Bookflow #2: Úvod do metodologie psychologického výzkumu

FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Překlad Petr Bakalář. Praha: Portál, 2010, 255 s. ISBN 978-807-3678-159.

Do mého čtenářského seznamu se nedávno dostal Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Přesto, že seznam čítá na stovku textů, tato kniha dostala zelenou poměrně brzy. Její autor, Ján Ferjenčík, působí jako docent psychologie na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, kde je v současnosti také prorektorem pro vzdělávání. K jeho hlavním profesním specializacím patří psychodiagnostika a právě metodologie.

Obsah knihy je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. Začátek je poměrně obecný a díky tomu univerzální a vhodný do metodologické knihy každého oboru. Setkáváme se zde s úvodem do filozofie vědy a jejího sociálního zakotvení. Autor osvětluje základní pojmy a ptá se co je věda, teorie, hypotéza a další. Velmi dobře umístěna je kapitola Jazyk vědy, pojednávající o problematice definování. Čtenář se dozvídá o různých typech definic a předdefinitorních operacích. Ferjenčík v úvodu též vyzývá studenty a začínající výzkumníky k uplaňování systémového přístupu ve vědeckému zkoumání. Z dalších témat je zde probírána vědecká komunikace, hodnocení vědy, institucionalizace vědy a v neposlední řadě etika vědeckého výzkumu.

Ve druhé části autor popisuje typy výzkumných projektů a proces jejich správné volby a designování výzkumu. V jednotlivých kapitolách vysvětluje rozdíly mezi experimenty a kvaziexperimenty. Obě kategorie jsou vysvětleny detailně a přehledně a náročnou problematiku pomáhají zlidštit schémata, grafy a tabulky. Svou část si našly také neexperimentální typy výzkumů, v nichž se mi nejvíce líbily výklady korelačních a případových studií. Pro každý z typů výzkumného projektu autor zařazuje způsoby výběru vzorku. Následuje ontogeneze vědeckého výzkumu od samotného nápadu, přes vyhledávání informací, definování problémů a hypotéz, stanovení plánu až po psaní článků a jejich publikování. Poznatky o informačních zdrojích a vyhledávání informací jsou dnes zcela přirozené, někdy dokonce zastaralé a v druhém vydání knihy podle mého mělo dojít k jejich aktualizaci či vyřazení. S úsměvem si můžeme přečíst o MDT nebo novinkách, jež chodí poštou měsíčně na disketách nebo zbytečný výčet databází a časopisů, který se neustále mění. Nadčasový je naopak úryvek o otevřeném vědeckém publikování.

Třetí kapitola pojednává o jednotlivých metodách sběru dat. Protože se jedná pouze o metodologický úvod, nacházejí se v této knize, stejně jako v podobných přehledech, pouze základní informace. Pro hlubší poznání konkrétní metody musí čtenář k odborným článkům a monografiím na dané téma a následně prostudovat výzkumy, kde tato metoda byla užita, na což autor sám upozorňuje. Skvěle popsány jsou kapitoly o pozorování, obsahové analýze a sémantickém diferenciálu. Co do počtu, ocenil bych větší záběr. Chyběla mi například oblast sociometrie, introspektivní stránky pozorování, jako psaní deníků a shadowing nebo zmínka o přístrojových metodách z oblasti kognitivní psychologie.

Závěrečná část knihy se zabývá měřením v psychologii a základy statistického zpracování dat. Statistika je do textu dobře zakomponována, výborně vysvětluje v jakém případě se co používá, jaká jsou omezení a přednosti jednotlivých ukazatelů a charakteristik. Co je zde navíc a zbytečně matoucí, jsou vzorce a vysvětlování jejich výpočtu. Na tak malém prostoru je mnohdy složitá problematika obtížně pochopitelná, často chybí lepší ilustrace na příkladu, na který zde již prostě není místo. V tomto případě mohl autor zůstat na rovině pojmů a vysvětlování odkázat na učebnici statistiky. Poslední kapitola srovnává kvantitativní a kvalitativní pojetí výzkumu. Umístění je možná netradiční, protože častěji bývá právě na začátku textů. V kontextu celého obsahu sem však patří a dokresluje celý obraz metodologie tak, jak ho autor osobitě nastínil. Nedostatečnou zakotvenost a neustálenost metodologických přístupů v oboru psychologie a jejich změny v čase vysvětluje autor hlavně relativní mladostí a nevyzrálostí psychologie jako vědní disciplíny. Vyslovuje se pro prolnutí obou přístupů a pro komplexní pojetí psychologického zkoumání.

V metodologii neexistuje jediná správná kuchařka, jediná správná struktura pro výklad. Řazení kapitol v knize odpovídá očekávání a nemusíte mít obavu, že se ztratíte nebo něco nenajdete. Výborná byla především logická návaznost v první polovině, tedy úvod před samotnými metodami, který považuji za stěžejní část knihy. Mírně nekonzistentně na mě působily dvě kapitoly, kde autor odkazuje na statistiku, kterou zpracovává až ke konci. V těchto částech jsem tedy musel listovat zpět, abych si znovu spojil oba texty v jeden logický celek. Jazyková a typografická úroveň je na dobré úrovni. Text samotný hodnotím jako čtivý, pochopitelný a bez zbytečného množství odborné terminologie na místech, kde není nutná. Celá kniha obsahuje jen nepatrné množství chyb a překlepů, které se dají spočítat na prstech jedné ruky. Nejde o žádné podstatné problémy, jež by narušovaly plynulost čtení. Ferjenčíkovou silnou stránkou jsou všudypřítomné příklady, na nichž ilustruje probíranou teorii. Některé z nich se opakují – navazují na sebe – a provázejí nás tak ve více kapitolách. Autor ve spolupráci s nakladatelem skromě ale pěkně knihu ilustrovali. Řada obrázků vhodně doplňuje text. Za největší přínos autora považuji úryvky, kriticky pojednávající o omezeních a slabých místech nejen jednotlivých metod, ale také procesů plánování výzkumu, volbě projektu a výběru výzkumného vzorku. V samotném závěru potom autor píše: „[Text] má upozornit čtenáře na nesmírnou komplexnost předmětu studia psychologie. Měl by vést k pokoře při zkoumání lidské psychiky, k vědecké skepsi a k opatrnosti při formulování závěrů z těchto zkoumání.”

Knihovníky a knihofily by mohly zajímat i postřehy o zpracování knihy po výrobní stránce. Hlavní předností je zcela jistě pevná vazba s lesklou úpravou. Není tak problém knížku přenášet v batohu nebo jiném zavazadle a častěji s ní cestovat. Vydrží hrubší zacházení a několikeré vypůjčení známým, aniž by došlo k poškození. Lamino na deskách zajistí ochranu před prodřením rohů a ošoupáním. Vítaným doplňkem je úzký textilní proužek bílé barvy, který slouží jako záložka. U odborných knih, kde očekávám opakovanou práci s textem v průběhu let, si velmi rád těch padesát korun za takovou vazbu připlatím. Podobné knížky v měkké lepené vazbě čeká často horší osud i při zvýšené opatrnosti. A je to škoda. Paperback nechť zůstane doménou beletrie druhé kategorie.

Kniha najde uplatnění jako učebnice metodologie na VŠ/VOŠ s humanitním či sociálním zaměřením. Recenzovaný kus patří k druhému vydání z roku 2010. Poprvé byla kniha vydána v roce 2000. Zakoupit ji lze v e-shopu nakladatelství Portál v tištěné podobě i jako e-knihu. Ukázka z publikace je zdarma dostupná zde. Z brněnských knihoven mají titul ve svých fondech MZK a též většina fakultních knihoven MU – vše v prvním vydání.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
It’s so amusing plus beneficial as well. kimstarscash.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
It’s so much entertaining and also important as well. covetdiamonds.club

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback