CEINVE: témata, lidé, motivace a inspirace nového projektu

S radostí představujeme nový projekt CEINVE - Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě. Projekt, který bude v příštích třech letech inovovat a zvyšovat kvalitu výuky informačního vzdělávání na MU.

 


Pokud se podíváme na současnou společnost, mohli bychom k ní připojit celou řadu adjektiv. Dvěma - snad nejvýznamnějšími - by mohla být informační a učící se. Vznik informační společnosti je obvykle kladen do sedmdesátých let a je spojen nejen s rozvojem informačních   a komunikačních technologií, ale také s rozvojem nových profesí - od ekonomických analytiků přes progresivní pozice v zábavním průmyslu a designu služeb až třeba po programátory. Schopnost efektivně pracovat s informacemi se postupně integrovala do celé řady dalších oblastí, takže dnes bychom mohli říci, že určitá informační gramotnost by měla být součástí jakéhokoliv akademického studia.

 

Současně je možné říci, že se stále více akcentuje rozměr celoživotního vzdělávání. Žádný člověk, který opustí vysokoškolské prostředí, jež mu poskytne sumu základních odborných vědomostí a dovedností, si s nimi nemůže vystačit. V dynamicky se měnící společnosti je nutností, aby se člověk celoživotně vzdělával, aby se naučil informace získávat, hodnotit, analyzovat a dále zpracovávat.

Projekt CEINVE jde ale v oblasti informačního vzdělávání dále. Je zacílen právě na schopnost vytvářet nové informace a předávat je dále, a přitom respektovat základní etické principy, které jsou s takovou činností spojeny. V tomto ohledu je totiž informační gramotnost v kontextu celoživotního i univerzitního vzdělávání nezbytnou součástí kurikula každého vzdělaného člověka a projekt se na ni bude intenzivně zaměřovat.

Projekt CEINVE se právě v oblastech efektivního získávání, vytváření a předávání informací snaží vyjít vstříc všem studentům, ale také dalším členům akademické obce tím, že právě o rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě bude usilovat.

V následující části naleznete jména, pozice a osobní očekávání všech bezpochyby zajímavých lidí, kteří na projektu pracují.

Iva Zadražilová - manažerka projektu

Projekt CEINVE je pro mě jednoduše jedna velká výzva a současně práce, na kterou se moc těším. Díky faktu, že jsem spolupracovala při tvorbě projektové žádosti, vím, že jsme projekt psali s konkrétním záměrem a cílem - být nejlepším centrem informačního vzdělávání v republice!

Oproti projektu NAKLIV, ve kterém působím jako odborný garant, budu mít v CEINVE na starost větší množství administrativních a koordinačních záležitostí než těch odborných. Těším se, že více proniku do sféry projektového managementu a že uvidím i do oblastí, které jsem v NAKLIVu vůbec neřešila. Moji kolegové ode mne mohou očekávat, že dohlédnu na to, aby projekt dospěl ke zdárnému konci, aby naplnil svůj cíl a aby přinesl co největší užitek. A taky aby nás to všechno bavilo!

Tým, který jsme vytvořili, má osm lidí a já vím, že každý z nás je jak samostatným nosným pilířem projektu, tak současně i týmovým hráčem. Nechci předjímat, ale něco mi říká, že s týmem CEINVE dokážeme udělat opravdu velké věci! 

 

Honza Zikuška - odborný garant

Nový projekt, jehož začátek se kryje s koncem NAKLIVu, pro mě skrývá kromě nových výzev také spoustu inspirace a motivace k rozvoji informačního vzdělávání nejen na MU. Osobně se těším na to, až místo procházení rozpočtů, podepisováni hromady dokumentů, řešení administrativních problémů a dalších docela nudných činností budu moci svůj čas věnovat jen a pouze obsahu projektu. Těším se, až budeme z bezpochyby výborných kurzů KPI dělat ještě lepší a úžasnější, až budeme plánovat kreativní kontaktní body, až budeme vymýšlet letní školu informačního vzdělávání (nebo NáSer III.?), až budeme vymýšlet spoustu maličkostí a drobností, které nás budou bavit a všem okolo nás budou přinášet radost a efektivní podporu nejen v oblasti informačního vzdělávání. A co víc - těším se, až všechny tyto skvělé nápady budeme realizovat!

Jsem nadšen z nových kolegů a jsem přesvědčen, že mi to vydrží nejen do konce projektu. A v čem vidím především svoji projektovou roli? Zajistit, aby všechny aktivity dohromady tvořily jeden celek, který dává smysl nejen nám, ale především studentům, akademikům, knihovníkům a všem, které tato problematika zajímá.

Jestli máte alespoň trochu pocit, že vás NAKLIV v oblasti informačního vzdělávání motivoval nebo inspiroval, tak mi můžete věřit, že CEINVE vás nadchne! Těšíte se? TĚŠTE SE!

Michal Černý - metodik znalostního prostředí

V projektu bych se chtěl zaměřit na propagaci služeb a jejich vhodné designaci na jednotlivé osoby. Nejde nám jen o rozvoj a propagaci informačního vzdělávání na MU, ale také o celkový rozvoj lidského ekosystému, který je kolem nás. Snad možná až pateticky bych mohl říci, že jde o to, abychom udělali svět kolem nás o trochu lepší a kvalitnější. Baví mne propojovat témata, která spolu na první pohled nesouvisejí, hledat nečekaná spojení, která mohou být hodnotná. A právě toto bych rád přinášel také do projektu - kromě řady všedních věcí, jako je řešení technických problémů, tvorba e-knih a další dílčí aktivity.

A na co se těším? Na všechno.

Bety Karolyiová - finanční manažerka

V projektu CEINVE působím jako finanční manažerka, což znamená, že se budu primárně snažit o to, aby vše v projektu správně klapalo po finanční stránce. Zároveň ale doufám, že mi nezůstanou skryty ani samotné odborné aktivity projektu, protože Kurz práce s informacemi, který jsem absolvovala ještě za studia, mě obohatil jako málokterý volitelný předmět na MU. Jelikož mám (nyní už jen částečně) na starosti i administrativu projektu NAKLIV, celkem obstojně znám KISK a ty, kteří se kolem KISKu pohybují, a to hlavně díky akcím, které NAKLIV pořádal. Díky tomuto projektu jsem načerpala spoustu cenných zkušeností, které využívám i ve svých dalších pracovních i polopracovních aktivitách. Stejně tak u CEINVE bych si přála, aby byl projektem, který rozšíří obzory mně a spoustě dalších lidí, kteří dosud neměli možnost se důkladněji informačně dovzdělat. A aby byl projektem, který bude "akční" a "prostě boží" a bude se na něj vzpomínat ještě po období udržitelnosti :).

Katka Hošková - tutorka

Když jsem se v pátek 29. 6. vrátila z letní školy, na KISKu bylo již všechno pěkně přichystané    na nový projekt CEINVE včetně pralinky Ferrero Rocher na mém stole na uvítanou jako v pětihvězdičkovém hotelu. Po pěti náročných dnech, kdy jsme toho příliš nenaspali, jsem si ve čtyři odpoledne v pátek uvědomila, že se vlastně strašně těším na pondělí do práce, že bych klidně hned začala a že mě čeká nová, kreativní, pestrá a věřím, že i plně uspokojující práce. Moje role v projektu je primárně tutor e-learningových kurzů, takže se budu věnovat tomu, aby naše e-learningové kurzy informačního vzdělávání byly co nejkvalitnější, nejnabitější, nejpřínosnější. Osobně mě hodně láká zaměřit se na implementaci metod kritického myšlení do e-learningu, v čemž se určitě shodnu s kolegyní Dášou, takže se moc těším, až spolu budeme vylepšovat KPI1 i KPI2 a přispějeme ke vzniku excelentních kurzů, v oblasti informačního vzdělávání jedinečných.

Můžete ode mě očekávat zapojení do všech aktivit projektu, lektorování, psaní, tvoření, nadšení, zkrátka to, co by člověk měl ze sebe vydat do této "pětihvězdičkové práce"!

Dáša Chytková - tutorka

CEINVE? To je výzva, jak udělat informační vzdělávání lepším, jak jej dostat mezi další lidi, jak být skvělým centrem pro informační vzdělávání. Na práci se moc těším, stejně jako na spolupráci s novými (a některými staronovými) kolegy.

Těším se, až budeme vymýšlet nové KPI, až budeme realizovat všechny své nápady. Věřím, že vzniknou dva nejlepší kurzy informačního vzdělávání v ČR. Těším se na novou práci v novém týmu. Těším se na vše!

Ráda bych se zaměřila na kreativní techniky, na aplikaci kritického myšlení do e-learningu (spolu s Káťou to skvěle vymyslíme), na kvalitní tutorování a lektorování. Chci udělat kurzy kvalitní, kreativní, zábavné a užitečné. Chci do projektu přenést kus sebe. A když je práce zábavou, půjde to snadno.

Gábina Šimková - lektorka

CEINVE je pro mě veliká výzva. Cítím, že jako nejmladší člen týmu jsem od svých starších a zkušenějších kolegů dostala důvěru, které si nesmírně vážím. Otevřela se mi tak jedinečná šance prosadit se v oblasti, která je pro mě nesmírně zajímavá. A co nabízím? Nabízím otevřeně zkušenosti ze psaní článků a vedení internetového časopisu, z tutorování e-learningového kurzu a znalosti, které si nesu ze školy i z osobního života.

Lektorování informačního vzdělávání, kterému se budu v příštích třech letech na CEINVE věnovat především, pro mne nese a ukrývá dvě výrazné roviny - tou první je rovina lidská. Za projektem vidím skvělé kolegy, nadšené pro obor, ale i studenty, kterým budeme v příštích třech letech naplno věnovat své úsilí. Druhá rovina je obsahová - věřím projektu CEINVE a vím, že má CO předat. Můj osobní závazek je lektorovat tak, abych svým posluchačům zpříjemnila/zkvalitnila studium. Třeba si něco odnesou i do svého vlastního života, to je má vysněná meta.

Pavlína Mazáčová - lektorka

Jako pro novou členku týmu, která byla dosud profesně ukotvena na humanitně zaměřeném gymnáziu, by pro mě zkratka CEINVE mohla na počátku společné projektové práce být zatím jen shlukem písmen. Ale není tomu tak, protože CEINVE vnímám v širších souvislostech, které zdaleka přesahují mou osobu, jako

C - celkem cílenou

E - excelentní

I - investici

N - (do) nových

V - výzev

E - erudice.

V projektu bych se chtěla zaměřit na zprostředkování zajímavých a potřebných oblastí informačního vzdělávání studentům i odborníkům, pro něž je informační vzdělávání nezbytností i tématem celoživotního vzdělávání. Ráda bych byla přínosem týmu v tom, co je mi nejblíže, a tedy v propojování informačního vzdělávání se čtenářstvím, s kritickým myšlením a se vztahem k mateřskému jazyku. Můžete ode mě očekávat mj. to, že budu ráda korektorkou jakýchkoli výstupů z projektu, protože mě baví český pravopis. A taky mi nevadí opravování testů! Těším se na novou etapu svého profesního života se zajímavými a pro obor zapálenými kolegy. PS: Děkuji všem za milé přivítání!

Asi není pochyb, že stávající i noví členové KISKu jsou řádně motivovaní a naladění na tři roky intenzivní práce, jejímž hlavním cílem bude maximálně rozvíjet, inovovat a celkově zlepšovat prostředí informačního vzdělávání nejen na Masarykově univerzitě. Určitě se teď ale ptáte jak? Co všechno si pro vás připravíme a na co se můžete těšit?

  • inovaci e-learningových kurzů práce s informacemi
  • určitě i další (nové) e-learningové kurzy
  • spoustu praktických přednášek a seminářů na široké spektrum témat - od vyhledávání po prezentování, publikování a ještě dál
  • specializované workshopy pro knihovníky, rozšiřující jejich lektorské dovednosti
  • pokusíme se sjednotit aktivity knihoven na jedno virtuální místo
  • letní školu zaměřenou jen a pouze na informační vzdělávání
  • inovaci předmětu Informační vzdělávání a jeho napojení na praxi
  • výzkumy měření efektivnosti e-learningových kurzů
  • poradenství, support pro knihovny MU a sdílení materiálů, jak to jen půjde

Přijde vám to stále málo? Nechejte se překvapit, jelikož máme v zásobě spoustu drobných nápadů, které by vás měly nejen potěšit a pobavit, ale především ulehčit studium nebo pracovní činnosti.


Tento příspěvek vznikl s podporou projektu OP VK CEINVE, který je financován z Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

60 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Set aside me opportunity to peruse every one of the remarks, yet I truly delighted in the article. It turned out to be Very useful to me and I am certain to all the analysts here! It's constantly decent when you can be educated, as well as engaged! 우리카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
It's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019

I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Thermador appliance repair Irvine

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019

I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Thermador appliance repair Irvine

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019

I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! Thermador appliance repair Irvine

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
In order to discover your future, you can always contact a voyante par telephone by a direct call to the 0892 22 20 33. This number is provided by a site de voyance par telephone where everyone can learn about divinatory arts and all the tolls of prediction. Pendulum, cristall ball and tarot cards helps your psychic or fortune teller to realise a reliable prediction and find the answers that you need for love, work or couple. voyante par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
London gutter clean are guttering experts who are offering all London residents with a competitive service with excellent working standards. waste removal service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I am truly getting a charge out of inspecting your perfectly shaped articles. Almost certainly you spend a broad measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am expecting examining new articles. Keep doing great. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
It has completely climbed to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the general guide of private remarkable core interests. Regardless I scored the a more prominent number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not capable discover some individual with a relative consistency I have had amid the time so I am content with that. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. uk925
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! Weebly hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
To an extraordinary degree beautiful and fascinating post. I was filtering for this sort of data and relished the experience of looking at this one. Ytterligare info om hemsidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
The site is softly adjusted and spared as much as date. So it ought to be, a commitment of thankfulness is all together to offer this to us. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

On this page you can read my interests, write something special. dresses for girls

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
Bodyboss gym 2.0 is one of the best in the industry and we provide a complete overview of this. It will definitely help you decide if this {keyword} is the best for you or not. I definitely like this article and the opportunity to introduce you to it. portable home gym
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
This is a wonderful platform from which I can share the secret of this article about the this website. We do a lot of reviews about the stuff which helps you get fit and one of them is best dip stand
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
This is a wonderful platform from which I can share the secret of this article about the this website. We do a lot of reviews about the stuff which helps you get fit and one of them is best dip stand
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

You can download for free, see the first of these dates. 토토 사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

In order to promote great design in the travel industry, I have decided to scour the internet in search for the best travel blogs out there that have great user experience, excellent storytelling, and websites that pushed the envelope of what travel blogs can be. Travel Kahaani

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Founded in Austin, Texas, Radix Remedies provides wellness and relief nationwide through premium hemp based CBD products — tinctures, softgels, salve, cbd hemp flower, & more — organically grown under the sun in the Colorado mountains. Best CBD Oil
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
The issue you we included above is certainly regard proficient for anyone to work out. the possibility of your article is substantial and It will realize a positive way. müzik dinle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
BeatProduction.net is a complete sound resource for music producers of all genres. hip hop samples
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
The issue you we included above is certainly regard proficient for anyone to work out. the possibility of your article is substantial and It will realize a positive way. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

It is a Toto site that searches a lot of time and searches a lot of Toto site and finds a little more here and there and runs it on its own먹튀토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

I am trying to introduce 10 years of know-how and safe playground to introduce the private toto site and to establish safe playground so that users can exchange money안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

There are many new "Toto sites" coming out every day. There are a lot of places where you can eat신생토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Only the goods in the original are handled, and the same design is the best among the models on the market. Fabric is the quality of the subsidiary goods.레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

LeBron James (35) of the Los Angeles Lakers (NBA) has admitted that the top players in the league this summer qualify as free agents (FAs).느바중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Primera División is the top-ranked pro soccer league in the Spanish soccer league system, commonly known as Lariga or sponsored by Larija Santander라리가중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019
This site is an affiliate marketing site/blog promoting dog training tools and dog products. how to calm a hyper dog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019

This website has information on a male surgical specialist hospital operating in Korea. Many Korean men find this hospital to resolve their sex-related concerns. 성기확대

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
This is a marvelous article, Given such an unprecedented measure of information in it, These kind of articles keeps the clients energy for the site, and continue sharing more ... positive conditions. Water Line Service Toronto
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
This is a marvelous article, Given such an unprecedented measure of information in it, These kind of articles keeps the clients energy for the site, and continue sharing more ... positive conditions. Water Line Service Toronto
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 6. 2019

This website is related to the women's job in Korea, especially the one that offers a lot of nightlife jobs. 밤알바

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019
This is a new web hosting services site. Website Hosting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 7. 2019

This website is one of the most popular sports related broadcasts in Korea. It analyzes and predicts popular sports games such as major league relay NBA relay. We update all games in real time, so you can get accurate information. Get a lot of useful sports information on TV 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019

All Hair Design are some of Brisbane's best hairdressers, we specialise in Balayage, Foils, Colour Correction, Upstyles. We open Monday to Saturday. We are located in Rochedale on Brisbane Southside, yet we are near you in Underwood, Springwood, Eight Mile Plains, Kuraby and Mount Gravatt Hairdressers Near Me Brisbane

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 해외농구중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
Sports are activities to compete according to certain rules, including physical activity, as well as various sports and games that borrow the power of tools or animals,해외농구중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 해외스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019

Such an exceptionally valuable article. Extremely intriguing to peruse this article.I might want to thank you for the endeavors you had made for composing this amazing article. site de rencontre

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019

Scrap2day is a free scrap trading marketplace. We bring importers and suppliers together. Buy and sell your scrap easy in one place. List all types of scrap range from gold, steel to leather and plastic. We provide scrap Metal Dealers, Buyers Current Scrap and Metal Prices. sell

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free해외스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019

I have express two or three the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my most cherished's blog website page list and will return soon… 메이저사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Cheap and cheap way to buy the latest mobile phone at the lowest price in Daejeon Click to enter 대전핸드폰성지
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019

There are a total of 12 teams including Hiroshima Toyo Kafu, the majority shareholder of Mazda Motor Co., and Softbank, excluding the parent company Fukuoka Softbank Hawks.<a href="http://livech24.com" rel="nofollow">일본야구스포츠중계</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2019

스포츠 를 중계해주는 사이트 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

Would <p><a href="https://www.majorsafe777.com" target="_blank" title="메이저놀이터">메이저놀이터</a>

know that will you can deduct the leisure activity expenses from your own personal taxation? Well you could as long as an individual allow it to be into a authentic business. The most effective way is to be able to keep great documents associated with what you spend and make in your business. Everything that you purchase for your own hobby should be expensed and every dollar an individual make needs to be accounted regarding as well.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

Would <p><a href="https://www.majorsafe777.com" target="_blank" title="메이저놀이터">메이저놀이터</a>

know that will you can deduct the leisure activity expenses from your own personal taxation? Well you could as long as an individual allow it to be into a authentic business. The most effective way is to be able to keep great documents associated with what you spend and make in your business. Everything that you purchase for your own hobby should be expensed and every dollar an individual make needs to be accounted regarding as well.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019

The writer is scorching about procuring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has understood the arrangement of this article.  ทางเข้า lsm99

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019
To an extraordinary degree beautiful and fascinating post. I was filtering for this sort of data and relished the experience of looking at this one. free movie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
I have bookmarked your site since this site contains imperative information in it. I am to a great degree content with articles quality and presentation. You're really great to keep unbelievable stuff. I am particularly grateful for this site. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
I have bookmarked your site since this site contains imperative information in it. I am to a great degree content with articles quality and presentation. You're really great to keep unbelievable stuff. I am particularly grateful for this site. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019

This is my first time I visit here. I found such a critical number of drawing in stuff in your blog, especially its discussion. From the immense measures of   comments on your articles, I figure I am by all record not by any means the only one having all the amusement here! Continue doing wonderful. I have been significance to form something like this on my site and you have given me an idea.  토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019

This is my first time I visit here. I found such a critical number of drawing in stuff in your blog, especially its discussion. From the immense measures of   comments on your articles, I figure I am by all record not by any means the only one having all the amusement here! Continue doing wonderful. I have been significance to form something like this on my site and you have given me an idea.  토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019

This is my first time I visit here. I found such a critical number of drawing in stuff in your blog, especially its discussion. From the immense measures of   comments on your articles, I figure I am by all record not by any means the only one having all the amusement here! Continue doing wonderful. I have been significance to form something like this on my site and you have given me an idea.  토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2019

ACS Creative is a Web Design Agency specializing in web design, digital marketing, seo, brand logo design, and graphics.Over 30 years ago, ACS Creative was born from the overwhelming desire of business owners to effectively promote their products and services to the world. What began as a focus on radio and television soon shifted to print and, ultimately, digital. Today, our firm offers a comprehensive range of marketing services, all driven by that same guiding principle of helping companies succeed through impactful creative. Web Design Agency

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback