Ceny INFORA vyhlášeny

29. 5. 2009
 

Dne 28.5. jsem se společně s dalšími zástupci z řad studentsva ISK zúčastnila Infomejdanu, který proběhl v rámci konference INFORUM na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci Infomejdanu proběhlo také slavnostní předání cen Infora, kterými byly oceněny nejvýznamnější české a slovenské projekty, služby nebo počiny spojené s elektronickými informačními zdroji.  

Oceněné projekty:

Theses - Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů

Paměť národa - digitální archiv, který je společným projektem sdružení Post Bellum, Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie - důležitý informační zdroj v oblasti vědy a výzkumu

Redakce Inflow si do Brna Infocenu neodvezla, ráda by ale tímto pogratulovala vítězům a popřála jim mnoho sil do dalších prací na projektu, mnoho příznivců a mnoho dalších ocenění a uznání

Inflow také děkuje všem hlasujícím, kteří vyjádřili svou podporu, společně s dalšími studenty ISK děkujeme také přednášejícím za informačně hodnotné příspěvky, organizátorům za přínosnou konferenci, skvělou organizaci a výbornou kávu

Inforum

 Studenti ISK na INFORU

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

17 komentářů

Obrázek uživatele Petr Škyřík

Paměť národa byl můj favorit a jsem rád, že ocenění dostal. Jen mě trochu mrzí, že Inflow nedostalo také nějaké (speciální?) ocenění.

Copak si nikdo v záplavě těch projektů za desítky/stovky tisíc nevšiml malého ambiciózního časopisu s nulovým rozpočtem, inovativním přístupem, aktivní komunitou a sympatickou redakcí? :)

No, nevšiml - ALE POZOR - konference INFOKON 2010 se blíží a já mám tušení, že tentokrát Inflow urve ocenění ve všech kategoriích. Tak a máte to, Pražáci! :))

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2018
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks travel information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2018
very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! visit here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 12. 2018
I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. mayfair modern showflat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. online marketing agency
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. online marketing agency
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. read more
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. vipbox
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. Easel Stand
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. 먹튀사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019
I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. Fame Park Studios
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site. read more
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. Seo Services in toronto
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... وسيط
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet! wallbeds
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. Milano central apartment

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback