Clanky.knihovna.cz a Inflow.cz: portál odborných článků z oboru informačních věd a knihovnictví

Clanky.knihovna.cz je projekt pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centrální portál, který bude shromažďovat odborné články z oboru informačních věd a knihovnictví pomocí kanálu RSS. Mezi odborné texty řadíme články odborných časopisů z oboru informační vědy a knihovnictví, blogy odborníků a diplomové práce. Součástí projektu je i participace na funkci portálu Inflow.cz. Inflow je určeno studentům, vyučujícím a odborníkům z komunity. Realizátoři projektu se aktivně zapojí do tvorby jeho obsahu, budou přispívat do každého periodického čísla publikováním autorských článků. Členové budou podporovat aktivitu Inflow nabízením spolupráce nadějným autorům a autorkám. Součástí naší aktivity bude redesign webových stránek.
Logo projektu Clanky.knihovna.cz  
Logo e-zinu Inflow.cz  

Maskot projektu Clanky.knihovna.cz

Pro vytvoření určitého image portálu jsme se rozhodli personifikovat funkci portálu do kreslené postavičky, která bude jistě oživením a povedenou metaforou pro uživatele portálu. Tento maskot je v současné době zadán animátorovi, který vytváří návrhy. Jakmile budou návrhy vytvořeny, tak je mezi sebou zkonzultujeme a ty nejlepší budou umístěny na Inflow.cz, kde o jejich dalším osudu rozhodnou uživatelé Inflow.cz.

1 Úvod

Realizátoři projektu se budou podílet na funkci a obnově e-zinu www.inflow.cz. Jejich hlavní náplní bude zapojit se do činnosti této internetové centrály Kabinetu informačních studií a knihovnictví a realizovat v něm nové, hodnotné nápady. Srdcem Inflow.cz je redakce, která se stará o chod webu a o vytváření obsahu každého periodického čísla. Realizátoři projektu Clanky.knihovna.cz doplní tuto redakci o své členy a budou pravidelně přispívat svými autorskými články do měsíční periodické části Inflow. Obsah budou nadále propagovat na sociálních sítích, propagačními letáky a guerilla marketingem. Jedním z hlavních cílů realizátorů projektu je zpříjemnění grafického prostředí Inflow.cz a zkvalitnění architektury jeho webových stránek, čehož dosáhnou citlivým redesignem založeným na zpětné vazbě a interakci se samotnými uživateli. Realizátoři využijí zkušenosti z řad grafiků, webových designérů a programátorů k dosažení maximálně uspokojivého výsledku.

Projekt Clanky.knihovna.cz si klade za cíl zkvalitnit dostupnost odborných informací pro členy komunity informačních věd a knihovnictví. Svými aktivitami cílí projekt na širokou škálu osob a institucí, mezi něž se řadí hlavně knihovny, informační pracovníci, pedagogové a studenti oboru informační vědy a knihovnictví. Projekt bude investovat do jejich vzdělání a povědomí o oboru. Dosáhne toho vytvořením jedinečného centralizovaného portálu založeném na technologii kanálu RSS, který jim zprostředkuje hodnotné články z odborných zdrojů. Portál clanky.knihovna.cz bude vytvořen s citlivým zaměřením na konkrétního uživatele, dá mu možnost odebírat články podle témat, zdrojů, jazyka, formy. Nabídne mu pravidelně aktualizovaný obsah, výhody koncepce Webu 2.0 a uživatelsky příjemné prostředí. Využíváním služeb portálu clanky.knihovna.cz tak budou členové komunity informační vědy a knihovnictví přímo u zdroje dění ve svém oboru.

1.1 Představení projektu

Projekt Clanky.knihovna.cz si klade za cíl zkvalitnit dostupnost odborných informací pro členy komunity informačních věd a knihovnictví. Svými aktivitami cílí projekt na širokou škálu osob a institucí, mezi něž se řadí hlavně knihovny, informační pracovníci, pedagogové a studenti oboru informační vědy a knihovnictví. Projekt bude investovat do jejich vzdělání a povědomí o oboru. Dosáhne toho vytvořením jedinečného centralizovaného portálu založeném na technologii kanálu RSS, který jim zprostředkuje hodnotné články z odborných zdrojů. Portál clanky.knihovna.cz bude vytvořen s citlivým zaměřením na konkrétního uživatele, dá mu možnost odebírat články podle témat, zdrojů, jazyka, formy. Nabídne mu pravidelně aktualizovaný obsah, výhody koncepce Webu 2.0 a uživatelsky příjemné prostředí. Využíváním služeb portálu clanky.knihovna.cz tak budou členové komunity informační vědy a knihovnictví přímo u zdroje dění ve svém oboru.

Realizátoři projektu se budou podílet na funkci a obnově e-zinu www.inflow.cz. Jejich hlavní náplní bude zapojit se do činnosti této internetové centrály Kabinetu informačních studií a knihovnictví a realizovat v něm nové hodnotné nápady. Srdcem Inflow.cz je redakce, která se stará o chod webu a o vytváření obsahu každého periodického čísla. Realizátoři projektu Clanky.knihovna.cz doplní tuto redakci o své členy a budou pravidelně přispívat svými autorskými články do měsíční periodické části Inflow. Obsah budou nadále propagovat na sociálních sítích, propagačními letáky a guerilla marketingem. Jedním z hlavních cílů realizátorů projektu je zpříjemnění grafického prostředí Inflow.cz a zkvalitnění architektury jeho webových stránek, čehož dosáhnou citlivým redesignem, založeným na zpětné vazbě a interakci se samotnými uživateli. Realizátoři využijí zkušenosti z řad grafiků, webových designérů a programátorů k dosažení maximálně uspokojivého výsledku.

1.2 Představení týmu

Bc. Marta Janošová

- zastává funkci hlavní koordinátorky projektu, je redaktorkou Inflow, kde se zaměřuje na sekci Expres a Read or Die, vydává autorské články, specializuje se na antikvariáty

Bc. Milan Říha

- v týmu zastupuje koordinátorku, je redaktorem Inflow, vyhledává zdroje, pořizuje rozhovory s odborníky, natáčí reportáže

Bc. Jan Klos

- v projektu clanky.knihovna.cz zastává funkci správce webu, rešeršuje zdroje článků

Bc. Markéta Duffeková

- v týmu zastává funkci grafičky, je redaktorkou Inflow, vyhledává slovenské zdroje pro Inflow

Bc. Veronika Barinková

- pro projekt Inflow vyhledává slovenské zdroje, působí také jako redaktorka

Bc. Lucie Kaloudová

- v projektu se stará o promotion, propaguje Inflow na Facebooku

Garant projektu: PhDr. Petr Škyřík

Supervizor: Mgr. Martin Krčál, DiS.

2 Inflow.cz

2.1 Představení projektu

Projekt si klade několik cílů, mezi ty stěžejní patří především doplnění fungující redakce Inflow o členy našeho týmu, dále podpora blogování na tomto serveru a redesign Inflow.cz.

Naším záměrem je aktivně se podílet na tvorbě obsahu Inflow.cz, a to pomocí autorských článků, reportáží a rozhovorů. Vždy v každém jeho novém čísle přineseme několik autorských článků, reportáží a zajímavých seminárních či bakalářských prací studentů informační vědy a knihovnictví, a to nejen z České, ale i ze Slovenské republiky.

Blog je

pravidelné (ne vždy) zveřejňování příspěvků na určité stránce. Příspěvky se zveřejňují chronologicky. (...) Nejčastější jsou profesní a zájmové blogy, kolem nichž se vytváří komunita lidí se společnými zájmy. Tito lidé píší komentáře k uveřejněným článkům a často dostávají prostor také k psaní příspěvků. [1]

Bloggery budeme podporovat v jejich blogování a komentování tím, že na Inflow budeme sami pravidelně přispívat, vkládat články a komentáře, čímž vytvoříme „půdu", na které se bude moci začít „stavět". Uživatelé tak budou mít možnost číst aktuální články, které budou obsahovat zajímavá témata a mnohdy i odlišné pohledy na danou problematiku, ke které budou mít možnost se vyjadřovat a diskutovat.

Dalším cílem je v současnosti velmi diskutované téma redesignu Inflow.cz. Uvědomujeme si, že se jedná o citlivé téma, ale zároveň si uvědomujeme naléhavost řešení tohoto problému, proto jsme oslovili a budeme dále oslovovat odborníky na webovou architekturu, které požádáme o jejich názory na Inflow.cz, a se kterými si domluvíme případné další konzultace. Sesbírané názory vyhodnotíme a výsledky předneseme redakční radě na svolané schůzi.

Současně také bude probíhat od začátku prosince dotazník na Google Docs, ve kterém se budou moci nejen uživatelé Inflow, ale všichni studenti a učitelé KISKu, svobodně vyjádřit, a to k tomu, co na Inflow postrádají, a co by naopak zrušili. Výsledky z dotazníku budou předneseny na redakční radě současně s názory odborníků na webovou architekturu.

Redakční rada se uskuteční pravděpodobně v průběhu ledna či začátkem února. Na základě diskuze budou navrženy změny designu. Redesign Inflow.cz by se měl uskutečnit začátkem března.

2.2 Otázky, které budou v anketě použity

Ohodnoťte grafické provedení Inflow na stupnici od 0 do 10:

 1. Máte problém s uspořádáním webových stránek Inflow? Pokud ano, jaký přesně?
 2. Co od Inflow očekáváte?
 3. Co byste změnili na homepage?
 4. Která rubrika Vás zajímá nejvíce?
 5. Která rubrika Vás zajímá nejméně?
 6. Uvítali byste soutěže? Ankety? Galerie? Něco jiného?
 7. Co Vás vytáčí na grafice Inflow?
 8. Jaké máte od Inflow očekávání? Co byste zdůraznili?
 9. Jak často přispíváte do blogu? (přibližně)
 10. Je podle Vás blogům/bloggerům na Inflow věnována dostatečná pozornost? Proč?
 11. Co byste na Inflow uvítali nového? (rubriku, obsahové zaměření)
 12. Co Vám na Inflow vadí po obsahové stránce?

2.3 Cílová skupina

Projekt je přednostně zaměřen na studenty a vyučující oboru informační vědy a knihovnictví, avšak nejen z Brna, ale i z Prahy, Opavy a ze Slovenska. Dále mezi naši cílovou skupinu, samozřejmě, patří knihovníci a odborná veřejnost, a to nejen z České, ale i ze Slovenské republiky. Naším záměrem není pouze získávat další pasivní čtenáře, ale chceme je aktivně zapojit do realizace projektu.

Jak je chceme zapojit?

Pro studenty ISK budeme pořádat ankety, hry a soutěže, a to buď přímo na serveru Inflow.cz či na předem určeném místě. Mnoho soutěží bude založeno především na tom, že studenti budou vědět, jak se na Inflow orientovat a jak vyhledávat informace v publikovaných článcích. Předpokládáme, že tento zvolený způsob propagace u nich vytvoří stálý zájem o Inflow.cz a touhu být součástí komunity. V průběhu her a soutěží jim budou vždy zdůrazněny výhody, které budou mít ze své aktivní účasti na Inflow. Aktivní účast chápeme jako vytvoření si svého vlastního blogu a časté přispívání bloggera, dále komentování a hodnocení příspěvků na Inflow.cz.

Odborníkům z oboru knihovnictví a informační vědy nabídneme možnost podílet se svou účastí na tvorbě rozhovorů a aktivním publikováním svých odborných prací na Inflow. Zároveň jim vysvětlíme, co je Inflow.cz za portál a jaké výhody budou mít z aktivní účasti na tomto serveru.

Knihovnám z České republiky i ze Slovenska navrhneme vytvoření blogu. Zde budou moci informovat komunitu na Inflow o novinkách a akcích z jejich knihovny, a to například v rubrice Expres. Dojde ke vzájemné spolupráci formou oboustranné propagace. Ze strany knihoven očekáváme minimálně umístění odkazu na Inflow.cz na jejich webové stránky. Veškerá další iniciativa bude vítána.

2 Clanky.knihovna.cz

Tato kapitola si klade za cíl podrobněji představit druhou část našeho projektu - portál clanky.knihovna.cz. Jak už vyplývá z jeho názvu, tento portál bude součástí domény knihovna.cz, kde bude po boku dalších dílčích projektů/portálů tvořit mozaiku komplexního sjednocení aktivit a služeb zaměřených na české knihovny a jejich uživatele pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dále jen KISK). Výjimečnost tohoto portálu tvoří především jeho ojedinělost v rámci oboru informační vědy a knihovnictví, jeho přednosti spočívají ve sloučení několika prvků webových aplikací a nástrojů dohromady, jehož výsledkem bude funkční portál poskytující cílové skupině uživatelů (uživatelé, dále studenti oboru ISK, akademici z oblasti a odborná veřejnost) široký přehled o tom, co se v dané oblasti aktuálně děje. Pomocí jakých nástrojů a aplikací toho portál dosáhne a jaké funkce bude uživatelům nabízet, to se dočtete v následujících řádcích. Celá tato část projektu vychází z práce Mgr. Martina Krčála Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů[2]

2.1 Technologie RSS

K vymezení pojmu RSS nám skvěle poslouží definice z výše uvedené magisterské práce.

Jde o standardizovaný formát založený na XML, který slouží k prezentaci informací především z často aktualizovaných webových stránek, zpravodajských serverů a blogů. Uživatelům tato technologie pomáhá sledovat obsah stránek, aniž by je museli otevřít v prohlížeči. Stačí si pouze přidat RSS kanál do své RSS čtečky. V ní se pak zobrazují titulky aktuálních článků z daného serveru s odkazem na plný text, případně s dalšími údaji jako popisek, datum vydání nebo datum poslední aktualizace apod. Správci webů mají zase jednoduchý nástroj pro přilákání uživatelů na své stránky a tím k jejich propagaci.[3]

Portál clanky.knihovna.cz bude vycházet z toho, že technologie RSS již není jen součástí zpravodajských serverů apod., ale také mezinárodních oborových asociací a méně aktualizovaných odborných časopisů. Cílem budou samozřejmě odborné články z českého prostředí, v neposlední řadě ale také články zahraniční (v anglickém jazyce). Důraz bude kladen na volně dostupné zdroje, ale pro potřebný záběr budou moci uživatele získávat informace i z komerčních časopisů.

V rámci portálu dojde ke kvalitativní selekci zdrojů, které umožňují odebírat články právě touto cestou a které zároveň budou technicky odpovídat zadaným parametrům (viz dále) a s tímto „surovým materiálem" pak bude moci uživatel dále pracovat dle vlastních preferencí. Protože sběr ze zdrojů článků bude plně automatizován a bude záviset na produkci zvenčí, rozdělení do kategorií nebude příliš podrobné. Podrobná kategorizace by mohla spíše způsobit roztříštěnost kategorií a obtížnější dohledatelnost dokumentu.

2.2 Třídění článků

Jakým způsobem tedy budou články tříděny? Odpověď se nachází v tagování samotných dokumentů jejich autory, v zadávání klíčových slov a v citlivé kategorizaci témat a oblastí. Při automatickém režimu sběru článků (resp. bibliografických údajů apod.) prostřednictvím kanálů RSS není efektivní a koneckonců ani reálné ručně třídit články do kategorií dle nasbíraných bibliografických údajů, abstraktů či klíčových slov. Problémem je množství článků, které budou z vybraných zdrojů vycházet. Řešení je v podrobné analýze každého zdroje, zda jeho články obsahují v metadatech dostatečné informace o obsahu a tematickém zaměření. Výsledkem pak bude jednoduché rozdělení tematické. Neméně důležitým rozdělením bude také dle samotných zdrojů článků, na které však metadata nebudou mít žádný vliv. Klíčovými funkcemi portálu pro uživatele budou především jednoduché vyhledávání využívající základní booleovské operátory a možnost práce ve vlastním uživatelském účtu s vybranými funkcemi, které představíme v dalším odstavci.

2.3 Vyhledávání

Vyhledávání tedy bude jednoduché s booleovskými operátory, dále s možností využít vyhledávání pokročilého. Mezi základní zužující kritéria bude patřit např. filtr na časopisy, základní tematické kategorie nebo časová období. Snahou bude také filtrovat články dle jazyka dokumentu, ale v této oblasti se nedá spolehnout na autory, že budou tagovat v jazyce, v němž je dokument napsán.

2.4 Uživatelské rozhraní

Co se týče možností, které bude portál nabízet registrovaným uživatelům, tak těch bude několik. Využití prvků webu 2.0 se v mnoha případech jeví jako samozřejmá věc a portál clanky.knihovna.cz v tomto není výjimkou. Uživatel bude mít k dispozici následující funkce:

 • hlídač článků - pomocí jednoduchého formuláře uživatel zadá klíčová slova a při každém přihlášení se mu zobrazí záznamy odpovídající konkretizujícím kritériím,
 • oblíbené články - funkce umožňující archivovat články, které uživatele zaujaly nebo o nichž se domnívá, že je bude ještě potřebovat; k dispozici bude také jednoduché třídění do složek pro lepší orientaci v dokumentech,
 • oblíbené časopisy - podobná funkce jako ta předchozí, jen se zaměřením na samotné zdroje článků, z nichž chce mít uživatel k dispozici veškeré materiály zveřejněné prostřednictvím kanálů RSS; zobrazovat se mu tedy budou jen články z vybraných časopisů,
 • odkazování článků - uživatel bude mít možnost pomocí jednoduchého formuláře zaslat jinému uživateli (i mimo systém) odkaz na zajímavý článek,
 • komentáře, hodnocení článků... - možnost vyjádřit svůj názor na článek, případně jej bodově ohodnotit.

Počet a rozsah funkcí není konečný a dá se očekávat, že v průběhu vývoje portálu ještě dojde k několika úpravám a zlepšením. V praxi jsou tyto a jim podobné funkce uplatňovány na beta verzi webu Scholert.com[4], který se zaměřuje na odborné akademické dokumenty obecně.

2.4 Design portálu clanky.knihovna.cz

Design portálu zvolíme poměrně střídmý, budeme klást důraz na přehlednost a funkčnost. Základními prvky úvodní strany bude registrační, resp. přihlašovací dialog pro stávající či nové uživatele, dále vyhledávací systém (který je popsaný výše), v menu základní tematické kategorie založené na metadatech dokumentů a v sekundární navigaci seznam zdrojů, z nichž bude portál odebírat informace o článcích.

Jisté grafické oživení stránek je v plánu po přihlášení registrovaného uživatele, jehož výsledky vyhledávání, výsledky automatického stahování hlídacího psa apod. se budou zobrazovat s náhledy stránek. Uživateli by to tak umožnilo mít nejrelevantnější záznamy okamžitě na očích. Pro tento účel se pokusíme využít podobný nástroj, jaký je uplatňován na serveru Websnapr.com.[5]

3 Aktivity

První aktivitou, na kterou se v rámci našeho projektu zaměříme, bude vyhledávání odborných článků pro náš portál clanky.knihovna.cz. Zaměříme se na elektronické odborné časopisy, články a blogy napsané odborníky v informačních technologiích a knihovnictví a také na stránky odborných institucí. Primárně se zaměříme na české, slovenské a anglické zdroje.

Dalším krokem bude návrh a samotné vytvoření našeho portálu, přičemž velký důraz budeme klást na úroveň stránky. Vynasnažíme se, aby byl náš portál přehledný, měl jednoduchou navigaci, aby byl přitažlivý, a v neposlední řadě, aby obsahoval co nejzajímavější články přitažlivé pro naši cílovou skupinu. Portál by měl být automatizovaný, automaticky i aktualizovaný a také by měl články třídit do jednotlivých kategorií.

V rámci online odborného časopisu Inflow.cz se zaměříme na jeho redesign. Vytvoříme dotazník, který se bude týkat spokojenosti uživatelů s magazínem Inflow.cz. Dotazník rozpošleme studentům a vyučujícím z našeho oboru, a také budeme konzultovat design Inflow s odborníky. V rámci zpětné vazby, dotazů, připomínek a nápadů sjednotíme názory a zaměříme se na konkrétní proměny designu.

Periodickou část obohatíme o zajímavé rozhovory s odborníky z oblasti informačně komunikačních technologií z České republiky i ze Slovenska, (video)reportáže a zajímavé diplomové práce z našeho oboru.

Naším přáním je obnovit činnost starých bloggerů a také přilákat nové bloggery. Nové čtenáře bychom rádi přilákali různými soutěžemi o zajímavé ceny.

Inflow.cz budeme náležitě propagovat ústní formou, pomocí sociálních sítí a také prostřednictvím vizuálně přitažlivých plakátů.

Naším dalším cílem je uspořádání semináře pro oborové časopisy, kde bychom si vzájemně vyměnili zkušenosti...

4 Publicita

Důležitou součástí našeho projektu je i zajištění publicity, aby se cílová skupina projektu dozvěděla, co děláme a mohla se aktivně zapojit. Po naší prezentaci na listopadové konferenci Infokon už jsme bohužel zaznamenali poplašné zprávy. Zřejmě kvůli nedostatku informací si uživatelé začali některé věci a plány domýšlet a například ohledně redesignu Inflow.cz se strhla na blozích velká diskuze. Tomuto bychom chtěli příště zabránit dobrou informovaností a dostatkem informačních a propagačních materiálů.

Internetový oborový časopis Inflow.cz už má stránku na Facebooku. V současné době pomalu přebíráme otěže nad touto sociální sítí a snažíme se aktivně zapojit do propagace vybraných článků a blogových příspěvků na Facebooku.

Od začátku roku 2011, tedy od lednového čísla Inflow, bude také zavedena propagace periodického čísla Inflow.cz prostřednictvím informačních plakátů. Ty budou upozorňovat především na skutečnost, že nové číslo je opět tady. Jejich součástí ale budou i ukázky z vybraných článků. Na některé články pak bude návštěvníky internetových stránek lákat krátký videoklip z natáčení daného rozhovoru, reportáže, apod. První videoklip je připraven už do prosincového periodického čísla.

Na jaře 2011 by měl být realizován redesign internetových stránek Inflow. K tomuto zásadnímu kroku bude zveřejněn dotazník (viz kapitola 2). Po uskutečnění této změny budou zhotoveny propagační materiály, abychom se dostali více do povědomí uživatelů (i těch potencionálních).

Po změně designu internetových stránek chceme zavést rovněž soutěže pro pozorné čtenáře, abychom návštěvníky více motivovali k přečtení periodického čísla. Aktivním přístupem jistě získají nejen drobné ceny, ale především cenné informace ve článcích, k jejichž přečtení by se třeba za normálních okolností nedostali (ať už z důvodu nedostatku času nebo nedostatku zájmu o konkrétní problematiku a téma).

S internetovým magazínem Inflow.cz a propagací jeho činnosti rovněž souvisí jeden z našich monitorovacích indikátorů. Do 1. května 2011 uspořádáme seminář pro redaktory a autory dalších oborových časopisů.

Druhou částí naší propagace bude samozřejmě portál clanky.knihovna.cz. Momentálně pracujeme na vytvoření stránky clanky.knihovna.cz v sociální síti Facebook a jeho propagaci na Facebooku. Fanoušky této stránky se budou moct uživatelé stát ještě do konce roku.

Během prvního čtvrtletí roku 2011 pak budou vznikat oficiální webové stránky clanky.knihovna.cz. Na jejich propagaci nejspíš použijeme opět drobné propagační materiály, díky kterým se potencionálním uživatelům dostaneme lépe „pod kůži".

Kromě propagačních předmětů však bude jistě zapotřebí informovat především pracovníky knihoven prostřednictvím informačně-propagačních letáků a mailů o tom, co jim portál clanky.knihovna.cz může nabídnout.

5 Rozpočet projektu   

 

Celkové náklady na položku

1. Cestovní náhrady

        2 500,00 Kč

1.1 Služební cesty tuzemské

          800,00 Kč

1.1.1 Cestovné

          800,00 Kč

1.2 Služební cesty zahraniční

        1 700,00 Kč

1.2.1 Cestovné

        1 200,00 Kč

1.2.2 Ubytování

          500,00 Kč

2. Nákup služeb

      34 500,00 Kč

2.1 Publikace / školicí materiály / manuály

        3 100,00 Kč

2.2 Odborné služby

      15 000,00 Kč

2.2.1 Programátor (clanky.knihovna.cz)

      10 000,00 Kč

2.2.2 Webový designer

        5 000,00 Kč

2.3 Studie a výzkum

          200,00 Kč

2.4 Výdaje na konference a kurzy

        1 200,00 Kč

3. Publicita

        8 000,00 Kč

3.1 Plakáty na propagaci periodického čísla (Inflow.cz)

          500,00 Kč

3.2 Informačně-propagační leták pro knihovny (clanky.knihovna.cz)

          500,00 Kč

3.3 Seminář pro oborové časopisy

        4 000,00 Kč

3.3.1 Občerstvení

        1 000,00 Kč

3.3.2 Cestovné

        2 000,00 Kč

3.3.3 Materiál

        1 000,00 Kč

3.3.3.1 Psací potřeby

          500,00 Kč

3.3.3.2 Informační materiály

          500,00 Kč

3.4 Propagační materiály nového vzhledu Inflow.cz

          500,00 Kč

3.5 Propagační materiály nového portálu clanky.knihovna.cz

          500,00 Kč

3.6 Odměny pro uživatele / výhry v soutěžích

        2 000,00 Kč

 

 

CELKEM:

      45 000,00 Kč

Položka 2.2 Odborné služby (tedy náklady na programátora portálu clanky.knihovna.cz a webového designera) bude hrazena formou sponzoringu, čímž dodržíme stanovený rozpočet 30 000,00 Kč.

6 Závěr

Pevně věříme, že po realizaci projektu Clanky.knihovna.cz si portál najde brzy své aktivní návštěvníky a uživatelé (i ti potencionální) rychle zjistí, jaké možnosti jim tento portál nabízí a ocení jej jak při práci, tak při dalším vzdělávání.

E-zin Inflow už má své stránky a pravidelné návštěvníky, kterých není málo. Jsme přesvědčeni, že je přimějeme k aktivnější spolupráci a budou chtít tento společný magazín tvořit společně s námi.

Seznam použité literatury

1) JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: 2010. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7.

2) KRČÁL, Martin. Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2008. 113 s., XXIII. Vedoucí diplomové práce Dr. Ing. Zdeněk Kadlec.

3) O reportáži, o reportérech. Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, Alice Tejkalová. Vydání první. Praha : Karolinum (Univerzita Karlova), 2010. 130 s. ISBN 978-80-246-1781-7.       

4) Scholert.com [online]. c2007 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://scholert.com/index.php>.

5) Websnapr 2.0 [online]. 2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://www.websnapr.com/>.

6) Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky : Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Barbora Osvaldová, Alice Tejkalová. Vydání první. Praha : Karolinum (Univerzita Karlova), 2009. 195 s. ISBN 978-80-246-1684-1.


Poznámky


[1] Str. 225, JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: 2010.

[2] KRČÁL, Martin. Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2008. 113 s., XXIII. Vedoucí diplomové práce Dr. Ing. Zdeněk Kadlec.

[3]Tamtéž.

[4] Scholert.com [online]. c2007 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://scholert.com/index.php>.

[5] Websnapr 2.0 [online]. 2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://www.websnapr.com/>.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

105 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 4. 2019
I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. 메이저사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
Endeavoring to offer significant thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your made work. I will quickly get your rss channel to stay educated of any updates. 신사의품격
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
Endeavoring to offer significant thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your made work. I will quickly get your rss channel to stay educated of any updates. 신사의품격
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

I use only high quality materials - you can see them at: 사이트 사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
I am truly appreciative to the holder of this site page who has shared this awe inspiring area at this place Amber.taxi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
Mmm.. magnificent to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to besides secure for my own specific site like I see some exceptional and fortified working in your site. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
Mmm.. magnificent to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to besides secure for my own specific site like I see some exceptional and fortified working in your site. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Here at this site incredibly the fundamental material assembling so everyone can esteem a mind boggling plan. rb88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Here at this site incredibly the fundamental material assembling so everyone can esteem a mind boggling plan. rb88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. ukrainian brides site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. ukrainian brides site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
Here at this site incredibly the fundamental material assembling so everyone can esteem a mind boggling plan. Title Loans Altamonte Springs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. chauffeur driven cars belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. chauffeur driven cars belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
The site is delicately balanced and saved as much as date. So it should be, a dedication of gratefulness is all together to offer this to us. mm88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
The site is delicately balanced and saved as much as date. So it should be, a dedication of gratefulness is all together to offer this to us. mm88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Live Cricket Streaming Watch Online. Live Cricket Streaming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Live Cricket Streaming Watch Online. Live Cricket Streaming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
I am awed by the data that you have on this blog. It displays how well you welcome this subject. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Maui photographers specializing in Family Portraits, Wedding photography, Family photography on the beach, Engagement photography, Couples photography, Surprise proposal photography, Maternity photography, Fashion photography. Maui photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
Exceptionally marvelous!!! When I look for this I discovered this site at the highest point of all websites in web crawler. Urgent care in Santa Monica
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Whether you are organising a business conference, a hen or bucks night, or a tour of the Swan Valley wineries, we can provide you with the perfect transportation solution for larger parties. We operate a fully equipped limo bus in Perth, with 45 inward-facing seats, two huge digital screens, a 12-speaker sound system, state-of -the-art LED/laser lighting & Chilled bottled water is supplied on board. Our bus also boasts a head-turning exterior but most importantly the luxury styled interior and the Polished chrome dance pole with dance floor area! privacy tinted windows, a vast storage space for all of your luggage, and seat belts for all passengers. With first-class transportation and years of experience catering to the needs of a wide variety of clients, you can rest assured that whatever you have in mind, we will be able to meet your requirements. For a competitive quotation, please use the form at the bottom of the page and we will be in touch just as soon as we have prepared your proposal. Perth party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Whether you are organising a business conference, a hen or bucks night, or a tour of the Swan Valley wineries, we can provide you with the perfect transportation solution for larger parties. We operate a fully equipped limo bus in Perth, with 45 inward-facing seats, two huge digital screens, a 12-speaker sound system, state-of -the-art LED/laser lighting & Chilled bottled water is supplied on board. Our bus also boasts a head-turning exterior but most importantly the luxury styled interior and the Polished chrome dance pole with dance floor area! privacy tinted windows, a vast storage space for all of your luggage, and seat belts for all passengers. With first-class transportation and years of experience catering to the needs of a wide variety of clients, you can rest assured that whatever you have in mind, we will be able to meet your requirements. For a competitive quotation, please use the form at the bottom of the page and we will be in touch just as soon as we have prepared your proposal. Perth party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
BeatProduction.net is a complete sound resource for music producers of all genres. lo-fi samples
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
Bepanah Pyar Colors Tv Serial Watch All Episodes.Bepanah Pyar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Extremely instructive post ! There is a great deal of data here that can enable any business to begin with a fruitful interpersonal interaction campaign ! black magic specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Extremely instructive post ! There is a great deal of data here that can enable any business to begin with a fruitful interpersonal interaction campaign ! black magic specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
We specialise in building WordPress websites that are beautiful, responsive and functional. Our WordPress developers are specialists in WordPress website development and can convert your ideas or designs from PSD to pixel perfect fully responsive WordPress websites.wordpress developer sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
We specialise in building WordPress websites that are beautiful, responsive and functional. Our WordPress developers are specialists in WordPress website development and can convert your ideas or designs from PSD to pixel perfect fully responsive WordPress websites.wordpress developer sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
There's always some element of risk when you employ a new employee. Employing the wrong one could cost you thousands of dollars. Try our developers - Free for 2 weeks.wordpress developers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Our team have a range of skills in project management, programming, design, and SEO - working together to boost your business's capabilities online.outsource wordpress developers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Our team have a range of skills in project management, programming, design, and SEO - working together to boost your business's capabilities online.outsource wordpress developers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Wordpress, PHP, Html, Design - whatever your requirements, we can do it for you. Simply email to support@dedicated-it.com and we'll reply with a quote.wordpress support sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
We're experts in building Wordpress online shopping sites, in fact, we've built some of Australia's fastest growing online shopping sites using Wordpress and WooCommerce.Wordpress development
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
We're experts in building Wordpress online shopping sites, in fact, we've built some of Australia's fastest growing online shopping sites using Wordpress and WooCommerce.Wordpress development
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Lambingan Orihinal na may Pinoy Tv Replay.Lambingan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! şarkı indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
The author is energetic about acquiring wooden furniture on the web and his investigation about best wooden furniture has realized the plan of this article. SELF PACK INTERNATIONAL REMOVALS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
The author is energetic about acquiring wooden furniture on the web and his investigation about best wooden furniture has realized the plan of this article. SELF PACK INTERNATIONAL REMOVALS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
The site is tenderly balanced and saved as much as date. So it should be, an obligation of appreciation is all together to offer this to us. international shipping containers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
The site is tenderly balanced and saved as much as date. So it should be, an obligation of appreciation is all together to offer this to us. international shipping containers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

It's a Toto site that gives users the winning amount of bets with their solid financial power and watches the users with their fair share.토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

I think that I can not do it. I can not believe how to find a Toto site먹튀사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

It depends on the management team. Toto Site We have selected only major companies for at least 6 years, all of which are directly contactable and safe to play without major playground.안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

It depends on the management team. Toto Site We have selected only major companies for at least 6 years, all of which are directly contactable and safe to play without major playground.안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Luxury replica quick delivery Hong Kong sa grade All bag types and top quality Hermes and Gucci Montblanc products and watches are only a luxury site. Men's watches, ladies bags, Hong Kong imported luxury goods, such as the usual items that are difficult to get a reasonable purchase in Zeus Hong Kong명품레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

The name of Son Heung min was out of the top 50 ranking. This ranking based on the recent form has to swing.해외축구중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Baseball (baseball) is a Chinese word written in Japan, and the name "baseball" used in Korea is also used as it is based on the Chinese character of the name made in Japan.야구중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. General Anaesthetist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Hawaii wedding photographers. Serving the Islands of Maui | Oahu | Kauai | Big Island. Professional Wedding photography on the beaches of the Hawaiian Islands and Luxury five-star hotels. Destination weddings in Hawaii with award-winning photographers that are published in magazines around the world. Hundreds of Five-Star Google reviews with the best photography package prices in Hawaii. Honolulu wedding photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. innovation speaker singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. innovation speaker singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
This website is related to the women's job in Korea, especially the one that offers a lot of nightlife jobs. 유흥업소알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
I unquestionably appreciating each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. Plumbing Company Near Me Mississauga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
Your home may be a sparkling but that is worthless if your upholstery or carpets are filthy. Dirt that builds up on surfaces such as the couch or carpet may not only inconvenience you but induce allergies or even health issues and worst of all bad smells. You may not be able to clean these as often as you do the dishes or dust surfaces, but these surfaces need a thorough cleaning every so often. That is where a carpet shampooer comes in. carpet cleaning machine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
Your home may be a sparkling but that is worthless if your upholstery or carpets are filthy. Dirt that builds up on surfaces such as the couch or carpet may not only inconvenience you but induce allergies or even health issues and worst of all bad smells. You may not be able to clean these as often as you do the dishes or dust surfaces, but these surfaces need a thorough cleaning every so often. That is where a carpet shampooer comes in. carpet cleaning machine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
Your home may be a sparkling but that is worthless if your upholstery or carpets are filthy. Dirt that builds up on surfaces such as the couch or carpet may not only inconvenience you but induce allergies or even health issues and worst of all bad smells. You may not be able to clean these as often as you do the dishes or dust surfaces, but these surfaces need a thorough cleaning every so often. That is where a carpet shampooer comes in. carpet cleaning machine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
Your home may be a sparkling but that is worthless if your upholstery or carpets are filthy. Dirt that builds up on surfaces such as the couch or carpet may not only inconvenience you but induce allergies or even health issues and worst of all bad smells. You may not be able to clean these as often as you do the dishes or dust surfaces, but these surfaces need a thorough cleaning every so often. That is where a carpet shampooer comes in. carpet cleaning machine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
Your home may be a sparkling but that is worthless if your upholstery or carpets are filthy. Dirt that builds up on surfaces such as the couch or carpet may not only inconvenience you but induce allergies or even health issues and worst of all bad smells. You may not be able to clean these as often as you do the dishes or dust surfaces, but these surfaces need a thorough cleaning every so often. That is where a carpet shampooer comes in. carpet cleaning machine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
Your home may be a sparkling but that is worthless if your upholstery or carpets are filthy. Dirt that builds up on surfaces such as the couch or carpet may not only inconvenience you but induce allergies or even health issues and worst of all bad smells. You may not be able to clean these as often as you do the dishes or dust surfaces, but these surfaces need a thorough cleaning every so often. That is where a carpet shampooer comes in. carpet cleaning machine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
Your home may be a sparkling but that is worthless if your upholstery or carpets are filthy. Dirt that builds up on surfaces such as the couch or carpet may not only inconvenience you but induce allergies or even health issues and worst of all bad smells. You may not be able to clean these as often as you do the dishes or dust surfaces, but these surfaces need a thorough cleaning every so often. That is where a carpet shampooer comes in. carpet cleaning machine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. https://prohealthdaily.com/semenax-review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. 9anime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019
The cards permits to discover the futur as if it was an open book. Voyance cartomancie will tell you everything that you want to know and deliver you answers about your couple, love, work or money in the future. Everything can change for the best. All what we need is good informations provided by divinatory arts and cartomancy. voyance cartomancie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
This website is a Korean website that guides women's jobs related to entertainment. Many Koreans are looking for a good job here. 여성유흥알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. ตัดกราม  
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
llo there mates, it is incredible composed piece completely characterized, proceed with the great work always. ศัลยกรรมเกาหลี 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Such a particularly critical article. To an incredible degree beguiling to inspect this article.I should need to thank you for the endeavors you had made for making this bewildering article. พนันบอลออนไลน์ 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Such a particularly critical article. To an incredible degree beguiling to inspect this article.I should need to thank you for the endeavors you had made for making this bewildering article. พนันบอลออนไลน์ 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. tweakbox android
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
I am truly getting a charge out of inspecting your perfectly shaped articles. Almost certainly you spend a broad measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am expecting examining new articles. Keep doing great. voyance gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
Ideal for celebrations, events and tours, what better way to travel in style than in your very own Perth party bus. Whatever the occasion, Bust-A-Move is your sophisticated solution to transporting you and your guests safely to your desired destination, all whilst having fun with your guests in a fully decked out party bus. party bus hire perth
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019

All Hair Design are some of Brisbane's best hairdressers, we specialise in Balayage, Foils, Colour Correction, Upstyles. We open Monday to Saturday. We are located in Rochedale on Brisbane Southside, yet we are near you in Underwood, Springwood, Eight Mile Plains, Kuraby and Mount Gravatt Hair Salon Underwood

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it: Cheap Jewelry for Sale

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login nba중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019

Scrap2day is a free scrap trading marketplace. We bring importers and suppliers together. Buy and sell your scrap easy in one place. List all types of scrap range from gold, steel to leather and plastic. We provide scrap Metal Dealers, Buyers Current Scrap and Metal Prices. gold

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple , Cheap Quality Jewelry Online

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
Sports are activities to compete according to certain rules, including physical activity, as well as various sports and games that borrow the power of tools or animals,스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
The sports lottery in Korea is called Sportstoto(스포츠토토), and these websites are called as safety playground(안전놀이터) nickname. The Totosite(토토사이트) is many but the best site Koreans have a good expectation for this sports lottery, which is recommended every week 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019

This site is a poker game that is popular only in Korea. It is a fast game where the game is determined in a minute. Koreans are enjoying this poker game frequently. All four cards are different and the lower the number, the more victory it is. 바둑이사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free무료스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 8. 2019

Amazing post I should state and grateful for the data. Bearing is obviously a sticky subject. Regardless, is still among the essential subjects of our possibility. I regard your post and predict more. voyance gratuite immediate par telephone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019
I need you to thank for your season of this great read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! site de rencontre gratuit pour femme
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 8. 2019
Adam A. Roberts works on both the individual & business side of financial planning & risk management. Adam’s philosophy is that a genuine & enduring relationship built on transparency is the cornerstone to successful financial advisory. Retirement
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019

Great to end up going by your weblog once more, it has been a very long time for me. Pleasantly this article i've been sat tight for so long. I will require this post to add up to my task in the school, and it has identical subject together with your review. Much obliged, great offer. bizrevolution

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Cheap and cheap way to buy the latest mobile phone at the lowest price in Daejeon Click to enter 대전휴대폰
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

Would <p><a href="https://www.majorsafe777.com" target="_blank" title="메이저놀이터">메이저놀이터</a>

know that will you can deduct the leisure activity expenses from your own personal taxation? Well you could as long as an individual allow it to be into a authentic business. The most effective way is to be able to keep great documents associated with what you spend and make in your business. Everything that you purchase for your own hobby should be expensed and every dollar an individual make needs to be accounted regarding as well.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019

A commitment of thankfulness is all together for such a remarkable post and the audit, I am completely moved! Keep stuff like this coming.  ทางเข้า lsm99

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019
Stunning learning and I get a kick out of the chance to give this sort of data to my sidekicks and want they like it they why I do free movie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019
A commitment of thankfulness is all together for such a remarkable post and the audit, I am completely moved! Keep stuff like this coming. Thiamine Mononitrate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019

Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.   안전놀이터

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback