Asociační techniky

Volné asociace je technika, která se využívala v psychoanalýze. K objevu pomohl Sigmund Freud s jeho pomocníkem Josefem Breuerem při hypnóze, kdy pacientům bylo sděleno, aby bez kontroly říkali, co jim právě běží hlavou. Díky tomu Freud zjistil, že ke stejným výsledkům lze dojít i bez hypnózy. Základním zjištěním S. Freuda bylo, že pacienti neopakují myšlenky analytika, ale tvoří své vlastní, pracují se svým vlastním materiálem.

Sami tuto techniku můžeme využít při generování nápadů a hledání nových informací. Většina asociačních technik je vhodná pro rozepsání se (před začátkem psaní odborného, uměleckého či reklamního textu) nebo před brainstormingem. Nejčastěji se využívají v první fázi řešení problému. Mnohdy asociace používáme, aniž bychom si toho byli vědomi. Reagujeme na podněty rozvíjením vlastních myšlenek. Asociace pracují s našimi vlastními zkušenostmi, proto bude na stejný podnět reagovat každá osoba jinak.

Clustering

Pokud chceme asociace využít cíleně, nabízí se několik ověřených technik. Jednou z nich je metoda sériových a centrovaných asociací. U sériových asociací vychází jedna asociace z druhé a postupně se tvoří tzv. asociační řada.

Př. Sériová asociace na téma „nůž".

Centrovaným asociacím se také říká clustering. Zapisují se paprskovitě tak, že doprostřed se napíše ústřední problém a postupně se zapisují jednotlivé sériové řady. Jakmile je jedna sériová řada ukončena (je odchýlena od centrálního pojmu), začne vznikat nová řada.

Př. Centrovaná asociace na téma „nůž".

Metodu clustering představila poprvé G. L. Ricová na Stanford University v roce 1976. Technika je založená na poznatcích z oblasti fyziologie, psychiatrie a kognitivní psychologie. Pracuje tak, že nejdříve je zapojena práce s obrazem, smysly a emocemi, následuje pak práce lineární - rozumové zpracování.

Vyhodnocení výsledného díla (clusteru) probíhá individuálně a často velmi subjektivně. Je důležité si všímat pojmů, které se v clusteru opakují, jsou neobvyklá, významná nebo spadají do stejné kategorie apod. Z těchto pojmů lze vycházet v další fázi řešení problému.

Je důležité upozornit na to, že se cluster mnohdy zaměňuje s technikou myšlenkových map. Mezi technikami jsou však jisté rozdíly. Ty nejdůležitější podává tabulka.

Clustering

Myšlenkové mapování

Nekategorizování

Kategorizování

Nestrukturované

Strukturované

Bez vazeb

S vazbami

Volné asociace

Zpracování asociací

Kreativní abeceda

Tato metoda slouží pro rozvoj kreativních schopností vymýšlet nápady, rozvíjet fantazii a pro uvolnění myšlenkového potenciálu. Metoda spočívá ve vypsání si všech písmen abecedy a následném zápisu pojmů k hlavnímu tématu. Cílem je nalézt ke každému písmenu abecedy min. jednu asociaci, která začíná na stejné písmeno jako písmeno abecedy. Opět platí pravidlo, že není dobré se příliš odchylovat od hlavního problému. Vypsané pojmy (nejlépe podstatná jména, přídavná jména a slovesa) je důležité opět krátce vyhodnotit. Lze pojmy kategorizovat, ale je možné se jimi jen inspirovat a přemýšlet, proč vám vyvstaly na mysl právě tyto pojmy.

Př. Kreativní abeceda (zkrácená verze) na téma ekologie

A - amazonský prales

B - blahobyt

C - citlivost

D - důležitý

E - ekonomika

F - farmaření

Varianty brainstormingu

Asociační technikou je i brainstorming, metoda (nejlépe skupinového) hledání nápadů bez hodnocení. Existuje již mnoho verzí brainstorming. Podívejme se na dvě z nich.

Možností, jak zapojit do brainstormingu i osoby plaché, introvertní či nejisté, je metoda rolestorming. Metodu vyvinul Rick Griggs v 80. letech. Metoda pracuje s vytvoření rolí, do kterých účastník vstupuje. Hraní v rolích umožňuje lidem odbourat svůj strach. Pravidla brainstormingu jsou zachovaná, jedinou změnou je změna identity účastníků. Myšlenkou je fakt, že stylizování se do cizí identity pomáhá účastníkům distancovat se od svých nápadů. Při této metodě je vhodné své nápady uvádět větami jako: „Moje postava by...". Za koho budou účastníci vystupovat, je nutné zvolit na začátku sezení. Lze volit slavné osoby, pohádkové postavy, smyšlené postavy, postavy určitého povolání apod.)

Druhou možností je tzv. negativní brainstorming, při kterém se nehledají nápady na řešení problému, ale hledají se problémy a nevýhody, které problém přináší. Negativní brainstorming zvyšuje vnímavost vůči problému více směry. Je vhodné si klást otázky typu:

  • Co se stane, když problém nebudeme řešit?
  • Jaká jsou negativa řešení?
  • Čemu se musíme vyhnout?

KaGa a KaWa

Metodu vyvinula německá psycholožka Vera Birkenbihlová a popsala ji jako analografii (2002), což je složenina ze slov analog a grafika. Pracuje se tedy se slovy a obrazy. Birkenbihlová tvrdí, že asociace je vhodné zapisovat nejen slovy, ale i obrazy. Metody obsahuje dvě techniky:

  • KaGa (zkratka pro Kreativní Analografie, Grafická asociace)
  • KaWa (zkratka pro Kreativní Analografie, Slovní asociace - z něm. Wort)

Doprostřed papíru se zapíše ústřední myšlenka velkými písmeny. Je důležité vybrat klíčové slovo. Ke každému písmenu klíčového pojmu se zapisují asociace začínající na daná písmena. V průběhy psaní je možné i zakreslovat různé symboly a obrazy, které nás k pojmu napadají.

Pro kvalitní práci s touto technikou je vhodné uvést ji položením otázek, např.:

  • Co očekáváme od seance?
  • Jaké jsou vlastnosti pojmu?
  • Jaké jsou hlavní aspekty problému?
  • Jaké by mohlo být řešení problému?

Více asociačních technik můžete nalézt v knize Petr Žáka, Kreativita a její rozvoj (2004).

(Pozn. redakce: Tento text částečně vznikal jako studijní materiál pro potřeby předmětu Kreativní práce s informacemi.)

Literatura

PAZDERNÍKOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní a vědecká práce. Využití tvůrčích technik při přípravě, psaní a prezentaci odborného textu. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví, 2009. Vedoucí dizertační práce PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

ŠINDELÁŘOVÁ, Renata. Tvůrčí psaní 33 - clustering. Webmagazín Rozhledna. [online]. 1. 9. 2009 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://www.webmagazin.cz/index.php?stype=all&id=10543

ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. (zejména strany 161 - 162, 272 -277)

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

93 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. winwick media
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018

Forecasted a beach wedding dress weakened quarter, flower girl dresses And the forecasts got here evening gowns the truth. purple wedding dress The evening dresses retail merchant plus size wedding dress said hello thrown to somewhat of a long sleeve wedding dress quarterly difficulties lace wedding dress now in four many decades. The income ground-breaking credit experience, Revealed after the customer cocktail dresses d short wedding dress friday, Just shipped the amazon marketplace blue wedding dress stocks and dispenses lower 9 white dress pct prior to restoring. The amazon formal dresses marketplace already vanished prom dresses 60 dollars white dress a be part of the third quarter, maxi dresses Involving it due to a large cocktail dresses injury flower girl dresses within the particular business inside long sleeve wedding dress on a regular basis contracts source evening gowns world wide web domain lifestyles wedding dress Social. prom dresses The actual complete idea had been white dress a evening dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. iq option malaysia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Commercial Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. no strings attached
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. http://www.nobleboroantiqueexchange.com/liteblue-sign-on-websites-pinterest-united-state-governments-postal-service/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. john
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. john
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Energetisches Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. london escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. outcall escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. residential cleaning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. sofaiswork
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. travel blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. travel blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Travel photography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Private photography lessons
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Private photography lessons
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Web Design Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Contract Cleaning Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. artificial turf56
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. putting green turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. k9 turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. k9 turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. k9turf463106141
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. putting green turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. artificial turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. synthetic turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. Shutterfly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Shutterfly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. https://syntheticturflocal.wordpress.com/2018/12/15/why-schools-colleges-and-students-prefer-synthetic-turf/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. foot fetish escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. busty escorts london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. busty escorts london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. seo in london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. تعارف و زواج
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 1. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Emmaus Pa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. prepaid gift card balance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. prepaid gift card balance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... Strongest Herbal Incense
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 007onlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 007onlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. home pull up bar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. voyance par telephone gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. home pull up bar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. jackpotmaker.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. iloveonlinecasinos.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. casino-automatenspiele.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. onlinecasino24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... onlinelottospielen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-guide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sportwetten-online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Bradenton Pool Heaters
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Parrish Pool Repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Palmetto Pool Repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. social media management
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. security company bromsgrove
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. security company shrewsbury
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Hipster Sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. https://idealizowane.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. epoxy injection crack repair cost
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 100 Treatises
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. search engine optimization analysis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Kensington escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. local web designer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. nba 2k17 google play free
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. SEO Company Los Angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Como bajar de peso en un mes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. submissive escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. makeup artist diploma
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019

There is so much in this article that I would never have thought of on my own. Your content gives readers things to think about in an interesting way. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. independent london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Indy Psychic Readings
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Commercial heating cooling Troy Michigan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. t shirt printing for class
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Fast Towing Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. m88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... How to get over a break-up
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. miami headshots

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback