Chytrý telefon, který ví, kde je aneb Smartphone a jeho úskalí v oblasti soukromí

V současné době patří mezi stále rozšířenější zařízení chytré telefony, tzv. smartphony, které vedle jiných praktických vlastností umí určovat svoji geografickou polohu. Tento článek se zabývá problematikou soukromí ve vztahu ke geolokaci smartphonů. Představuje tři zvolená rizika, mezi která autorka řadí geolokaci v digitálních fotografiích, mobilní sociální sítě a geolokační hry. V závěru článku jsou uvedeny jednotlivé způsoby narušení soukromí ve vztahu ke geolokaci.

Úvod

Na počátku třetího tisíciletí je takřka samozřejmostí, že téměř každý člověk má mobilní telefon. V poslední době se stávají stále rozšířenějšími tzv. chytré telefony neboli smartphony[1], které přinesly nové možnosti, jež byly dříve spjaty jen s počítači. Mobilní sociální sítě se v mnohých průzkumech[2] ukázaly jako jedna ze špiček aplikací, které jsou nejčastěji na telefonech s operačním systémem využívány. A právě někde v této rovině si budují svoje místo i geolokace a služby založené na zjištění polohy. Dříve bylo možné sledování mobilních telefonů například policií, ale nyní lze také pomocí zábavných aplikací sledovat například své přátele nebo rodinné příslušníky. Mobilní telefony uživatelé také často používají k hraní nejrůznějších her.[3] V České republice se pomalu rozšiřují geolokační hry typu Foursquare, které poutavou formou vtáhnou uživatele do napínavého dění, umožní mu získávat informace o nejbližších obchodech, bankomatech, v případě zájmu mohou posloužit i jako průvodce po cizím městě a nabídnout blízké pamětihodnosti, zastávky MHD a další nezbytnosti, které návštěvník cizího města jistě ocení. Pokud si uživatel chce vyjít ven, může mu tato služba ukázat, kde se v danou chvíli nacházejí jeho přátelé, a mohou pak společně například někde posedět nebo jít nakupovat... A právě v tomto okamžiku narážíme na hranici soukromí. Pokud je známo, kde se daná osoba v určitou chvíli nachází, může toho být libovolným způsobem zneužito.

Možností sledování osob je velké množství, zaměřme se však pouze na ty mobilní, konkrétně na ty, které s sebou přinesla stále větší rozšířenost již zmiňovaných smartphonů.

Smatphone, který ví, kde je

Jednou z vlastností smarphonu, kromě mnoha jiných, je zabudovaná GPS.  V případě, že je zapnuta, určí polohu s přesností na několik málo metrů. Tyto moderní telefony mají dále také Wi-Fi a Bluetooth, díky kterým může být poloha zařízení určena také poměrně přesně. Poslední způsob určení polohy mobilního zařízení se provádí pomocí analýzy BTS bodů.

V krátkosti se seznamme s principem fungování těchto možností určení polohy.

BTS body

Pomocí BTS[4] bodů je poloha určována na základě toho, k jakému bodu je mobilní telefon právě připojen. Určení polohy je však v tomto případě poněkud nepřesné, protože dochází k výpočtu polohy na základě vzdálenosti (zpoždění) od nejbližší stanice BTS, a pokud je to možné, tak výpočet je upřesňován pomocí triangulace[5].

Wi-Fi

Mezi přesnější způsoby určování polohy lze zařadit Wi-Fi. Je-li Wi-Fi na smartphonu zapnutá, jsou načteny všechny přípojné body, které je možné právě vidět (jejich jména, MAC adresy a síla signálu), a jsou použity k geolokaci (využívá se k tomu celosvětová databáze Wi-Fi přípojných bodů). Jednu z největších databází na světě vytváří společnost Google a často ji využívají např. webové prohlížeče k personalizaci vyhledávané nabídky pro své uživatele.[6]

Bluetooth

Technologie bluetooth je známá jako bezdrátový komunikační systém, který umožňuje nahrazení klasických kabelů pro přenos dat, signálů nebo souborů.[7] Pro určení polohy v nějakém širším měřítku je však bluetooth prakticky nepoužitelné vzhledem k tomu, že signál, který zařízení vysílá, je šířen jen na poměrně krátkou vzdálenost. V praxi je pak tedy možné sledovat např. zařízení s aktivním bluetooth signálem v blízkém okolí (v řádech metrů), ale už nelze toto zařízení nadále sledovat, pokud se vzdálí.

Poziční systémy

Poziční systémy jsou právem řazeny mezi nejpřesnější způsob určení polohy. I přes celosvětovou rozšířenost systému GPS je nutné zdůraznit, že se nejedná o jediný existující poziční systém na světě. Další systémy existují například v Rusku, kde byl systém GLONASS[8] vyvíjen už v rámci SSSR a nyní je provozovaný ruskou armádou.[9] Dále pak GALILEO v rámci Evropské unie a třeba také Compass vyvíjený Čínou.

Celosvětově je však stále nejrozšířenější americký systém GPS, který funguje díky 26 družicím umístěným na šesti oběžných drahách Země, které neustále vysílají informace o čase a poloze do přijímačů.[10] Díky této metodě je právem označován za nejpřesnější způsob určení polohy, který se pohybuje v řádech metrů. A právě jeho přesnost z něj v otázce geolokace ve vztahu k soukromí dělá favorita. Ostatní metody určování polohy, které jsou přesné v desítkách až stovkách metrů či dokonce kilometrů, mohou těžko kvůli své nepřesnosti bezprostředně ohrožovat něčí soukromí. 


GPS: 26 družic umístěných na 6 oběžných drahách okolo Země (http://thoriax.net/obrazky/druzice.jpg)

Smartphony, geolokace...soukromí?

Geolokace přináší nesporné množství výhod, které majitelům smartphonů usnadní život na každém kroku. Možnosti, které se však mohou jevit jako maximálně prospěšné a výhodné, mohou mít svá úskalí, na která se zaměřuje jádro toho článku. Možností narušení soukromí skrz smartphony je více druhů, ale uvádím ty hlavní, které částečně vycházejí z výzkumů zaměřených na používání mobilních aplikací a zároveň mají určitý vztah ke geolokaci. Geolokaci v digitálních fotografiích zařazuji z toho důvodu, že smartphone má v sobě integrovaný fotoaparát a pořizovaní fotografií je poměrně běžnou činností uživatele mobilního telefonu.

Geolokace v digitálních fotografiích

Praktickou možnost využití geolokace přináší přidávání geolokačních souřadnic do digitálních fotografií. Uživatel tuto možnost ocení zejména pro lepší orientaci ve fotografiích nebo díky dokonalé transparentnosti, kdy fotografie obsahující tzv. geotag[11] vystaví na internetu nebo je zakomponuje do online mapy. Díky tomu lze přehledně vidět, kde přesně byly fotografie pořízeny.

Možnosti narušení soukromí jsou v tomto případě široké. Tím, že fotografie obsahuje přesnou polohu a bude zveřejněna volně na internetu, může snadno dojít k zneužití této informace. Možné případy jsou například tehdy, když se uživatel fotí na dovolené a fotografii označenou geotagem umístí pomocí telefonu na sociální síť nebo nějaké veřejné stránky určené k nahrávání a uchovávání fotografií. Jeden příklad z praxe mluví za všechny.

Na serveru Picasa se objevily snímky[12] pořízené v Afghánistánu, kde jeden z vojáků zveřejnil kromě jiných i fotografie amerických vojáků na hlídce i s přesným určením místa, kde se nachází.

Fotografie zveřejněná na serveru Picasa, zobrazující americké vojáky na hlídce v Afghánistánu. (https://plus.google.com/photos/105599396991999448303/albums/5359151223332683281/5359151739120701746?banner=pwa)

Autor na internetu vystavil celé album s názvem "Afghanistan", které je veřejně dostupné, tudíž se k němu může dostat opravdu kdokoliv. Dále je na stránkách podrobný popis, který autor k obrázku přidal, v tomto případě tedy že se jedná o americké vojáky příslušné divize nacházející se dne 18. 2. 2009 v Gandalabogu v Afghanistánu. Posledním údajem jsou geografické souřadnice, na které navazuje mapa s přesným zakreslením pozice.

Lze jenom hádat, nakolik by mohla být situace závažná, vezme-li se v úvahu, že se takové informace dostanou do rukou protivníka a ten je využije ve prospěch své bojové operace. V běžném životě pak může neuvážené zveřejnění fotografií vést ke stalkingu, napadení nebo také vykradení domácnosti, dá-li osoba na vědomí, že se právě nenachází v okolí svého bydliště.

Mobilní sociální sítě

Mobilní sociální sítě jsou jednou z mnoha možných aplikací, které si lze na zařízení smartphone nainstalovat. Princip fungování sociálních sítí je ve své podstatě založen na sdílení a vzájemné komunikaci, jejich přenesení do mobilního prostředí jen rozšiřuje tuto možnost a umožnuje sdílení a komunikaci prakticky odkudkoliv.

Nejrozšířenější sociální sítí je stále Facebook[13], který v mobilní aplikaci hojně podporuje zveřejňování určené polohy. V aplikaci určené pro Android je dokonce explicitně nastaveno prozrazení polohy jak pro přidávání komentářů a fotografií, tak pro odesílání zpráv.

Možnosti narušení soukromí jsou v tomto případě obdobné jako u fotografií, chybí zde sice obrázek dokazující, kde se osoba právě nachází, ale už samotné označení místa pobytu u přidaného komentáře mluví za vše.

Geolokační hry

Poslední z řady mnou zvolených nebezpečí pro soukromí ve spojení se smartphony mohou být geolokační hry, které si na českém trhu svoji pevnou pozici stále pomalu budují. Přináší užitečnost v kombinaci se zábavou, praktickým využitím, sociálními sítěmi a vyhledáváním. V praxi fungují na principu toho, že uživatel se pohybuje ve městě nebo někde v přírodě a s využitím GPS stále vyhledává místa blízká ve svém okolí a k jejich návštěvě se přihlásí kliknutím v aplikaci. Hry jsou založené na stálém sdílení polohy, na tzv. "dát přátelům vědět, kde se nacházíte". K zapojení do her je zpravidla nutné vytvoření hráčského profilu, aby byl uživatel identifikovatelný, a také je zde možnost různých nastavení soukromí a zabezpečení. Někteří uživatelé však tuto možnost nemusí využít a pak sdílí svou aktuální polohu s širokou veřejností. V důsledku toho lze pak vysledovat naprosto přesně pravidelné denní návyky, oblíbené kavárny, obchody a také místo bydliště.

Znepokojivý je například příběh mladé ženy, která byla na večeři se svými přáteli, když k ní přišel číšník a řekl, že má na baru hovor. Volal jí úplně cizí člověk, který ji sledoval online. Věděl naprosto přesně, kde se nachází i jak vypadá, protože ji dokonale popsal číšníkovi, když požadoval, aby onu ženu zavolal k telefonu.[14]

Co obecně hrozí

Při shrnutí možných rizik překračujících práh "pouhého" narušení soukromí lze pak mluvit o krádeži, která se týká nejen narušení soukromí, ale dochází zde i k odcizení osobního majetku. V praxi to může vypadat například takto: v rámci geolokačních her uživatel zveřejní svoji polohu na opačném konci města, ideálně v jiném městě nebo dokonce v jiné zemi, nebo přidá fotografii na sociální síť označenou místem svého aktuálního pobytu a případný útočník ví, že v následujících hodinách či dokonce dnech se nemusí obávat majitele a jeho nečekaného návratu domů. Nic netušící uživatel mezitím tráví poklidné chvíle s dobrým pocitem, že svým komentářem nebo zapojením ve hře přispěl své komunitě a pochlubil se, zatímco mezitím je jeho domácnost vykradena zlodějem. Nebo naopak: pachatel ví, kde se osoba nachází, a může okrást přímo ji.

Tuto hrozbu dokládá i příběh jedné ženy, která pomocí geolokační hry Foursquare[15] zveřejnila, že je právě na večeři se svými přáteli. Po chvíli jí volali dva muži, kteří jí oznámili, že právě díky Foursquare vědí, kde se nachází, a že se chystají vloupat se k ní do domu a ukrást veškerý její majetek. Ženu to pochopitelně vyděsilo a v doprovodu svých přátel se vydala domů. Naštěstí zjistila, že se jednalo pouze o žert, ale tato zkušenost jí otevřela oči a aplikaci Foursquare přestala používat.[16]

Dále sem zařazuji napadení a znásilnění, ke kterému může dojít, pokud pachatel například ví, v jakém čase a jakou cestou se osoba vrací ze zaměstnání. Díky těmto informacím si může vybrat vhodné místo, kde na osobu zaútočit.          

Do kybernetického prostředí zařazuji kyberstalking neboli sledování, které má v kombinaci s geolokací opravdu širokou možnost zneužití. V případě geolokačních her, pokud je uživatel opravdu aktivním hráčem, nebo v případě sociálních sítí, kde je uživatel častým přispěvatelem, může být jeho uživatelský profil doslova podrobným zápisníkem z každého dne. Nejenže se dá sledovat, kde se daná osoba právě nachází, dá se vysledovat i místo bydliště. Na odhalení osobních informací o poloze nebo i dalších není ani potřeba přílišného snažení. S trochou nadhledu se dá říci, že se útočníkům podstatně zvýšil komfort, mohou své potenciální oběti sledovat z pohodlí svého domova za pomoci dostupných služeb, které uživatelé dobrovolně využívají.

Může také dojít ke zneužívání online komunikace k obtěžování, zastrašování nebo šikaně vybraných osob, což spolu s vědomím toho, že osoba ví, kde se zastrašovaný nachází nebo často pohybuje, může být velmi efektivním faktorem při nahnání strachu. K získávání kontaktů na jednotlivé uživatele může sloužit například email uvedený při registraci do geolokační hry nebo přímo vysledovaná reálná adresa bydliště. Tyto hrozby dokládá i již zmiňovaný příběh ženy, které volal neznámý muž do restaurace, kam ji online sledoval.

Další možností je také vydírání, které může být postaveno například na tom, že vydíraná osoba bude spatřena na místě, kde by se neměla nacházet, nebo bude třeba fotografií zachycena při činnosti, jejíž zveřejnění by mohlo na světlo vynést nechtěné informace.

Ke krádeži identity může v případě geolokace dojít, když pachatel jako první krok zjistí adresu bydliště. Dále pak může použít další doplňující informace, které sledováním získá, a začne se vydávat za danou osobu za účelem finančního či jiného zisku. ÚOOÚ uvádí, že

"Když se ale opravdu přihodí, že si někdo vaši identitu "vypůjčí", může vám to velmi citelně zasáhnout do života, a co víc - není vůbec snadné se z takového začarovaného kruhu dostat."[17]

 

Shrnutí

Možnost geolokace v mobilních zařízeních je praktickým pomocníkem pro běžný i profesní život v mnoha ohledech. Je však nutné nezapomenout ani na odvrácenou stranu, kterou tato možnost přináší. Poloha osoby je citlivým údajem, se kterým je nutné tak i zacházet a mít na paměti důsledky, které by mohly nastat, kdyby se tyto informace dostaly do nepovolaných rukou. Důležitým prvkem v oblasti informační bezpečnosti je aspekt prevence, která by měla pomoci nežádoucím jevům předcházet a varovat před nimi.

Problematika geolokace a mobilních zařízení je podstatně hlubším tématem, než je v tomto článku nastíněno. Vybrala jsem tyto tři možnosti, které jsou dle mého názoru pro běžného uživatele smartphonu ty nejběžnější.

Použitá literatura

1)    BHATTA, B. Global Navigation Satellite Systems : Insights into GPS, GLONASS, Galileo, Compass, and Others. Hyderabad, IND: BS Publications, 2010, 27 s. ISBN 9788178002200. Dostupný z: http://books.google.cz/books?id=22NdJ_jTxTUC&hl=cs

2)    Foto album "Afghanistan". Picasa.com [online].[cit. 2013-02-14]. Dostupný z: https://picasaweb.google.com/lucavalico/Afghanistan#

3)    HARTE, Lawrence, LEVINE, Richars, LIVINGSTON, Geoff. GSM superphones. McGraw-Hill Professional, 1999. ISBN 0-07-038177-1. Str. 122. Dostupný z: http://books.google.cz/books?id=H5poReqQstsC&hl=cs

4)    HASSMAN, Martin. Jak funguje geolokace ve Firefoxu: detailní (až vyčerpávající) popis. HTML 4 5 6: Blog zabývající se vývojem HTML a XHTML [online]. 2010, 2010-06-24 [cit. 2013-02-14]. Dostupné z: http://html456.blogspot.cz/2010/06/jak-funguje-geolokace-ve-firefoxu.html

5)    Information-analytical centre. FEDERAL SPACE AGENCY. Bluetooth [online]. Korolyov, Russia, 2013 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: http://www.glonass-ianc.rsa.ru/en/index.php

6)    JOHNSON, Dave. How to Do Everything: Digital Camera. McGraw-Hill. 2008 ISBN 978-07-149580-6. Str. 187. Dostupný z: http://books.google.cz/books?id=h15xmx3ma2cC&hl=cs

7)    KOMANDO, Kim. Geotags may put you in a dangerous place. Proques.com  [online]. 2010-08-27 [cit. 2013-02-14]. Dostupný z: http://search.proquest.com/docview/748071420?accountid=16531

8)    Krádež identity není žádné sci-fi. Úřad pro ochranu osobních údajů. [online]. [cit. 2013-02-14]. Dostupný z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=0&submenu=287&loc=695

9)    Smartphone. OXFORD UNIVERSITY PRESS. Oxford Dictionaries: The world´s most trusted dictionaries [online]. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z: http://oxforddictionaries.com/definition/english/smartphone?q=smartphone

10) What is Bluetooth technology: Learn the Bluetooth technology basics. Bluetooth [online]. 2013 [cit. 2013-02-14]. Dostupné z: http://www.bluetooth.com/Pages/what-is-bluetooth-technology.aspx

11) Why social media geo-location technology isn't as good as it seems  [online]. 2010-04-02 [cit. 2013-02-14]. Dostupný z: http://www.searchengineoptimizationportland.com/blog/2010/04/why-social-...

12) World Map of Social Networks. VINCOSBLOG [online]. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/

Práce vychází z bakalářské práce a některé části článku jsou doslovně převzaté:

SLOUPENSKÁ, Hana. Geolokace z hlediska ochrany soukromí. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav České literatury a knihovnictví, 2011. Str. 85. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Pavla Kovářová[1] Smartphone - mobilní telefon, který je schopen provádět mnoho funkcí jako počítač, typickým znakem je poměrně velká obrazovka a operační systém umožňující využívání nejrůznějších aplikací. (Volně přeloženo dle http://oxforddictionaries.com/definition/english/smartphone?q=smartphone)

[2] Top 10 categories of apps used by smartphone owners who download apps in 2011. Statista [online]. 2011 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/200855/favourite-smartphone-app-categories-by-share-of-smartphone-users/

[3] Percentage of U.S. mobile subscribers that use the following features on their phone in 2011 and 2012. Statista [online]. 2012 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/77331/mobile-content-usage-in-the-united-states/

[4] BTS - Vysílač a přijímač radiových signálů.( dle HARTE, Lawrence, LEVINE, Richars, LIVINGSTON, Geoff. GSM superphones. McGraw-Hill Professional, 1999. ISBN 0-07-038177-1. Str. 122. Dostupný z: http://books.google.cz/books?id=H5poReqQstsC&hl=cs )

[5] Triangulace - metoda určování polohy s využitím tvaru trojúhelníku a matematických vzorců.

[6] HASSMAN, Martin. Jak funguje geolokace ve Firefoxu: detailní (až vyčerpávající) popis. HTML 4 5 6: Blog zabývající se vývojem HTML a XHTML [online]. 2010, 2010-06-24 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://html456.blogspot.cz/2010/06/jak-funguje-geolokace-ve-firefoxu.html

[7] What is Bluetooth technology: Learn the Bluetooth technology basics. Bluetooth [online]. 2013 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.bluetooth.com/Pages/what-is-bluetooth-technology.aspx

[8] GLONASS - Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma

[9] Information-analytical centre. FEDERAL SPACE AGENCY. Bluetooth [online]. Korolyov, Russia, 2013 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: http://www.glonass-ianc.rsa.ru/en/index.php

[10] BHATTA, B. Global Navigation Satellite Systems : Insights into GPS, GLONASS, Galileo, Compass, and Others. Hyderabad, IND: BS Publications, 2010, 27 s. ISBN 9788178002200. Dostupný z: http://books.google.cz/books?id=22NdJ_jTxTUC&hl=cs

[11] Geotag - informace obvykle obsahující data o poloze, kde byla fotografie pořízena. (dle JOHNSON, Dave. How to Do Everything: Digital Camera. McGraw-Hill. 2008 ISBN 978-07-149580-6. Str. 187. Dostupný z: http://books.google.cz/books?id=h15xmx3ma2cC&hl=cs )

[12] Foto album "Afghanistan". Picasa.com [online].[cit. 2013-02-14]. Dostupný z: https://picasaweb.google.com/lucavalico/Afghanistan#

[13] World Map of Social Networks. VINCOSBLOG [online]. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/

[14] KOMANDO, Kim. Geotags may put you in a dangerous place. Proques.com  [online].  27. 8. 2010 [cit. 2013-02-14]. Dostupný z: http://search.proquest.com/docview/748071420?accountid=16531

[15] Geolokační hra Foursquare. Dostupný z: https://foursquare.com/

[16] Why social media geo-location technology isn't as good as it seems  [online]. 2.4.2010 [cit. 2013-02-14]. Dostupný z: http://www.searchengineoptimizationportland.com/blog/2010/04/why-social-...

[17] Krádež identity není žádné sci-fi. Úřad pro ochranu osobních údajů. [online]. [cit. 201-02-14]. Dostupný z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=0&submenu=287&loc=695

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 8. 2013

Jo jo, chytré telefony metlou budoucnosti? Každý má toho špeha v kapse, nicméně bez něj nemlžeme být ani hodinu.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019
Replica Hermes Belt he was the first, and it really made people sue. It’s no wonder that whoever asked the examiner to preside over the test of Tang Bohu’s solution to the Yuan Dynasty!
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
especially with glasses to drink, that jade percussion sound, crisp and sweet, listen to it, it is amazing! Really the wine is not intoxicating and drunk! replica gucci hat

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback