Čím jednou začnu diplomku

14. 5. 2009

ÚVODNÍ MOTTO

Je na tématu nezávislé. Věřím, že ho dokážu naplnit, v jakémkoliv okruhu, který se stane předmětem mého zájmu.

I kdyby to byla teorie jaderné fyziky.

Je vybráno již dlouho. Věřím, že je bezpodmínečně nutné, aby bylo od začátku čtenářům jasno.

Aby se pak netvářili, že jsou fakt v hrozném šoku. :-/

A vůbec se za něj nehanbím [dobré slovo, že?]. Nevěřím totiž - narozdíl od jiných - v jistotu, že lze nahradit "konstrukt mé mysli" za "poznání".

 


Terminologicky to ještě kolísá, klopýtám, zaplétám se. Jistá míra nerozhodnosti každopádně přetrvá, absolutní rozlišení je nemožné, paradigma bude skřípat, smysl zůstane nejistý, význam odvolatelný, diskurz neúplný.

BARTHES, Roland. Rozkoš z texu. str. 8.  

 

Uvažuji, že bych zavedla a použila i multimediální motto: 

... ovšem, asi si to odpustím, páč to bych nenásledovala instinkt, ale image :-)

(Implusy/inspirace pro můj zápisek, které by existovaly jinde v kyberprostoru, jsou zdánlivé, náhodné. Souvislosti jsou napravděpodobné.)

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

10 komentářů

Obrázek uživatele jjs
14. 5. 2009

Přečtěte si o údělu ženy ve středověku z pera M. Jílkové.

A vůbec se za něj nehanbím [dobré slovo, že?]. Nevěřím totiž - narozdíl od jiných - v jistotu, že lze nahradit "konstrukt mé mysli" za "poznání".

Já jsem strašně unavený člověk. Kdyby nevěděl, že jsem jen služebník neužitečný, který udělal jen to, co musel, pak bych propadl zoufalství a touze zavřít se někde a už nikdy s nikým nevést žádnou disputaci. Ale jelikož je studium a boj s bludy součástí mého sebezáporu, pak mi nezbývá nic než pokračovat v neužitečné službě.

1) Konstrukt mysli je něco, co vytváří mysl na základě smyslových dat, která jsou jí dodávána z vnějšku, přičemž to, co je pro vzniklý obraz skutečně podstatné, jsou aprioní formy mysli, nikoliv vnější data. Takovéto pojetí poznání bylo mnohokrát ukázáno jako vnitřně rozporné, jako odporující svým vlastním předpokladům, které samy tuto teorii považují za poznání (viz níže) a ne za konstrukt, kupříkladu zde: http://www.inflow.cz/marshall-mcluhan-platonova-metafyzika-aneb-medium-je-medium-poselstvi-je-poselstvi

2) Poznání je vztah mezi subjektem a objektem, mezi nimiž je jistá adekvace, kterou zajišťují poznávací struktury, předmět v poznávacím systému subjektu se liší od předmětu ve vnější realitě jen způsobem bytí - zatímco první má bytí intencionální, druhé má bytí reálné. Díky lidským poznávacím strukturám není předmět vnějšího světa poznáván dokonale a v plnosti, ale jen abstraktně. To ovšem nevylučuje shodu mezi objektem a jeho obrazem v mysli. Takovéto jednoduché pojetí poznání je jediné bezrozporné a je skrytě předpokládáno i těmi, kteří jej explicitně popírají - jako kupříkladu "konstruktivisté". Navíc je zcela intuitivně předpokládáno všemi lidmi, pokud nějak nepřičichli k moderním gnozeologickým tezím. Takové pojetí poznání se ukazuje nejen jako jediné bezrozporné, ale také jako člověku zcela přirozené.

3) A teď mi, prosím Vás, řekněte, proč by mělo být nahrazení "konstruktu mé mysli" za "poznání" nějakou vírou, kterou nemáte? Víra je přitakání něčemu, co si člověk nemůže bezprostředně ověřit, na základě autority toho, kdo dané informace podává. Věříme ledasčemu: věříme, že Gagarin byl ve vesmíru, někteří věří, že za klimatické změny může člověk, někteří věří, že extremismus v ČR stoupá, někteří věří dokonce na Nanebevzetí Panny Marie. To jsou všechno věci, které si bezprostředně buď neověřujeme, ale jen důvěřujeme těm, co to říkají, nebo si to dokonce bezprostředně ověřit vůbec neumíme, a přesto věříme těm, co to říkají. Jakou ale víru potřebuje zjištění, že "konstruktivismus" je rozporný a "realismus" jediný možný? Když nevěříte tomu, že to říkám já a řada významných filosofů, tak si to ověřta sama - výše jsem přece argumenty uvedl.

Obrázek uživatele Emily
14. 5. 2009

<p>
ehm, tak jsem si přečetla ... Nemám ráda texty, které tímto způsobem kombinují hluboké a pravdivé myšlenky a zjednošující manipulující pozici. Je mi znich <i>lehce </i>nevolno.
</p>
<hr size="2" width="100%" />
<p>
Jinak nemusíte se cítit kvůli mému zápisku nikterak &quot;napaden&quot; či unaven. 
</p>
<p>
Děkuji za zdařilý výklad, jsou to věci známé a já nemám v úmyslu vést proti nim filozofickou polemiku.
</p>
<p>
<i>&quot;Milý deníčku&quot;</i> bylo spíše myšleno jako sebeironické zhodnocení vlastní schopnosti napsat odborný text. Možná také jako manifest osobního pohledu na svět, kde sice není nemožná shoda <i>objektu</i> a <i>obrazu, </i>ale <i>obrazů</i> je s jistou nadsázkou řečeno tolik, co hlav a srdcí, které je malují.:) Pak je potěšilé a arogantní prohlásit rezolutně vždy ten  jeden a jediný za správný a pravý.
</p>
<p>
S tím také souvisí má poznámka o &quot;nevíře&quot;.  :)
</p>
<p>
Páč já a NASA:) :
</p>
<blockquote>
<p>
In God we trust,all others we monitor.
</p>
</blockquote>
<p>
A co neověřuji, např. se každé ráno nerozmýšlím a nezkoumám, zda se mi zkazí zuby, když si je nevyčistím, to je právě ta konstrukce reality. ;) 
</p>

Obrázek uživatele jjs
14. 5. 2009

Z knihy vázané kůží:

Chceš-li myšlenkami spisu pro tvou věc neužitečnými nenakažen býti, prones nad spisem toto zaklínání:

Spis ten představuje:

zjednodušující, manipulující pozici...

zjednodušující, manipulující pozici...

zjednodušující, manipulující pozici...

zjednodušující, manipulující pozici...

zjednodušující, manipulující pozici...

zjednodušující, manipulující pozici...

Toto zaklínadlo nad spisem prones ráno, v poledne a večer. Pak budeš od myšlenek spisu zcela uchráněn.

----------------------

Včera jsem mluvil s danou autorkou, která naopak toto zaklínadno vyslovila nad tímto textem:

http://www.stjoseph.cz/g061.html

Že čtete stejné knihy?

Bude to ještě bolet, než přijdete, co je skutečnou manipulací, které podléháte.

Obrázek uživatele jjs
14. 5. 2009

"je s jistou nadsázkou řečeno tolik, co hlav a srdcí, které je malují.:)"

Jsou snad lidé tak jako andělé každý jedinec zároveň vlastní druh? Proč se nám tedy vědci pokoušeli rozluštit LIDSKÝ genom?

Stejný předmět, stejné struktury poznání dané příslušností k stejnému druhu, mohou stěží vytvářet zcela odlišný obraz skutečnosti u dvou představitelů rodu homo, pokud ovšem poznání není libovolná kreace.

Avšak poznání není libovolná kreace, jak bylo ukázáno (dokonce i apriorismus sice rozporně, ale přece předpokládá u všech lidí stejné - a jako stejné poznatelné - formy názoru).

Tedy neplatí, že kolik hlav, tolik obrazů.

Obrázek uživatele Emily
14. 5. 2009

<p>
Začínám nabývat dojmu, že jeden o koze, druhý o voze.
</p>
<p>
Ale abych do toho vnesla více zmatku a pak si (stylově) dám už raději autobanán: 
</p>
<p>
1. Ne, lidí není více druhů jako andělů. Situace je ještě vyhrocenější! Jsem totiž bytostně přesvědčena o tom, že dokonce každý člověk zvlášť má v sobě několik bytostí/pohledů (chcete-li anděli černé i bílé. Snad i barevné:)). 
</p>
<p>
2. Já vámi nabízenou formulku nad textem nevyslovovala. Přečetla jsem ho a zdá se mi prostě proplánový, zjednodušující a manipulující. Není to formulka. Je to fakt.
</p>
<p>
(Btw. vidíte? Nad druhým vámi odkazovaným textem v této diskuzi jsem zase nezlomila hůl já.)
</p>
<p>
Fakt se mi nechce analyzovat a vypisovat proč.
</p>
<p>
Jednoduše: Myslím si totiž existuje možnost <b>c)</b> (viz.Vaše diskuze pod textem s Jiříkem), kterou pouze text a (potažmo) Vy nepřipoušíte. 
</p>
<p>
Pokud nějak projektujete příběh na mou osobu, když jste mi ho tak hezky odkázal:), tak to žádné strachy; nijak se v tom nevidím (co se týče názorů/plánů/postojů/osobnosti a nevím ještě čeho.)
</p>
<p>
Obavy, že mě bude ještě hodně bolet prohlédnutí manipulace, které podléhám (asi myslíte feminismus, ne?), též s klidným svědomím odežeňte:
</p>
<p>
1. mě to bolelo spíš v &quot;&quot;předfeminickém období&quot;&quot; 2. ničemu nepodléhám, páč já mám možnost <b>c) . </b>Pokud má autorka textu pocit, že ne, je to smutné. 
</p>

Obrázek uživatele jjs
14. 5. 2009

A já nelámu hůl ani na jedním z textů, ačkoliv mne jedna žena manipuluje do pozice, že článek o babičkách je zjednodušující manipulace, a druhá, že článek o Kristýně Vavřincové je zjednodušující manipulace.

Oba dva texty jsou sice ostře vyhraněné, už proto, že jejich cílem je poskytnout hledisko autora a oba vyjadřují jakési osobní prohlédnutí - říkali, že A je super a B hrůza, ale vidím, že A vůbec tak super není a B má také něco do sebe.

Nevyjadřují ostrý obrat, ke kterému v životě člověka někdy dochází? Nepůsobí takové vyjádření obratu nutně na nezainteresovaného člověka jako příliš zjednodušující? Není články třeba hodnotit ze dvou rovin - formální, která působí vyhraněně, a obsahové, která v sobě skrývá mnoho zajímavých postřehů?

P.S.

Platí, že si můžete vybrat, ale můžete si vybrat jen z toho, co se vám nabízí. A jestli toho není pro docela obyčejnou ženu (kterou vy nejste) příliš málo. Každý není sv. Kateřina Sienská, každý není Emílie Divná. Někomu se proti proudu jde špatně, a když ten proud zrovna teče nesprávným směrem?

Obrázek uživatele Emily
14. 5. 2009

Takový pohled jsem u Vás nepředpokládala, přiznávám.  Automaticky jsem očekávala, že "mi to předhazujete" jako (anti)model a "odborné pojednání".

Na lidské úrovni a jako osobní výpověď je to něco DIAMETRÁLNĚ odlišného a ostrý obrat a následnou vyhraněnost to ilustruje dobře. Ale nelze z toho vyvozovat, že všechny emancipované ženy byly/jsou/budou nešťasné a nemůžou se mít lépe/svobodněji/naplněněji než ve středověku.

Přece jen mají i c, d, e, f .... :-) A pokud nemají, pak je to právě otázka stavu společnosti, kterou chce řešit feminismus, a výzva pro všechny, aby se to změnilo. 

Ale je to vůbec otázka genderu/pohlaví/feminismu? V příběhu jdou role při mírném dějovém posunout i otočit. Je to asi otázka priorit každého člověka. A asi je to ještě složitější, ale  necítím se vůbec kompetentní k tomu vyjadřovat. 

A jestli máte pocit, že vás do něčeho manipuluju, tak vůbec. Páč vy se jen tak děláte a sám jste v praxi feminista jako řemen, jen o tom nevíte.;)

P.S.  1. Vy mě přeceňujete 2. Vůbec žádnou  "docela obyčejnou ženu" neznám. 

Obrázek uživatele jjs
15. 5. 2009
Ale vím. Já jsem feminista, jak řemen. Jenže to, co je dnes považováno za feminismus, já považuji za pseudofeminismus, který hraje spíš do karet nezodpovědným mužům. Podle mne spočívá pravý feminismus v pochopení vzájemné rovnocennosti muže a ženy co do důstojnosti osoby a vzájemném respektování a úctě k odlišným biologickým a sociálním rolím, které muž a žena má. Neznamená to, že muž na sebe někdy nemůže vzít roli spíše ženskou a naopak, nicméně jasný rozdíl mezi rolemi je třeba zachovat.
Obrázek uživatele jjs
15. 5. 2009

Levice to chtěla sundat s poukázáním na to, že se může zhroutit most, pravice to označila za nelidské. Hm.

Já mám sice místo zámku snubní prsten, už druhý (ne proto, že jsem měl dvě svatby, ale proto, že jsem původní ztratil), ale visací zámek, to je zase známka punku!

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback