Blanka Odutová: „Máte-li rádi knihy, ale jste povahou introverti, zvolte si radši práci u katalogu, než přímou práci s lidmi.“

Blanka Odutová pracuje v knihovnictví přibližně dvacet šest let, z toho poslední dva roky jako vedoucí Městské knihovny v Ivančicích. Je absolventkou bakalářského kombinovaného studia na oboru Informační studia a knihovnictví. V knihovnictví se, podle ní, mohou uplatnit rozdílní lidé na různých pozicích, (zvláště ve větších knihovnách), důležité je, aby je zrovna ta konkrétní práce aspoň trochu bavila.

Blanka Odutová s mníškem v klášteře Lamayuru v Ladakhu.

Kolik Ti bylo, když jsi poprvé v životě šla do knihovny a jak na Tebe tato zkušenost působila?

Do knihovny jsem začala chodit v podstatě hned, jak jsem se naučila číst. Moji rodiče byli knihomolové, hodně nám jako dětem četli a posílali mě do knihovny pro knihy pro celou rodinu.  Což bylo v době normalizace docela problematické, dobrá literatura se schovávala pod pultem, pokud neputovala z knihoven rovnou pryč jako nežádoucí. Paní knihovnice mě vždycky něco pro rodiče „podstrčila". Knihovna byla součástí mého života, chodila jsem tam často a některé knihy, i přes omezený výběr daný dobou, ve mně zanechávaly hluboký dojem. To mě na knihách fascinovalo, bavilo a zajímalo!

Zrodila se v Tobě právě v tomto okamžiku touha pracovat jako knihovnice?

Upřímně řečeno mě ani nenapadlo, že budu někdy pracovat jako knihovnice!

Zajímaly mě spíš knihy a jejich obsah, než knihovna a to, co se v ní (pracovně) děje.

To, že bych v ní mohla pracovat, mě napadlo až mnohem později, spíš jako eventualita, co bych se svou náklonností ke knihám a k literatuře mohla dělat.  

Co Tě přimělo jít studovat Informační vědy a knihovnictví na FF MU?

Jednoznačně potřeba doplnit svoje znalosti v oboru, ve kterém pracuji a který se vyvíjí opravdu rychle, zvláště s rozvojem nových informačních technologií. S tím souvisí i schopnost se udržet na trhu práce, protože dnešní společnost se s lidmi okolo 50. roku věku nijak nemazlí - buď člověk umí a stačí (a má na to i ten potřebný „papír"), nebo by se mohl rychle dostat do problémů s vlastní nezaměstnaností.  

Informační vědy a knihovnictví patří spíše mezi humanitní obory, byla i střední škola, kterou jsi studovala, humanitně zaměřená?

Studovala jsem nejdřív gymnázium, které mě dalo velmi solidní základ v humanitních i přírodovědných předmětech, maturovala jsem např. i z matematiky. Byla to velmi dobrá škola, když nyní srovnávám znalosti tehdejších a současných středoškoláků. Pak jsem studovala ještě Střední knihovnickou školu - pomaturitní studium. Tam jsem se naučila všechno potřebné okolo provozu knihovny, ráda vzpomínám i na výborné lekce ze světové literatury.

Tíhla jsi již na střední škole ke knihovnám a knihovnickému oboru?

Já jsem zvláště na gymnáziu opravdu tíhla spíš k těm knihám a příběhům a tajemstvím v nich ukrytých! 

Zdálo se mi skvělé, že kniha někdy dokáže změnit pohled člověka na život, nebo dokonce změnit jeho celou životní filozofii.

To mě nakonec dovedlo ke knihovnickému oboru a knihovnám jako k místům, která právě tohle mohou lidem zprostředkovat.

Co Ti tři roky studia na vysoké škole daly (kromě VŠ titulu) a co vzaly?

Daly mi určitě to, co jsem od studia očekávala tj. doplnění a rozšíření znalostí, které se v oboru dají uplatnit. Taky myslím, že jsem začala o oboru uvažovat v daleko širších souvislostech. Navíc jsem na škole poznala hodně nových, zajímavých lidí a osobností mezi spolužáky i vyučujícími.
Naopak vzaly mně spoustu času, spánku a energie, kterou jsem po ukončení studia musela ještě dost dlouhou dobu „dobíjet".

O čem pojednávala Tvoje bakalářská diplomová práce a proč sis vybrala toto téma?

Vybrala jsem si práci na téma tzv. komunitních knihoven, jakým způsobem by se poznatky z této oblasti daly uplatnit v praxi konkrétní knihovny. Zajímala mě nejlepší praxe ve vybraných knihovnách, použila jsem metodu benchmarkingového průzkumu. Bylo to pro mě velmi zajímavé téma, protože jsem v knihovnách poznala při psaní práce řadu výborných lidí a hlavně výborných aktivit, které mě inspirovaly ve vlastní praxi. 

Je o Tobě známo, že jsi velká cestovatelka a navštívila jsi mnoho (pro nás) exotických zemí. Podařilo se Ti v nich zajít i do knihoven?

Zřejmě máš na mysli mou cestu po Indii a Ladaku. Tato oblast mě lákala už dlouho a stejně dlouho trvalo, než se mi cestu podařilo uskutečnit. Navštívila jsem hlavně knihovny při buddhistických klášterech v oblasti Ladaku, které na mě zapůsobily svou neopakovatelnou atmosférou, kde byly v přítmí uchovávány staré i novější spisky, zabalené v brokátových látkách a upevněné v dřevěných deskách jako ve vazbě. Mniši se k nim chovali jako ke svátostem.

Jaké jsou, podle Tebe, největší rozdíly mezi např. knihovnou v Ivančicích a touto knihovnou?

Tyto knihovny nebyly určeny pro širokou veřejnost, jako je např. naše knihovna, ale pro účely vzdělávání mnichů. Něco jako veřejnou knihovnu (pro širší vrstvu obyvatel) jsem viděla jen u jednoho novějšího kláštera a u jednoho kulturního střediska ve větším městě. Většina lidí zde nezná knihovnu v našem slova smyslu.

V čem si myslíš, že je knihovna v Ivančicích, ve které pracuješ, výjimečná a liší se od ostatních knihoven?

Pro mě je výjimečná hlavně dobrým a sehraným kolektivem, kde každý má svou jedinečnou roli, přitom se všichni dohromady a rádi starají o zájmy svých čtenářů a o kvalitu a úroveň knihovny.

Pokud nevládne v týmu knihovny harmonie a jednota cílů, tak výjimečnou atmosféru v knihovně nevytvoříme, ani když se budeme topit ve spoustě aktivit.

Mezi veřejností celkově panuje názor, že knihovnám čtenáři ubývají, protože stále více lidí má málo času na čtení a také na to zajít si do knihovny vypůjčit knihu. Jak se knihovna v Ivančicích snaží „bojovat" proti úbytku čtenářů?

Podle údajů zaznamenaných automatizovaným systémem nám v posledních letech čtenáři neubývají, a to ani v kategorii dětí a mládeže, ani v kategorii dospělých.
Doufám, že je to jeden z ukazatelů, který by mohl naznačit, že jsou u nás lidé se službami knihovny spokojeni.

Myslíš si, že může být knihovníkem kdokoliv, tedy i někdo, kdo knihovnictví nemá tzv. „v krvi"?

Nevím, jestli se někdo rodí přímo s několika promilemi knihovnictví v krvi! V knihovnictví se, podle mého názoru, mohou uplatnit rozdílní lidé na různých pozicích, (zvláště ve větších knihovnách), důležité je, aby je zrovna ta konkrétní práce aspoň trochu bavila.  

Jaké vlastnosti, podle Tebe, by měl člověk mít, pokud by se chtěl stát knihovníkem? A jakým lidem bys toto povolání určitě nedoporučila?

Měl by mít v sobě alespoň určitý smysl pro řád (kvůli plánování, ekonomice, katalogizaci a vůbec onomu pověstnému pořádání informací), zároveň být kreativní (kvůli různým akcím knihovny, marketingu, při zavádění různých inovací), mít rád lidi, být empatický, komunikativní a zvláště ve vedoucích funkcích umět jednat s lidmi.

Pokud o sobě někdo ví, že sice má rád knihy, ale je spíš založením introvert, tak ať volí práci raději někde v ústraní kanceláře nebo u katalogu, než v provozu a přímé práci s lidmi.

Kdyby ses znovu rozhodovala a měla si vybrat své povolání, zvolila bys stejně, nebo by sis vybrala něco jiného?

Myslím, že bych si dokázala představit mnoho jiných povolání, která bych mohla dělat. Ale vždycky by to asi byla práce s lidmi a pro lidi aspoň trochu užitečná.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

42 komentářů

Obrázek uživatele Terajs
24. 11. 2011

Opravdu to s tím oborem směřuje zrovna semhle?

Já tenhle stereotyp rozhodně nenaruším, protože jsem extrovert sedící za pultem a katalogizace se děsící :).

Upřímně: pokud je někdo natolik introvertní, že nejenže nevyhledává kontakt s druhými lidmi, ale dokonce se ho straní, tak práce za pultem určitě nebude to pravé ořechové. Na druhou stranu to ale může být dobrá terapie, protože většina uživatelů, co k nám do knihovny chodí, jsou milí lidé. Určitě je to tedy pro introverta lepší práce než pokladna v Tescu, protože i stresu je v knihovně obecně určitě mnohem méně (fronta na knihovníka se většinu dne prostě nevyskytuje ;) i když u výpůjčáku by možná tvrdili něco jiného.

Ovšem na druhou stranu určitě znám extrovertní katalogizátory, v tom to určitě není. Katalogizátor se hlavně musí umět pekelně soustředit a nemít v práci kvalitativní výkyvy... jako ohař na stopě pátrá po chybějících letech vydání, nakladatelích a nejsprávnější variantě názvu (na jmenné) nebo jako analytik, badatel a detektiv váží na lékárenských vážkách, jestli je ta kniha jenom o české předválečné poezii, nebo je tam i trocha dramatu (na věcné).

Samozřejmě je v tom dost nadsázky, ale upřímně: katalogizovala jsem jedno léto jako brigádnice v Oblastní galerii Vysočina a jak byly všechny knihy staré a o umění, tak jsem si neustále říkala: a kdo to zjistí, když tenhle údaj nebudu dohledávat a když nebudu zkoumat, jestli je tam kromě secese i art deco a tak :). Takže dobrý katalogizátor bych nebyla ne proto, že mám ráda kotakt s lidmi, ale proto, že jsem málo ohařem a detektivem.

Obrázek uživatele EVa
24. 11. 2011

Ona taky míra extraverze a introverze se věkem a životem mění, myslím si (a pozoruji na sobě). Více a odborně např. zde: http://is.muni.cz/th/145002/ff_b

 

 

Obrázek uživatele Jiří Stodola

A zdalipak klasifikace osobností introvert - extrovert není šarlatánství?

http://is.muni.cz/th/195324/ff_d 

 

Obrázek uživatele EVa
24. 11. 2011
To nevím, ale nějak asi člověk slovně dá vyjádřit to, co v sobě cítí.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it valentine glass rose pipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. Website Design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. iq option strategy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... weg in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... weg in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. iq option review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Geistiges Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking. Energetisches Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. sponsored post blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. gmail sign in
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. best seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. lotto2000.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. mobilecasinos24.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. netonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I have read your article. it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. novoline-online.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I have read your article. it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. novoline-online.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... silicone gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Stag Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. excavation contractor vancouver bc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. web design consultant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. website design consultant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it probate professional help
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it probate professional help
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. fireworks for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. international road freight
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. MI Towing Belmont
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Jesse from Mylongdistancelove.Com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. geile sex filmpjes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. geile sex filmpjes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. túlméretes gépek nemzetközi fuvarozása

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback