Beáta Holá: Naučme experty mluvit lidsky

Beáta Holá vystoupila 5. dubna jako host v Bloku expertů. A protože bylo jasné, že Beáta toho má na srdci opravdu hodně a taky proto, že to všechno byly informace pro mnohé téměř životně důležité, sešly jsme se ve Falku a dlouho mluvily o tom, jak to s těmi penězi tedy je. Třeba jak je důležité umět se o ně starat a rozumět jim. A otevřely jsme i téma, které nás nadchlo - knihovny jako skvělá vstupní brána do světa informací o finanční gramotnosti.


Beáta Holá


Čemu se věnujete ve vašem vzdělávacím centru?

Ve vzdělávací organizaci KTP http://www.ktp-qualification.eu/uvod/ pomáháme vzdělávacím institucím vyvíjet a inovovat metodické materiály a vzdělávací programy. Momentálně se věnujeme také vývoji metodiky pro výuku finanční gramotnosti pro dospělé. Pustili jsme se do toho, když jsme zjistili, že napříč Evropu existují hromady materiálů o finanční gramotnosti - všechny ale mají společnou jednu věc: vytváří je experti na finanční gramotnost, ale málokdy je zatím didaktika - přemýšlení o tom, jak to zprostředkovat lidem. Materiály jsou často psané odborným jazykem. Někdy se mi při pohledu na takový materiál stává, že se ptám sama sebe, jak díky tomuhle chtějí vysvětlit něco člověku, který má finanční gramotnost opravdu špatnou. Třeba lidem, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, neakademikům, lidem, kteří mají v životě potíže nebo patří k sociálně slabším skupinám.

Takže jste měli pocit, že sice existuje nějaký produkt, ale není dobrý?

Přesně tak. Rozhodli jsme se, že se zaměříme na to, co na trhu už existuje, a dáme tomu nový kabát. Aby vznikly materiály, které i když se budou používat na jednorázových kurzech nebo školeních, tak budou mít velký efekt. Oslovilo nás několik institucí, které se zabývají finanční gramotností napříč Evropou, zda bychom se s nimi nezapojili do projektu FinLico, který pomůže vytvořit tvořivé vzdělávací materiály pro dospělé. Reflektují to, že normální smrtelníci nerozumí terminologii pojišťováků.

A jste první, kdo s něčím takovým v Česku přišel?

Podobné aktivity už existují. V Čechách se tomu věnují 3-4 firmy, neziskovky a v rámci prosociálních aktivit finanční gramotnost vyučují také velké banky nebo poradenské společnosti. Většina ucelených programů je však věnována výuce finanční gramotnosti do škol. Na dospělé se systémově moc nemyslí. Pro nás je zajímavé to, že poradenské společnosti měly zájem o spolupráci s námi, protože už delší dobu cítily, že něco takového je potřeba. Že jejich školení mají skulinu, kam bychom se právě my mohli trefit.

Jak vypadají materiály, které by měly pomoci člověku stát se finančně gramotným?

To, co jsme vytvořili, je sada kreativních materiálů, které by měly vést ke změně přemýšlení. Velkoformátové plakáty, pohlednice, animovaná videa, desková hra ... Všechny jsou mířeny na lidi, kteří nemají skoro žádné informace o finanční gramotnosti.  Proto jsme se snažili pracovat s velkým zjednodušováním. V existujících kurzech se lektoři snaží natlačit všem svůj přístup, např. Obálkovou metodu pro zacházení s penězi. Ale to nevyhovuje každému.

Mám pocit, že v českém vzdělávání v tomhle oboru chybí propojení expertních znalostí finančníků a koučingového přístupu -  vytvořili jsme vzorové materiály, které pomohou lektorovi odhadnout, kdo je na jakém startovním bodu.

Třeba díky půlhodinovému rozhovoru, který je s vámi o samotě veden na začátku kurzu. Díky němu si vytvoříme takový váš malý profil. A taky na počátku workshopu v týmu proběhne společný test finanční gramotnosti, kde vám budou otázky promítány a všichni společně se budete radit a hledat odpovědi - bude to týmová spolupráce, všichni na tom budou podobně a zároveň to není nic náročného.  Hlavním úkolem lektora je na začátku zjistit, jak na tom jste, jaké osobní pojmy si asociujete a jak jste různorodí. Potom teprve mohou lektoři z širokého spektra metod vybrat ty, které budou nejvhodnější.

Vycházíte ve vašich lekcích z metod kritického myšlení?

Snažíme se především zohledňovat různé styly učení.  Proto je hodně věcí vizuálních nebo kombinují více metod k přijímání informací. Úplně na začátku jsme sesbírali všechny materiály, které se použily k výuce finanční gramotnosti v České republice - Slabikář finanční gramotnosti, brožurky, veškeré deskové hry. Pak jsme se jimi probírali a zjistili jsme, že jsou strašně složité a rozhodně to nejsou materiály, které lidem mohou pomoci prakticky. Pracujeme hodně s kontextem gamifikace - zapojujeme herní elementy do učení. Jednak proto, aby lekce probíhaly co nejzajímavěji a taky proto, abychom podpořili udržitelnost. Lidi si rádi hrají hry, a když jim představíme napínavou hru na kurzu, tak je pravděpodobné, že v ní třeba budou pokračovat i doma.

Jak lidé, kteří se nikdy nesetkali s nějakým stylem kreativní výuky, reagují na vaše lekce? Nemají zpočátku problém přijmout takový způsob výuky?

Strašně záleží na lektorovi, jak lekci podá.

Lektor má dvě velké funkce. Jedna je ta, že se na začátku zajímá o to, co od semináře účastníci čekají, a druhá věc je ta, že pokud pracuje autenticky a metodám věří, tak i autenticky a důvěryhodně působí.

Důležité je, že nikoho do ničeho nenutí. Když vidí, že je skupina spíše konzervativní, tak se po prvním sezení snaží o přehodnocení a výběr spíše konzervativnějších metod. Nezapojujeme ale nic extrémního ... dáme účastníkům třeba nedokončené plakáty či pohlednici a oni je mají doplňovat. Pracujeme s něčím, co by lidem nemělo připadat nějak excentrické.

Kdo chodí do vašich kurzů? Jsou to lidé, kteří sami cítí, že mají nějaký problém či tíživou situaci a vyhledají vás, nebo jsou to lidé, které za vámi někdo pošle?

My jsme metodici, zajímá nás proces výuky. Jsme inspirátory a pomocníky. Naučíme lektory, jak s materiály pracovat a ti pak vzdělávají klienty. Nejužitečnější jsme pro lektory tím, když jim ukážeme další možnosti, jak se při výuce vrátit z expertní úrovně na úroveň obyčejného, středně nebo málo finančně gramotného, člověka.

Materiály vytváříme tak, aby je mohlo používat několik různých vzdělávacích institucí - jednak to budou lektoři pracující pro úřady práce - ti potom budou pracovat s klienty z úřadu práce. Pak střední školy - jsme zapojeni do procesu vytváření standardizovaného kurzu finanční gramotnosti pro středoškoláky spolu s jednou z finančních poradenských společností. Taky máme zájem o materiály pro specifické cílovky, jako jsou nevidomí lidé nebo týrané ženy. Protože oni právě představují velmi ohroženou cílovou skupinu. Třeba nevidomí díky omezené možnosti zjistit všechny potřebné informace mohou být snáze manipulovatelní. A u týraných žen je to důležité, protože ty ženy, které pomoc vyhledají, se často ocitnou velmi rychle bez příjmu a neví, jaké jsou tu pro ně možnosti. V materiálech jsou hlavně témata jako osobní gramotnost, individuální rozpočet, rodinný rozpočet, dluhy, oddlužení, půjčky, jak pracovat s finančními produkty atd.

 

Od kdy by se měla finanční gramotnost vyučovat?

Myslím si, že by bylo výborné, kdyby s výukou finanční gramotnosti začínali rodiče. Rodiče lze kontaktovat třeba přes mateřská centra, knihovny nebo přes internet. Bylo by skvělé, kdyby o některých základních věcech s dětmi běžně mluvili - hodnota peněz, význam peněz, přebírání drobné zodpovědnosti za rodinné výdaje, např. nákup potravin. Není to ale úplně jednoduché, někteří rodiče by se mohli bát, že když s dětmi budou probírat finanční situaci, že to děti „vybreptají".

Nikdo ale neříká, že se před dětmi musí probírat výše platu. Je třeba ale dobré mluvit o hodnotě peněz, jejich koloběhu a tom, na co vše rodiče musí vydělávat.

 

A není to inspirace na další vzdělávací materiál, který by z vaší strany mohl vzniknout? Mohl by třeba pomoci rodičům ujasnit si, co dítěti v této oblasti předat, o čem je vhodné se s ním bavit a kdy ...

Určitě to není jednoduché, ale o tomto tématu jsme se již bavili. Pracujeme teď především na materiálech pro dospělé. Každopádně budeme naše materiály prezentovat v rámci Dne finanční gramotnosti. Stejně jako je Den matek nebo Den otců, iniciuje organizace Partners vznik každoročního Dne finanční gramotnosti, který připadá na 8. září.

Když bych byla člověk, který cítí, že má nějaký problém se svou finanční situací, je nejlepší jít za vámi nebo mám vyhledat někoho jiného?

Je zajímavé, že v ČR neexistují běžně kurzy pro dospělé.  Nejjednodušší cesta je určitě internet - existuje spousta testů či cvičení na internetu. Samotnou funkci poradenství mají zajišťovat buď finanční poradci, nebo občanské poradny - o těch se obecně ví málo. Ale jsou v každém větším městě a měly by poskytovat občanské služby, mezi které finanční gramotnost patří. U finančních poradců je obecně potřeba být opatrný a hledat dobrého finančního poradce.

Jak poznám dobrého finančního poradce?

Na začátku věnuje velmi podrobnou pozornost mapování osobní bilance člověka - příjmy, výdaje, životní styl, kde má existující produkty, co je pro něj důležité. Nenutí klienta podepsat nějaké smlouvy hned na prvním sezení.

Nesnaží se mu prodat produkty, které jdou špatně na odbyt, např. životní pojistky mladým lidem, atd.  A možná, že hned na začátku pomůže klientovi uspořit nějaké peníze tím, že se podívá na stávající produkty a nabídne klientovi alternativy, které mu viditelně pomohou ušetřit. A ještě jedna důležitá věc - snaží se na klienty mluvit jim srozumitelným jazykem. V Čechách jsou lidé hodně podezíraví, ale když najdete dobrého finančního poradce, je to jako rodinný lékař, jen na peníze.

Myslíte si, že internet a snadný přístup k informacím, mění roli lektora finanční gramotnosti?

Podle mě nebude lektor nikdy nahraditelný. I když máme neustálý přístup k informacím, tak nám pořád chybí někdo, kdo udává nějaké hodnoty, kdo nám říká, které informace jsou kvalitní a které ne. Na internetu je všechno, ale jak se v tom orientovat a jak si nastavit kritéria kvality jsou přesně ty hodnoty, které nám předává lektor. On je ten, kdo nás provází. A to byl i důvod, proč jsme se do projektu pustili. Materiálů je spousta, ale nikdo je nepoužívá. Je to tím, že buď nejsou snadno nalezitelné, nebo uživatelům nějakým způsobem nevyhovují.  A zároveň lidé, kteří mají finanční gramotnost špatnou, nejsou obvykle googlovací typy.

V jaké chvíli hledá člověk lektora nebo poradce, který mu pomůže?

Experti, se kterými jsme ve spojení, zastávají názor, že lidi obvykle svou finanční situaci probírají ve chvíli, kdy začnou řešit rodinu, bydlení, popřípadě investice a velké půjčky. Problém ale je, že to procitnutí bývá skoro ze dne na den. Pokud zjistím, že bych letos chtěla hypotéku a letos si na ni začnu spořit, tak už je skoro pozdě. Jen část lidí přemýšlí dostatečně dopředu a má nějaký finanční plán, většina to ale je spíš tak, že finanční situaci začnou řešit až ve chvíli, kdy je to nutné.

A není to pořád ještě ten lepší případ? Kdy přijde mladý člověk, který má příjem, a chce se poradit, jak nejlíp začít spořit? Co lidé, kteří přicházejí ve chvíli, když už nemají žádné finance a jsou třeba zadlužení?

Samozřejmě varianta, kdy člověk nemá nic naspořeno a hledá hypotéku, je pořád ještě dobrá. Protože se dá třeba pracovat s tím, že člověk vezme jinou práci nebo pracuje sám na sobě, aby měl třeba lepší pozici. Mnohem extrémnější jsou případy, kdy za finančním poradcem přijde člověk, který je extrémně zadlužen nebo má za sebou několik exekucí.  Ten člověk je ve spirále dluhů už úplně na dně - přišel o důvěryhodnost, přišel o možnost si kdekoli půjčit - situace je taková, že finanční poradce má jen velmi malé možnosti a svázané ruce. Někdy pomůže institut oddlužení, ale ten se taky nevztahuje na každého.

Není vaše role v podstatě dost pesimistická?

Je fakt, že tím, že tu finanční gramotnost sama neškolím, tak se moc nepotkávám s lidmi, u kterých bych třeba viděla, že se během kurzu nic nezlepšilo.  To by určitě bylo frustrující. My jen vytváříme na základě poptávky materiály, které nabízíme dál a vidíme obrovský zájem. Vidíme, že je to potřeba, experti to hledají, na úřadech práce jsou naše materiály velice vítány, protože tamní karierní poradci potřebují jednoduché pomůcky, které by mohli veřejnosti ke zlepšení finanční gramotnosti nabídnout.

Jak je možné propojit výuku finanční gramotnosti s knihovnami? Je knihovník vhodným člověkem, který by se měl stát lektorem finanční gramotnosti?

Pro mě je to nový obzor, který se mi otevřel a rozhodně vím, že se tím směrem hodláme dál ubírat. Budeme to konzultovat s finančními poradci, pro které jsou knihovny úplně nová zajímavá cílová skupina. Pro knihovníka by asi bylo těžké stát se lektorem finanční gramotnosti, protože nemá tak hluboké znalosti na to, aby dokázal na většinu otázek uspokojivě odpovědět. Ale může se stát výborným zprostředkovatelem, který vidí velmi dobře, co za cílovou skupinu knihovnu navštěvuje. Je třeba schopen poptat vhodný kurz. Finanční poradce už pak může jen přijít a službu poskytnout na klíč.

Druhá věc je ta, že knihovník může začlenit do aktivit nebo do vybavení knihovny dílčí elementy - pozve někoho, kdo se financím věnuje a uspořádá besedu. Nebo uspořádá tematický den pro děti - například mohou pracovat s dětskými postavami, které řeší ve svých příbězích peníze.  Nebo v knihovně vystaví plakáty.

Knihovníci mají určitě moc otevřít bránu finanční gramotnosti.

Pokud knihovna vytvoří kampaň, ve které deklaruje, že se od klasické knihovnické funkce posouvá k funkci vzdělávací, pak to do toho může perfektně zapadnout. Pokud na sebe třeba upozorní nějakými akcemi, tak o tom budou všichni účastníci vědět a zvyknou si na to. Pokud lidé věří své knihovně a považují ji za arbitra kvality, pak spíš využijí jí poskytované materiály.

Jaká by měla být role knihoven v informační společnosti?

Ta úplně původní role byla o zprostředkování knih, moudrosti a informací. Teď je podle mě správný čas navázat na tuto roli moderní formou a rozšířit ji o vzdělávací funkci. Hodně zajímavý je kontext neformálního vzdělávání jako vzdělávání, které má stejnou hodnotu a kvalitu jako formální. Poté, co opustíme střední nebo vysokou školu, tak už nenalézáme moc standardizovaných systémů, jak na sobě pracovat dál. Vzdělávání si už pak vyhledáváme sami a většinou se jedná právě o neformální vzdělávání - třeba jazykové kurzy. Knihovny a vědecká centra jsou přesně ta místa, která sama o sobě generují neformální vzdělávání. Podle mě se knihovna rovná vzdělávacímu centru se spoustou přidaných hodnot. Je důležité, aby to pochopila veřejnost. Knihovna je komunitní centrum, kde si půjčuji informace, potkávám lidi a zároveň tam můžu navštěvovat akce, které jsou navázané na strategii knihovny.

Jaký smysl vidíte v e-knihách? Je to trend, který se prosadí?

Je to trend, který bych vůbec nezatracovala. Umožňuje snadnější vydávání knih. Třeba autorům, kteří jsou hodnotní, ale nemohou si dovolit vynaložit finanční prostředky na náklad knihy. Spoustě lidí vyhovuje čtení na Kindlu, iPadu... Nebude to ale znamenat zánik knih klasických. Už jen proto, že spoustu lidí z elektronického čtení bolí oči, jiní zase mají potřebu si na knihu sáhnout. Oceňují sazbu, oceňují grafický design obálky, jakým způsobem je kniha vizuálně pojatá. A kam by se poděly osobní knihovny? Ty přece často tvoří významný interiérový prvek, ozdobu místnosti a bývají v nich knihy předávané z generace na generaci. Tištěné a elektronické knihy jsou dva paralelní směry, které oba mají svůj smysl.

Nestane se tedy ze čtenáře klasických knih spíš sběratel umění než čtenář v pravém slova smyslu?

Já si myslím, že spousta lidí má různé důvody, proč používají tištěné nebo naopak elektronické knihy. Já to mám tak, že někdy bych si s sebou ráda vzala na cestu víc knih, tak si je pak radši vezmu v elektronické podobě. Stačí se prostě smířit s tím, že lidi jsou různí. A různým lidem vyhovují různé věci. Tím pádem se ani nebojím, že by jedno médium ohrozilo druhé. Trh a rozličnost médií zaručí, že každé médium bude mít pořád své uživatele. To je jako s klasickou hudbou - stále bude mít své publikum.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

50 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. iq option review india
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points!Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
Thank you for taking the time to publish this information very useful! Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. top SEOS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. onlinecasino24.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. onlinelottospielen.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. lotto2000.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-guide.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. mobilecasinos24.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-online.cc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. netonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! novoline-online.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. web design california
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Round Lens Sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. https://posterro.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. how many piers per square foot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. grilling gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. signs your business website needs an SEO audit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. https://www.donerightdemo.com/excavation-vancouver/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. London escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. probate professional la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. Roman candles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. london dominatrix
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. international transportation
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. www.indypsychicreadings.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. Towing Service Plainfield
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. MyLongDistanceLove
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. MyLongDistanceLove
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Heating Cooling Technician Near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. MI Towing grand rapids, MI
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. strikingly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. geile sex filmpjes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 6. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. nemzetközi fuvarozás olcsón
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. international heavy haulage services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. european transport company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. agencia seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Signature Sleep Mattress Disadvantages
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. West Palm Beach architects
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. luxury homes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Buy Instagram Followers

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback