Když se člověk zajímá o konkrétní uživatele, začne vidět problémy z jejich strany

Stanislav Škop je studentem posledního ročníku magisterského stupně studia na Kabinetu informačních studií a knihovnictví. V současné době spolupracuje na projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru, který je financován Technologickou agenturou České republiky a zároveň dokončuje diplomovou práci na podobné téma. „Samotná práce s tématem a některé vědomosti, které z diplomové práce získávám, mi pomáhají se v této problematice lépe orientovat", říká Stanislav.

Technologická agentura České republiky (TAČR) je organizací pomáhající v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. TAČR vypisuje granty pro řadu programů. „Náš projekt je součástí programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Pro získání vypsaného grantu je nutné vypracovat projektovou žádost a tu v řádném období poslat grantové agentuře."

 

Kvalitu projektové žádosti hodnotí nezávislí odborníci v dané problematice. „Napsat kvalitní projektovou žádost (obzvláště pro TAČR) není zcela jednoduché a velmi záleží na odbornících hodnotících splnění kritérií, potenciální dopad projektu i požadovanou částku. Je proto stěžejní mít v týmu člověka, který má zkušenosti se psaním žádostí do konkrétních grantových agentur," popisuje proces získání grantu Škop.

 

Cílem tříletého projektu je usnadnit samosprávě města Brna proces odstraňování bariér z veřejného prostoru, a to prostřednictvím vývoje vhodných strategických nástrojů. „K projektu jsem se dostal příjemnou náhodou – u piva. Při čekání na vlak jsem narazil na Roberta Osmana, rodáka ze stejného města, kterého jsem poznal před několika lety v rámci společného zájmu o revitalizaci brownfieldů. Robert mě tehdy seznámil se záměrem projektu pro Poradní sbor rady města Brna pro bezbariérové město," vysvětluje student, jak se k projektu dostal.

 

Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru je projekt, do něhož je zapojeno mnoho aktérů a institucí. „Mně se natolik líbil, že jsem s ním seznámil KISK. Plánované výstupy projektu se přesně překrývají s tím, co na KISKu děláme. Skrze tyto projekty se můžeme prakticky dotknout zajímavých oblastí veřejného rozvoje s velkým sociálním dopadem jako je oblast smart city. Nebyl jsem sám, komu se záměr líbil a i s trochou štěstí se k nám přidala Laďka Zbiejczuk Suchá a Jan Martinek."

 

Na projektu od samého počátku transdisciplinárně spolupracuje několik akademických institucí. Patří mezi ně Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK), Ústav geoniky Akademie věd České republiky a zástupci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. „Klíčovou zainteresovanou stranou je však aplikační Poradní sbor rady města Brna pro bezbariérové město. Pro tohoto partnera participativní formou vyvíjíme strategické nástroje, které mu usnadní a zlepší jeho činnost," upřesňuje.

 

Poradní sbor rady města Brna pro bezbariérové město je uskupením subjektů (tzv. stakeholderů nebo zainteresovaných osob) majících vliv na stav a řešení bezbariérovosti veřejných i neveřejných prostorů ve městě Brně. „V poradní sboru jsou zainteresované osoby z městských a dalších institucí jako například dopravní podnik, lidé z magistrátu, odborníci nebo neziskovky. Poradní sbor vznikl z důvodu, aby se všechny subjekty setkali u jednoho stolu a mohly problém bezbariérovosti řešit efektivněji. Momentálně totiž každý subjekt spravuje určitý úsek ve městě, takže na pěti metrech chodníku se například musí dohodnout pět institucí, protože na chodníku se nachází sloupy veřejného osvětlení, kamery nebo městská zeleň," popisuje celkovou situaci student. Samotný poradní sbor vznikl v roce 2017 v období, kdy médii proběhla kauza o špatně provedených opravách tramvajových ostrůvků před hlavním nádražím v Brně, kdy vodící linie pro nevidomé přerušovaly lavičky nebo koše.

 

Každá ze zainteresovaných institucí se věnuje specifickým projektovým cílům. „Instituce z oblasti geografie se zabývají vytvářením strategických a podpůrných nástrojů (na strategické i operativní úrovni). KISK pracuje na tvorbě informačního systému a dalších informačních nástrojů. Všechny instituce mají společný cíl zefektivnit či jinak pomáhat rozvíjet činnosti PSpBB." uvádí Škop a následně popisuje důležitost transdisciplinárního charakteru spolupráce mezi institucemi, kdy například KISK přináší do řešení problémů pohledy z informační vědy, informačního managementu a architektury nebo samotného designového myšlení.

 

Informační systém by měl z určité části sloužit k lepšímu sběru podnětů a efektivnější komunikaci mezi jednotlivými složkami, které se zabývají problémem bezbariérovosti ve městě. „Moje pozice na projektu je nejblíže takzvanému user experience designer. Společně s hlavním designérem Janem Martinkem testuji informační systém, který má zefektivňovat práci a komunikaci poradního sboru a sbírat podněty barierovosti města. Dále se budeme například věnovat návrhu webové prezentace a rozhraní pro sběr podnětů," komentuje svou budoucí roli v projektu Škop a následně popisuje svou aktuální práci v projektu, kde se v současnosti s kolegy z PřF MU a Ústavu geoniky AV ČR nejvíce věnuje tvorbě designu případových studií. Jedná se o best practice Brna při vytváření přístupného města. Dostává se zde například k tématům znalostního managementu či otázkám prezentování činností poradního sboru.

 

Dalším výstupem je tvorba strategického plánu a akčního plánu. „Tvorbu má v gesci čistě geonika a přírodovědecká fakulta, jelikož tam jsou lidé, kteří se zabývají takzvanou Geography of disability, která je součástí geografie. Samotný akční plán je hlavní nástroj pro systematické aktivní plánování a rozhodování o bezbariérovosti a bezbariérových úpravách ve městě," zakončuje Stanislav.

 

Zdroj obrázku: https://stockton.edu/general-studies/images/disability-banner-opt.jpg

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

194 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019

 

Nona  visitez ce lien svp!  <a href="https://kyrres.net/">Telephone Flexible</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. auto locksmith Lynnwood
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Noemi <a href=" https://www.explosederire.com/" > explosederire.com</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

Great blog! I appreciate the efforts you made when writing this article. I hope the best work from you in the future is good. I want to thank you for this site! Thanks for sharing.

Temple run

 

 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Grateful for making the strong endeavor to examine this. I trust it will be certainly If it's OK, do you comprehend that it's additional wide learning? It could be useful and obliging for me and my mates. [url="https://zwembaden-lebaindor.be/zwembad-aanleggen-in-de-tuin-pp-zwembad-a..."]PP zwembad[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019

Grateful for making the strong endeavor to examine this. 

I trust it will be certainly If it's OK, do you comprehend that it's additional wide learning? 

It could be useful and obliging for me and my mates.

 

<a href="https://zwembaden-lebaindor.be/zwembad-aanleggen-in-de-tuin-pp-zwembad-a...">PP zwembad</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right.Best hair growth products

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right.Accountants Brighton

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

Getting the most effective DNA boards is not a stroll in the park. However, Evolv has attempted to make the procedure simpler. <a href="https://www.worldvaping.com/vape-shop-near-me/">worldvaping</a> 

https://bit.ly/2lQT25p

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

Getting the best DNA mods is fairly a hustle. It is even tough if you are not well-versed with the DNA mods offered out there. ICE

https://bit.ly/2lQT25p

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019

Found a lot of useful information, glad to join your community! http://www.19216811ip.mobi/192-168-l-254

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019

amazing writing

best video editing app for android

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019

great one 

Jobs in darjeeling

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! <a href="http://www.digitalsoftw.com/2019/04/06/ultimate-guidance-and-used-to-lat...">For Free Guest Posting Services 2019</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! For Free Guest Posting Services 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... How to Fix Pname Com Facebook Orca
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

If you are a fan of 5v5 MOBA games, download Mobile Legends Bang Bang for PC! Best Mobile Legends Guide, hacks and cheats here. download ml for PC now!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Fastest Electric Cars in the World
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
I am jovial you take pride in what you write. It makes you stand way out from many other writers that can not push high-quality content like you. Property website in Pakistan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Digital software download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Panama Facebook page statistics
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! paint overspray scrubber
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. financial management
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I'm glad to see the great detail here!. portable stage rental price
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019
Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!! ganhar curtidas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Panama Facebook page statistics
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Baby Sling
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Digital softs is a Business software, website and apps development company in … and develop highly attractive and target oriented website at Digital Softs Digital Software Download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

 

<a href="https://les-vitraux-de-caro.com/">les-vitraux-de-caro.com</a>

Doliprane

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. mp3 indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019

<a href=" "> https://www.explosederire.com/ explosederire.com </a>

Visitez notre site web par: RBN

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019

<a href="https://www.lechateauguillestre.com/">Lechateauguillestre.com</a>

 

Visit our website by: RBN

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019
For those of you who are not quite familiar with content marketing, blogging and SEO, guest posting is an act of writing and publishing a blog post or an article on someone else’s blog or website. Your work may or may not be compensated financially. This purely depends on whether the website/blog offers a financial incentive for your contributions. Free Guest Posting Site List
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 6. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. how to buy a foreclosed home
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 6. 2019

<a href="http://montre-24h.com/montres-mono-aiguille/michel-epenoy/"> Montre femme Michel-epenoy</a>

Visit our watches website by; RBN

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. Instagram business
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. diseño de páginas web
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. diseño de páginas web
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019
I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think. stem cell therapy clearwater
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... digital marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... spam call blocker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... 50% off
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... Best Daily Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
808 Pictures. Top professional and friendly family photographers on Maui. We specialize in Maui portrait photography. Our award-winning portrait photographers on Maui have hundreds of Google five star reviews and our family portrait photography packages are the most affordable on Maui. Book a morning or sunset family photoshoot with 808 Pictures. Maui portrait photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... hire singer for wedding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="https://www.fiverr.com/abdulwahab526/do-150-back-link-blog-comments-high...">click her</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 7. 2019
I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. iPhone unlock london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 7. 2019
abdul.wahab16757@gmail.com The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/steroids-and-sports...">steroids canada</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. inibet188
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="https://johnely4567.page.tl/Net-Gambling-Regulations-_-US%2C-UK-and-the-...">https://reelkorea.com/</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=1339777&title=how-to-offer-with-income-s...">소액결제 현금화</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/ideas-to-discover-a...">chula vista attorney</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/digital-cigarette-smoking-wit...">Cigarette électronique Chine</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="http://www.inflow.cz/bezbarierove-brno
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="https://scientific-programs.science/wiki/Canine_Instruction_Almost_every...">French Bulldog shower curtain</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/skin-massage">Facial Massager for Smile lines</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019

This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly.Conservative news

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. check out your url
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">Humana Medicare advantage 2020</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">Medicare Advantage plans</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">asian ornament</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a title="https://reelarea.com/" href="http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/just-how-to-outsource-sport-art">https://reelarea.com/</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a title="https://reelkorea.com/" href="http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=25723">https://reelkorea.com/</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. happy national dog day 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. buy weed online usa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">iran tourism packages 2020</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">iran travel advice</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="URL">Keywords</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="URL">릴게임</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">Technology news websites</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">Buy spotify plays</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 8. 2019
This is the reason it really is greater you could important examination before creating. It will be possible to create better write-up like this. <a href="URL">토토사이트</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
It’s so much pleasurable and even very helpful on top of that. dragonvalegems.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Great job on the structure as well as amazing article. hddiamonds.club/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="URL">릴게임</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="URL">릴게임</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="URL">릴게임 알라딘</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. https://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=423&artikel=9355
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL"pokerace99</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">situs daftar dominoqq online</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="URL">www.sam-woo.co.kr</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href='http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/finding-the-right-online-casi...'>www.kking82.com</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/net-gaming-regulations-us-uk-...">릴게임 알라딘</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. https://achama.blogs.sapo.mz/2014/07/?page=2
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
This valuable appearances totally proper. Each one of minimal details have decided thanks to large number with practical experience simple awareness. I'm just excited them just as before significantly. <a href="https://hikvisiondb.webcam/wiki/Acquiring_Your_First_Guitar_Component_th...">laundry chute parts</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="https://telegra.ph/Socio-Economic-Affect-of-Gambling-08-18">릴게임 알라딘</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also http://cannabischapellv.com/cannabis-consciousness-and-common-sense
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. 알라딘 릴게임

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. phone unlocking edinburgh
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. https://mpsv.cz/cs/5080
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="https://www.totolove777.com">토토사이트</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. http://www.tokio.veleposlanistvo.si/index.php/trackback/fileadmin/user_upload/dkp_48_vto/docs/PL/index.php?id=964&L=1&tx_ttnews[tt_news]=346
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="https://faizans1.doodlekit.com/blog/entry/5119261/an-insiders-look-at-th...">알라딘 릴게임</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. https://lukasblakk.com/tag/bay-area/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=25728">알라딘 릴게임</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. https://www.mic.com/articles/4038/why-only-10-of-vc-backed-startups-are-led-by-women
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019

Healthy Life Garcinia cambogia is a creative weight the board supplement. This recipe is made with 100% all-normal Garcinia cambogia extricate. The Garcinia cambogia plant is a fascinating organic product that is framed like a little pumpkin. It is a woods organic product that grows in the tropical districts of Southeast Asia just as India. Once, Ancient societies had really appreciated the various wellbeing points of interest of this organic product. All things considered, until just as of late, they had not known with respect to its capacity to burn muscle versus fat. Right now, scientists have presented it to be a fat breaking wonder. In the event that you are meaning to lessen weight quickly just as effectively, at that point get a container of MyLyfe Garcinia cambogia extricate. Could buy online from its official website https://hyalurolift.fr/healthy-life-garcinia/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. <a href="https://www.dfives.com">guest post service</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. car insurance which is best
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="http://whazzup-u.com/profiles/blogs/internet-gambling-laws-us-uk-and-the...">릴게임에어리어</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=30858">릴게임 무료머니</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. 500 dollar loan direct lender from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
Excellent website! I adore how it is easy on my eyes it is. I am questioning how I might be notified whenever a new post has been made. Looking for more new updates. Have a great day! best payday loans from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019

The glitter dew drops like a few words that have not been thought of yet.Wait for the other spring to love and stop by. happy wheels

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=30858">릴게임 무료머니</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="https://mohmmaddaniyal.blogspot.com/2019/08/perform-slots-online-on-five...">릴게임 무료머니</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. 릴게임 무료머니

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. <a href="https://www.fiverr.com/abdulwahab526/do-150-back-link-blog-comments-high...">Blog Comment</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. <a href="https://www.fiverr.com/abdulwahab526/do-150-back-link-blog-comments-high...">Blog Comment</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. จีคลับ

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. פרזידנט רמת השרון
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. บาคาร่า

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019
I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before. ביזנס ליידיס חולון
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. บาคาร่า

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. best small personal loans from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. web site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
We have sell some products of different custom boxes.it is very useful and very low price please visits this site thanks and please share this post with your friends. where to get a small personal loan from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
Hi there! Nice stuff, do keep me posted when you post again something like this! unsecured personal loans online from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
Hi there! Nice stuff, do keep me posted when you post again something like this! unsecured personal loans online from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
i love reading this article so beautiful!!great job! UnitedFinances
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
This article is an appealing wealth of useful informative that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. I know it very well that if anyone visits your blog, then he/she will surely revisit it again. legit fast personal loans from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. บาคาร่า

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. บาคาร่า

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. บาคาร่า

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. writing an essay about yourself

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. singapore lanyard printing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 9. 2019
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. Berlin marathon course
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. บาคาร่าออนไลน์

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. บาคาร่าออนไลน์

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.&nbsp;<a href="https://mohmmaddaniyal.blogspot.com/2019/09/quality-around-volume-why-us...">บาคาร่าออนไลน์</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019

<div><span rel="sioc:reply_of" resource="/bezbarierove-brno" class="rdf-meta element-hidden"></span><p>The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. <a href="http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=32406">บาคาร่าออนไลน์</a></p></div>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019

<p><a href="https://hyalurolift.fr/healthy-life-garcinia/"><strong>Healthy Life Garcinia</strong></a></p>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. african grey parrot breeders
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. 릴게임

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 9. 2019
Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanks Berlin marathon results
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 9. 2019

It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. 릴게임야마토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019

Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking. 릴게임야마토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019
I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. https://www.saashub.com/top-soccer-software
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. https://www.sportsfilter.com/news/19767/sportsfilter-tuesday-huddle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 9. 2019

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 릴게임야마토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 9. 2019

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. 릴게임야마토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 9. 2019
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. chaco
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Domino99

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Domino99

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 9. 2019
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. private lenders for personal loans guaranteed approval from mmPersonalLoans
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. Situs QQ

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanks personal loans online guaranteed approval from mmPersonalLoans
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. rebajas

Gener

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019

I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up. Situs QQ

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. joker

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. ED Doctor Alexandria

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019

Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. pre owned diamond jewelry

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019

I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up. Situs QQ

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks need a loan today from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. car hire agadir airport morocco

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 9. 2019

Your share is the great knowledge I have gathered, you are an important person I admire, thank you 

<a href="https://happywheels8.com/geometry-dash-online">geometry dash</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019

I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up. Poker QQ

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. Poker QQ

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. $500 loans online by United Finances
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. Poker QQ

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019

When you use a genuine service, you will be able to provide instructions, share materials and choose the formatting style. สมัครUFABET

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. i need 1000 dollars now from UnitedFinances.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 10. 2019

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene. young skin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019

Thanks, that was a really cool read! สมัครw88

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. https://www.99dufan.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. https://www.99dufan.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. <a href="https://shopsimplesweet.com/">shop simple sweet</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Cinderella Solution

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 10. 2019

 

Thank you for your post.Really looking forward to read more. Cool. FIFA555

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

 

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. ทีเด็ดบอลสเต็ป FIFA55

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 10. 2019

 

Thanks for the cool informative post. Keep up the great work :) ทีเด็ดบอล FIFA55

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 11. 2019

The style absolutely superb. These types of tiny facts usually are fashioned using lots of story practical knowledge. I'd prefer everthing appreciably. basketball legends

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019

Wow, great article post.Thanks Again. Really Cool. FIFA55

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. <a href="https://www.727injury.com/">"St Petersburg Personal Injury Attorney"</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2019

I prefer the submit. It really is excellent to find out an individual verbalize from your coronary heart and also quality with this crucial subject matter may be effortlessly witnessed. https://voyance-amour-eternel.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2019

 

That is furthermore a great submit that people genuinely cherished examining. It isn't every day that we hold the probability to find out one thing. Click here

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2019

I loved your blog.Much thanks again. Cool. windshield replacement phoenix az

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2019

 

I will do niche blog comment Just in 5$ .All comment relevant with your niche and UNIQUE .This off-page seo will increase your traffic and promote your business. live psychic chat

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2019

 

I prefer the submit. It really is excellent to find out an individual verbalize from your coronary heart and also quality with this crucial subject matter may be effortlessly witnessed. IT Holding Warszawa

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019

<a href=”http://diagnostic-immobilier-13005.fr”>Diagnotic Immobilier</a>

MARINE

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019

<a href="https://livepsychic.chat/">Live Psychic Chat</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

Here are a few dissertation web sites when using the world-wide-web when you finally come to be clearly claimed in your blog site. voyance par telephone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019

Thanks for the great article. I like it and all the information you give. I will visit your blog more so I can read more articles like that basketball legends

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
On my website you'll see similar texts, write what you think.  <a href="https://sharetv.com/user/katehartley12">Cupom De Desconto Americanas</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2019
In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. <a href="https://www.moitruongphapluancongvn.org/mot-so-gop-y-voi-hoc-vien-moi-bat-d">"Pháp Luân Công Việt Nam"</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019

In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post.<a href="http://www.mmpersonalloans.com/instant-loans/">instant loans for bad credit from mmPersonalLoans</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback