BIG Launcher: Uživatelské testování

21. 7. 2014

 

BIG Launcher: Rychlé a jednoduché prostředí pro Android pro seniory a uživatele se špatným zrakem. [1]

 

     Jedná se o výchozí obrazovku pro telefony a tablety s Androidem, která je určena především pro lidi se specifickými potřebami. Dotýká se inkluzivního designu, o kterém se na letní škole hovořilo především v souvislosti se slabozrakými a nevidomými. Tento druh designu však není jen pro lidi se špatným zrakem, je vhodný pro všechny, neboť se snaží přizůsobit potřebám co největšímu množství lidí.

 

Stručně o inkluzivním designu

     Podle britského standardu se inkluzivním designem rozumí “design mainstreamových produktů či služeb, které jsou přístupné a použitelné pro co největší množství lidí, a to bez nutnosti dalších speciálních úprav nebo specializovaného designu.” [2]
     Používá se i pojem univerzální design, jehož “základní myšlenkou je umožnit plnohodnotný a pohodlný život všem lidem, i těm, kteří mají nějaký handicap, trvalý či pouze dočasný, smyslový, či pohybový.” [3]
     Produkty či služby, které odpovídají zásadám inkluzivního designu, musí být funkční, použitelné, užitečné a smysluplné. [4]
     Inkluzivní design spadá do konceptu Designu pro všechny, o kterém se více můžete dozvědět zde.

 

BIG Launcher

     Jedná se o jednoduché a bezpečné uživatelské prostředí, které vzniklo z ruk českých vývojářů. Určené je především pro seniory a lidi se špatným zrakem, ale vhodné i pro lidi s motorickými problémy a také pro děti.
     Prostředí je založeno na jednoduchosti a přehlednosti, tedy velkých ikonkách, velkých editorech a také na bezpečnosti, a tak je možné nepotřebné funkce schovat nebo důležité věci ochránit heslem a zabránit možnému smazání. Je tedy vhodné i pro méně technicky zdatné uživatele.
     Více se můžete dozvědět z videa, webových stránek nebo případně z popisu na Google Play.
     Aktuálně je dostupná demoverze zdarma s omezenými funkcemi. Kompletní aplikace je v hodnotě 200 Kč.
     Pro uživatelské testování jsem využila pouze demoverze.

 

Uživatelské testování

Cokoli uživatelé udělají, není dobře ani špatně. Testujeme aplikaci, nikoli schopnosti testerů.

     Dotykové hračky v podobě chytrých telefonů či tabletů vidíme nejčastěji v rukou mladé generace, ale snahou dnešní společnosti je, aby i senioři získali kladný vztah k rychle se vyvíjejícím informačním a komunikačním technologiím.
     Prostředí BIG Launcher vlastně původně vzniklo pro maminku jednoho z vývojářů, které začal dosluhovat starý mobil a bylo potřeba najít optimální náhradu. Maminka nebyla tak stará, aby potřebovala tzv. seniorský telefon (pravděpodobně všichni známe Aligátora), ale na druhou stranu nebyla natolik technicky zdatná, aby se pustila do boje s klasickým prostředím chytrého telefonu. [5]
     Lidé, především starší generace, mohou vlastnit nejmodernější technické vybavení a přesto jej málokdy využít naplno. U chytrých telefonů většinou zůstanou u telefonování, SMSkování, pořizování multimediálních záznamů a novinkou pro ně je nejčastěji jen internetový prohlížeč a aplikace sociální sítě Facebook.
     V rámci svého uživatelského testování jsem se rozhodla zjistit, zda by lidem ve věku mých rodičů (50+) opravdu nestačila jen domovská obrazovka v podobě BIG Launcher.

 

Seznam bodů, které jsem prošla v rámci přípravy na uživatelské testování:

 • Vyzkoušet si BIG Launcher - abych mohla začít uživatelské testování, sama jsem si toto prostředí musela vyzkoušet. Protože má poměrně jednoduché a intuitivní ovládání a dokonce průvodce instalací, nebylo těžké se s tímto prostředím sžít velmi rychle. K dispozici je rovněž podrobný uživatelský manuál, který je sice jen v angličtině, ale pokud by člověk neporozuměl, může využít i výukových videí.
 • Výběr konkrétních funkcí k otestování - zde jsem zvažovala, zda mám vybrat jednoduché věci, o kterých vím, že je testovaní lidé nejčastěji využívají (napsat SMS, někomu zavolat, apod.), anebo zkusit něco těžšího. Rozhodla jsem se pro jednoduší variantu a to proto, že jsem chtěla zjistit, jak rychle se s prostředím dokáží sžít a používat ho. Pokud bych měla testovat příště a měla možnost testovat stejné lidi, vyzkoušela bych si, zda jsou schopni si BIG Launcher nastavit tak, aby jim byl příjemný.
 • Vytvoření testovacích scénářů - celkem jsem vytvořila pět testovacích scénářů, protože byly poměrně jednoduché a protože jsem právě těchto pět funkcí chtěla vyzkoušet.
 • Výběr platformy - byl poměrně jasný. Jednalo se o chytrý telefon s Androidem. Zde jsem měla strach jen z toho, že využívám vlastního telefonu, kde mám nainstalované aplikace, které testovaní nemusí znát a mohly by je zmást.
 • Výběr testerů - původně jsem zamýšlela vybrat babičku a dědečka, jenže ti nikdy nedrželi v ruce ani starší mobilní telefony. Využila jsem tedy nedělní návštěvy dvou známých ve věku mých rodičů, o kterých jsem věděla, že již nějakou chvíli vlastní smartphone. Také jsem chtěla testery obou pohlaví.
 • Provedení uživatelského testování - samotné testování probíhalo v kruhu takřka rodinném při kávě. Nejdříve jsem seznámila testery s tím, co je to uživatelské testování, a pak s aplikací BIG Launcher, aby věděli, proč vznikla a k čemu je dobrá.
 • Fotografování testerů - testeři si moc nepřáli být zveřejněni, ale dovolili mi vyfotit si jejich ruce s mobilním telefonem.
 • Zápis práce testerů během moderování - potýkala jsem se s problémem, že jsem neměla pozorovatele. Tento fakt poměrně zkomplikoval práci s testery. Testování bylo sice přátelské, ale mé psaní poznámek testující znejišťovalo v jejich konání.
 • Položení doplňujících otázek a závěrečná diskuze - doplňující otázky jsem položila před i po testování. Otázky před se týkaly především vlastního používání chytrých telefonů samotných testerů a v závěrečné diskuzi jsem se ptala na pocity a dojmy z BIG Launcheru.
 • Vyhodnocení informací získaných pomocí uživatelského testování - z toho, co jsem zjistila, jsem si nakonec udělala pár poznámek, které jsou vypsány níže v sekci Problémy, které se při testování vyskytly.

 

Průběh testování

     Nejdříve jsem testované uživatele přivítala a zjistila si, zda mají osobní zkušenost s uživatelským testováním a znají domovskou obrazovku BIG Launcher. V obou případech jsem dostala negativní odpověď. Následně jsem je tedy seznámila s těmito pojmy a informovala, co je čeká. Snažila jsem se je hlavně ubezpečit, že cokoli, co udělají, není dobře ani špatně. Testujeme aplikaci, nikoli jejich schopnosti.
     Informovala jsem je, že celé testování bude probíhat bez brýlí na čtení, a abych věděla, jaké mají zkušenosti s chytrými telefony, zeptala jsem se jich dopředu na pár otázek.
     Pod písmenem "M" se skrývá muž, pod písmenem "Ž" žena. Oba jsou ve věku 50 - 55 let, mají středoškolské vzdělání, při čtení už využívají brýle a vlastní chytrý telefon.

 • Jak dlouho vlastníš chytrý telefon? - Oba testující odpověděli, že asi 1 rok.
 • Stáhl sis už někdy mobilní aplikaci, která v telefonu nebyla? Pokud ano, jakou?
       M - ano, Facebook a hry
       Ž - ano, Facebook a GPS navigaci
 • Co v telefonu nejčastěji používáš?
       Oba se shodli na běžných činnostech jako je volání, posílání SMS/MMS zpráv, budíku, focení, pořizování videí, využívání internetu a také aplikace Facebook.
       M ještě navíc využívá email, kalendář a hry. Ani jeden z nich nevyužívá telefon pro poslech hudby a čtení knih.
       V podstatě z toho, co jsem se dozvěděla, by jim domovská obrazovka BIG Launcher naprosto postačila.

 

Scénáře:

1) Volal ti někdo? Pokud ano, zavolej mu zpět

 • Hypotéza: Uživatel snadno najde zmeškaný hovor na úvodní obrazovce (ikonka s hovorem totiž návodně bliká červeně). V dalším kroku (barevném seznamu) rovněž bez problému najde hovor. Pak ale bude rozmýšlet, zda lze na konkrétního člověka kliknout. Nakonec to udělá, tam už se objeví tlačítko Zavolat zpět.
 • Uvedení do situace: Chceš se podívat, zda nemáš nepřijatý hovor. V případě, že ano, zavolej dotyčnému zpátky.
  Doplňující otázka: Rozeznáš v seznamu, které z posledních hovorů jsou přijaté, nepřijaté a volané?
 • Problémové oblasti:
  • Použitelnost
   • Znalost prostředí a jeho ovládání.
   • Rozeznání obrázků pro nepřijaté hovory, které nemusí být stejné jako ty, na které je uživatel zvyklý.
  • Uživatelský prožitek
   • Uživatel již dopředu ví, že mu někdo volal (bylo nutné dopředu prozvánět).
   • V případě, že je zvoleno větší písmo než výchozí, pak oblast posledních hovorů není vidět a uživatel nemusí zjistit, že může scrollovat dolů.

 

2) Napiš zprávu kontaktu Daska

 • Hypotéza: Uživatel se snadno a rychle dostane ke psaní samotné zprávy. Nebude mu dělat problém ani nalezení kontaktu a odeslání zprávy.
 • Uvedení do situace: Chceš pozdravit Dášku pomocí SMS a zeptat se jí, jak se má. Kontakt máš uložený jako Daska.
 • Problémové oblasti:
  • Použitelnost
   • Editor SMS je sice velký, ale klávesnice pro psaní je standardní (integrovaná v telefonu), tudíž tlačítka kláves jsou opět malá.
  • Uživatelský prožitek
   • Druhému testovanému zůstala uložená SMS zpráva z předchozího pokusu, což nebylo příjemné a zkomplikovalo to plnění úkolu.
   • Při kliknutí na tlačítko Odeslat se aplikace ještě zeptá, zda chci zprávu odeslat. Pro starší lidi to může být dobré, že neodešlou SMS omylem, někomu to ale může přijít obtěžující.

 

3) Vytoč číslo 566 XXX 216

 • Hypotéza: Uživatel intuitivně klikne na tlačítko s telefonem, pak na vytočit číslo, které už jednoduše vyťuká.
 • Uvedení do situace: Chceš zavolat na číslo 566 XXX 216, které nemáš uložené v kontaktním listu.
 • Problémové oblasti:
  • Použitelnost
   • Znalost prostředí a jeho ovládání.
  • Uživatelský prožitek
   • Volal už uživatel někdy ze svého vlastního telefonu na číslo, které nemá uložené v seznamu, a bude tudíž vědět, jak zhruba postupovat?

 

4) Otevři Facebook

 • Hypotéza: Uživatel nejdříve bude hledat ikonu aplikace FB na úvodní obrazovce, kde ji ale nenajde. Z úvodních šesti tlačítek pak vybere to správné, kterým se dostane k ostatním aplikacím, a tam už FB najde dle jeho standardní ikony.
 • Uvedení do situace: Najdi a otevři aplikaci Facebook.
 • Problémové oblasti:
  • Použitelnost
   • Znalost prostředí a jeho ovládání.
  • Uživatelský prožitek
   • Aplikaci FB už má většina uživatelů uloženou na úvodní obrazovce. Najde ji tedy v ostatních aplikacích snadno?

 

5) Nastav budík

 • Hypotéza: Uživatel se nejdříve pokusí nastavit budík přes ikonu vedoucí k ostatním aplikacím. Až po upozornění, ať zkusí hledat přímo na úvodní stránce, nastaví budík správně a rychle.
 • Uvedení do situace: Chceš vstávat v 5:00 ráno. Nastav si prosím budík.
 • Problémové oblasti:
  • Použitelnost
   • Každé nastavení budíku v jednotlivých telefonech funguje jinak. Uživateli bude dělat problém najít ho.
  • Uživatelský prožitek
   • Je možné, že kdybych tento scénář upřednostnila před tím předchozím, že by uživatel Budík nehledal v ostatních aplikacích, ale našel by ho přímo na úvodní obrazovce.

 

6) Doplňující otázky

 • Poznáš stav baterie? - Oba bez problémů rozeznali.
 • Mělo prostředí k dispozici vše, co potřebuješ k používání telefonu?- Ano
 • Byly ikony dobře vidět a rozeznat i bez brýlí? - Ano
 • Máš na svém telefonu někdy problémy s ikonkami, že jsou malé a podaří se ti kliknout vedle? - Ne
 • Líbilo se ti prostředí BIG Launcher a využil/a bys ji?
       M - Líbila se, ale doporučil by ji spíše dětem a technicky méně zdatným uživatelům.
       Ž - Líbila se a asi by ji i používala, ale nutně ji nepotřebuje.

 

Problémy, které se při testování vyskytly

 • Při zvolení většího písma než výchozího nemusí být vidět vše podstatné, co uživatel může potřebovat ke své činnosti.
 • Při některých činnostech (např. psaní SMS nebo vyhledání kontaktu) se využívá standardní klávesnice, tudíž není velikostně přizpůsobená a může to způsobovat komplikace (uživatel nevidí, na jaká písmena ťuká).
 • Při kliknutí na tlačítko Odeslat se aplikace ještě zeptá, zda chci zprávu odeslat. Pro starší lidi to může být dobré, že neodešlou SMS omylem, někomu to ale může přijít obtěžující.
 • Zpočátku je matoucí ikona pro další aplikace, jejíž funkci testeři na první pohled nerozeznali, a lákavá je ikona pro galerii fotek, na kterou uživatelé rádi klikali.
 • Při vlastním testování na mobilním telefonu se dvěma SIM kartami jsem zjistila, že při odesílání zprávy se mě aplikace nezeptá, ze které karty chci SMS odeslat, a automaticky to posílá z první karty. Toto beru jako mínus, u kterého ale věřím, že ho většina starších lidí řešit nebude, protože málokdy vlastní SIM karty dvě.

 

Závěr

     Když si člověk koupí nový telefon, může se učit jednotlivé funkce a prvky daného systému dlouho a někdy nevyužít všech možností. U výchozí obrazovky BIG Launcher je díky její přehlednosti tento proces mnohem jednoduší. Oba uživatelé aplikaci používali intuitivně a řešili pouze drobné odlišnosti, a to i přesto, že neznají všechny funkce a možnosti svého vlastního chytrého telefonu.
     U starších lidí, kteří chytrý telefon už používají, může prozatím toto prostředí způsobovat trochu ostych a pochybnosti, ale věřím, že kdyby měli možnost vyzkoušet si prostředí několik dní, tak si ho zamilují. V rámci testování jsem měla možnost nechat BIG Launcher vyzkoušet i sestru, která chytrý telefon nevlastní a byla nadšená z barevnosti a jednoduchosti aplikace. Sama už demoverzi používám několik dní a nesetkala jsem se s žádnými většími problémy.
     BIG Launcher splnilo mé očekávání a pokud se mi v budoucnu ještě zhorší zrak, nebudu váhat s jejím zakoupením.

 

Použité zdroje:

1) BIG Launcher [online]. [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://biglauncher.com/
2) NAVRÁTILOVÁ, Blanka. Univerzální design [online]. 2011 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://univerzalnidesign.sweb.cz/
3) What is inclusive design?. Inclusive design toolkit [online]. © 2013 [cit. 2014-07-18]. Dostupné z: http://www.inclusivedesigntoolkit.com/betterdesign2/whatis/whatis.html
4) KRÁL, Zdeněk. Mobilní vývojáři: Jan Husák a Dan Kuneš zjednodušují android pro uživatele se slabším zrakem. In: IHNED.cz [online]. 9. 8. 2013 [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: http://tech.ihned.cz/c1-60395130-mobilni-vyvojari-jan-husak-big-launcher


 

[1] Citace z: http://biglauncher.com/home/cs/
[2] Volně přeloženo z "The design of mainstream products and/or services that are accessible to, and usable by, as many people as reasonably possible ... without the need for special adaptation or specialised design." - British Standards Institute (2005) British Standard 7000-6:2005. Design management systems - Managing inclusive design
[3] Z kapitoly 1 na http://univerzalnidesign.sweb.cz/ram.html
[4] Volně přeloženo z anglických slovíček: functional, usable, desirable, viable - více na stránkách http://www.inclusivedesigntoolkit.com/betterdesign2/whatis/whatis.html
[5] http://tech.ihned.cz/c1-60395130-mobilni-vyvojari-jan-husak-big-launcher

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

5 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2014

Děkuji za článek, telefon pro seniora budu kupovat, tak se informace hodí :-)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

Premium quality counterfeit banknotesWe are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes printing.Based in USA but have branches inAsia, Europe, South America and Australia Our work rangesfrom the production of substrates and security features, through banknote printing and web application,to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we produce the best banknotes in the world.Best Quality Notes has the Best Counterfeit Banknotes for sale.Recent developments in photographic, computer and printing technologies,along with the availability of low-cost equipment, have made the production of counterfeit moneyrelatively easy. We are different from every other company in that we produce super undetected counterfeit notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeitbanknote and security paper for documents that convey value, identity and confidence.With our advanced printing processes, managed services, and distinct focus on quality,we realize every currency as a unique, secure and cost-effective solution. Banknotesare a country’s business card, and the design imperatives and their unique propertiesincluding color-shift, tactile, and interactive elements enable them to be authenticated and mechanically processed.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.com          Weblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/">https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/</a>Best quality counterfeit banknote for saleAre you looking for a means to pay your accumulated bills, Buy items from local shops and big super markets,live a luxurious lifestyle as a millionaire, party and lodge in top 5 stars hotels around the world? Then youare on the right counterfeit store as we have the Best quality counterfeit banknotes for sale and all the necessarymaterials, and human resources that will enable our clients to live their dream life. Our priority is to increase ournetwork worldwide and to create and maintain long term business relationship with all our clients.Our Major Counterfeit CurrenciesContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale">https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale</a>Buy counterfeit Money OnlineWe print Banknotes of different countries but will be more comfortable printing the US Dollar, Canadian Dollar, Australia Dollar, Great British Pound, and Euro. US dollar is the easiest money to counterfeit.The notes are all Grade A Banknotes perfectly reproduced with all security features available, feels like real money to the touch. These banknotes are safe to use in supermarkets, Casinos, vending machines and small stores.If you are looking to buy counterfeit banknotes online then contact us and we will get back to you with our quote.Our Notes are the best, undetected by machines in Supermarket, Casinos and stores.Buy Counterfeit banknotes online All packages are supplied in secured discreet packages to ensure prompt and safe delivery. Here is your chance to be a millionaire. Our money is perfectly reproduced, Indistinguishable to the eye and to the touch. We are sending in various sizes, . All our notes carry all the holograms and water marks and pass the light detector test. But we do not advise our clients to use our banknotes in banks. We will deliver the money directly to your home without the interference of customs. We keep all clients identity very secret and we do reship in case of any unsuccessful delivery. we have a Huge quantity ready in stock. Just let us know exactly what you want, the quantity and your location any of our contact details provided at the side.Innovation through IntegrationContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online</a>buy 100% undetectable counterfeit moneyBanknotes are constantly being refined and we customize our production process for each currency. The printing processes generallyfollow a defined sequence, whilst also offering the customer an array of integration options. For example, it is possible to combinea variety of printing processes, such as offset and intaglio, with the PEAK security feature (Printed Embossed Anticopy Key).We provide the right balance of innovative and secure features for each denomination.Sampling Inspires ConfidenceContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Page link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/">https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/...high quality undetectable counterfeit banknotes for saleThe look and feel of a banknote are key for trust and recognition in circulation. Before a large banknote order is printed,we produce prototypes and sample banknotes for trial in the markets. These can be used to check whether the designand security features integrate perfectly to the customer’s expectations. This enables the further optimization of individual designs and security features. Hence you can buy bulk counterfeit money from our store without fear.High-Grade Production Standards WorldwideWe sell the world’s major currencies like US dollars, Euros, British pounds Japanese Yen Canadian dollar, Kuwait dinar, etc with the best quality!The paper we use to make them is 80% cotton 20% celluloseIt feels and looks just like the real currencyContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Buy Undetectable Counterfeit Pounds OnlineWe are Professional IT technicians and we produce SUPER UNDETECTEDCOUNTERFEIT MONEY for all currencies. Our notes are industriallyand professional produced. We use quality foil paper elements.20%of cellulose and 80% of cotton paper.Our bills have the InfraredDetection which makes our bills to bypass the UV machines, Pen test andeven eye detection buy counterfeit experts. Our notes are AAA+ grade Quality.We also sell and provide money cleaning services and solutionsfor more information contact us bellowWebsite ... <a href="http://www.bestqualitynotes.com">www.bestqualitynotes.com</a>Emails .... info@bestqualitynotes.comweblink.... <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Phone .... +1 (918) 280 – 9526Buy counterfeit moneyBest Quality Notes is the name people call when looking to buy counterfeit money online. As risky as it isthe counterfeit money business is a very lucrative one from which many mafia empires were built.We have been working with many people for years bringing only the best high quality counterfeit banknotesto the market. Do not take our word for it though, go to the comment section and see what the customers have been saying about our product.You can buy counterfeit banknotes from us and use it anywhere in the world without getting caught.You can only know if your products are the best when your customers come back for more.We have customers who have been buying from us constantly for the past 3 years. It is because our customers are very successful that we are considered the bestContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>How to get best of quality Realistic counterfeit money onlineWelcome to the most effective and distinctive producer of prime quality Counterfeit Money.We are based in USA and we do ship to Europe , Canada, Australia and Asia. With over a billionof our product current round the world. we provide solely original high-quality counterfeit currency NOTES.we have a tendency to ship worldwide. we have a tendency to additionally print and sell Grade A banknotesof over a hundred and fifty currencies within the world.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollars/">https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollar...

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback