Bulvár a celebrity - nový blog na Inflow právě začíná!

Bulvár je podle české wikipedie "označení masového sdělovacího prostředku, v němž hrají klíčovou roli emoce (krev, sex) a aktualita, jejíž význam postupem času klesá. Vyznačují se pětkrát až desetkrát vyšším nákladem než seriózní média. Dále je jejich obsah charakterizován, mimo jiné, provinčností, navozováním paniky, skandalizací, personalizací, populismem, povrchností, negativismem, jednoduchostí, jasností, vytvářením celebrit a prací s nimi, předstírání autoritativnosti a blízkosti konzumentovi. Provádí interpretaci jevů na základě zákulisních informací a drbů."

Myslíme si, že tady na Inflow něco podobného do této chvíle strašlivě chybělo. A přitom je na KISKu tak obrovský potenciál, ze kterého se dá čerpat. Těch CELEBRIT! Těch vyučujících! Nemluvě o lidech na projektech, externistech a samozřejmě studentech. Skvělý materiál, o kterém ZATÍM nikdo nic neví. 

Nás to ale zajímá. A nic a nikdo nás nezastaví. Na Inflow se brzo objeví věci, které měly zůstat navždy skryty. 

  • Kdo s kým tráví noci?
  • Kdo s kým tráví dny?
  • Kdo trpí alkoholismem a depresemi?
  • Kdo se nechal vyfotit bez oblečení?
  • Kdo holduje nezřízenému sexu?
  • Kdo natočil videa pro dospělé?
  • Kdo měl tajné rande?
  • Kdo zanedbává své děti?
  • Co na sobě mají vyučující, když nejsou zrovna nazí?

ČTĚTE NÁS!
SLEDUJTE NÁS!
SDÍLEJTE NÁS!

UŽ BRZY PRVNÍ DĚSIVÉ ODHALENÍ!!!

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

50 komentářů

Obrázek uživatele Jiří Stodola

Bulvár je podle české wikipedie "označení masového sdělovacího prostředku, v němž hrají klíčovou roli emoce (krev, sex)  

krev = kapalná, viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) (Wikipedie)

sex = pohlaví; pohlavní pud; pohlavní život; milostné zážitky (online slovník cizích slov)

Ale chápu, že v bulvárním pojetí, může i krev a sex patřit mezi emoce. Těším se na skandální odhalení. Zvláště o sobě.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! CBD Oil Products
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? Air Duct Cleaning Sterling Heights MI
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. pasang cctv jakarta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. sparen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. news
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Floor standing sign holder
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Floor standing sign holder
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 12. 2018
nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this! NETLINKING - France
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Cannaline
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Cannaline
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 3. 2019
Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon. Forest City Surplus airsoft
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. Fame Park Studios Wedding Photography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. Health Blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
I have not any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. latest tech
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. future technology news
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Digital Marketing Blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019

This post is very good for us. It has got a lot of benefit from us.I hope that you will be writing this post again.

gta 5 cheats
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
Before you struck the release switch of your most current blog site website gets to, you had a better warranty that it is good enough for them online readers-assuming that you have in truth produced a following of online site visitors. Obtaining a solid adhering to for your blog site internet site needs greater than just a great discount along with beauty. mortgage broker for loan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

Good blog. I care about these articles. Check this cool game [url=https://pixelgun3d.io]pixel gun 3d[/url] 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

Good blog. I care about these articles. Check this cool game

pixel gun 3d

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019
I was greater than likely valuing every single little it. It is an impressive site along with the commendable existing. I need excessive obliged. Wonderful employment! You all do an amazing blog website as well as also have some amazing compound. Maintain doing impressive. best attorney lawyers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
In this post, you will certainly observe the option of brief article principles indexed by the first column. When the viewpoint of an internet site is primarily especially like the web net web site have a look at, that is not always frequently the situations. experts mortgage broker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019

Thanks for this detailed article. I have been following your post for quite some time now. I have to appreciate the effort you put into this. Keep up the good work. 

<a href="https://www.blitzify.com/">Blitzify app</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet! panduan shopee
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. bisnes dari rumah
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. Tips Melancong
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.. natural remedy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic. gold ira companies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. IV Hydration Therapy NYC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. Brooklyn Table Rental
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019

The article you share here is great. I really like and appreciate your work. I read your article deeply, the points you mentioned in this article are very helpful thanks for sharing.

fnaf

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? Elder Law Planning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
nice bLog! its interesting. thank you for sharing.... Solar panels cost Long Island
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here! Gynecologist Near You
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. Car Wheel Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. home alarm systems
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my web site. Historical Research
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. Gym Barsha Heights
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. top wms software companies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. visit this website
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
When you are surfing the internet usually I place a website which may be rather assumed creating similar to this. Enchanted that I discovered your web blog site webpage site as I loved it, on top of that, to furthermore I enthusiastically set yourself up for the sticking to a short article. chiropractor appointment
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019

I would certainly such as many thanks for the job you have in reality made in composing this quick suggestion. I am most certainly desiring the particular similar finest job from you in the future similarly. Your innovative creating capabilities have actually influenced me to start my unbelievably exceptionally very own Blog website web website Engine blog site web site presently. Blog website internet website composing is spreading its wings immediately. Your advancement is an outstanding situation for it. mortgage broker services

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 9. 2019
Everything here was simply great. Truly this information was extraordinary. I am really lucky to have the opportunity to visit and read your astounding article.. what is the keto diet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019
Your website is cool and it provide a lot of awesome and best facts right here probiotics for ulcerative colitis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
This is easy to understand your topic and is really powerful points right here buy chicken egg cartons
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019

Your blog site page site net site, likewise, extra each else quantity is so diverting included useful It picks me to fall upon resort rehashing. I will quickly obtain your network to go on being notified about any type of kind of updates. You have in truth ended up a surprising job in this fast tribute. It's remarkably useful equally as in like manner besides extremely wise. You have, furthermore, taken care of to make it beneficial together with moreover staggeringly fundamental to think about. You have some actual producing ability. professional carpet cleaning company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019
This is my first time to visit your site and I am so happy that I read your informative article. I am sure to myself that from now on I'll keep on coming back here often. managed services seattle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2019
Very informative and trustworthy blog that was really helpful. I will bookmark your site for future use. Social Security Disability Lawyers Helena

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback