Bořivoj Brdička: Budoucnost vzdělávání v 21. století

10. 10. 2013
Doménou Bořivoje Brdičky, pedagoga na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, jsou technologie ve vzdělávání. S tématem Budoucnost vzdělávání v 21. století zahájil podzimní Blok expertů. Hned v úvodu vyzval všechny přítomné (a díky streamování přednášky i nepřítomné), aby twítovali připomínky a otázky, které jsme mohli sledovat současně s výkladem přednášejícího.

Záznam live bloggingu najdete jako obvykle v Blogu z bloku.

Prezentaci k přednášce najdete na Slideshare KISKu.

Budoucnost vzdělávání tkví podle Brdičky v technologiích, které zásadním způsobem mění způsob, jakým by měli žáci přistupovat ke svému vzdělávání. Každým dnem se exponenciálně znásobuje množství dat, která proudí internetem. Technologie se vyvíjejí tak rychle, že se brzy např. umělá inteligence začne vyrovnávat inteligenci lidské. Umělá inteligence a svět kolem nás se vyvíjejí tak rychle, že musíme být alespoň o dva kroky dopředu, abychom ho stíhali. V této souvislosti se hovoří o světě, který našla Alenka za zrcadlem – o efektu Červené královny, kde jde o to, že „musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě“. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát rychleji. Nedá se s tím bojovat, ale dají se vymýšlet inovativní způsoby pohybu. Totéž platí i o vzdělávání. Všichni kolem používají technologie, ale vzdělávání se tomu nedokáže přizpůsobovat. Doma jsme zvyklí využívat technologie, se kterými se ale už nesetkáváme ve škole. Školství by na tento trend mělo reagovat.

 

Bořivoj Brdička: Budoucnost vzdělávání v 21. století from KISK on Vimeo.

V současné době převládá ve vzdělávání konstruktivní přístup, který říká, že kdokoli může být zdrojem informací, na rozdíl od instruktivního přístupu, kde byl hlavním nositelem informace učitel. Zároveň můžeme najít odpověď na cokoli, co nás zajímá. Děti by se tedy ve školách měly učit, jak správně klást otázky. Velkým problémem se stává např. to, že žák dostane zadaný referát, který donese stažený z internetu nebo jej přinese vypracovaný jen na základě informací z Wikipedie. To je nikam neposouvá, tímto způsobem není možné děti vzdělávat. Rovněž ale platí, že nemáme jistotu v tom, co je pravda a co ne. Měli bychom učit i to, aby žáci k informacím přistupovali skepticky a naučili se kriticky zhodnotit to, jaké informace přijímají a čím se díky nim obohacují. Thomas L. Friedman ve své knize Svět je plochý uvádí, že „nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí."

Úkolem učitelů je připravovat studenty na život v budoucnosti, o které ale nic nevíme. Připravujeme naše studenty na zaměstnání, která ještě ani nevznikla. Jak se tomuto trendu přizpůsobit? Je potřeba učit se celý život, abychom získávali ty znalosti a dovednosti, které aktuálně potřebujeme. Brdička zde uvádí, že potřebujeme gramotnost digitální i čtenářskou. Kromě toho také gramotnost síťovou, tj. schopnost orientovat se v digitálním světě. Tento vývoj klade na učitele nové úkoly. Učitelé by měli své žáky učit na formální úrovni (ve třídě), neformální úrovni (on-line) a informální úrovni (získáváme ze sociálních, kulturních a politických kontextů). Se svými studenty může učitel komunikovat např. prostřednictvím sociálních sítí. Brdička zde doporučuje vhodný nástroj na kurátorství obsahu http://www.scoop.it/. Učitel tu zastává roli kurátora takového obsahu (jednou z nejvýznamnějších kurátorek je např. Maria Popova se svým blogem Brain Pickings (http://www.brainpickings.org/). Učitelé by měli mít přehled v tom, jaké nástroje lze ve výuce využít, a aktivně je využívat. Mezi takové nástroje patří např. AudioBoo, Blogger, Diigo, MindMeister, YouTube, Skype, Prezi, Picasa aj. Koneckonců podle Horizon Reportu pro rok 2013 jsou trendem takové technologie, jako jsou např. Google Glasses, augmented reality nebo snímání dotyku a pohybu. Každým rokem se v Reportu objevují mobilní technologie, které ale nejsou v reálu dostatečně reflektovány.

Současné děti charakterizuje to, že se nesoustředí jen na jednu věc, ale využívají multitasking. Při učení mají zapnutou televizi nebo komunikují se svými přáteli na Facebooku. Lidé ze starší generace jsou jako digitální imigranti mezi digitálními domorodci (současná generace).

Vzdělávací koncepce se za posledních 100 let vyvíjely od behaviorismu až k současném konektivismu, ve kterém je důležité propojení toho, co víme, s tím, co znají ostatní, do jedné sítě.

Ve světě i u nás můžeme sledovat mnoho snah o změny ve vzdělávání. Příjemným překvapením byl v této souvislosti odkaz na aplsový projekt Mimoškolu.cz a Dalea Stephense a hnutí UnCollege.org.

Pan Brdička měl připravenou obsáhlou a velmi zajímavou přednášku, kterou ale nebylo možné projít z časových důvodů celou. Nezapomněl ale zmínit i trend v online vzdělávání, kterým jsou masivní otevřené online kurzy (MOOC) a na úplný závěr „15 zásad angažovaných sardinek“, tj. projekt MIT o kolektivní inteligenci.

 

 

 

ZDROJE:

 

BLOG Z BLOKU. Budoucnost vzdělávání v 21. století. In: Inflow.cz [záznam online bloggingu]. 2013
[cit. 2013-10-05]. Dostupné z: http://inflow.cz/budoucnost-vzdelavani-v-21-stoleti

 

BRDIČKA, Bořivoj. Budoucnost vzdělávání v 21. století. Www.slideshare.net [online]. 2013
[cit. 2013-10-05]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-pro-21-stolet

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

18 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
This is a magnificent post I seen on account of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a fantastic post. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
To begin with You got an awesome blog .I will be keen on more comparative themes. I see you got extremely exceptionally valuable themes, I will be continually checking your blog much obliged. Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
In order to discover your future, you can always contact a voyante par telephone by a direct call to the 0892 22 20 33. This number is provided by a site de voyance par telephone where everyone can learn about divinatory arts and all the tolls of prediction. Pendulum, cristall ball and tarot cards helps your psychic or fortune teller to realise a reliable prediction and find the answers that you need for love, work or couple. site de voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
London gutter clean are guttering experts who are offering all London residents with a competitive service with excellent working standards. rubbish clearance service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance what's more, Thanks. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
Enthralling post. I Have Been pondering about this issue, so a commitment of thankfulness is all together to post. Totally cool post.It 's incredibly remarkably OK and Useful post.Thanks สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. 6w6m1
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! Weebly hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
I unquestionably esteeming each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. Wordpress bloggen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019
Remarkable blog. I enjoyed examining your articles. This is to a great degree a magnificent investigated for me. I have bookmarked it and I am suspecting examining new articles. Keep doing astonishing! คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. homecoming dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Kasauti Zindagi Ki
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Kasauti Zindagi Ki
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Incredible Blog! I might want to thank for the endeavors you have made in composing this post. I am trusting a similar best work from you later on also. I needed to thank you for this sites! Much obliged for sharing. Incredible sites! Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Incredible Blog! I might want to thank for the endeavors you have made in composing this post. I am trusting a similar best work from you later on also. I needed to thank you for this sites! Much obliged for sharing. Incredible sites! Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

Your texts on this subject are correct, see how I wrote this site is really very good. 토토 사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is magnificent" Great work! 온라인카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is magnificent" Great work! 온라인카지노

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback