Audioknihy.net - portál audioknih

Článek je závěrečnou zprávou projektu Audioknihy.net. Tým Audioknih v něm popisuje vznik a hlavní myšlenky projektu, dále se zabývá vlastním portálem, který je páteří celého projektu. Prostor je věnován vyzdvihnutí klíčových aktivit a partnerů, se kterými úzce spolupracovali. V textu se dozvíte, jakým způsobem o sobě Audioknihy.net dávaly vědět a součástí zprávy je i soupis uskutečněných akcí, pod kterými jsou členové tohoto týmu podepsáni.

Úvod

Hlavním cílem projektu je poukázat na audioknihy jako na hodnotnou alternativu ke klasické četbě. Podnětem pro jeho založení bylo nízké povědomí o audioknihách mezi širokou veřejností. Je pro nás výzvou vzbudit vyšší zájem o tento přístup k literatuře. Prostřednictvím projektu chceme o audioknihách informovat v co nejširším možném měřítku, k tomu nám dopomáhá tvorba webového portálu jako rozcestníku veškerých informací ze světa audioknih. Jeho úkolem je také vytvoření komunitního prostředí, které zahrnuje uživatele nejen z řad posluchačů, ale také z řad samotných tvůrců, vydavatelů a distributorů audioknih. Mimo to je naším záměrem cílená propagace a také samotná tvorba audionahrávek. 

1 Popis projektu

Hlavním cílem projektu Audioknihy.net je dosáhnout větší popularizace audioknih. Audioknihy mohou být předmětem zájmu mnohých skupin a to jako doplněk, tak i jako možná alternativa ke klasické četbě. Mohou je využívat i nečtenáři, lidé zrakové postižení či děti předškolního věku.

Přesto je však tento přístup k literatuře u nás stále opomíjen. Je to způsobeno nedostatkem odborných prací na toto téma a informací, které s audioknihami nějakým způsobem souvisí.

Náš projekt prostřednictvím tvorby internetového portálu systematizuje oblast audioknih, a poskytuje tak zájemcům ucelené informace o tomto přístupu k literatuře. Je tedy přínosem každému, kdo se o tématu chce dozvědět více. Zároveň však přináší přidanou hodnotu pro všechny ty, kteří audioknihy vytvářejí, distribuují či zprostředkovávají.

Na českém trhu se pohybuje několik vydavatelství, která se zaměřují na audioknihy. Nicméně jejich počet je nízký a povědomí veřejnosti o jejich aktivitě mizivé. Tato vydavatelství chtějí získat širší komunitu zájemců o své produkty. Náš projekt tedy reaguje na tuto akutní potřebu. Budujeme místo na webu, kolem kterého se vytváří určitá komunita spojující všechny, kdo se o audioknihy zajímají. 

2 Portál 

Uživatel na portálu Audioknihy.net nalezne:

 • Rozcestník všech českých vydavatelství + jedno vydavatelství slovenské (Kniha do ucha),
 • Seznam všech dosud vydaných českých audioknih + seznam z jednoho slovenského vydavatelství (Kniha do ucha),
 • Aktuální informace a reportáže z dění ze světa audioknih,
 • Aktuální informace a reportáže z dění týkajícího se našeho projektu,
 • Pozvánky na související akce,
 • Námi vydané či zprostředkované audioknihy,
 • Fotogalerii,
 • Fórum.

Do portálu jsou implementovány nástroje webu 2.0 umožňující lepší komunikaci a větší zapojení návštěvníků webu; tyto se budou ještě dále rozvíjet.

Nabídka vydavatelství Tympanum

3 Cílová  skupina

Cílová skupina našeho projektu se vyznačuje svým širokým rozptylem. Je složena ze stávajících posluchačů audioknih, z potenciálních budoucích uživatelů a stejně tak i z jednotlivých vydavatelů, kteří mluvené slovo posluchačům zprostředkovávají. Obecně lze říci, že cílovou skupinou je:

 • Široká veřejnost, kterou lze rozložit do spektra jednotlivých podskupin. Mnoho lidí ocení praktickou možnost věnovat se při poslechu audioknih dalším činnostem, ušetřit tak čas a zároveň si práci zpříjemnit. Audioknihy však mohou být i alternativním způsobem čtení pro ty, kterým klasické čtení nevyhovuje nebo trpí jakoukoli indispozicí.
 • Odborná veřejnost zastoupená vydavateli, producenty, distributory a poskytovateli audioknih.

Jedním z důležitých cílů projektu je tyto dvě skupiny propojit a zprostředkovat komunikaci mezi nimi.  

3.1 Široká veřejnost

je zastoupena skupinami, jež mohou uvítat audioknihy pro jejich praktičnost. Sem je možné zařadit řidiče, cestující v dopravních prostředcích, zahrádkáře, ženy v domácnosti, maminky na mateřské dovolené, malé i větší děti, nečtenáře, osoby s nejrůznějšími dysfunkcemi či zrakovým handicapem a další. Těmto skupinám náš projekt přináší:

 • Online prostředí s utříděnými a komplexními informacemi z oblasti audioknih.
 • Možnost účasti na kulturních akcích, které pořádáme.
 • Možnost poslechu námi zprostředkovaných či vytvořených audioknih.

3.2 Odborná veřejnost

získává naší činností:

 • Zmapování pole jejich působnosti a objevení nových skupin lidí se zájmem o audioknihy.
 • Vytvoření komunity nových posluchačů.
 • Upevnění zájmu o audioknihy u stávajících posluchačů.
 • Zvýšení povědomí a zájmu o audioknihy jako alternativním přístupu k literatuře.

Křest audioknihy Vražda Rogera Ackroyda

Pro cílové skupiny jsou pořádány propagační akce (křty, poslechové večery, aktivity spojené s guerillovým marketingem apod.). Konkrétní propagační akce se však zaměřují vždy jen na jednu či několik cílových podskupin. Jejich průběh se tedy odvíjí od tohoto zaměření.

Další činností, pomocí které se snažíme u posluchačů posílit zájem o tuto oblast, je nahrávání našich vlastních audioknih. Touto formou se pokoušíme zpřístupnit díla s uvolněnými autorskými právy, která jsou našim fanouškům poskytnuta volně ke stažení.

4 Klíčové aktivity

Klíčové aktivity projektu je možné rozdělit do pěti skupin:

 1. Portál Audioknihy.net - je koncipován jako rozcestník informací o audioknihách a dění kolem nich. Web také slouží pro setkávání komunit příznivců z řad posluchačů, tvůrců, distributorů a vydavatelů audioknih. Přináší novinky, zajímavosti a články týkající se tématu.
 2. Konference - účast je realizována na základě výběru nejvhodnějších konferencí, následné přípravy obsahu příspěvku a samotného vystoupení. Konference jsou vhodnou příležitostí pro získání si převážně odborné části společnosti, která poté může působit dál na své vlastní příznivce.
 3. Propagační akce - jsou pořádány za účelem nalákání nových posluchačů a zprostředkování public relations mezi komunitou stávajících posluchačů a vydavateli audioknih. Jedná se o kulturní akce např. formou poslechových večerů. Pro zajištění úspěchu této propagace jsou používány metody guerillového marketingu.
 4. Vlastní nahrávání audioknih a audioreklam - abychom se i my zapojili přímo do audiosvěta, nahráváme vlastní audionahrávky, vymýšlíme, co vše dalšího by se dalo nahrát, sháníme osoby s vhodnými hlasovými dispozicemi. Nahrávané věci samozřejmě neodporují autorským právům, využíváme pouze volná díla, na která se autorský zákon již nevztahuje. Pro zpestření vytváříme i vlastní audioreklamy.
 5. Publicita - je nedílnou součástí a jednou z klíčových aktivit projektu. Snažíme se o udržování public relations na vysoké úrovni. Monitorujeme a kontaktujeme veřejná média, která jsou tak informována o naší činnosti. Abychom audioknihy přiblížili ještě více společnosti, máme založené účty na sociálních sítích, které umožňují každodenní setkávání s našimi příznivci.

Audioknihy

5 Partneři projektu

Aby portál a celý náš projekt pracoval tak, jak má a plnil veškeré námi stanovené funkce, je potřeba zapojit i další strany.

Je nutné být neustále ve spojení s českými vydavatelstvími zaměřenými na audioknihy. Tato vydavatelství nám posílají informace o jimi připravovaných novinkách, sdílejí s námi ukázky z audioknih a informace o audioknihách. My sami si poté vyhledáváme novinky od vydavatelství na jejich webových stránkách a vystavujeme je na stránkách našich.

Mezi vydavatelství jsme zapojili i jedno vydavatelství slovenské. Audioknihy ze země našich sousedů hodláme i nadále rozšiřovat.

5.1 Vydavatelství a nakladatelství


 • Audiostory
 • Fonia
 • Kniha do ucha
 • Levné knihy
 • Metafora
 • Moba
 • Motto
 • Paseka
 • Popron Music
 • Radioservis
 • Supraphon
 • Tympanum

5.2 Knihovny


 • Janáčkova akademie Múzických umění Brno
 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně
 • Knihovna K. H. Máchy Litoměřice
 • Městská knihovna Jablonec nad Nisou
 • Městská knihovna Jindřichův Hradec
 • Městská knihovna v Praze
 • Moravská zemská knihovna
 • Regionální knihovna Karviná
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

5.3 Internetové portály


 • BiblioHelp
 • InFlow
 • InHD
 • Knihy na počúvanie
 • KISK
 • K4U
 • Kurz práce s informacemi
 • Panáček v říši mluveného slova
 • Portál české literatury
 • Seniorům.cz
 • Vaše Literatura
 • Žijeme naplno

 

Hlasování o nejhezčí obal

5.4 Další

 • Akademie múzických umění v Praze

6 Propagace projektu

6.1 Publicita

Publicita je zajišťována pomocí tradičních i netradičních médií:

 • Veřejná média - převážně tisk, v něm informujeme o připravovaných a provedených aktivitách.
 • Odborné (knihovnické) časopisy - vytváříme články vztahující se k problematice audioknih, případně informujeme o naší projektové činnosti.
 • Blogging - přináší zprávy o naší aktivitě, nabízí aktuality, odkazy, novinky na portálu a jiné.
 • Portál - vytváříme vlastní články, podáváme zde informace ze světa audioknih, dále přehledy a recenze vydaných audioknih, reportáže z propagačních i dalších akcí, odkazy na články z jiných serverů, online public relations a podobně.
 • Konference - informujeme o vlastní činnosti na konferencích, seminářích, workshopech či dalších informačních akcích, či se snažíme knihovnám přibližovat audioknihy s myšlenkou, že nejen knihy patří do knihoven.
 • Sociální sítě - využíváme sociálních sítí (Facebook, Twitter, Delicious), kde odkazujeme na nejrůznější akce, jsou tu ukázky audioknih, využívá se online Public relations.

6.2 Napsali o nás

 • Ikaros
 • Mladá Fronta Plus
 • Muni.cz 
 • Sedmička 

6.3 Napsali jsme do

 • Biblio
 • Čtenář
 • Čítarny.cz
 • Femina.cz
 • ITLib
 • Knihovna Plus

Nahrávání upoutávek

6.4 Účast na konferencích

Aby se projekt Audioknihy.net dostal i mezi odbornou knihovnickou veřejnost, je moudré zúčastnit se některé knihovnické konference. Zde jsme měli možnost představit jak projekt, tak audioknihy samotné. Byli jsme tedy na následujících dvou konferencích:

 • Kniha ve 21. století,
 • Zvuková knihovna 2010 Třebíč.
Snažili jsme se nenápadnou cestou poukázat na audioknihy a na to, že si i ony zaslouží své místo v knihovně, že do knihovny nepatří pouze knihy jako takové. Nabídli jsme knihovnám naši spolupráci.

6.5 Sociální sítě

Pro propagaci projektu jsme využili především sociálních sítí či různých blogů. Jedná se zejména o Facebook, Twitter a blog v časopise Inflow.

6.5.1 Facebook

Na Facebooku probíhá pravidelný, víceméně každodenní mikrobloging, tj. upozorňování na články či různé zajímavost zveřejněné na našich stránkách. Podařilo se nám docílit aktivní komunikace s našimi fanoušky. Ti nám komentují námi vložené odkazy, sdělují nám své názory, dávají nám tipy, kladou nám otázky či se s námi radí. Na Facebook nevkládáme pouze odkazy, ale i další typy dokumentů - např. fotografie či plakáty. Fan stránka má vlastní FBML soutěže, kde je přehledně ukázáno, kdy se konala jaká soutěž a kdo se stal jejím vítězem.

6.5.2 Inflow

Projekt má vlastní blog na Inflow, kam se nepravidelně vkládají různé články, události či pozvánky.

6.5.3 Twitter

Náš projekt využívá i pravidelných „tweetů", tj. krátkých příspěvků na sociální síti Twitteru. V současné době máme zhruba 130 fanoušků (followers), kteří si mohou pročítat naše zprávy. Příspěvky se týkají hlavně novinek na poli audioknih, propagačních akcí, soutěží, informací od vydavatelů a odborných článků. Mezi fanoušky máme i knihovny, knihkupectví a vydavatele audioknih.

Prezentace projektu

6.6 Spolupráce s knihovnami

Pokusili jsme se navázat spolupráci s knihovnami České republiky, respektive s jejich hudebními odděleními. Rozeslali jsme odkaz na elektronický dotazník spolu s doplňujícími informacemi na 74 e-mailových adres. Bohužel zde byla nízká návratnost, dotazník vyplnilo pouze 28 adresátů. Nicméně se chystáme s knihovnami, které projevily zájem, navázat užší spolupráci. Jedná se o tvorbu společného kalendáře audioknižních akcí, vytvoření seznamu všech audioknih nacházejících se v našich knihovnách. Navíc se nám nabízí možnost uspořádat nejrůznější přednášky pro veřejnost v konkrétních knihovnách.

Podařilo se nám ovšem navázat intenzivní spolupráci s hudebním oddělením Knihovny Jiřího Mahena. V prostorách knihovny již proběhly dvě akce (Březen - měsíc čtenářů, Vrah jsi ty!) a i nadále plánujeme využít této nabídky a uspořádat zde některou další událost.

Také Moravská zemská knihovna k nám byla vstřícná. A stejně jako v Knihovně Jiřího Mahena nám nabídli prostor na nástěnce, kam se dají vystavit naše propagační materiály a další informace.

6.7 Spolupráce s projektem ČteSyRád

S projektem ČteSyrád jsme navázali spolupráci, jejíž podstatou je odkazování na oblíbené audioknihy. Nejprve byl požádán Karel Černošek z vydavatelství Tympanum aby vybral 10 audioknih od všech vydavatelů. Poté jsme plán změnili a v únoru jsme oslovili česká vydavatelství s tím, aby každé doporučilo 10 audioknih právě ze své nabídky. Jde tedy o 10 nejoblíbenějších audioknih z každého vydavatelství.

6.8 Spolupráce s projektem BiblioHelp

BiblioHelp je vůči audioknihám velmi vstřícný. Naše projekty spolu spolupracovaly již od začátku. Dali jsme společně vzniknout seznamu 50 „biblioaudioknih", které budou brzy umístěny na webu BiblioHelp a poté i zakomponovány do našeho rozcestníku. Audioknihy budou označeny symbolem „Biblio". Mezi projekty funguje i vzájemné odkazování a informování o novinkách.

6.9 Spolupráce s projektem KPI

Cílem projektu KPI byla tvorba akreditovaného předmětu Kurz práce s informacemi, který se věnuje informačnímu vzdělávání. Spolupráce byla realizována na základě tvorby audionahrávek k jednotlivým výukovým modulům. Na základě kladného hodnocení audiomodulů od samotných studentů vznikla i zvuková skripta (audioskripta), která v ucelené formě shrnují obsah kurzu.

Upoutávka na poslechový večer

6.10 Pořádané akce

6.10.1 Křest audioknihy Vražda Rogera Ackroyda

Kdy: 2. 12. 2009

Kde: Skleněná louka, Místogalerie

Co: Audioknihy.net reagovaly na nabídku vydavatelství Tympanum, které vydávalo novou audioknihu a potřebovalo ji pokřtít. Náš projekt se tedy tohoto počinu s radostí ujal a připravil pro hosty příjemný večer.

Kdo: Akce se zúčastnil Karel Černošek a Josef Burkovský za vydavatelství Tympanum, dále Michal Bureš, jakožto režisér audioknihy a zvláštním hostem byl pan Ladislav Lakomý, který celou audioknihu namluvil. Na křest přišlo na padesát hostů.

6.10.2 Korálkování

Kdy: 26. 2. 2010

Kde: Seminární učebna KISK, FF

Co: Jednalo se o propojení kreativní činnosti tvorby šperků vedené Dagmar Chytkovou a propagační akce audioknih. Audioknihy.net v toto odpoledne pouštěly účastníkům akce, při jakých příležitostech lze audioknihy využít a jak mohou být výhodné.

Kdo: Akce se zúčastnilo kolem dvaceti osob.

6.10.3 Březen měsíc čtenářů - S chutí, aneb najděte svůj knižní apetit

Kdy: 10. - 17. 3. 2010

Kde: Ústřední knihovna Jiřího Mahena

Co: V rámci měsíce Března - měsíce čtenářství spolupracovaly Audioknihy.net s KJM na přípravě této akce.

První týden uspořádaly posezení s poslechem audioknihy spojené s kreativní dílnou. Hosté si mohli vytvořit šperk, záložku nebo mohli jen tak poslouchat a malovat si. Navíc byla uspořádána soutěž o audioknihy, kdy byly hostům pouštěny ukázky audioknih a měli hádat - o jakou audioknihu se jedná, kdo ji namluvil nebo kdo je autorem knihy. Jako upozornění na hudební oddělení, které vlastní bohatý fond audioknih, byly hostům v knihovně nabízeny poukázky na „živý návod, jak používat hudební knihovnu" - na základě této poukázky byl hostu přidělen tutor, který ho provedl po hudební oddělení.

Na druhý týden byla pro hosty připravena soutěž o audioknihu Šifra mistra Leonarda („Vylušť šifru, vyhraj Šifru"). Hosté měli na CD nahrány ukázky z nejrůznějších audioknih, na jejichž základě měli odpovídat na otázky. Výherce byl vylosován.

Kdo: První i druhé akce se zúčastnilo kolem pětadvaceti osob.

Noc s Andersenem

6.10.4 Noc s Andersenem

Kdy: 26. 3. 2010

Kde: Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Co: Díky sponzorství Supraphonu jsme každoroční spací akci v Městské knihovně Ústí nad Orlicí mohli zaměřit na audioknihy - 17 dětí společně vytvářelo leporelo na motivy Pohádek z Valašského království, které při této činnosti poslouchaly. Po absolvování dobrodružné cesty do knihovní věže za panem Andersenem dostaly děti jako odměnu pohádkovou audioknihu. Nechybělo ani povídání o audioknihách přizpůsobené jejich věku.

Kdo: 17 dětí

6.10.5 Audioknižní večer

Kdy: 28. 4. 2010

Kde: Ústřední knihovna Jiřího Mahena

Co: Knihovna pořádala týden autorských práv, během kterého jsme uspořádali poslechový večer spojený se soutěží o audioknihy. Hostům byla pouštěna povídka od E. A. Poea, která byla proložena i živým čtením. Aby byla udržena pozornost, každý host dostal papír s otázkami, kdy odpovědi měl nalézt v poslechovém příběhu. Na závěr bylo vylosováno 10 výherců. O tomto programu vznikly dvě recenze. Jedna z pera Ondřeje Vašíčka: "Audioknihy, aneb jak jsem se stal vrahem" a druhá díky iniciativě Žanety Gregorové ze studentského online deníku STISK: "Pachatelem odporné vraždy mohl být kdokoliv".

Kdo: Asi třicet hostů.

6.10.6 Internetové soutěže

Kdy: Únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září

Kde: Prostředí internetu

Co: V rámci propagace a snahy přilákat co nejvíce fanoušků audioknih, je na každý měsíc vyhlašována soutěž.

V únoru odpovídali fanoušci na pět snadných otázek, na které nebyly zapotřebí žádné zvláštní znalosti. Byl vylosovaný jeden výherce.

V březnu se Audioknihy.net snažily o nalákání fanoušků do fóra na internetových stránkách. Nabídly proto všem, kteří se v březnu aktivně zúčastní jakékoliv diskuze ve fóru, možnost vyhrát audioknihu.

V dubnu byla fanouškům nabídnuta audiokniha fejetonů Plachý milionář přichází. Stačilo, aby si návštěvník stránek přečetl rozhovor s autorem, kde nalezl odpovědi na všech deset otázek. Na konci měsíce byli vylosováni tři výherci se správnými odpověďmi.

V dalších měsících měli soutěžící odpovídat na jednoduché otázky, případně něco málo vymýšlet. Snahou soutěží je přilákat co nejvíce osob na webové stránky, uchovat si stávající fanoušky a přivést fanoušky nové.

Kdo: První soutěže se zúčastnilo 279 zájemců o audioknihu. Další soutěže již neměly tak velikou účast, počet soutěžících se pohyboval kolem čtyřiceti osob.

Obal audioknihy Tucet erotických jednohubek

6.11 Nahrávání vlastní audioknihy

Abychom se sami zapojili do tvorby audioknih a vyzkoušeli si, co vše vznik jedné audioknihy obnáší, rozhodli jsme se pro její tvorbu. Tato audiokniha je navíc volně ke stažení. Vznikla tedy audiokniha "Tucet erotických jednohubek".

Jedná se o průřezovou antologii erotické literatury s komentáři. Antologie zachycuje dvanáct úryvků z děl, které hrály důležitou roli v historii erotické literatury. Jednotlivé ukázky byly předem pečlivě vybírány a konzultovány s nahrávajícím, jenž je pro tento žánr specialistou. Cílem akce není šokovat, ale představit erotickou literaturu jako specifický žánr literatury, který má určitou uměleckou hodnotu a který byl mnohdy psán veleznámými literáty jako například Oscar Wilde, Vítězslav Nezval či Karel Hynek Mácha.

6.12 Recenze

Projekt Audioknihy.net využil nabídky od vydavatelství Audiostory a Supraphon na psaní recenzí pro jejich nové audioknihy. Pokud tedy vyjde nějaká novinka, pak je audiokniha poslána našemu projektu, aby si ji poslechl a napsal na ni recenzi.

6.13 Audioknižní desatero

V rámci propagace projektu a audioknih obecně jsme nafotili audioknižní desatero - deset výhod plynoucích z poslechu audioknih. Desatero bylo na našich stránkách zveřejněno již dříve, ovšem pouze v textové formě, která není pro lidské oko takovým lákadlem. Fotografie nám nafotil Jindřich Nejedlý. V nafoceném desateru symbolizuje každý obrázek přidružený text, danou položku v desateru. Fotografie nyní slouží jako propagační obrázky ke článkům či jako plakáty, jsou zkrátka naším primárním propagačním materiálem.

Desatero se zalíbilo i Karlu Černoškovi z vydavatelství Tympanum. Požádal nás o použití obrázků na pohledy a plakáty, které budou vystaveny v knihovnách. Jedná se tak o rozsáhlou propagační kampaň napříč knihovnami, kdy se snažíme nenápadnou cestou ukázat čtenářům, že jsou ještě jiné způsoby čtení knih.

Foto z audioknižního desatera

6.14 Hra Geocaching

Audioknihy.net se zapojily do mezinárodní hry Geocaching. Dali jsme tak vytvořit cache s názvem Audioknihy. Vznikl také travelbug Audioknižní reprák.

Audioknižní reprák

6.15 Wikipedie

Protože na internetové encyklopedii Wikipedie chybělo heslo Audiokniha, bylo téměř naší povinností toto heslo vytvořit. Vznikl tak článek o audioknihách, který přináší obecné informace. V nejbližší době se chystáme k tvorbě příbuzných článků.

7 Statistiky

Statistiky jsou utvořeny ke dni 14. 9. 2010_

 • Celkový počet návštěv: 32.438
 • Zobrazeno stránek: 118.949
 • Absolutní unikátní návštěvníci: 21.839
 • Denní návštěvnost: 210/den

Návštěvnost webu

8 Členové týmu

 • Alžběta Škytová, e-mail: Bety(zavináč)audioknihy.net
 • Barbora Buchtová, e-mail: Bara(zavináč)audioknihy.net
 • Kateřina Kapounová, e-mail: Kaca(zavináč)audioknihy.net
 • Lukáš Plch, e-mail: plch.lukas(zavináč)audioknihy.net
 • Pavla Macháčková, e-mail: machackova.p(zavináč)audioknihy.net
 • Vojtěch Pilař, e-mail: admin(zavináč)audioknihy.net
 • Společný kontakt: info(zavináč)audioknihy.net

9 Závěr

Portál Audioknihy.net poskytuje na jednom místě rozsáhlou nabídku informací týkajících se audioknih. Přináší aktuality od jednotlivých vydavatelství, upozorňuje na nejnovější audioknihy, nabízí zajímavé články. Navíc návštěvník stránek získává přehledný seznam všech audioknih vydaných na území České republiky a to včetně informací, u jakého vydavatelství je audiokniha vydána.

Projekt chce vyzdvihnout všechna vydavatelství, poukázat na ně a na jejich činnost a hlavně chce přilákat větší pozornost na audioknihy samotné. Propagačními akcemi zajišťuje zvýšení povědomí o audioknihách. Navíc sociální sítě vypomáhají s komunikací mezi odborníky a fanoušky audioknih či nabízí možnou cestu pro získání si dalších členů.

V současné době je pole českých audioknih plně zmapováno, do rozcestníku jsou zanesena všechna vydavatelství i všechny jejich audioknihy.

V nejbližší době chceme rozcestník obohatit i o slovenská vydavatelství a jejich audioknihy. Slovenský jazyk je nám blízký, je tedy nasnadě přinášet informace i z vydavatelství těchto našich sousedů.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

64 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
It is phenomenally typical to see the best inconspicuous portions presented in an essential and seeing way. Vashikaran Specialist in Lucknow
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Incredible Blog! I might want to thank for the endeavors you have made in composing this post. I am trusting a similar best work from you later on also. I needed to thank you for this sites! Much obliged for sharing. Incredible sites! FinQuiz
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Incredible Blog! I might want to thank for the endeavors you have made in composing this post. I am trusting a similar best work from you later on also. I needed to thank you for this sites! Much obliged for sharing. Incredible sites! FinQuiz
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
Incredible post I should state and much obliged for the data. Instruction is unquestionably a sticky subject. Be that as it may, is still among the main themes of our opportunity. I value your post and anticipate more. wordpress sajten
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Composing with style and getting great compliments on the article is very hard, to be honest.But you've done it so smoothly and with so cool feeling and you've nailed the activity. This article is had with style and I am giving great compliment. Best! Ytterligare info om denna blogg
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. opportunities
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
stunning, awesome, I was thinking about how to cure skin inflammation normally. what's more, discovered your site by google, took in a ton, now i'm somewhat clear. I've bookmark your site and furthermore include rss. keep us refreshed. I am 100% healthy in Jesus name
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 12. 2018
Incredible post I should state and much obliged for the data. Instruction is unquestionably a sticky subject. Be that as it may, is still among the main themes of our opportunity. I value your post and anticipate more. sell my house fast douglasville georgia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 12. 2018
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 12. 2018
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 12. 2018
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. FinQuiz
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. FinQuiz
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. FinQuiz
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Great blog. I delighted in perusing your articles. This is really an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! cheap essay writing service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Great blog. I delighted in perusing your articles. This is really an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! cheap essay writing service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Buy Printer & Ink Toner Cartridges Canada. Brother Toner Cartrdges Canada
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Buy Printer & Ink Toner Cartridges Canada. Brother Toner Cartrdges Canada
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
Here at this site incredibly the essential material assembling so everyone can esteem an extraordinary game plan. ดูอนิเมะออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
Here at this site incredibly the essential material assembling so everyone can esteem an extraordinary game plan. ดูอนิเมะออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. Mer om Wordpressbloggar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2019
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. FinQuiz CFA study material
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019
I would prescribe my profile is vital to me, I welcome you to examine this subject... CMS bloggen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
This webpage and I consider this web site is amazingly informational ! Keep on setting up! Subscribe to RSS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
I would prescribe my profile is vital to me, I welcome you to examine this subject... Vidare till wordpress bloggen nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
Your online journals facilitate all the more each else volume is so engaging further serviceable It designates me come to pass for withdraw reprise. I will in a flash snatch your encourage to remain educated of any updates. bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
Your online journals facilitate all the more each else volume is so engaging further serviceable It designates me come to pass for withdraw reprise. I will in a flash snatch your encourage to remain educated of any updates. bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and appreciated perusing this one. Continue posting. Much obliged for sharing. Kay
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and appreciated perusing this one. Continue posting. Much obliged for sharing. us forex brokers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 2. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. villas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return again, Im taking your sustenance moreover, Thanks. Firebird mode
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
This page and I consider this site is unbelievably enlightening ! Keep on setting up! cornelianilssons.se webbtips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
This page and I consider this site is unbelievably enlightening ! Keep on setting up! cornelianilssons.se webbtips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
It has completely risen to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the worldwide guide of private historic points. Regardless I scored the a bigger number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be unable to discover someone with a similar consistency I have had throughout the years so I am content with that. Goober.se referenstips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 2. 2019
The essayist is searing about acquiring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has comprehended the plan of this article. chef 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 2. 2019
I would prescribe my profile is vital to me, I welcome you to examine this subject... painting old teak furniture
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
It has totally moved to crown Singapore's southern shores and no ifs ands or buts set her on the general guide of private striking center interests. In any case I scored the a more unmistakable number of centers than I ever have in a season for GS. I figure you would be not skilled find some person with a relative consistency I have had in the midst of the time so I am content with that. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
It has totally moved to crown Singapore's southern shores and no ifs ands or buts set her on the general guide of private striking center interests. In any case I scored the a more unmistakable number of centers than I ever have in a season for GS. I figure you would be not skilled find some person with a relative consistency I have had in the midst of the time so I am content with that. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
Customary visits recorded here are the most straightforward technique to value your vitality, which is the reason why I am heading off to the site regular, hunting down new, intriguing data. Many, bless your heart! Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Kasauti Zindagi Ki
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
I unquestionably appreciating each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
I unquestionably appreciating each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
This website is about male special hospitals in Korea. It is the best hospital for men's surgery. It specializes in male penis enlargement. 성기확대 수술
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019

Beaver says I also have such interest, you can read my profile here: 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019
This website is a website about Cruise Travel in Korea. It specializes in Alaska cruise trips. 아메리카알래스카크루즈여행
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
The website loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic activity on this subject! 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

It is also illegal for Korean nationals to use it even if they legally operate it with a license called Foreign Sports Toto해외스포츠토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

It is not safe to be introduced on a site that simply verifies.안전공원

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Toto Veteran has a lot of investment and management to introduce safe playground of "private toto site". I would like to introduce to you "Safe Toto Site"사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Only the goods in the original are handled, and the same design is the best among the models on the market. Fabric is the quality of the subsidiary goods.레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

This kind of activity promotes popularization of sports by awakening interest and interest to people who do not play sports,해외스포츠중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

The KBO League is a professional baseball league in Korea. On December 11, 1981, six teams including OB Bears, Haitai Tigers, Samsung Lions, Sammi Superstars, Lotte Giants, and MBC Blue Dragon participated in the founding general meeting of Korean professional baseball to announce the launch of professional baseball.KBO중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 6. 2019

This website has content related to sports lotteries in the Korean peninsula. Many Koreans take advantage of sports game information here. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 믈브중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠티비
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind disposition. In the event that you feel that the authority is attempting to cheat you, don't purchase research paper from it. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019

Simply unadulterated splendor from you here. I have never expected something not as much as this from you and you have not frustrated me by any stretch of the imagination. I assume you will keep the quality work going on. 유흥 업소 알바

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019

Much obliged to you for your post, I search for such article along time, today I discover it at long last. this post give me loads of exhort it is extremely valuable for me. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign ! 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 9. 2019

You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!!<a href="https://topportalreview.com">Top Portal</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
I need you to thank for your season of this awesome read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an absolute necessity read blog!!!! gutter cleaners
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
I think this is an enlightening post and it is extremely helpful and learned. accordingly, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. site de rencontre sérieux
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
I think this is an enlightening post and it is extremely helpful and learned. accordingly, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. site de rencontre sérieux

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback