Když se člověk zajímá o konkrétní uživatele, začne vidět problémy z jejich strany

Stanislav Škop je studentem posledního ročníku magisterského stupně studia na Kabinetu informačních studií a knihovnictví. V současné době spolupracuje na projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru, který je financován Technologickou agenturou České republiky a zároveň dokončuje diplomovou práci na podobné téma. „Samotná práce s tématem a některé vědomosti, které z diplomové práce získávám, mi pomáhají se v této problematice lépe orientovat", říká Stanislav.

Technologická agentura České republiky (TAČR) je organizací pomáhající v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. TAČR vypisuje granty pro řadu programů. „Náš projekt je součástí programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Pro získání vypsaného grantu je nutné vypracovat projektovou žádost a tu v řádném období poslat grantové agentuře."

 

Kvalitu projektové žádosti hodnotí nezávislí odborníci v dané problematice. „Napsat kvalitní projektovou žádost (obzvláště pro TAČR) není zcela jednoduché a velmi záleží na odbornících hodnotících splnění kritérií, potenciální dopad projektu i požadovanou částku. Je proto stěžejní mít v týmu člověka, který má zkušenosti se psaním žádostí do konkrétních grantových agentur," popisuje proces získání grantu Škop.

 

Cílem tříletého projektu je usnadnit samosprávě města Brna proces odstraňování bariér z veřejného prostoru, a to prostřednictvím vývoje vhodných strategických nástrojů. „K projektu jsem se dostal příjemnou náhodou – u piva. Při čekání na vlak jsem narazil na Roberta Osmana, rodáka ze stejného města, kterého jsem poznal před několika lety v rámci společného zájmu o revitalizaci brownfieldů. Robert mě tehdy seznámil se záměrem projektu pro Poradní sbor rady města Brna pro bezbariérové město," vysvětluje student, jak se k projektu dostal.

 

Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru je projekt, do něhož je zapojeno mnoho aktérů a institucí. „Mně se natolik líbil, že jsem s ním seznámil KISK. Plánované výstupy projektu se přesně překrývají s tím, co na KISKu děláme. Skrze tyto projekty se můžeme prakticky dotknout zajímavých oblastí veřejného rozvoje s velkým sociálním dopadem jako je oblast smart city. Nebyl jsem sám, komu se záměr líbil a i s trochou štěstí se k nám přidala Laďka Zbiejczuk Suchá a Jan Martinek."

 

Na projektu od samého počátku transdisciplinárně spolupracuje několik akademických institucí. Patří mezi ně Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK), Ústav geoniky Akademie věd České republiky a zástupci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. „Klíčovou zainteresovanou stranou je však aplikační Poradní sbor rady města Brna pro bezbariérové město. Pro tohoto partnera participativní formou vyvíjíme strategické nástroje, které mu usnadní a zlepší jeho činnost," upřesňuje.

 

Poradní sbor rady města Brna pro bezbariérové město je uskupením subjektů (tzv. stakeholderů nebo zainteresovaných osob) majících vliv na stav a řešení bezbariérovosti veřejných i neveřejných prostorů ve městě Brně. „V poradní sboru jsou zainteresované osoby z městských a dalších institucí jako například dopravní podnik, lidé z magistrátu, odborníci nebo neziskovky. Poradní sbor vznikl z důvodu, aby se všechny subjekty setkali u jednoho stolu a mohly problém bezbariérovosti řešit efektivněji. Momentálně totiž každý subjekt spravuje určitý úsek ve městě, takže na pěti metrech chodníku se například musí dohodnout pět institucí, protože na chodníku se nachází sloupy veřejného osvětlení, kamery nebo městská zeleň," popisuje celkovou situaci student. Samotný poradní sbor vznikl v roce 2017 v období, kdy médii proběhla kauza o špatně provedených opravách tramvajových ostrůvků před hlavním nádražím v Brně, kdy vodící linie pro nevidomé přerušovaly lavičky nebo koše.

 

Každá ze zainteresovaných institucí se věnuje specifickým projektovým cílům. „Instituce z oblasti geografie se zabývají vytvářením strategických a podpůrných nástrojů (na strategické i operativní úrovni). KISK pracuje na tvorbě informačního systému a dalších informačních nástrojů. Všechny instituce mají společný cíl zefektivnit či jinak pomáhat rozvíjet činnosti PSpBB." uvádí Škop a následně popisuje důležitost transdisciplinárního charakteru spolupráce mezi institucemi, kdy například KISK přináší do řešení problémů pohledy z informační vědy, informačního managementu a architektury nebo samotného designového myšlení.

 

Informační systém by měl z určité části sloužit k lepšímu sběru podnětů a efektivnější komunikaci mezi jednotlivými složkami, které se zabývají problémem bezbariérovosti ve městě. „Moje pozice na projektu je nejblíže takzvanému user experience designer. Společně s hlavním designérem Janem Martinkem testuji informační systém, který má zefektivňovat práci a komunikaci poradního sboru a sbírat podněty barierovosti města. Dále se budeme například věnovat návrhu webové prezentace a rozhraní pro sběr podnětů," komentuje svou budoucí roli v projektu Škop a následně popisuje svou aktuální práci v projektu, kde se v současnosti s kolegy z PřF MU a Ústavu geoniky AV ČR nejvíce věnuje tvorbě designu případových studií. Jedná se o best practice Brna při vytváření přístupného města. Dostává se zde například k tématům znalostního managementu či otázkám prezentování činností poradního sboru.

 

Dalším výstupem je tvorba strategického plánu a akčního plánu. „Tvorbu má v gesci čistě geonika a přírodovědecká fakulta, jelikož tam jsou lidé, kteří se zabývají takzvanou Geography of disability, která je součástí geografie. Samotný akční plán je hlavní nástroj pro systematické aktivní plánování a rozhodování o bezbariérovosti a bezbariérových úpravách ve městě," zakončuje Stanislav.

 

Zdroj obrázku: https://stockton.edu/general-studies/images/disability-banner-opt.jpg

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

37 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019

 

Nona  visitez ce lien svp!  <a href="https://kyrres.net/">Telephone Flexible</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. auto locksmith Lynnwood
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Noemi <a href=" https://www.explosederire.com/" > explosederire.com</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

Great blog! I appreciate the efforts you made when writing this article. I hope the best work from you in the future is good. I want to thank you for this site! Thanks for sharing.

Temple run

 

 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Grateful for making the strong endeavor to examine this. I trust it will be certainly If it's OK, do you comprehend that it's additional wide learning? It could be useful and obliging for me and my mates. [url="https://zwembaden-lebaindor.be/zwembad-aanleggen-in-de-tuin-pp-zwembad-a..."]PP zwembad[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019

Grateful for making the strong endeavor to examine this. 

I trust it will be certainly If it's OK, do you comprehend that it's additional wide learning? 

It could be useful and obliging for me and my mates.

 

<a href="https://zwembaden-lebaindor.be/zwembad-aanleggen-in-de-tuin-pp-zwembad-a...">PP zwembad</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right.Best hair growth products

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right.Accountants Brighton

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019

Found a lot of useful information, glad to join your community! http://www.19216811ip.mobi/192-168-l-254

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019

amazing writing

best video editing app for android

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019

great one 

Jobs in darjeeling

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! <a href="http://www.digitalsoftw.com/2019/04/06/ultimate-guidance-and-used-to-lat...">For Free Guest Posting Services 2019</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! For Free Guest Posting Services 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... How to Fix Pname Com Facebook Orca
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

If you are a fan of 5v5 MOBA games, download Mobile Legends Bang Bang for PC! Best Mobile Legends Guide, hacks and cheats here. download ml for PC now!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Fastest Electric Cars in the World
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
I am jovial you take pride in what you write. It makes you stand way out from many other writers that can not push high-quality content like you. Property website in Pakistan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Digital software download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Panama Facebook page statistics
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! paint overspray scrubber
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. financial management
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I'm glad to see the great detail here!. portable stage rental price
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019
Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!! ganhar curtidas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Panama Facebook page statistics
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Baby Sling
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Digital softs is a Business software, website and apps development company in … and develop highly attractive and target oriented website at Digital Softs Digital Software Download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

 

<a href="https://les-vitraux-de-caro.com/">les-vitraux-de-caro.com</a>

Doliprane

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. mp3 indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019

<a href=" "> https://www.explosederire.com/ explosederire.com </a>

Visitez notre site web par: RBN

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019

<a href="https://www.lechateauguillestre.com/">Lechateauguillestre.com</a>

 

Visit our website by: RBN

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019
For those of you who are not quite familiar with content marketing, blogging and SEO, guest posting is an act of writing and publishing a blog post or an article on someone else’s blog or website. Your work may or may not be compensated financially. This purely depends on whether the website/blog offers a financial incentive for your contributions. Free Guest Posting Site List

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback