Blok expertů | Rozhovor s Lukášem Hrdličkou

7. 4. 2015
V podzimním semestru byl hostem Bloku expertů Lukáš Hrdlička ze společnosti Presenation, odborník na problematiku prezentačních dovedností. V rozhovoru pro Inflow.cz jsme mluvili nejen o dovednostech kvalitního řečníka, ale také o technologických možnostech a prezentačních softwarech nebo o pomoci s přípravou prezentace jako komplexní službě pro klienta.

Liveblogging z přednášky naleznete zde.

 

Tématu rozvoji prezentačních dovedností se věnujete již dlouhodobě, je pro Vás stále zajímavé, nevyčerpá se časem?

Je pravdou, že mě už napadla otázka, zdali neexistuje kreativnější práce. Jednou z věcí, která mi vrací zaujetí pro prezentace a celkové flow, je zpětná vazba od lidí. Pokud jim někdo s prezentačními dovednostmi pomůže a oni splní nějaký cíl, více si potom věří. A tito lidé se neustále mění. Přestože technika prezentování může zůstávat podobná, neustále pracuji s novými projekty a nápady. Snažím se z nich vykřesat to nejlepší a nejzajímavější, v tomto je téma neustále nové a proto mě pořád baví.

 

V současnosti se věnujete zejména poradenství v oblasti prezentačních dovedností a zároveň pro své klienty dokážete také konkrétní prezentaci napsat, vytvořit slidy. Chcete služby, které nabízíte, posouvat i někam dál?

Za poslední dva roky, kdy se tématu věnuji naplno, jsem dělal hlavně školení a koučing prezentačních dovedností. Ta oblast je ale mnohem širší, zasahuje do grafického zpracování i vizualizace informací. Vizuální myšlení je dnes důležité. Když se podíváte do zahraničí, všimnete si, že značky velmi dbají na design jako součást své komunikace. V prezentaci to není jiné, nejde jen o řečníka, ale i o vizuální složku. Kromě školení se tak aktuálně zabývám i tvorbou struktury prezentace a grafického zhotovení. Snažím se tímto spojit lektorství prezentačních dovedností i práci grafických designerů. Spojením těchto oblastí tak vzniká prostor pro maximálně personalisovaná řešení pro klienty, kterých může být nekonečno. Jedná se tedy spíše o nastavení služeb pro potřeby klienta tak, aby využíval prezentace ve svůj prospěch.

 

Pracujete s klienty i dlouhodobě, nebo se jedná o jednorázové projekty a konkrétní prezentace?

Snažím se testovat nové business modely. Jednorázové projekty fungují a je po nich poptávka, ale existuje potenciál pro dlouhodobé spolupráce, například jako podpora společností, které opakovaně potřebují kvalitně prezentovat. S tímto začínáme pomáhat společnostem, které nemají například čas na redesign svých starých slidů. Já vlastně na základě dobré zkušenosti s klienty dlouhodobě spolupracuji již nyní, vrací se ke mě opakovaně sami, vnímají to totiž jako kvalitní službu a odlehčení si v situaci, kdy se mohou na někoho obrátit, s někým prezentaci probrat a natrénovat.

 

Pokud si u Vás klient nechá na zakázku udělat prezentaci včetně slidů i přednášky, třeba i opakovaně, rozvíjí tak svoje vlastní prezentační schopnosti?

Já se snažím klientům řešit problémy. Pokud cítí nedostatky ve svých prezentačních dovednostech, pak má smysl směrovat úsilí ke zlepšování v této oblasti. Platí však, že čím více prezentací připravujeme v těsné spolupráci, tím více se klienti zlepšují v prezentačních dovednostech. Jedná se totiž o neustále přemýšlení, zkoušení, obměňování formulací a další zkoušky před kamerou. Co se mi líbí nejvíce, že pokud lidé, s kterými pracuji, pochopí svoji prezentaci a jim samotným začne dávat smysl, následně odbourají i své non-verbální neduhy. Až takto silná je pečlivá příprava.

 

Říkal jste, že prezentační dovednosti souvisí s dalšími odbornostmi - třeba právě grafický design. S jakými dalšími obory souvisí a kde má téma prezentačních dovedností základ?

Tak prezentace jako taková tu byla ještě předtím, než se pojmenovaly všechny disciplíny jako kognitivní psychologie nebo psychologie obecně, sociologie a další. Komunikace existuje od nepaměti. My se snažíme hledat vzorce a nástroje prezentování tak, aby fungovaly.

 

Ptám se, protože existuje řada pouček jako co dělat při prezentaci s rukama, jakým způsobem se pohybovat a podobně. Vychází ze zkušenosti prezentujících, mají základ v odborných výzkumech nebo kde se berou?

Ano, mají základ ve výzkumu. Určitě jsou důležité psychologické i marketingové výzkumy. Principy jakým způsobem člověk reaguje na reklamu a na prezentaci se značně překrývají. Napadá mě třeba marketingový model AIDA - Attention, Interest, Desire, Action, který sleduje proces, jak někoho zaujmout a přimět k akci. To je dost dobře využitelné i u prezentace. Publikace a knížky o prezentování zahrnují čas od času další studie o vnímání informací, například že pokud mluvené slovo doplníme obrazem, zapamatování se zvýší až o 60%. Silným zdrojem je behaviorální ekonomie, kde se rozebírají jednotlivé heuristiky, které jsou opět využitelné i v prezentování, protože se vztahují na lidi obecně.

 

Hodně na mě téma působí tak, že prezentační dovednosti souvisí s dovednostmi prodejními, má to úzkou spojitost?

Má to souvislost. Zvedá se vlna autorů píšících o situaci, kdy všichni prodáváme. Svoje myšlenky a projekty. Pokud máme nějaký obsah, potřebujeme ho prodat a dostat ven, potřebujeme jej komunikovat. Tématu se věnuje například Daniel Pink v knize To Sell Is Human. Vyloženě prodejní prezentace jsou ale jen část spektra, můžeme mluvit také o prezentacích inspirativních, motivačních nebo informativních.

 

Zmínili jsme prodejní dovednosti, jaké další dovednosti souvisí se schopností dobře prezentovat?

Nerad bych, aby mě nějaký teoretik nachytal na terminologii a rozdílech mezi schopností a dovedností. Základem je rozhodně schopnost empatie a emoční inteligence. Prezentující se musí naladit na své publikum, vnímat jak se cítí a reagovat podle toho. Nejde jen o jednoho hrdinu, který stojí vepředu. Člověk, který přednáší, je především zprostředkovatelem obsahu.

 

Myslím, že například emoční inteligence, přestože se na ní dá pracovat, je člověku do značné míry daná. Existuje něco jako talent na prezentování?

Talent je dost přeceňovaná věc, každý se dokáže naučit určitou dovednost pomocí mnoha opakování. Existují však vlohy pro rychlejší učení. Někdo bude při zlepšování prezentačních dovedností potřebovat deset tisíc opakování, někdo mnohem méně. I introverti a lidé méně empatičtí dokáží předat svoje sdělení ostatním, pokud ví jak na to.

 

Dříve jste působil v projektu Reprezentace a nyní se posouváte o kousek dále, představte prosím čemu se aktuálně věnujete.

Za dobu, co se prezentacím věnuji, jsem se setkal s mnoha lidmi i firmami, které mají s prezentacemi problém. Vnímám je jako nejpodceňovanější komunikační kanál a cítím chybějící nabídku komplexnějších služeb, než jaké poskytují klasické školicí agentury nebo grafici. Takže se aktuálně věnuji agentuře Presenation, která se zaměřuje na školení, poskytovaní prezentačního designu a tvorbu řešení na míru.

 

Nabízíte tedy skupinová školení, individuální koučovací rozhovory, tvorbu slidů, šablon a textu nebo talku. Co všechno po Vás můžu ještě chtít?

V podstatě jste to vyjmenoval dost přesně. To je nějaká standardní nabídka, ale pokud klient požaduje cokoliv jiného a týká se to prezentací, jsme schopni mu pomoci. Je důležité říct, že například zmíněné skupinové školení je jen forma, která může obsahovat spoustu různých témat. Jednak prezentační a prodejní dovednosti, ale i například školení různého softwaru. Nejde jen o rétoriku a řeč těla, ale i technické otázky.

 

Zajišťujete tedy i technické zázemí pro své klienty?

Ano, to je součást oněch řešení na míru. Může jít také o tvorbu e-learningových modulů, školicích videí a podobně. Občas také radíme, jak se má člověk obléct, čeho se má vyvarovat a jde tak o celkový dojem, který při prezentaci vytváří.

 

Ovlivňují technologické možnosti výrazným způsobem formu prezentování, nebo se technologie střídají, ale principy dobré prezentace zůstávají stejné?

To, na co lidé reagují a slyší, zůstává stejné. Potřebují bezpečí, nadšení i emoce, potřebují smích a humor, šok, třeba i zlobu. A technologie na tyto potřeby reagují, tvoří emoce a zážitek. Jsou ale prostředníkem, nakonec je tedy veškerá komunikace i prodej o lidech, vracíme se tak například k síle příběhu. Existuje Prezi a množství dalších nástrojů, například HTML5, které nabízí řadu možností. Přednášející se ale nesmí nechat zhypnotizovat tím, jak to pěkně zoomuje, musí se soustředit na obsah, který funguje na publikum. Technologie je dobrý sluha, ale špatný pán, kvalitní prezentace se dá udělat i s flipchartem.

 

Zůstaňme chvíli u softwaru, padlo tu Prezi. Je stále zajímavé prezentovat pomocí tohoto nástroje a objevují se nějaké další trendy a aplikace?

Skupina, která tvrdí, že Prezi již odzvonilo, jsou early adopters. Ti téma sledují, jsou aktivní na internetu a konkrétně Prezi sledují už od počátku. Spousta lidí a firem to takto ale nevnímá, neví o jiných nástrojích než je PowerPoint a může pro ně být Prezi zajímavé. U dalšího softwaru je to dost roztříštěné, vzniká hodně nových nástrojů. Trendem jsou určitě aplikace postavené na HTML5, využívající cloudová uložiště a možností zpřístupnění a sdílení. Sledujme ale i inovace, které přinášejí klasické editory. PowerPoint dnes pracuje s cloudem i kolaborativní editací, rozvíjí se. To samé Keynote od Applu.

 

Věnujete se i tématice webinářů? Tam se přeci taky spojují prezentační dovednosti, slidy, participace diváků i technologické řešení.

Určitě se o webináře zajímám. Vnímám je jako dobrý doplněk, ale byl bych nerad, pokud by se například vzdělávání přesunulo na web kompletně. Role přímého ovlivnění publika přednášejícím nebo mentorem je pro mě nezastupitelná. Tam probíhá něco víc, webinář funguje a může být záživný, ale nevytvoří takový zážitek, jako přímá komunikace. Ale ovlivňuje se to navzájem, webináře vychází z toho, jak se mění klasické prezentování a co funguje, a zároveň offline přednášky mohou přejímat některé technologické prvky a možnosti pro zapojení publika a vyšší možnost interaktivity.

 

Věnuje se prezentačním dovednostem i formální vzdělávání?

Nedostatečně. Vnímám obrovský rozdíl mezi poptávkou studentů a nabídkou škol. Osnovy škol a univerzit téma dostatečně nereflektují a byl to pro mě první impulz proč se tématice věnovat. Kurzy existují, ale mají omezenou kapacitu. Když jsem se ptal na důvod, dozvěděl jsem se, že to nemá kdo učit. Ono nestačí umět ovládat PowerPoint, studenti musí vědět o komunikaci - jak argumentovat, jak lidé vnímají informace. Téma by mělo být do vzdělávání začleněno jako komplexní proces. Vzniká ale celá řada iniciativ, kariérních center i třetích stran, které tímto způsobem zohledňují soft skill ve své nabídce.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback