Bez ICT už ani hodinu

Zpráva pojednává o implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT) a interaktivních technologií do školství a o projektech na podporu vzdělávání, které byly představeny na 2. ročníku konference ICT ve školství.

2. ročník konference ICT ve školství, pořádaný společností International Data Group Czech Republic, se konal 22. března 2012 v nádherných prostorách Malostranského paláce. Sešli se zde zástupci základních, středních i vysokých škol, úvodního slova a moderování celé konference se zhostil Roman Srp.


Malostranský palác

Václav Hořejší z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) popsal příspěvkem Postoj NÚV k problematice ICT ve školství současnou podobu NÚV, který vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného pedagogického ústavu v Praze a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Jeho aktivity jsou rozmanité: podpora využití ICT ve školní praxi, profil Škola21, rozvoj ICT dovedností žáků a metodický portál RVP.cz, který byl součástí Individuálních projektů národních Metodika II. Generace pana Hořejšího byla ICT technikou nepolíbena, ale život ho přesvědčil o něčem jiném: „Je potřeba vytvořit natolik pružné školství a systém, který dokáže reagovat na uživatelské potřeby a podporovat celoživotní vzdělávání". A právě to hodlá NÚV podporovat.

Příspěvek Žákovská e-portfolia Miroslavy Černochové a Viktora Fuglika z Katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PdF UK) souvisí s problematikou hodnocení studentů. Podle výsledků Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je hodnocení naše slabina, a to jak hodnocení žáků, tak hodnocení sebe sama. Jednou z možností, jak zvýšit zájem žáků o učení, je zainteresovat a zaktivovat žáky do procesu učení pomocí ICT nástrojů. Učení je chápáno jako kombinace vlastních aktivit, zpětné vazby a autoreflexe, a právě té dává portfolio velkou příležitost. Žákovské portfolio je časosběrný nástroj hodnocení (proces) a sebeprezentace žáka a také podklad při přestupu z jedné školy do druhé a materiál, o který se zajímají např. personální agentury. Vzhledem k tomu, že žijeme v digitální společnosti, objevují se i prezentace v digitální podobě: e-portfolia. To s sebou z hlediska elektronizace nese jisté výhody: snadný přístup, vzájemná spolupráce, archivace, snadné vyhledávání. Nutností je ale odpovídajícího prostředí a aplikací, které toto prostředí nabízí, existuje celá řada. Na PdF používají kombinací aplikací Mahara a Moodle a všem školám poskytují prostřednictvím portálu Umím.to plnohodnotnou instalaci aplikace Mahara s českou lokalizací.

Tomáš Nielsen z advokátní kanceláře NIELSEN MEINL vystoupil s příspěvkem Autorská práva a internet. Autorská práva (AP) upravují mezistátní a mezinárodní dohody a směrnice na různých úrovních (EU, ČR). Je samozřejmě třeba dávat pozor, kterým právem se v daném případě řídit, protože to, co platí podle českého zákona, nemusí platit podle zahraničních práv. Pro běžné účely se stačí řídit základními společnými principy. AP vnáší hospodářský aspekt autorským dílům, působí ergo omnes (vůči všem ostatním osobám) a mají neformální povahu (tj. AP není potřeba registrovat, vzniká vznikem díla) a mezinárodní uznání i ochranu. Předmětem ochrany jsou originální, kreativní a materiální autorská díla, kreativní a materiální počítačové programy, kreativní a systematicky uspořádané databáze se zajištěnou přístupností jednotlivých součástí a databáze coby neautorské dílo (např. nezávislá díla). Mezi zvláštní případy užívání děl na internetu patří užití pro potřebu fyzické osoby (volné užití). Nepatří sem ale počítačové programy, vytěžování či zužitkování databáze či obcházení účinného technického prostředku proti stahování. Jako trend se objevuje zjednodušení postupu při specifikaci licencí (licence Creative Commons), zvýšená ochrana obsahu na internetu i formou ochrany před nekalou soutěží (např. ochrana před deep links) a globalizace regulace (např. větší odpovědnost poskytovatelů služeb a obsahu).

Iva Loužecká, konzultantka vzdělávání, ze společnosti AV MEDIA příspěvkem Správná implementace ICT do výuky, lidský faktor ve hře představila technologie jako interaktivní tabule či řešení jazykových a přírodovědných učeben pro ZŠ i SŠ.

Jindřich Balogh ze společnosti Brother představil řešení, jak mít tiskové náklady pod kontrolou díky stroji s nízkými náklady a softwaru pro pracovní skupiny (stahování do síťové složky FTP, bezpečnostní zámek funkcí a omezení tisku z PC přihlašovacím jménem).

Prezentace technologií

Václav Svátek z Českomoravských informačních systémů (ČMIS) prezentoval Počítačovou učebnu - chytrou investici a zkušenosti s jejím financováním z fondů EU. ČMIS dále nabízí multiuživatelská řešení: aplikační server Tenký klient, MiniFrame (řešení pro graficky náročné aplikace) a MultiPoint, a hardwarové zařízení Webfilter, které filtruje nevhodný internetový obsah, před kterým je škola ze zákona povinna žáky chránit.

Roman Vejražka ze společnosti Epson vystoupil s příspěvkem Epson třída - komplexní nabídka od 50% úspory při tisku až k interaktivitě bez počítače a představil Epson tiskárny, vizualizéry, 3D zařízení a projektory pro lepší vzdělávání. Novinkou je mobilní tisk a skenování a projektory pro Apple zařízení.


Projektor Epson (kombinace s interaktivní tabulí, kterou lze použít i bez počítače)

Především s výsledky loňské výroční zprávy České školní inspekce (ČŠI) nás seznámil nezávislý analytik a konzultant Ondřej Neumajer v příspěvku ICT ve škole očima učitelů (a statistik). Profil Škola21 je evaluační nástroj, který pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit ICT do života školy. Podle evaluace dotazníkových šetření zapojených škol se problém s implementací e-learningu zmenšuje se stoupajícím stupněm vzdělávání. Aktivní podíl studenta na práci s ICT je však silně neuspokojující. Přímá práce některých nebo všech žáků s ICT dosahuje na ZŠ 9 %, na SŠ s maturitními obory 10,5 % a obory bez maturitní zkoušky jen 5,9 %. V roce 2012 se v ČR objevují e-learningové trendy jako rychlejší a levnější řešení e-learningu (tzv. rapid e-learning) a růst významu tabletů, kterým se bude přizpůsobovat i design e-kurzů. Do budoucna budou organizace vyhledávat uživatelsky přívětivější systém pro řízení výuky (LMS) umožňující propojení se systémy vzdělávacími.

Autorky příspěvku Význam a role informačních a komunikačních technologií jako nástroje pro mezinárodní spolupráci škol a učitelů, Pavla Šabatková a Barbora Grečnerová, pracují v Domě zahraničních služeb (DZS), který má na starosti evropské aktivity v oblasti ICT. V souvislosti s digitálními učebními materiály (DUM) se DZS podílí na vývoji webového portálu Learning Resource Exchange, který sdružuje úložiště DUM z asi 30 zemí. Díky DZS je i v češtině a zároveň je oboustranně propojený s dum.rvp.cz. Portál nabízí asi 130 000 materiálů zdarma ke stažení v souladu s autorským právem, včetně tzv. travel well materiálů, což jsou materiály, které nejsou závislé na znalosti jazyka (např. simulace). Do programu European Schoolnet spadá kampaň Evropský týden IT dovedností 2012 (EUN), kterou v ČR DZS koordinuje. Další kampaní je soutěž pro školy, ve které je možné si otestovat své IT dovedností, a celoevropská soutěž taktéž pro školy o obnovitelných zdrojích energie U4Energy. Největší aktivitou EUN je projekt eTwinning, jež napomáhá partnerství nejen mezi školami EU s využitím počítačů, online. Asi 156 000 registrovaných učitelů sdílí na portálu materiály a projekty, získávají nové kontakty a uzavírají partnerství.

Daniel Preisler ze Základní školy T. G. Masaryka v České Kamenici prezentoval Zkušenosti z projektu Vzdělání 21, jehož garantem je PdF UK. Projekt se týká reálného využití IT ve výuce. Žáci používají žákovské netbooky, interaktivní tabule a interaktivní učebnice. Prostřednictvím řídicího systému má učitel kontrolu nad tím, co děti dělají, má možnost zasílat otázky či nastavit sledování určitých stránek. Pan Preisler se řídí mottem: „Jak dlouho si ještě můžeme dovolit připravovat dnešní děti ve včerejších školách, s předvčerejšími metodami, na zítřejší problémy?". Do projektu se s jednou třídou zapojili v roce 2009. Vzhledem k příznivým výsledkům, kdy jsou žáci více motivovaní a výuka je více baví, bylo v roce 2012 takto vybaveno osm tříd.

Díky Jaroslavovi Svobodovi z Katedry telekomunikační techniky (KTT) Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického a jeho příspěvku Mezinárodní e-learningové projekty pro systém vzdělávání v ČR jsme se mohli seznámit s aktivitami skupiny KTT. Většina projektů je zaměřena na doplnění či rozšíření znalostí pracovníků v praxi v rámci celoživotního vzdělávání a metodicky jsou organizovány jako e-learningové kurzy s tutorskou podporou (program E-telekomunikace, kurzy ELefANTS, ELefANTC, IntEleCT, M-larg, Improvet, Newton2 a TechPedia). Základní verze projektů jsou v angličtině, a ty se pak dále překládají a vznikají mezinárodní slovníky odborných termínů z kurzu.

S Kvalitou ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ (PF JČU) v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP nás seznámil Tomáš Dolanský z Katedry informatiky. Testování částečně vychází z rámcových (RVP) a školních vzdělávacích programů a maturitních zkoušek z informatiky některých SŠ a v budoucnu je plánováno zvýšení náročnosti (grafika, spolupráce s aplikacemi) plně na úrovni RVP. Stávající test je součástí povinného předmětu, který je bez výuky, nicméně není nijak zvlášť náročný. O to víc jsou výsledky zarážející a překvapující. Znalost ICT není uspokojivá (zimní semestr 69% úspěšnost při 50 % nutných ke splnění). Další výsledky snad nabídne právě probíhající výzkum v rámci bakalářských prací, které se zabývají výukou informatiky na SŠ.

Závěrem konference byly na základě losování uděleny věcné ceny. Více informací o konferenci a všech příspěvcích je k dispozici na adrese http://eventworld.cz/akce/ict-ve-skolstvi-2012-50/congress-world-skolstvi-2012.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback