Blok expertů: jak dopadlo sbírání zpětné vazby?

5. 5. 2014

Blok expertů je už tradiční každosemestrální kurz pořádaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví, na kterém vystupují odborníci z nejrůznějších odvětví. Kurz je otevřen i veřejnosti a koná se v průběhu semestru každý čtvrtek v učebně D22. Jelikož Blok expertů pořádá KISK, který je naším “domáckým” pracovištěm, rozhodli jsme se jej využít pro naše experimentování s různými typy sběru zpětné vazby. Výsledky rověnž mohou napomoci zlepšit organizaci kurzu v budoucnu.

V rámci kurzu jsme vyzkoušeli postupně tři různé metody sběru zpětné vazby od přítomných posluchačů:

 • Papírový mikro-dotazník
 • Nálepky & tabule
 • Google formulář

Všechny tři metody bychom teď rádi představili společně s výsledky, které jsme od účastníků Bloku expertů dostali.

Papírový mikro-dotazník

První sběr zpětné vazby v rámci Bloku expertů jsme prováděli 17. října 2013. Tehdy jsme si stanovili několik cílů:

 • zjistit, jak se účastníkům líbil/nelíbil Blok expertů
 • identifikovat silné a slabé stránky Bloku
 • získat co největší počet názorů
 • vyzkoušet formu papírového mikro-dotazníku

Nechtěli jsme začít online řešením z oprávněné obavy nízké návratnosti, neboť ne každý účastník přednášky mívá k dispozici zařízení, ze kterého by nám mohl zpětnou vazbu rovnou poskytnout. Ani online dotazník rozeslaný e-mailem po přednášce nebyl pro naše účely vhodný, neboť jsme předpokládali výše zmíněnou minimální návratnost a nechtěli jsme se stát někým, kdo studentům leze na nervy. Druhým důvodem bylo zkusit něco ne úplně obvyklého. Rozhodli jsme se tedy pro ‘offline’ řešení v podobě velmi krátkého papírového dotazníčku.

Poté jsme začali s prototypováním. Výsledný produkt měl být hravý a spíše neformální, aby návštěvníky co nejvíce zaujal a motivoval poskytnout nám nějakou zpětnou vazbu. Pro několika papírových iteracích jsme se rozhodli pro následující podobu dotazníčků:

Dotazníčky jsme rozdali před začátkem přednášky každému účastníkovi a pak ke dveřím postavili Julii, aby nám pokud možno žádný člověk s vyplněným feedbackem neunikl.

Zvolená taktika se ukázala jako úspěšná, neboť ze 120 rozdaných dotazníků se nám jich navrátilo 79. K hlavním zjištěním tehdy patřilo to, že účastníkům se líbila forma přednášky (postupné vyvrácení mýtů o distančním vzdělávání) a přednes lektorky, napak nepříjemný byl vydýchaný vzduch v posluchárně.

“Přednáška má být kratší, diskuse delší!”

“Klimatizace ruší, pokud ji chcete mít zapnutou, tak musí mít řečník mikrofon.”

Na plnohodnotný výstup, který jsme předali organizátorům, se můžete podívat zde.

Nálepky & tabule

Náš další sběr jsme si naplánovali na 27. března 2014. Tehdy jsme chtěli vyzkoušet metodu ála ‘sticky whiteboard’ s následujícími cíli:

 • zjistit, jak se účatníkům líbil nebo nelíbil přednášející
 • zjistit, jak se účastníkům líbilo nebo nelíbilo téma
 • získat co nejvíce reakcí
 • vyzkoušet něco nového
 • výsledky mít ve formě vizualizace dat

Oproti poslednímu sběru zde byl posun v rámci předmětu našeho zjišťování: už jsme nechtěli, aby účastníci hodnotili Blok expertů jako takový (při říjnovém sběru se řada respondentů vyjadřovala k organizačním záležitostem), ale chtěli jsme vědět, zda se účastníkům líbilo či nelíbilo téma a přednášející. Vyrobili jsme obrázek s intutivními instrukcemi k promítnutí před začátkem a po skončení přednášky.

Tabule zobrazená na obrázku byla připravena před vchodem do zmíněné D22. Před začátkem Bloku expertů jsme účastníkům rozdali dvě nálepky: jednu modrou a zelenou, viz obrázek. Zatímco zelené byly určeny k hodnocení tématu, modré sloužily k ohodnocení přednášejícího. Posluchači po skončení přednášky lepili své nálepky do míst, která nejvíce odpovídala jejich názoru.

Jelikož se nejedná o ‘rocket-science feedback’, předání výsledků proběhlo velice prostě – organizátorům e-mailem s vypsanými počty puntíků v jednotlivých sekcích a přednášejícímu tweetem:

Google formulář

I když se nám u předchozích realizací podařilo sesbírat zpětnou vazbu u velkého vzorku účastníků Bloku expertů, bylo na čase zamyslet se nad dlouhodobě udržitelným řešením i za cenu mnohem menšího počtu získaných reakcí. Předchozí typy sběrů měly totiž čtyři klíčové nevýhody:

 • časovou náročnost na přípravu,
 • nutnost naší fyzické přítomnosti na přednáškách,
 • finanční a časové náklady spojené s vymýšlením metody a jeho realizací,
 • dlouhodobou neudržitelnost.

Řešení bylo nasnadě: online mikro-dotazník. Jelikož jsme však nechtěli být jen dalším zdrojem, který naplňuje mailové schránky studentů s online dotazníky, na které nikdo nekliká, rozhodli jsme se na to jít trochu jinak. Pomocí nástroje bit.ly jsme vytvořili uživatelsky přívětivou adresu bit.ly/dnesniblok, kterou distribuujeme pomocí následujícího obrázku:

Ten se zobrazuje studentům vždy před Blokem expertů a KISK už jej nejednou sdílel na svém Facebooku.

 

 

Jednoduchostí dotazníku se snažíme vyjít respondentům vstříc a identifikovat primárně ty nejsilnější a ty nejslabší stránky.

“Pán je sympatický, ale přednáška byla nudná.”

“Výborné! Odborné, záživné a zajímavé téma týkající se celkem úzce oboru. Více takových témat i spíkrů.”

Závěr

Jedním z cílů tohoto příspěvku bylo ukázat, jak důležité je ujasnit si, proč chceme zpětnou vazbu sbírat a co vlastně toužíme zjistit. To je paradoxně mnohdy těžší, než vymýšlení metody, jak zpětnou vazbu sesbírat. Na druhou stranu jakkoliv kreativní řešení je, vždy musí splnit svůj účel. Čím lépe do sebe pak zapadají cíle a řešení, tím relevantnější a použitelnější výsledky lze získat.

Zpracovala s ODEZVA

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback