Audioknihy – co je nového?

Článek shrnuje první část diplomové práce zabývající se audioknihami. Právě tato část přináší novinky ze světa audioknih. Od jejich literárních, přes léčebné účinky. V další části budou popsány jako nové médium, za které je považováno díky vzestupu moderních technologií.

Poznámka redakce: jedná se o první část výtahu z magisterské diplomové práce: ŠKYTOVÁ, Alžběta. Audioknihy.net – přítomnost a budoucnost projektů na podporu
audioknih. Brno, 2012. 116 s. Magisterská práce. Masarykova univerzita, Filozofická
fakulta, Informační studia a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Desatero výhod audioknih:

 1. audioknihy šetří náš čas (jelikož se při nich můžeme oddávat nejrůznějším činnostem,
 2. audioknihy šetří naše oči (a tudíž chrání naše zdraví),
 3. audioknihy vylepšují naše vnímání, soustředění a pozornost,
 4. audioknihy můžeme sdílet (můžeme je poslouchat s někým jiným zároveň),
 5. audioknihy se nám vejdou do kapsy (ve formátu MP3 na vašem přehrávači),
 6. audioknihy nás vracejí do dětských let (kdy nám předčítali naši rodiče nebo kdy jsme si pouštěli gramofonové desky),
 7. audioknihy mohou poslouchat všichni (i nevidomí a negramotní),
 8. audioknihy můžeme poslouchat všude (v metru, v posteli, v autě, na zahradě, ve vlaku, v kuchyni či na toaletě),
 9. audioknihy nám mohou přinést umělecký zážitek (či osvícení potmě),
 10. audioknihy jsou jediné knihy, které umějí mluvit (a proto díky nim můžeme „číst se zavřenýma očima").[1]

Audiokniha za dobu svojí existence prodělala mnoho změn a měla různé podoby. Od předčítání, přes zvukové knihy v rádiu, audioknihy na CD nosičích a dnešní audioknihy v prostředí internetu. Je možné o dnešní době mluvit jako o začátku nové generace posluchačů audioknih. Dříve byl poslech možný nejdříve v rámci rádia a poté na médiích - na gramofonových deskách, později kazetách a CD nosičích. Dnes vede stahování audioknih bez nosičů přímo do nových chytrých mobilních telefonů. Rozdělením a popisem audioknih jsem se zabývala ve své bakalářské práci s názvem Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství.[2] Ve světě, ale i v České republice, vznikají nové projekty a celkově se producenti snaží nové době přibližovat svoji činnost, jako jsou studentské projekty (Audioknihy.net, erotické audioknihy[3]), projekty na tvorbu titulků k filmům, nové rozšíření portálu Českého rozhlasu[4], projekt na audioknihy do chytrých přístrojů - Audiotéka. I vydavatelé svoji snahu dostat audioknihy do těch správných uší zvyšují produkcí nových audioknih, o které si lidé říkají.

Jako handicap audioknih se mohou považovat i různé výzkumy týkající se poslechu a produkce audioknih v České republice. Existují výzkumy týkající se knih a čtenářství, ale takový, který by shrnoval informace o mluveném slově, kde ho lidé poslouchají, jaké audioknihy jsou nejlepší, se tak často nevyskytují a pokud ano, pouze v malých počtech.

V roce 2010 byl proveden výzkum týkající se zvukových knihoven v České republice, který vypracovala studentka Slezské univerzity Bc. Petra Krainová[5]. V květnu roku 2011 Filip Hromek provedl výzkum týkající se audioknih, kde respondenti odpovídali na 12 otázek.[6]

Situace je podobná i v oblasti konferencí a přednášek. V České republice se každoročně koná jednodenní konference - seminář Zvuková kniha, kterou pořádá Městská knihovna v Třebíči. Bohužel hlavním tématem jsou ve většině příkladů zvuková oddělení, která se specializují na handicapované posluchače, což vynechává klasické audioknihy. Loni se na Slovensku konal seminář týkající se audioknih, který uspořádala Mestská knižnica v Bratislavě.[7]

 

„Zájem o audioknihy v Česku rychle roste, díky chytrým telefonům a tabletům je čeká raketový růst. Audioknih, tedy knih, které jsou načtené obvykle známými herci na CD nebo se dají stáhnout prostřednictvím aplikace do chytrého telefonu či tabletu, je v současnosti na knižním trhu zhruba 1200"[8].
Tento článek popsal stav audioknih v České republice na podzim 2011. Podobných článků již bylo kolem problematiky audioknih napsáno hodně, ale hlásají vždy to samé - počet audioknih a lidí, kteří je poslouchají, se zvětšuje. Bohužel to stále není stav, se kterým by byli vydavatelé spokojeni. Ten souvisí se stylem života, kdy stále někam spěcháme. Podle mého názoru je to tím, že výběr audioknih na našem trhu není dostatečný, aby s ním byl český posluchač spokojený a dokázal si v něm bez problémů vybrat.

 

Proč tedy u nás není vydávána literatura naučná, ale pouze literatura krásná?
Naučné audioknihy jsou velkou mezerou na našem trhu. Lidé se po takových tématech na audioknihách poptávají, ale prodalo by se dostatek nosičů, aby bylo takové vydání výdělečné? Mnohdy jsou uživatelé audioknih toho názoru, že vydavatelé mohou převést do mluveného slova cokoliv. I ne tolik známou knihu, která uspokojí úzkou cílovou skupinu. Snahy o podobná vydání jsou, ale zisky nemusejí být dostačující. Obrácenou situací je trh v zahraničí, kde jsou vydávány audioknihy tohoto typu i neziskovým sektorem.

„Zvukové knihy jsou silnou komoditou i v Americe, Velké Británii, Švýcarsku nebo v Německu. Tam se jen v roce 2009 prodalo víc než 13 milionů audioknih. Prodej mluvených knih tvoří v Německu víc než deset procent z celkového knižního trhu a počet čtenářů audioknih má podle studie Goethe Institutu z víc než čtyř milionů do roku 2015 vzrůst na deset milionů"[9].

Dále Polsko ohlásilo audioknihy jako TOP technologické trendy pro rok 2012[10]. Zásluhu na tom mají audioknihy získané skrze službu provozovanou Audiotéka.pl. A to, i když audioknihy tvoří jen 0,5 % místního knižního trhu[11].

Literární účinky audioknih a čtenářství

Stále se vedou velké dohady mezí tím, jaké informace a v jakém formátu jsou pro nás nejlepší. Zda se máme spoléhat na klasické knihy, které jsou studnicí poznání již řadu let, anebo na prostředí internetu, kde je dnes možné najít odpověď na jakoukoliv informaci a jakýkoli zvídavý dotaz. Dochází k tomu, že knihovníci, učitelé a rodiče by měli vnímat touhu dětí po získávání informací a podporovat ji svojí činností. S tím musí pracovat vydavatelé, nakladatelé, ale i právě třeba knihovny a školská zařízení. Dnes žijeme v době, kdy si čtenář (posluchač) může vybrat, jakým způsobem a kde bude literaturu vnímat, jelikož nabídka je bohatá. Právě audioknihy musí bojovat s mnoha předsudky ve srovnání s klasickou literaturou. Lidé audioknihám stále nevěří, takže se stále opakuje to samé. Mluvené slovo se musí obhajovat vůči slovu v psané podobě. Lidé vedou diskuze, zda je lepší čtení nebo poslech knih, jestli má mluvené slovo něco společného s čtenářstvím nebo ho jen zastiňuje a nutí tak lidi, aby přestali číst a jen „líně" poslouchali. Nebo také existuje názor, že audioknihy ušetří práci rodičům (ti jen nahrávku pustí a dětem se nadále nemusí věnovat). Knihy jsou základem našeho vědění a ty jsou zase základem pro audioknihy. Dnes je vědění díky nim stále předáváno a produkováno v nových moderních formách, jako jsou audioknihy, ale i třeba e-booky - ty se stávají jejich pokračovatelem.

Proto si myslím, že spolu čtenářství a poslech úzce souvisí. Obojí vytváří vztah k literatuře, který si může vybudovat jak každý sám, tak i s pomocí dalších osob jako jsou rodiče, učitelé i knihovny. Je možné si vybrat, co uživatelé chtějí číst nebo poslouchat. Mají možnost zajít do knihovny, obchodu, antikvariátu nebo ke kamarádům.

Při položení otázky souvislosti audioknih a jejich vlivu na člověka (jeho myšlení, osobnost) ve srovnání s jejich literárními účinky, vyvstávají různé myšlenky. Právě díky těmto souvislostem je vidět zmiňovanou souvislost i odchylky. Ty je možné vidět ve sloganech, které napadnou posluchače. 

Audioknihy posloucháme kdekoliv a kdykoliv

Tato věta je zmiňovaná jako výhoda audioknih a propagátoři se s ní stále obrací se na ostatní při obhajobě mluveného slova. Audioknihy můžeme poslouchat kdykoliv, při jakékoliv činnosti. Při cestě do práce, domácích činnostech ale i při sportu. Jak je to s knihou? Ta je mnohdy velkých rozměrů a nevejde se do kapsy, případně kabelky. Alternativou jsou knihy elektronické a mluvené knihy. Audioknih můžeme mít najednou v přehrávači nahráno více.

Od posluchače ke čtenáři

„Někteří lidé tvrdí, že audionahrávky od čtení odvádí. To však zahraniční výzkumy nepotvrzují. Naopak prý audioknihy dokážou u literatury posluchače udržet. Zejména váhavé a slabé čtenáře mohou audioknihy ke knize dovést"[12]. Právě to je velkou výhodou audioknih. Například mohou pomoci i ve výuce, kde vyučovaná látka je poslouchána jako audiokniha a pro učení (doučení) doma pomáhají již klasické učebnice.

Součást čtení a čtenářství jsou i audioknihy

„Teď tzv. audioknihy, forma čtení demonstrují, že knihy nejsou závislé pouze na psaných slovech"[13]. Mnoho lidí tvrdí, že poslech audioknih, a celkově médium s namluveným slovem, je důležitou součástí čtení. Což znamená, že je audioknihy klasické knihy nezastupují, ale doplňují.

Rozvoj člověka

Intelektuální obohacení, citové naplnění, zábava - může to být přenášeno pomocí zvuku? Například žáci s potížemi v učení se mohou učit nápodobou, která může být chápaná nejprve jako poslech. Při čtení i poslechu je svým způsobem rozvíjena fantazie i schopnost kvalitního vyjadřování.

Jen a jen kniha

Audioknihy rozhodně nenahrazují fyzické knihy, zatímco u mp3 souborů s audioknihami došlo k nárůstu prodeje, podle mého mínění se stále více prodávají knihy. Audionahrávce nebo televizi bohužel na naší existenci nezáleží, mluví dál bez nás. Nevyžaduje nás jako partnera. Naopak kniha vyžaduje naši aktivní účast, což je na čtení kouzelné. Pokud čteme knihu sami, nebo je nám předčítána jsme pánem času i obsahu. Ale u audioknih není možné do velké míry ovlivnit načitatele. U některých přehrávačů je možné zrychlit nebo zpomalit přehrávání. Problém může nastat u toho, že v knihách nás vede linka děje a v audioknihách linku příběhu může vést více lidí, což může poslech narušovat a ztěžovat.

Shromažďování

Lidé mají pocit, že pokud nedrží v ruce knihu, nemají nic - audioknihu je dnes možné totiž koupit i bez nosiče. Mnoha lidem to zvláštní nepřijde, pokud se zamyslí nad budováním domácích knihovniček. Lze je stavět i s CD nosiči. I například v aplikaci Audiotéka lze vybudovat knihovničku „virtuální".

Znovu a znovu

Mnoho lidí je toho názoru, že se na audioknihu nemohou soustředit, usínají u ní, nebaví je to. Často je to však o špatné paměti a o lidech, a ne že za to mohou právě audioknihy. Někoho může vyrušovat zmíněná linka děje, kterou může vést více hlasů. Pokud neporozumíme odstavci, můžeme se k němu vrátit, pokud se to stane u audioknih, je situace horší, můžeme je přetočit, a trefit se na správné místo není jisté a je to velmi obtěžující.

Nejsou audioknihy příliš ovlivněny zkracováním?

Problém nastává, když je knižní předloha příliš obsáhlá. Tolik stran musí být rozděleno na nosiče s mluveným slovem. Klasická kniha Kmotr má 390 stran[14], takže je nahrána na více nosičích, což v jeho případě je 19 CD. A audiokniha o S. Jobsovi dokonce trvá 26 hod. a 24 min.[15]. Právě zde vyvstává otázka, zda audioknihy zkracovat a jak? To je totiž často překážkou pro mnoho posluchačů. Když nastane zkrácení a vypuštění popisných a zdlouhavých pasáží, neochudí tak režisér posluchače o nějakou část příběhu? Vznikají i speciální společnosti zabývající se nezkrácenými audioknihami pro zrakově postižené, například Unabridged Digital Audiobook Initiative.

Cena audioknihy a knihy

Finanční situace je mnohdy rozhodující u toho, zda si vybrat klasickou knihu (paperback) nebo audioknihu. Lidem se totiž zdá nepřiměřené platit mnohdy podobný finanční obnos za obojí. Často lidé zapomínají, že práva se musí kupovat nejen na vydání knihy, ale mimo to i pro audioknihy. Při její tvorbě musí být zaplacen načitatel, režisér, úprava nahrané stopy, výroba nosiče apod. U knih je to zase typografická úprava. Vydání knihy i audioknižní verze je velmi náročná činnost. Když je audiokniha nahrána na více nosičích a je delší, její cena také roste. Pokud je audiokniha nabízena jen ke stažení bez nosiče, uživatel nemusí kupovat nosič, ale jen soubor, cena je pak menší.

Léčebné účinky audioknih

Audioknihy jsou médiem, které léčí mnoha způsoby. Od psychických problémů, po problémy fyzické. Jsou pomocníkem pro všechny zdravé lidi, i pro ty, kteří jsou nějak postiženi a nemohou využívat klasické knihy. Nemusí to být jen osoby zrakově postižené, ale i ti, kteří nemohou knihu držet a otáčet jejími listy. Audioknihy vlastně šetří náš zrak a při jejich poslechu se můžeme plně věnovat relaxaci a odpočinku - se zavřenýma očima. Poněvadž za nás audioknihy čte někdo další, my se tak můžeme věnovat dalším manuálním činnostem (například žehlení).

Pokud je člověk smutný nebo má deprese, mluvené slovo na sebe může nechat působit. Hlas načitatele má také svoji velkou roli, může uklidňovat a také stimulovat. To jak samostatně, tak i s hudbou, která je často do audioknih zařazena. Audioknihy můžeme považovat za léčebné médium právě svým obsahem i svým provedením. Proto existují i stimulační a povzbuzující audioknihy. Ty si zakládají hlavně na obsahu a hlas je jen dokreslením celé tématiky. Příkladem jsou audioknihy od Louise L. Hay - Jak být úspěšný nebo Moc mluveného slova, které můžeme řadit do sekce inspirační audioknihy. Dále to mohou být audioknihy pro osobní rozvoj, které se nemusí stoprocentně považovat za audioknihu.

Trendem v poslední době je přivádět seniory k audioknihám, protože určité znalosti o tématice již mají. Velmi důležité je to, že chápou rozhlas jako fenomén své doby, získávání informací i jako zdroj literatury, a u jeho poslechu i nadále zůstávají. Dalším je, že šetří oči a zlepšují psychický stav. Senioři poslouchají společně v domovech nebo sami na přehrávačích (klasické nebo i mp3 přehrávače). Knihovny také seniory lákají do svého prostředí, i když starší generace knihovny navštěvuje - je na ně totiž zvyklá. Knihovny  pro ně také pořádají  různé tematické akce.

Mezi akce, které jsou pro tuto cílovou skupinu, spadá i událost uspořádaná gymnáziem z České Třebové a občanským sdružením Za jeden provaz. Jednalo se o benefiční ples[16], jehož výtěžek byl určen na nákup a zařízení audioknihovny, která bude vybavena nábytkem a zvukovými knihami.

Projekt „Knihy do ouška"[17] byl realizován v roce 2010 jako půlroční projekt v rámci CSS Poruba - příspěvková organizace. Jednalo se o distribuci audioknih seniorům v rámci městského obvodu Poruba. Ti si měli možnost vybírat tituly díky počítači nebo osobně. Konaly se poslechy audioknih, kterých se účastnili jak senioři, tak matky s dětmi. V rámci Dne seniorů byl uspořádán „Týden poslechového čtení knih" kde probíhal poslech audioknih a následná beseda. Projekt pomohl v tom, že se snížila izolovanost obyvatel domovu důchodců a umožnila jejich setkávání s maminkami a dětmi, což bylo velkým rozptýlením. Výhodou je to, že pokud senioři neměli techniku pro poslech audioknih, byla jim zapůjčena. Audioknihy je tedy možné do domovů nakupovat[18] v rámci projektů, služeb nebo v rámci konferencí - Senior living[19].

 „Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověk ... Bazální stimulace® je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče)"[20].

Jedná se o lidi, kteří jsou v těžkých stavech, bezvědomí, po mozkových příhodách nebo po dlouhých komplikovaných operacích. Léčba probíhá na více rovinách - haptická, somatická, optická, orální, ale také i po stránce auditivní. Hlavním cílem je navrácení do života, jaký měl pacient dříve (nebo zlepšení stavu), spolu se zpříjemněním pobytu v nemocnici apod. Důležitá je spolupráce s rodinou, od které se dozví, co měl pacient rád. Je nutné dodržovat jeho předešlý denní režim. Právě auditivní simulace je velmi důležitá. Vše je na bázi spolupráce s rodinou, ta donese hudbu, kterou pacient dříve poslouchal, program televize, hlasy příbuzných, rádio anebo právě audioknihy. Ty mohou zastupovat četbu knih nebo právě zmiňované rádio (televizi). Důležité je i to, zda pacient poslouchal audioknihy například z reproduktoru nebo ze sluchátek. Důležitý je výběr žánru nebo přímo audioknihy spolu s interprety. Změna a povzbuzení je viditelné na přístrojích, ale i na samotném stavu pacienta.

Audioknihy a děti

Téma audioknihy a děti spolu velmi souvisí. Hlavně pracují s myšlenkou, že děti milují příběhy a rády je poslouchají. Rozvíjí tak svůj jazyk, představivost, učí se a poznávají. Dříve byl poslech možný na gramofonových deskách a dnes naše děti poslouchají audioknihy na chytrých moderních telefonech. Děti, kterým rodiče četli, když byli malé, jsou dnes častými posluchači audioknih[21]. Mnoho lidí si klade otázku, zda to není jen pasivní činnost. Při klasickém předčítání jde o společné trávení času a fyzický kontakt. Pokud dítě něčemu nerozumí, může se ihned zeptat. Pokud dítě nečte a poslouchá audioknihy, ty ho mohou přivést ke čtení. Ale pokud dítě je navyklé na čtení, audioknihy mu mohou k jeho rozhledu pomoci. Audioknihy jsou výhodou pro pomalé čtenáře, kteří díky nim stihnou vnímat více literatury a celkově jim pomohou v jejich rozvoji.

Děti mohou audioknihy poslouchat při různých činnostech nebo aktivitách. Většinou je to velmi podobné jako u dospělých, ale děti mají o něco více možností a příležitostí. Ve školách mohou být audioknihy využívány k výuce jazyků anebo klasickému poslechu literatury. Využití se nabízí i během cest, kdy se rodiče snaží děti zabavit. Cesty na dovolené nebo za příbuznými mohou být pro děti nezajímavé, ale poslech je může rozptýlit. Záleží na věku dítěte, zda si přístroj s audioknihou může pouštět samo (například na malých magnetofonech) nebo za pomoci rodičů.

Výběr audioknih pro děti je v naší produkci dobrý. Ať už se jedná o klasické pohádky, nebo moderní literaturu od soudobých spisovatelů. Vydavatelé se snaží přizpůsobit dětem, a tak se snaží vydávat audioknihy, které jsou úspěšné jako klasické knihy nebo jsou součástí povinné četby. Trhu se snaží přiblížit i malí vydavatelé a prodejci, kteří například vydávají audioknihy v papírových obalech za nižší ceny, nebo jsou nosiče s audioknihami součástí knihy. Rádia pouští pohádky pro děti nebo přímo Český rozhlas obnovil a přidal novinky do svého projektu Čtenářský deník[22]. Ale jak se lidé dozvědí o audioknihách a jejich novinkách? Buď klasicky od vydavatelů, na internetu nebo v časopisech pro maminky. Velmi oblíbené jsou diskuze a fóra, kde rodiče diskutují a baví se i o tématech okolo dětí a výchovy.

A jaké mají audioknihy být? „Co je u audioknih pro děti důležité? Samozřejmě dobře vybraný titul a také hlas předčítače, který by měl u dětí vzbuzovat pocit klidu a bezpečí. Předčítač nesmí být moc rychlý nebo nudný, aby děti neodradil od poslechu, ale musí být jasný a zřetelný, aby mu malí posluchači po celou dobu vyprávění dobře rozuměli. Děti navíc milují hudbu a tak čím více je mluvené slovo doprovázeno veselými písničkami, tím větší oblibu si audiokniha získá. Svoji roli hraje i líbivě zpracovaný obal nosiče s obrázky a postavami z příběhu"[23].

A jaké audioknihy jsou pro děti vhodné? Na většině portálů a obchodů jsou sekce označené jako dětské, pro děti a mládež nebo povinná školní četba, některé dětské audioknihy mohou být i v sekci dospělé.

 • školní povinná četba (Tympanum) - Báječná léta pod psa, Bajky a nebajky,
 • pro děti (Tympanum) - Lichožrouti, Puntíkáři, Pučálkovic Amina,
 • pro děti (Radioservis) - Knoflíková válka, Český Honza, Měl jsem psa a kočku.

Jak by měl probíhat poslech? Důležitý je věk, výběr audioknihy, kde bude poslech probíhat apod. „Nejmenší děti u delších příběhů neudrží pozornost, a tak je vhodné začít poslechem písniček, říkanek a až později krátkých jednoduchých příběhů. Rodič by měl zpočátku příběh poslouchat společně s dítětem a vysvětlovat vše, čemu malý posluchač nerozumí. Je vhodné dělat v poslechu přestávky a o příběhu si povídat a třeba si jej i nakreslit. A jako všude i zde platí, že dítě musí poslouchání bavit a nemá cenu je do ničeho nutit. Pokud poslech není zábava, je třeba zvolit jiný titul nebo s příběhem počkat, až dítko povyroste"[24]. Určitě nejsou dobrá sluchátka pro poslech celé audioknihy, tlačí dětem na uši a to může být nepříjemné.

Získávání audioknih

Aby vydavatelé mohli správně distribuovat, musí se podívat na to, kde uživatelé audioknihy shání, poznat jejich myšlení a chování při výběru audioknih.

Kamenné obchody

Lidé si nejraději vybírají věci, které si osahají a vyberou očima. Poslechových míst, kde by si uživatel mohl ukázku ihned poslechnout, je opravdu málo. Někdy je nákup ztížen tím, že audioknihy nejsou správně v obchodech označeny a uloženy. Audioknihy se prodávají jak v knihkupectvích, obchodech s hudbou, tak i supermarketech.

Internetová knihkupectví

Zde je výčet nejznámější internetových knihkupectví i s kategoriemi, kde jsou audioknihy umístěny. Jedná se o velké obchody s knihami a dalšími souvisejícími produkty.

 • mluvené slovo (Bux.cz),
 • audioknihy (Kosmas.cz),
 • audioknihy, software (Martinus.cz),
 • CD - Mluvené slovo (Levné knihy.cz),

Weby vydavatelů audioknih

Uživatelé, kteří mají o mluveném slově přehled, nebo znají konkrétní vydavatele, nakupují přímo u nich. Je to nejčastěji v situaci, kdy u vydavatele vyjde čerstvá novinka a posluchač si ji chce pořídit do své sbírky. Ve většině případů každý vydavatel nabízí pouze své audioknihy na svém webu, výjimkou je Radioservis (zde je možnost nakoupit audioknihy od Tympana). Vydavatelé pořádají různé slevové akce pro nákup.

Legální stahování

Trendem se stává stahování bez nosiče, což posluchače vyjde finančně levněji a hlavně jim to zjednodušuje práci. Velká část uživatelů si nakoupí audioknihu na nosiči, poté si je upraví do příslušného formátu a následně přesune do mp3 přehrávače nebo telefonu.

Nelegální stahování

Dnes je to velmi častý způsob získávání audioknih. Jeden člověk audioknihu koupí a soubor nahraje do prostředí internetu. A další uživatelé již audioknihu nelegálně stahují. Odkazy jsou často obsahem fór pro stahování audioknih.

Knihovny

V knihovně se dají audioknihy půjčit klasicky jako kniha, záleží na pravidlech dané knihovny. Audioknihy lze v knihovnách i přehrávat. Jsou také umístěny ve speciálních odděleních určených jen pro postižené uživatele. Pro ty platí jiná pravidla než v hudebních odděleních s klasickými audioknihami. Zrakově postižení se k audioknihám dostanou například dříve a také k jiným titulům. Nahrává je Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.

Půjčování od přátel

Audioknihy si uživatelé půjčují - jeden si audioknihu koupí nebo jí získá předešlým zmíněným způsobem a druhý uživatel si ji pouze pustí nebo ji nelegálně zkopíruje.

Veletrhy

Veletrhy jsou prospěšné nejen pro vystavovatele, ale i pro jejich návštěvníky. Z pohledu vystavovatelů (vydavatelů audioknih) se jedná o dobrou reklamu, obchodní příležitost a upozornění na svou činnost. Návštěvníci mají většinu české produkce na jednom místě a mohou se rozhodnout a také vyzkoušet (osahat i poslechnout), o co mají zájem. Často vydavatelé nabízejí zlevněnou veletržní cenu.

 • Svět knihy
 • Frankfurt nad Mohanem
 • Leipziger Buchmesse

Audioknižní ceny

Jako ve všech oblastech i zde je otázka, zda audioknihy mají své ceny. V anketách o audioknihách v okolních zemích a u nás pozorujeme opět velký rozdíl. Proto bych se chtěla zmínit o anketách v německy, anglicky a česky mluvících zemích. Jsou vystavovány i seznamy nejprodávanějších audioknih a to na webech větších prodejců. To můžeme považovat za ukázku oblíbenosti audioknih. Nebo stejná data poskytují vydavatelé na svých stránkách v sekcích Nejprodávanější.

Zde jsou příklady zahraničních cen:

 • HörKules[25]
 • Der Ohrkanus[26]
 • Deutsche Hörbuchpreis[27]
 • Odyssey Award[28]
 • Galaxy National Book Awards[29]

České ceny:

 • Neviditelný herec
 • Audiokniha roku[30]
 • Prix Bohemia Radio
 • Soutěž o Nej obal audioknih[31]

 

Zdroje:

Agentura Slunce, o.p.s.: Domov pro seniory Zlaté Slunce. Značka kvality v sociálních službách [online]. © 2011 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-z...

Archiv projektů. CSS Poruba: příspěvková organizace [online]. 2009-2011 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.cssporuba.cz/cz/projekty/archiv-projekt/

Audioknihy v knižniciach: : zborník [príspevkov z celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou, 30. september 2010 [CD ROM]. 1. vyd. Eva Šulajová. Bratislava[cit. 2012-02-13]. ISBN 978-80-970713-0-1.

Co je Bazální stimulace®. Institut bazální stimulace [online]. 2004-2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php

Čtenářský deník. Český rozhlas [online]. 2012 [cit. 2012-01-22]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/

Der Deutsche Hörbuch Preis [online]. © 2012 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/

Der Ohrkanus: Die Verleihung des Hörbuch- und Hörspielpreises. [online]. 2011 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.ohrkanus.de/wp/

Děti a audioknihy. In: Mimiklub [online]. 2010 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.mimi-klub.cz/radce-mimiklubu/nezarazene/deti-a-audioknihy

DOČEKAL, Daniel. Audioknihy jsou v Polsku mezi nejdůležitějšími technologickými trendy pro rok 2012. In: FeedIT.cz: Tiskové zprávy - Informační technologie a komunikace [online]. 9.1.2012 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: http://www.feedit.cz/wordpress/2012/01/09/audioknihy-jsou-v-polsku-mezi-...

Drei Viertel der lesenden Kinder nutzen Hörbücher in der Freizeit. Börsenblatt [online]. 13.0.2007[cit. 2012-01-22]. Dostupné z: http://www.boersenblatt.net/153079/

Erotika proudí do uší z webu pro nevidomé. Hospodářské Noviny [online]. 7. 7. 2008[cit. 2012-02-07]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c4-10026440-25870200-500000_d-erotika-proudi-do-usi-z...

Galaxy national book awards [online]. © 2001 - 2012 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.galaxynationalbookawards.com/

HörKules: Publikupreis des Buchhandles 2012 [online]. [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.hoerkules.de/tpl/hoerbuch/neu/index.html

HROMEK, F. Audioknihy: (výsledky průzkumu). Vyplň.to [online]. 2011 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/audioknihy/

Konference SENIOR LIVING letos nabídne nová témata. Stavební fórum [online]. 17.8.2011 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/19798/konference-senior-living-l...

KRAINOVÁ. Prezentace průzkumu zvukových knihoven ČR (2010). Issuu [online]. April 3, 2011 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: http://issuu.com/krainova/docs/prezentace

KRATOCHVÍLOVÁ, Silvie. Audioknihy a jejich význam. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [online]. 7. 9. 2010 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/audioknihy

KRIŠKOVÁ, Lina. Československou Audioknihou roka je Vykoupení z věznice Shawshank. Inforum: stránky pre dobré knihy a ich l´udí [online]. 23.03.2011 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: http://inforum.artforum.sk/inforum/literatura/24c995/ceskoslovenskou-aud...

Now called audiobooks, this form of reading demonstrated that books weren't reliant solely on written words." Audiobooks. In: Wordnik [online]. [cit. 2012-01-26]. Dostupné z: http://www.wordnik.com/words/audiobooks

Odyssey Award for Excellence in Audiobook Production. Yalsa: Young Adult Library Services Association [online]. © 1997-2012 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.ala.org/yalsa/odyssey

Přestanou Češi číst? Na trhu je už 1200 audioknih. Lidové noviny [online]. [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/prestanou-cesi-cist-na-trhu-je-uz-1200-audiokni...

PUZO, Mario. Kmotr. Vyd. 5., V Knižním klubu 2. Překlad Tomáš Korbař. Praha: Knižní klub, 2003, 390 s. ISBN 80-242-1102-5.

Senioři mohou odložit brýle, dostali audioknihy. Orlický deník.cz [online]. 27.12.2011[cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/seniori-mohou-odlozit-bryle-dostal...

Steve Jobs. Audioteka.cz [online]. 2011 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: http://audioteka.cz/steve-jobs,produkt.html

ŠKYTOVÁ, Alžběta. Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Informační studia a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

ŠKYTOVÁ, Alžběta. Známe vítěze o NEJ OBAL audioknih. Audioknihy.net [online]. 2010, 30.9.2010 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: http://audioknihy.net/clanky/id/351/[1] BUCHTOVÁ, Barbora. Nafotili jsme audioknižní desatero. Audioknihy.net [online]. 2010. vyd. [cit. 2012-09-10]. Dostupné z: http://audioknihy.net/clanky/id/290/

[2] ŠKYTOVÁ, Alžběta. Audioknihy a jejich vliv na dětské čtenářství. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Informační studia a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

[3] Erotika proudí do uší z webu pro nevidomé. Hospodářské Noviny [online]. 7. 7. 2008[cit. 2012-02-07]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c4-10026440-25870200-500000_d-erotika-proudi-do-usi-z...

[4] Čtenářský deník. Český rozhlas [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/

[5] KRAINOVÁ. Prezentace průzkumu zvukových knihoven ČR (2010). Issuu [online]. April 3, 2011 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: http://issuu.com/krainova/docs/prezentace

[6] HROMEK, F. Audioknihy: (výsledky průzkumu). Vyplň.to [online]. 2011 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/audioknihy/

[7] Audioknihy v knižniciach: : zborník [príspevkov z celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou, 30. september 2010 [CD ROM]. 1. vyd. Eva Šulajová. Bratislava[cit. 2012-02-13]. ISBN 978-80-970713-0-1.

[8] Přestanou Češi číst? Na trhu je už 1200 audioknih. Lidové noviny [online]. [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/prestanou-cesi-cist-na-trhu-je-uz-1200-audiokni...

[9] Tamtéž.

[10] DOČEKAL, Daniel. Audioknihy jsou v Polsku mezi nejdůležitějšími technologickými trendy pro rok 2012. In: FeedIT.cz: Tiskové zprávy - Informační technologie a komunikace [online]. 9.1.2012 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: http://www.feedit.cz/wordpress/2012/01/09/audioknihy-jsou-v-polsku-mezi-...

[11] Tamtéž viz citace č. 8.

[12] KRATOCHVÍLOVÁ, Silvie. Audioknihy a jejich význam. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [online]. 7. 9. 2010 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/audioknihy

[13] "Now called audiobooks, this form of reading demonstrated that books weren't reliant solely on written words." Audiobooks. In: Wordnik [online]. [cit. 2012-01-26]. Dostupné z: http://www.wordnik.com/words/audiobooks

[14] PUZO, Mario. Kmotr. Vyd. 5., V Knižním klubu 2. Překlad Tomáš Korbař. Praha: Knižní klub, 2003, 390 s. ISBN 80-242-1102-5.

[15] Steve Jobs. Audioteka.cz [online]. 2011 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: http://audioteka.cz/steve-jobs,produkt.html

[16] Senioři mohou odložit brýle, dostali audioknihy. Orlický deník.cz [online]. 27.12.2011[cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/seniori-mohou-odlozit-bryle-dostal...

[17] Archiv projektů. CSS Poruba: příspěvková organizace [online]. 2009-2011 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.cssporuba.cz/cz/projekty/archiv-projekt/

[18] Agentura Slunce, o.p.s.: Domov pro seniory Zlaté Slunce. Značka kvality v sociálních službách [online]. © 2011 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-z...

[19] Konference SENIOR LIVING letos nabídne nová témata. Stavební fórum [online]. 17.8.2011 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/19798/konference-senior-living-l...

[20] Co je Bazální stimulace®. Institut bazální stimulace [online]. 2004-2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php

[21] Drei Viertel der lesenden Kinder nutzen Hörbücher in der Freizeit. Börsenblatt [online]. 13.0.2007[cit. 2012-01-22]. Dostupné z: http://www.boersenblatt.net/153079/

[22] Čtenářský deník. Český rozhlas [online]. 2012 [cit. 2012-01-22]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/

[23] Děti a audioknihy. In: Mimiklub [online]. 2010 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.mimi-klub.cz/radce-mimiklubu/nezarazene/deti-a-audioknihy

[24] Tamtéž viz citace č. 23.

[25] HörKules: Publikupreis des Buchhandles 2012 [online]. [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.hoerkules.de/tpl/hoerbuch/neu/index.html

[26] Der Ohrkanus: Die Verleihung des Hörbuch- und Hörspielpreises. [online]. 2011 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.ohrkanus.de/wp/

[27] Der Deutsche Hörbuch Preis [online]. © 2012 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/

[28] Odyssey Award for Excellence in Audiobook Production. Yalsa: Young Adult Library Services Association [online]. © 1997-2012 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.ala.org/yalsa/odyssey

[29] Galaxy national book awards [online]. © 2001 - 2012 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z: http://www.galaxynationalbookawards.com/

[30] KRIŠKOVÁ, Lina. Československou Audioknihou roka je Vykoupení z věznice Shawshank. Inforum: stránky pre dobré knihy a ich l´udí [online]. 23.03.2011 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: http://inforum.artforum.sk/inforum/literatura/24c995/ceskoslovenskou-aud...

[31] ŠKYTOVÁ, Alžběta. Známe vítěze o NEJ OBAL audioknih. Audioknihy.net [online]. 2010, 30.9.2010 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: http://audioknihy.net/clanky/id/351/

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

27 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

Thanks for putting in much effort for this information.<a href="https://yehrishtaserial.com/">Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 10. 2019

Ali Hassan, who plays the role of Akhilesh in the most popular Hindi TV serial,

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai is back on the sets

 

[url=https://ullurani.com/yeh-rishta-kya-kehlata-hai/]Yeh Rishta Kya Kehlata Hai[/url]

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 10. 2019

Ali Hassan, who plays the role of Akhilesh in the most popular Hindi TV serial, 

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai is back on the sets

 

<a href="https://ullurani.com/yeh-rishta-kya-kehlata-hai/">Yeh Rishta Kya Kehlata Hai</a>

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019

Yeh Rishta Kya Kehlata is indian star plus drama serial started on 2009.

Its cast involve naira and kartik they have good chemistry in love and other.

 

<a href="https://yehrishtakyakehlatahai.su/">Yeh Rishta Kya Kehlata Hai</a>

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 12. 2019

Watch Online Vidya Video Episode On Voot. Vidya Colors Tv Latest Hindi Drama Watch Full Episodes Vidya

online Today Drama.

 

 

<a href="https://vidyacolorstv.com/episode">Naggin 4 Latest Episode</a>

<a href="https://vidyacolorstv.com/episode">Naggin 4 Full Episode</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2019

 

Yehh Jadu Hai Jinn Ka! is fantacy drama serial by indian tv channel

on Star Plus and directed by ram gopal verma and it is huge trp serial.

 

<a href="https://yehjaduhaijinnka.su/">Yeh Jadu Hai Jinn Ka</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2019

 

 

You can Watch Pinoy Tv Shows and Replays at Lambingan ofw and Watch Free Here in advance. 

Ofw People who are finding to Watch their Native Country Show Tv Series Can visit This site.

 

 

<a href="https://pinaytv.su/">Pinoy Tv Replay</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2019

 

 

You can Watch Pinoy Tv Shows and Replays at Lambingan ofw and Watch Free Here in advance. 

Ofw People who are finding to Watch their Native Country Show Tv Series Can visit This site.

 

 

<a href="https://pinaytv.su/">Pinoy Tv Replay</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 12. 2019

 

 

Preesha, a gynaecologist and rockstar Rudraksh get into an argument 

at their first meeting. Will destiny bring them together?

 

 

<a href="https://yehhaichahateintv.su/">Yeh Hai Chahatein Watch Online</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 12. 2019

 

 

Preesha, a gynaecologist and rockstar Rudraksh get into an argument 

at their first meeting. Will destiny bring them together?

 

 

<a href="https://yehhaichahateintv.su/">Yeh Hai Chahatein Watch Online</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 1. 2020

Kasauti Zindagi Kay 2 is a reboot of the original version of the hit serial. 

The reboot stars Erica Fernandes and PArth Samthaan in the lead roles of Prerna

 

<a href="https://kasautiizindagiikay.su/"> Kasautii Zindagii Kay </a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2020

In the latest episode of Naagin, Vaishali finds Dev unconscious. 

Just then Nayantara comes there, too, and tells Vaishali she had gone to drink

 

<a href="https://naagin4tv.com/">Naagin 4 Online</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 1. 2020

"Naati Pinky Ki Lambi Love Story" is a television series that airs on Colors TV. 

The show is produced by Bodhi Tree Productions. The show revolves around t.

 

<a href="https://naatipinkykilambilovestory.net/">Naati Pinky Ki Lambi Love Story Watch Online</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

Barrister Babu is a Hindi language Indian Television serial on 

Colors TV of 2020. This tv serial features Madhushree Sharma

 

<a href="https://barristerbabu.su/">Barrister Babu</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2020

The latest Tweets from Ekdujekevaaste (@ Ekdujekevaaste2). Ek Duje Ke Vaaste 

is a Indian Hindi romantic Tv series, Started on 29 February 2016, and is

 

<a href="https://ekdujekevaaste2.su/">Ek Duje Ke Vaaste 2 Full Episodes</a>

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback