblaze zasáhla první světová válka, neboť většina mužských zaměstnanců musela odejít na frontu. Pan Píša měl to „štěstí", že se narukování na frontu vyhnul, ale to jen proto, že ho před ní zachránila náhlá operace. Po válce nastoupilo do podniku, který také vydával knihy, mnoho nových zaměstnanců, kteří přispěli k celkovému rozvoji obchodu.

Další změny nastaly v 30. letech, kdy dům na České ulici č. 28 koupila Slovanská pojišťovna a přestavěla jej do modernější podoby. Celá prodejna byla vybavena jednotnými kovovými portály.

Roku 1935 předal sedmdesátiletý Arnošt Píša podnik svému synovi Miloslavovi, který pokračoval v knihkupecké a antikvářské tradici. Prodejna vzkvétala a těšila se velké oblibě, ale blížící se druhá světová válka přinesla komplikace i do obchodu na České. Prodejnu několikrát navštívilo gestapo a oba dva Píši vyslýchalo. Miloslav Píša byl dokonce gestapem odveden a strávil v jejich „péči" na Kounicových kolejích přibližně čtvrt roku. Mnoho pracovníků obchodu bylo nasazeno v Říši nebo byli nuceni pracovat pro brněnské podniky. Při osvobozování Brna v roce 1945 byla většina výloh rozbita, ale prodejna se brzy vzpamatovala a obnovila provoz.

Po válce Miloslav Píša poznal, že bude zájem o obchody, které se zabývají prodejem antikvárních knih, a proto z toho důvodu roku 1949 nabídl podnik nakladatelství Orbis, které bylo pověřeno organizací všech antikvariátů. Díky tomuto rozhodnutí mohl vzniknout největší antikvariát na Moravě, který fungoval až do roku 1992. [8]

Pravděpodobně to bylo od M. Píši prozřetelné rozhodnutí, protože antikvariátu na České se dařilo a těšil se velké oblibě u zákazníků, v čemž mu samozřejmě pomáhalo také jeho výhodné umístění. Obchod se mohl chlubit dvaceti třemi bohatě vyzdobenými výlohami a velkou nabídkou knih v regálech prodejny, které bylo možné si volně prohlížet (foto viz příloha č. 1). To, že se jednalo o obrovský podnik, potvrzuje i fakt, že jeho roční obrat v osmdesátých letech 20. století překračoval hranici čtyř miliónů korun.

Stejně jako pražské antikvariáty, tak i brněnské spadaly pod národní podnik Kniha. Vedoucím antikvariátu na České byl v 70. a 80. letech  Luboslav Pálka, pod nímž pracovalo mnoho kvalifikovaných pracovníků specializovaných na určité oblasti. V této době vzkvétalo především oddělení grafiky pod vedením Karla Sedláčka a jeho spolupracovníka J. Janoše. Toto oddělení sousedilo s částí prodejny, která byla vymezena pro hudebniny, o jehož modernizaci se zase zasloužil Stanislav Krejčí. Dnes má pan Krejčí svůj vlastní specializovaný antikvariát na hudebniny, o němž se ještě zmíním.

Stejně jako v pražských antikvariátech, tak i v brněnských byl seznam zakázaných knih a autorů (viz příloha č. 2). V Brněnském večerníku z roku 1990 pan Petr Bouda, majitel prvního soukromého antikvariátu v Brně, vysvětluje, jaké knihy (například Žert od Kundery nebo Benešovy paměti) se musely vykupovat a kam pak putovaly:

Měli jsme instrukci právě tuhle literaturu skupovat. (...) Všechny seznamy nakoupených knih musely ovšem nejdřív projít rukama obvodních instruktorů z podnikového ředitelství Knihy, který z nich uvolňoval k prodeji výtisky nezávadné. [9]

Knihy, které byly označeny jako závadné, tak končily ve sklepě na České ulici. Naštěstí málokterou knihu potkal takový nezáviděníhodný osud, většinou se totiž vedoucí dohodl se zákazníkem na prodeji, a to „bez papíru". Pro některé autory a jejich díla platila speciální pravidla,

... například jsem mohl prodávat Hanzelku se Zikmundem, pouze do výlohy jejich knihy nesměly, [10]

dodává v článku ještě pan Bouda.

V Brně, jak už bylo výše naznačeno, bylo více antikvariátů, než jen antikvariát na České ulici, i když ten měl v moravské metropoli téměř centrální funkci. Dalším antikvariátem byl antikvariát na dnešní Rašínově ulici (dříve na ulici 9. Května), jehož vedoucím byl Vladimír Dundr. Po něm funkci vedoucího převzala Blanka Sobotková. Antikvariát „U Jakuba" nebo také „U Jakubské věže", jak se mu dnes říká, zůstal na Rašinově ulici dodnes, jen se přestěhoval o dům blíže ke kostelu Sv. Jakuba a na jeho původním místě je dnes textilní galanterie.

Do roku 1989 mělo Brno dva antikvariáty, ale těsně po revoluci, v roce 1990, vznikl další antikvariát v Brně a to na Kounicově ulici (dříve Leninova ulice), jehož majitel byl již zmiňovaný pan Petr Bouda. Tento antikvariát byl dokonce v roce 1992 pár měsíců jediným antikvariátem v Brně. Toto prvenství mu vydrželo do té doby, než vznikly nové antikvariáty bývalých zaměstnanců Knihy.

Prvenství antikvariátu na Kounicove ulici nastalo díky tomu, že v roce 1992 ukončil svou činnost národní podnik Kniha a tím pádem skončila i éra největšího antikvariátu na Moravě. Zákazníci mohli ještě pár týdnů začátkem roku 1992 knihy nakupovat, ale výkup knih byl již zastaven. Prodej se definitivně zastavil v únoru téhož roku, kdy zaměstnanci dostali výpověď. Po skončení prodeje antikvariátu byla budova zbourána a na jejím místě byla postavena budova nová. Místo, které platilo sedmdesát devět let za kulturní centrum, nahradila banka (foto viz příloha č. 1).

Mnoho bývalých zaměstnanců antikvariátu si založilo své vlastní prodejny s antikvárním zbožím, z nichž mnohé fungují do dnes. Jmenovat mohu například pana Petra Vintrlíka, který se snažil pokračovat v tradici započaté na České ulici. Svůj antikvariát si otevřel na Masarykově ulici a nazval ho „Píšův". Název však nevydržel dlouhou dobu, protože byl za krátkou dobu přejmenován na Antikvariát Vintrlík, což bylo a je pro majitele rozhodně praktičtější. Antikvariát Petra Vintrlíka také několikrát od svého založení změnil adresu, až se nakonec natrvalo usídlil pod Zelným trhem na Kapucínském náměstí.

Dalším bývalým zaměstnancem byl Libor Chloupek, který si založil antikvariát Alfa. Tento obchod se nacházel v Alfa-pasáži na Poštovské ulici, podle čehož vzniklo i pojmenování. Po pár letech se však přestěhoval na ulici Veselou, kde se nachází stále. Jménu, které antikvariátu dal, zůstal věrný.

Pan Stanislav Krejčí, který byl ve starém antikvariátu odborníkem přes hudebniny, má dnes také svou vlastní prodejnu na Kobližné, kterou nazval Musica. Jedná se o jedinečný obchod, který se zaměřuje na noty, zpěvníky, gramodesky, CD, kazety a mnoho dalšího spojeného s hudbou.

V antikvariátu na České měl Pan Jindřich Janoš na starost hlavně oddělení s grafikou. Po zrušení antikvariátu si pan Janoš v roce 1993 založil se svým známým, Jiřím Petržilkou, antikvariát Janoš & Petržilka na Kopečné ulici. Koncem roku 2008 se však po vzájemné domluvě rozhodli oddělit a od 1. 1. 2009 má každý vlastní antikvariát. Pan Janoš nyní pracuje na ulici Kotlářské.

Aktuálně má Brno deset kamenných antikvariátů a jeden on-line antikvariát, jehož majitelem je Jaroslav Dolejš.

Obrazová příloha

1) Dobové fotografie antikvariátu na České ulici č. 28:

Většina fotografií antikvariátu pochází z doby těsně před ukončením prodeje.

Záběr na venkovní výlohy

Záběr na vnitřní výlohy v průchodu, kde byl boční vstup do antikvariátu  

Vnitřní uspořádání prodejny pár dnů před ukončením prodeje

Na záběrech si lze povšimnout, že regály jsou již téměř prázdné

Záběr na oddělení hudebnin a grafiky. V popředí stojí pan Stanislav Krejčí, v pozadí pan Jindřich Janoš

 

Barevná fotografie zabírající oddělení grafiky (J. Janoš nalevo), ještě dlouhou dobu před tím, než se měl antikvariát zavírat

Pan Krejčí (napravo) a jeho království, jímž bylo oddělení hudebnin

Dobový novinový ústřižek sdělující konec prodeje v antikvariátu

Dobový novinový ústřižek oznamující zbourání budovy, kde stával antikvariát

2) Seznam literatury nevhodné k dalšímu rozšiřování:

 

Použité zdroje

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. 1. vydání. Praha: Paseka, 2003. 256 s. ISBN 80-7185-516-2.

MADĚRA, Tomáš. Jak jsem se stal antikvářem. Grand Biblio, únor 2009, roč. 3, č. 3, str. 8-9, 50 s. ISSN 1802-3320.

KAŠPAR, Lukáš. Byznys s příchutí nostalgie. Magazín Víkend Pravidelná příloha deníku MF Dnes, březen 2010, 27. března 2010, str. 17-19, 48 s. ISSN 1210 1168.

KAŠPAR, Lukáš. Poslední dobré časy přišly s revolucí. Magazín Víkend Pravidelná příloha deníku MF Dnes, březen 2010, 27. března 2010, str. 17-19, 48 s. ISSN 1210 1168.

Brněnský večerník. 1988 (?). (Novinový ústřižek zapůjčený ze soukromé sbírky J. Janoše)

H + Z: Do výlohy ne. Brněnský večerník, leden 1990, 24. ledna 1990, roč. 21. č. 17, str. 1-2. (Novinový ústřižek zapůjčený ze soukromé sbírky J. Janoše)

Poznámky


[1] str. 32, PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. 1. vydání. Praha: Paseka, 2003.

[2] str. 9, MADĚRA, Tomáš. Jak jsem se stal antikvářem. Grand Biblio, únor 2009, roč. 3, č. 3.

[3] str. 18, KAŠPAR, Lukáš. Byznys s příchutí nostalgie. Magazín Víkend Pravidelná příloha deníku MF Dnes, březen 2010, 27. března 2010.

[4] str. 19, KAŠPAR, Lukáš. Poslední dobré časy přišly s revolucí. Magazín Víkend Pravidelná příloha deníku MF Dnes, březen 2010, 27. března 2010.

[5] str. 19, Tamtéž.

[6] str. 18, KAŠPAR, Lukáš. Byznys s příchutí nostalgie. Magazín Víkend Pravidelná příloha deníku MF Dnes, březen 2010, 27. března 2010.

[7] str. 19, KAŠPAR, Lukáš. Poslední dobré časy přišly s revolucí. Magazín Víkend Pravidelná příloha deníku MF Dnes, březen 2010, 27. března 2010.

[8] Brněnský večerník. 1988 (?). (Novinový ústřižek zapůjčený ze soukromé sbírky J. Janoše)

[9] str 1, H + Z: Do výlohy ne. Brněnský večerník, leden 1990, 24. ledna 1990, roč. 21, č. 17. (Novinový ústřižek zapůjčený ze soukromé sbírky J. Janoše)

[10] str. 1, Tamtéž.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

143 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... Website Design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. iq option india
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Mygiftcard site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. oasis login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Desert safari deals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2018

An intriguing discussion is worth comment. I think that you ought to publish more on this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people don't discuss these issues.  <a href="http://www.desertsafarirides.com/">desert safari deals</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2018

Hello there! I just want to offer you a big thumbs up for your great info you have right here on this post. I'll be coming back to your web site for more soon Desert safari deals

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. Commercial Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. long distance relationship
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. http://www.moncler-factory-outlets.com/liteblue-get-access-inner-furthermore-handle-11oz-valuerite-smaller-business-products/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. escort in dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Website Development Company in Jaipur
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Website Development Company in Jaipur
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. top seo company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. treatment options for autism
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. siri local dental office
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Energetisches Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. escorts in london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. pretty indian escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. outcall escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Olney maid service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. sofaiswork
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Style & design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. lifestyle blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Photography courses sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Photography courses sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Explainer Video Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Contract Cleaning Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. who handles dui cases
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Visit this site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. artificial turf56
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. k9 turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. go green with turf suppliers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. synthetic turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Shutterfly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. wordpress
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Shutterfly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Shutterfly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://syntheticturflocal.wordpress.com/2018/12/15/why-schools-colleges-and-students-prefer-synthetic-turf/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. fetish escort london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. busty escorts london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. seo agency london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. تعارف
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. ออแกไนซ์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. บท็อกซ์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. แปลภาษา
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2019

This is very interesting content!  I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them.  You are great.

<a href="https://htv.com.pk/ur/entertainment">Entertainment in Urdu</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Emmaus Pa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Emmaus Pa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. articles on various topics
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Palmetto Pool Heaters
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 2. 2019
Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. Palmetto Pool Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Ellenton Pool Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Ellenton Pool Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. prepaid gift balance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... Liquid Incense
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. uniqueonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. uniqueonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. 007onlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. kartenspiele
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. tischspiele
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. http://2onlinecasinos.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 007onlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 007onlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. free weights set
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. voyance par telephone gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. free weights set
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. jackpotmaker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. iloveonlinecasinos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. casino-automatenspiele
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. onlinecasino24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. onlinelottospielen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. sportwetten-guide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... Bradenton Pool Heaters
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Parrish Pool Repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Palmetto Pool Repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. social media management
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. security company bromsgrove
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. security company shrewsbury
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Fashion sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. https://idealizowane.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019

I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. dfw foundation repair services

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 100 Treatises
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. search engine optimization analysis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Kensington escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. internet marketing services nearby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. mynba2k17 app gone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. SEO Company Los Angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. como bajar de peso en 30 dias
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. voyance gratuite telephone 24h 24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. submissive escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. makeup artist course
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. writing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Walmart one
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. Oursainsburys
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. بک لینک
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. ABC ya
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. agen bola
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. happyluke - เกมส์ออนไลน์คาสิโนตัวจริง
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. independent escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. poker online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019

The article was great, I accidentally saw it and I was really attracted to it, hoping it would be well known. This post is very useful, I admire the author, hope you will succeed in the next post, I will continue to follow your post.

<a href="http://jogos360.games/">jogos 360 gratis</a>, <a href="https://www.jogos.live/">Jogo para menina</a>, <a href="http://iogames.name/">io game online</a>

 THUYHANG

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

<a href="http://friv4school2020.net/">friv 4 online</a> <a href="http://www.abcya.xyz/">abcya xyz free</a>  <a href="http://friv4school2017.org/">friv 2017</a> 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

http://friv4school2020.net/ http://www.abcya.xyz/ http://friv4school2017.org/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Indy Psychic Readings
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. happyluke login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Best Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. shirts printing of corporate company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. jadwal piala eropa 2020
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. กางเกง ยีน ส์ เท่ ๆ
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Cheap Towing Rates
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. http://qqpokerdomino.club/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
New blogs are emerging the whole single one one of minute. Learn how to begin a blog of your own.mua bảo hiểm daiichi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
That means you pretension to locate ways to prevent duplicate entries in your database of accounts, or else you risk confusion surrounded by the mature for purchases and sales comes vis--vis. This is actually beautiful easy to use, but may be overlooked by novice web designers. http://greatland.vn/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
This is why you, as an affiliate marketer, need to know about what tools are at your disposal to get the word out and to entice people to buy your products or services. Mangadex
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
The evaluation of a diet on the basis of its content, quality, and nutrients in order to determine any imbalance or deficiency that might contribute to a disease processDental Implants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
All writers will agreement that article announcement is a must if you throbbing to manufacture a presence and a profile on the subject of the web. But writing articles is after that an art, and one that can be developed again period. If you are invincible nearly article sponsorship and dock't yet made a begin, make one now.United Airlines Reservations Phone Number
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
One easy way to earn money online is through blogs. And it becomes even more convenient these days with the burgeoning existence of different free blogging websites offering user-friendly interface that allows any self-starter to create a personal or commercial space in the World Wide Web. But apart from being user-friendly, there are other underlying factors why millions of people just can't seem to get enough of them, and these factors are what we are going to zero in on this post.parc clematis price
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
Learning how to make $1000 per month with a niche blog website is easier than you think. Follow these easy instructions to start making money at home. cvv shop high balance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. localbitcoins
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. buybacklinkscheap.com Get SEO backlinks Today
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. m88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... Divorce coaching

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback