Cesta do hlubin prvákovy duše: služby internetu a čtenářství

Cílem tohoto textu je prezentace výsledků původní ankety, jejímiž respondenty byli studenti prvního ročníku bakalářského stupně oboru Informační studia a knihovnictví, který na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brno zaštiťuje Kabinet informačních studií a knihovnictví (dále v textu jen KISK). Šetření proběhlo v říjnu 2010, kdy měli studenti za sebou první týden výuky. Cílem ankety bylo v dílčích aspektech zmapovat čerstvě nastupující studenty a zjistit tak jejich preference, názory a postoje k problematice informačních služeb, čtenářství, knihoven a studia na KISK.

Výzkumný vzorek a sběr dat

Pro potřeby zjišťování, jací jsou studenti prvního ročníku bakalářského stupně oboru Informační studia a knihovnictví v Brně, jsme sestavili dotazník, který byl rozčleněn do čtyř částí (celkem 30 otázek):

  1. Základní demografické údaje a informace o nejvyšším dokončeném vzdělání,
  2. Otázky zaměřené na využívání služeb internetu,
  3. Otázky zaměřené na čtenářství a knihovny,
  4. Otázky zaměřené na studium (motivace, ochota k zapojení do mimoškolních aktivit, preferované formy výuky).

V tomto textu jsou prezentovány výsledky prvních tří částí, otázky zaměřené na studium (čtvrtá část) budou vyhodnoceny v dalším příspěvku.

Dotazník byl vytvořen a administrován prostřednictvím on-line nástroje survs.com (http://www.survs.com/). Informace o vystavení dotazníků byla zaslána všem 82 studentům prvního ročníku, 66 studentů vyplnilo kompletní dotazník (za kompletní dotazník jsme považovali ten, který byl vyplněn alespoň ze čtyř pětin), takže návratnost byla 80,5 %. Průměrná doba vyplňování dotazníku byla 18 minut. V tomto textu jsou data vyhodnocována pouze na první popisné úrovní, s další (hlubší) sekundární analýzou se počítá v průběhu času. Tam nás budou zajímat především vztahy a korelace mezi věkem, vzděláním a sledováním/tvorbou obsahu na internetu.

Základní údaje: pohlaví, věk, vzdělání

V této části jsme sbírali údaje o vkěu studentů a jejich nejvyšším dokončeném vzdělání. Zajímavé zjištění je, že pouze 17 % studentů má za sebou střední knihovnickou školu. Ještě zajímavější je fakt, že 10 % studentů má již vystudovaný jiný bakalářský či magisterský studijní obor (v položce Jiné 2 % studentů uvádělo vystudovaný magisterský obor).

1. Jste

2. Věk

3. Nejvyšší ukončené vzdělání

Služby internetu: aktivita, využívání, preference

V této části byly zjišťovány možnosti připojení studentů na internet a jeho využívání, respektive aktivita při tvorbě obsahu. Z ankety vyplynulo, že drtivá většina studentů je on-line každý nebo skoro každý den (94 %). Nejčastěji sledují zpravodajství (89 %) a stahují obsah (81 %). 52 % studentů sleduje na internetu erotické stránky (nejčasteji přibližně 1x za týden (21 %). Pocit závislosti na službách internetu má 66 % studentů. 64 % studentů aktivně vytváří obsah na internetu, nejčastěji vystavují fotografie (29 %). Účet na Facebooku má 84 % respondentů, z toho však 6 % vážně uvažuje o jeho zrušení. Pouhých 15 % studentů vlastní mobil s operačním systémem (smartphone), dalších 9 % však uvažuje o jeho zakoupení. Na poli vyhledávačů je zcela dominantní Google (preferuje ho 71 % respondentů), druhý (a ve výčtu jediný další uváděný) je vyhledávač Seznam (29 %). Více než dvě třetiny studentů (67 %) by nebylo ochotno za informace na internetu platit.

4. Odkud se připojujete k internetu?

5. Jak často se připojujete k internetu?

6. Jaká je vaše počítačová gramotnost podle osobního odhadu vlastních schopností?

7. Co děláte/sledujete na internetu?

8. Vytváříte aktivně obsah na internetu?

9. Máte učet na Facebooku?

10. Sledujete na internetu erotické stránky?

11. Cítíte se závislí na internetu (službách internetu)?

12. Máte elektronický podpis?

13. Jaký vyhledávač používáte nejčastěji?

14. Máte mobil s operačním systémem? (smartphone)

15. Byli byste ochotní za informace na internetu platit?

Kultura: čtenářství, knihy a knihovny

V této části ankety nás zajímalo, jaký je vztah studentů ke knize (e-knize) a knihovnám. Z dotazníku vyplynulo, že studenti jsou aktivními návštěvníky knihoven - alespoň 1x za měsíc navštíví nějakou knihovnu 86 % studentů. Tento pozitivní vztah odráží i fakt, že 61 % studentů by chtělo pracovat v knihovně. Více než 6 knih přečte za rok 88 % studentů. Vášnivých čtenářů, tedy těch, kteří přečtou za rok více než 31 knih, je 29 %. Konzervativní vztah k elektronické knize je prezentován tím, že pouze 26 % studentů si dokáže představit, že by četli knihy pouze v elektronické podobě, což je ještě podpořeno tím, že o koupi elektronické čtečky uvažuje 17 % respondentů (zde však může svoji roli hrát to, že otázka byla špatně položena. Fakt, že 70 % respondentů neuvažuje o koupi elektronické knihy, může být zapříčiněn prostě jen tím, že ji již vlastní.)

16. Chodíte do knihovny?

17. Pracujete v knihovně?

18. Kolik knih přečtete za rok?

19. Kolik peněz asi tak utratíte ročně za knihy?

20. Dovedete si představit, že byste četli knihy pouze v elektronické podobě?

21. Uvažujete o koupi elektronické čtečky? (e-books)

Závěr

V dalším článku (který vyjde na stránkách Inflow v listopadu 2010) budeme prezentovat otázky, které byly zaměřeny na očekávání, obavy a motivaci ke studiu. Rozebrány zde budou také důvody, proč šli studenti studovat tento obor a jak vidí své budoucí uplatnění.

Získaná data jsou pro vyučující na KISKu velmi zajímavá. Z prvních třech okruhů otázek vyplynulo, že studenti prvního ročníku ISK v Brně považují služby internetu za něco samozřejmého, aktivně a pravidelně jich využívají, mají pozitivní vztah ke knihovnám a knihám - který je v opozici oproti elektronickým knihám.

Dalším tématem šetření by mohlo být srovnání s prvním ročníkem magisterského studia, případně potom s jinými obory bakalářského stupně na Filozofické fakultě v Brně. Teprve tam by se asi naplno projevily „zvláštnosti" zkoumaného vzorku oproti stejně starým spolužákům, kteří se však rozhodli studovat jiný obor - byť na stejné fakultě. 

Literatura

Suchá Ladislava. Evaluace studijního programu Informační studia a knihovnictví (výsledky anketního šetření mezi studenty KISK FF MU). Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 3 [cit. 2010-10-07]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/evaluace-studijniho-programu-informacni-studia-knihovnictvi-vysledky-anketniho-setreni-mezi-studenty>. ISSN 1802-9736.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

22 komentářů

Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 10. 2010

Na první pohled se mi nabízí souvislost mezi otázkou na pohlaví muž/žena 20%/80% a otázkou na touhu pracovat v knihovně - ano - 39%.

Obrázek uživatele Jiří Stodola
Nemudruj, sodovko, a objednávej knížku!
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Going to graduate school was a positive decision for me. I enjoyed the coursework, the presentations, the fellow students, and the professors. And since my company reimbursed 100% of the tuition, the only cost that I had to pay on my own was for books and supplies. Otherwise, I received a free master’s degree. All that I had to invest was my time. 우리카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job! Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. Thermador oven repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
In order to discover your future, you can always contact a voyante par telephone by a direct call to the 0892 22 20 33. This number is provided by a site de voyance par telephone where everyone can learn about divinatory arts and all the tolls of prediction. Pendulum, cristall ball and tarot cards helps your psychic or fortune teller to realise a reliable prediction and find the answers that you need for love, work or couple. voyante par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
London gutter clean are guttering experts who are offering all London residents with a competitive service with excellent working standards. gutter repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I expect you to thank for your time of this phenomenal read!!! I definately welcome each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog a specific essential read blog! Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
This is in like way an OK post which I extremely invigorating examining. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
You came into a situation that you can't handle alone. In this very moment a voyance gratuite shall bring you a good hand for any problem you undergoes. Questions about couple, love, work... ? This voyance par telephone 0892 22 20 22 is the right place to find the help of a real true fortune-teller or psychic ready to tell your future and reveal you what will happen and you can do to reach happiness. voyance gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. 54y8884
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. 54y8884
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. Weebly blogg
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Attempting to express profound gratitude won't just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your composed work. I will rapidly get your rss channel to stay taught of any updates. Wordpress hemsidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I am really getting a charge out of examining your exquisitely formed articles. No doubt you spend an extensive measure of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am expecting scrutinizing new articles. Continue doing wonderful. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019
The issue you we included above is certainly regard proficient for anyone to work out. the possibility of your article is substantial and It will realize a positive way. voyance par tel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. formal dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019
Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. Hawaiian swimwear
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
The issue you we included above is certainly regard proficient for anyone to work out. the possibility of your article is substantial and It will realize a positive way. teeter hang ups compare models
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: wheelstrongmom.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
Bodyboss gym 2.0 is one of the best in the industry and we provide a complete overview of this. It will definitely help you decide if this {keyword} is the best for you or not. I definitely like this article and the opportunity to introduce you to it. bodyboss reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
This is a wonderful platform from which I can share the secret of this article about the this website. We do a lot of reviews about the stuff which helps you get fit and one of them is schwinn 270 recumbent bike used

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback