CASLINnovské antiperle I.

Rozhodli jsme se krátkými zprávami z CASLINU ukázat vám, jak to na této konferenci chodí a co očekávat od workshopů, diskusí a příspěvků, které zde probíhají. Jaké novinky a příležitosti v oblasti hlavního tématu konference - Open Access, lze očekávat v české síti knihoven a jak tomuto procesu napomoci.


Nutné zdůraznit, že tyto krátké zprávy jsou spíše aktuálními výkřiky studentů, kteří mají tu skvělou možnost (díky pořadatelům a dalším zainteresovaným) být součástí jedné z nejkvalitnějších diskusí zahraničních a tuzemských odborníků společně s veřejným sektorem knihoven a akademickým a firemním zastoupení. Odbornější pojetí by podle plánu mělo následovat v detailní zprávě z konference v některém příštím čísle Inflow.


Co je to Open Access?


Takto začínám proto, že jsem se s tímto termínem seznámil nedlouho před konferencí. Pro přiblížení cituji Andrewa Lasse z Průvodce účastníkem CASLIN 2009.


„Protože vědecké a vysokoškolské knihovny čím dál více slouží jako poskytovatelé prohledávatelných plných textů dokumentů on-line, jejich mateřské organizace obracejí svou pozornost k jejich portálům, aby jimi šířily vlastní publikace širokému až globálnímu okruhu uživatelů. Institucionální repositáře a idea volního přístupu (Open Access) jsou významným mezníkem ve vývoji vytváření a šíření znalostí. Současný stav také nabízí nové možnosti změn, což znamená závažné výzvy pro knihovny samotné... ...Institucionální repositář (IR) je souborem služeb pro ukládání a zpřístupňování digitálních výzkumných materiálů vytvořených institucí a jejími členy - je to digitální sbírka výzkumné produkce této obce.... ... IR jsou součástí širších národních, regionálních a globálních systémů repositářů s volným přístupe, které jsou standardním způsobem indexovány a jsou prohledávatelné z jediného rozhraní. Mohou se stát základem nového modelu vědeckého publikování a komunikace... ...Vědecká literatura přístupná v Open Access zahrnuje on-line kopie článků publikovaných v recenzovaných časopisů, dokumenty z konferencí, vysokoškolské kvalifikační práce, technické zprávy, ... ... Je to prostě cesta, jak on-line volně zpřístupnit kopie výsledků výzkumu celé vědecké obci."


A koho jsme si poslechli?


Tak pojďme briefly na věc. Dneska jsme byli svědky nejvýznamnějších přednášejících a přístupu jejich domovských univerzit k idei Open Access. První přednášející Marylin S. Billings z University of Massachusetts uvedla, jak se její instituce staví k IR. Výsledek můžete vidět na stránkách projektu ScholarWorks @ Umass Amherst institutional repository.


Abstrakt přednášky naleznete na webu CASLINu.


Druhým přednášejícím byl Stuart Basetsky z Cornell University, který se zamýšlel nad tamějším projektem IR přetvořeného do sociálně akademické výzkumné služby. Klade důraz na vztahy mezi akademiky, výzkumníky a knihovníky tak, aby vznikla jakási sociální síť. Jinak bych mohl ilustrovat na známém heslu: technologie nejsou vše - jde o sociální aspekt. Projekt Cornell University DigitalCommons@ILR pak tyto sociální aspekty obohacen.


Abstrakt přednášky naleznete na webu CASLINu.


Osobní zajímavé zjištění jsme provedli při diskusi se dvěma zástupci EBSCa, kteří zde presentovali poster - jak přistupuje EBSCO k idei Open Access. Podržte se, ale neznají Second Life ;-)Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback