Clanky.knihovna.cz a Inflow.cz: portál odborných článků z oboru informačních věd a knihovnictví

Clanky.knihovna.cz je projekt pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centrální portál, který bude shromažďovat odborné články z oboru informačních věd a knihovnictví pomocí kanálu RSS. Mezi odborné texty řadíme články odborných časopisů z oboru informační vědy a knihovnictví, blogy odborníků a diplomové práce. Součástí projektu je i participace na funkci portálu Inflow.cz. Inflow je určeno studentům, vyučujícím a odborníkům z komunity. Realizátoři projektu se aktivně zapojí do tvorby jeho obsahu, budou přispívat do každého periodického čísla publikováním autorských článků. Členové budou podporovat aktivitu Inflow nabízením spolupráce nadějným autorům a autorkám. Součástí naší aktivity bude redesign webových stránek.
Logo projektu Clanky.knihovna.cz  
Logo e-zinu Inflow.cz  

Maskot projektu Clanky.knihovna.cz

Pro vytvoření určitého image portálu jsme se rozhodli personifikovat funkci portálu do kreslené postavičky, která bude jistě oživením a povedenou metaforou pro uživatele portálu. Tento maskot je v současné době zadán animátorovi, který vytváří návrhy. Jakmile budou návrhy vytvořeny, tak je mezi sebou zkonzultujeme a ty nejlepší budou umístěny na Inflow.cz, kde o jejich dalším osudu rozhodnou uživatelé Inflow.cz.

1 Úvod

Realizátoři projektu se budou podílet na funkci a obnově e-zinu www.inflow.cz. Jejich hlavní náplní bude zapojit se do činnosti této internetové centrály Kabinetu informačních studií a knihovnictví a realizovat v něm nové, hodnotné nápady. Srdcem Inflow.cz je redakce, která se stará o chod webu a o vytváření obsahu každého periodického čísla. Realizátoři projektu Clanky.knihovna.cz doplní tuto redakci o své členy a budou pravidelně přispívat svými autorskými články do měsíční periodické části Inflow. Obsah budou nadále propagovat na sociálních sítích, propagačními letáky a guerilla marketingem. Jedním z hlavních cílů realizátorů projektu je zpříjemnění grafického prostředí Inflow.cz a zkvalitnění architektury jeho webových stránek, čehož dosáhnou citlivým redesignem založeným na zpětné vazbě a interakci se samotnými uživateli. Realizátoři využijí zkušenosti z řad grafiků, webových designérů a programátorů k dosažení maximálně uspokojivého výsledku.

Projekt Clanky.knihovna.cz si klade za cíl zkvalitnit dostupnost odborných informací pro členy komunity informačních věd a knihovnictví. Svými aktivitami cílí projekt na širokou škálu osob a institucí, mezi něž se řadí hlavně knihovny, informační pracovníci, pedagogové a studenti oboru informační vědy a knihovnictví. Projekt bude investovat do jejich vzdělání a povědomí o oboru. Dosáhne toho vytvořením jedinečného centralizovaného portálu založeném na technologii kanálu RSS, který jim zprostředkuje hodnotné články z odborných zdrojů. Portál clanky.knihovna.cz bude vytvořen s citlivým zaměřením na konkrétního uživatele, dá mu možnost odebírat články podle témat, zdrojů, jazyka, formy. Nabídne mu pravidelně aktualizovaný obsah, výhody koncepce Webu 2.0 a uživatelsky příjemné prostředí. Využíváním služeb portálu clanky.knihovna.cz tak budou členové komunity informační vědy a knihovnictví přímo u zdroje dění ve svém oboru.

1.1 Představení projektu

Projekt Clanky.knihovna.cz si klade za cíl zkvalitnit dostupnost odborných informací pro členy komunity informačních věd a knihovnictví. Svými aktivitami cílí projekt na širokou škálu osob a institucí, mezi něž se řadí hlavně knihovny, informační pracovníci, pedagogové a studenti oboru informační vědy a knihovnictví. Projekt bude investovat do jejich vzdělání a povědomí o oboru. Dosáhne toho vytvořením jedinečného centralizovaného portálu založeném na technologii kanálu RSS, který jim zprostředkuje hodnotné články z odborných zdrojů. Portál clanky.knihovna.cz bude vytvořen s citlivým zaměřením na konkrétního uživatele, dá mu možnost odebírat články podle témat, zdrojů, jazyka, formy. Nabídne mu pravidelně aktualizovaný obsah, výhody koncepce Webu 2.0 a uživatelsky příjemné prostředí. Využíváním služeb portálu clanky.knihovna.cz tak budou členové komunity informační vědy a knihovnictví přímo u zdroje dění ve svém oboru.

Realizátoři projektu se budou podílet na funkci a obnově e-zinu www.inflow.cz. Jejich hlavní náplní bude zapojit se do činnosti této internetové centrály Kabinetu informačních studií a knihovnictví a realizovat v něm nové hodnotné nápady. Srdcem Inflow.cz je redakce, která se stará o chod webu a o vytváření obsahu každého periodického čísla. Realizátoři projektu Clanky.knihovna.cz doplní tuto redakci o své členy a budou pravidelně přispívat svými autorskými články do měsíční periodické části Inflow. Obsah budou nadále propagovat na sociálních sítích, propagačními letáky a guerilla marketingem. Jedním z hlavních cílů realizátorů projektu je zpříjemnění grafického prostředí Inflow.cz a zkvalitnění architektury jeho webových stránek, čehož dosáhnou citlivým redesignem, založeným na zpětné vazbě a interakci se samotnými uživateli. Realizátoři využijí zkušenosti z řad grafiků, webových designérů a programátorů k dosažení maximálně uspokojivého výsledku.

1.2 Představení týmu

Bc. Marta Janošová

- zastává funkci hlavní koordinátorky projektu, je redaktorkou Inflow, kde se zaměřuje na sekci Expres a Read or Die, vydává autorské články, specializuje se na antikvariáty

Bc. Milan Říha

- v týmu zastupuje koordinátorku, je redaktorem Inflow, vyhledává zdroje, pořizuje rozhovory s odborníky, natáčí reportáže

Bc. Jan Klos

- v projektu clanky.knihovna.cz zastává funkci správce webu, rešeršuje zdroje článků

Bc. Markéta Duffeková

- v týmu zastává funkci grafičky, je redaktorkou Inflow, vyhledává slovenské zdroje pro Inflow

Bc. Veronika Barinková

- pro projekt Inflow vyhledává slovenské zdroje, působí také jako redaktorka

Bc. Lucie Kaloudová

- v projektu se stará o promotion, propaguje Inflow na Facebooku

Garant projektu: PhDr. Petr Škyřík

Supervizor: Mgr. Martin Krčál, DiS.

2 Inflow.cz

2.1 Představení projektu

Projekt si klade několik cílů, mezi ty stěžejní patří především doplnění fungující redakce Inflow o členy našeho týmu, dále podpora blogování na tomto serveru a redesign Inflow.cz.

Naším záměrem je aktivně se podílet na tvorbě obsahu Inflow.cz, a to pomocí autorských článků, reportáží a rozhovorů. Vždy v každém jeho novém čísle přineseme několik autorských článků, reportáží a zajímavých seminárních či bakalářských prací studentů informační vědy a knihovnictví, a to nejen z České, ale i ze Slovenské republiky.

Blog je

pravidelné (ne vždy) zveřejňování příspěvků na určité stránce. Příspěvky se zveřejňují chronologicky. (...) Nejčastější jsou profesní a zájmové blogy, kolem nichž se vytváří komunita lidí se společnými zájmy. Tito lidé píší komentáře k uveřejněným článkům a často dostávají prostor také k psaní příspěvků. [1]

Bloggery budeme podporovat v jejich blogování a komentování tím, že na Inflow budeme sami pravidelně přispívat, vkládat články a komentáře, čímž vytvoříme „půdu", na které se bude moci začít „stavět". Uživatelé tak budou mít možnost číst aktuální články, které budou obsahovat zajímavá témata a mnohdy i odlišné pohledy na danou problematiku, ke které budou mít možnost se vyjadřovat a diskutovat.

Dalším cílem je v současnosti velmi diskutované téma redesignu Inflow.cz. Uvědomujeme si, že se jedná o citlivé téma, ale zároveň si uvědomujeme naléhavost řešení tohoto problému, proto jsme oslovili a budeme dále oslovovat odborníky na webovou architekturu, které požádáme o jejich názory na Inflow.cz, a se kterými si domluvíme případné další konzultace. Sesbírané názory vyhodnotíme a výsledky předneseme redakční radě na svolané schůzi.

Současně také bude probíhat od začátku prosince dotazník na Google Docs, ve kterém se budou moci nejen uživatelé Inflow, ale všichni studenti a učitelé KISKu, svobodně vyjádřit, a to k tomu, co na Inflow postrádají, a co by naopak zrušili. Výsledky z dotazníku budou předneseny na redakční radě současně s názory odborníků na webovou architekturu.

Redakční rada se uskuteční pravděpodobně v průběhu ledna či začátkem února. Na základě diskuze budou navrženy změny designu. Redesign Inflow.cz by se měl uskutečnit začátkem března.

2.2 Otázky, které budou v anketě použity

Ohodnoťte grafické provedení Inflow na stupnici od 0 do 10:

 1. Máte problém s uspořádáním webových stránek Inflow? Pokud ano, jaký přesně?
 2. Co od Inflow očekáváte?
 3. Co byste změnili na homepage?
 4. Která rubrika Vás zajímá nejvíce?
 5. Která rubrika Vás zajímá nejméně?
 6. Uvítali byste soutěže? Ankety? Galerie? Něco jiného?
 7. Co Vás vytáčí na grafice Inflow?
 8. Jaké máte od Inflow očekávání? Co byste zdůraznili?
 9. Jak často přispíváte do blogu? (přibližně)
 10. Je podle Vás blogům/bloggerům na Inflow věnována dostatečná pozornost? Proč?
 11. Co byste na Inflow uvítali nového? (rubriku, obsahové zaměření)
 12. Co Vám na Inflow vadí po obsahové stránce?

2.3 Cílová skupina

Projekt je přednostně zaměřen na studenty a vyučující oboru informační vědy a knihovnictví, avšak nejen z Brna, ale i z Prahy, Opavy a ze Slovenska. Dále mezi naši cílovou skupinu, samozřejmě, patří knihovníci a odborná veřejnost, a to nejen z České, ale i ze Slovenské republiky. Naším záměrem není pouze získávat další pasivní čtenáře, ale chceme je aktivně zapojit do realizace projektu.

Jak je chceme zapojit?

Pro studenty ISK budeme pořádat ankety, hry a soutěže, a to buď přímo na serveru Inflow.cz či na předem určeném místě. Mnoho soutěží bude založeno především na tom, že studenti budou vědět, jak se na Inflow orientovat a jak vyhledávat informace v publikovaných článcích. Předpokládáme, že tento zvolený způsob propagace u nich vytvoří stálý zájem o Inflow.cz a touhu být součástí komunity. V průběhu her a soutěží jim budou vždy zdůrazněny výhody, které budou mít ze své aktivní účasti na Inflow. Aktivní účast chápeme jako vytvoření si svého vlastního blogu a časté přispívání bloggera, dále komentování a hodnocení příspěvků na Inflow.cz.

Odborníkům z oboru knihovnictví a informační vědy nabídneme možnost podílet se svou účastí na tvorbě rozhovorů a aktivním publikováním svých odborných prací na Inflow. Zároveň jim vysvětlíme, co je Inflow.cz za portál a jaké výhody budou mít z aktivní účasti na tomto serveru.

Knihovnám z České republiky i ze Slovenska navrhneme vytvoření blogu. Zde budou moci informovat komunitu na Inflow o novinkách a akcích z jejich knihovny, a to například v rubrice Expres. Dojde ke vzájemné spolupráci formou oboustranné propagace. Ze strany knihoven očekáváme minimálně umístění odkazu na Inflow.cz na jejich webové stránky. Veškerá další iniciativa bude vítána.

2 Clanky.knihovna.cz

Tato kapitola si klade za cíl podrobněji představit druhou část našeho projektu - portál clanky.knihovna.cz. Jak už vyplývá z jeho názvu, tento portál bude součástí domény knihovna.cz, kde bude po boku dalších dílčích projektů/portálů tvořit mozaiku komplexního sjednocení aktivit a služeb zaměřených na české knihovny a jejich uživatele pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dále jen KISK). Výjimečnost tohoto portálu tvoří především jeho ojedinělost v rámci oboru informační vědy a knihovnictví, jeho přednosti spočívají ve sloučení několika prvků webových aplikací a nástrojů dohromady, jehož výsledkem bude funkční portál poskytující cílové skupině uživatelů (uživatelé, dále studenti oboru ISK, akademici z oblasti a odborná veřejnost) široký přehled o tom, co se v dané oblasti aktuálně děje. Pomocí jakých nástrojů a aplikací toho portál dosáhne a jaké funkce bude uživatelům nabízet, to se dočtete v následujících řádcích. Celá tato část projektu vychází z práce Mgr. Martina Krčála Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů[2]

2.1 Technologie RSS

K vymezení pojmu RSS nám skvěle poslouží definice z výše uvedené magisterské práce.

Jde o standardizovaný formát založený na XML, který slouží k prezentaci informací především z často aktualizovaných webových stránek, zpravodajských serverů a blogů. Uživatelům tato technologie pomáhá sledovat obsah stránek, aniž by je museli otevřít v prohlížeči. Stačí si pouze přidat RSS kanál do své RSS čtečky. V ní se pak zobrazují titulky aktuálních článků z daného serveru s odkazem na plný text, případně s dalšími údaji jako popisek, datum vydání nebo datum poslední aktualizace apod. Správci webů mají zase jednoduchý nástroj pro přilákání uživatelů na své stránky a tím k jejich propagaci.[3]

Portál clanky.knihovna.cz bude vycházet z toho, že technologie RSS již není jen součástí zpravodajských serverů apod., ale také mezinárodních oborových asociací a méně aktualizovaných odborných časopisů. Cílem budou samozřejmě odborné články z českého prostředí, v neposlední řadě ale také články zahraniční (v anglickém jazyce). Důraz bude kladen na volně dostupné zdroje, ale pro potřebný záběr budou moci uživatele získávat informace i z komerčních časopisů.

V rámci portálu dojde ke kvalitativní selekci zdrojů, které umožňují odebírat články právě touto cestou a které zároveň budou technicky odpovídat zadaným parametrům (viz dále) a s tímto „surovým materiálem" pak bude moci uživatel dále pracovat dle vlastních preferencí. Protože sběr ze zdrojů článků bude plně automatizován a bude záviset na produkci zvenčí, rozdělení do kategorií nebude příliš podrobné. Podrobná kategorizace by mohla spíše způsobit roztříštěnost kategorií a obtížnější dohledatelnost dokumentu.

2.2 Třídění článků

Jakým způsobem tedy budou články tříděny? Odpověď se nachází v tagování samotných dokumentů jejich autory, v zadávání klíčových slov a v citlivé kategorizaci témat a oblastí. Při automatickém režimu sběru článků (resp. bibliografických údajů apod.) prostřednictvím kanálů RSS není efektivní a koneckonců ani reálné ručně třídit články do kategorií dle nasbíraných bibliografických údajů, abstraktů či klíčových slov. Problémem je množství článků, které budou z vybraných zdrojů vycházet. Řešení je v podrobné analýze každého zdroje, zda jeho články obsahují v metadatech dostatečné informace o obsahu a tematickém zaměření. Výsledkem pak bude jednoduché rozdělení tematické. Neméně důležitým rozdělením bude také dle samotných zdrojů článků, na které však metadata nebudou mít žádný vliv. Klíčovými funkcemi portálu pro uživatele budou především jednoduché vyhledávání využívající základní booleovské operátory a možnost práce ve vlastním uživatelském účtu s vybranými funkcemi, které představíme v dalším odstavci.

2.3 Vyhledávání

Vyhledávání tedy bude jednoduché s booleovskými operátory, dále s možností využít vyhledávání pokročilého. Mezi základní zužující kritéria bude patřit např. filtr na časopisy, základní tematické kategorie nebo časová období. Snahou bude také filtrovat články dle jazyka dokumentu, ale v této oblasti se nedá spolehnout na autory, že budou tagovat v jazyce, v němž je dokument napsán.

2.4 Uživatelské rozhraní

Co se týče možností, které bude portál nabízet registrovaným uživatelům, tak těch bude několik. Využití prvků webu 2.0 se v mnoha případech jeví jako samozřejmá věc a portál clanky.knihovna.cz v tomto není výjimkou. Uživatel bude mít k dispozici následující funkce:

 • hlídač článků - pomocí jednoduchého formuláře uživatel zadá klíčová slova a při každém přihlášení se mu zobrazí záznamy odpovídající konkretizujícím kritériím,
 • oblíbené články - funkce umožňující archivovat články, které uživatele zaujaly nebo o nichž se domnívá, že je bude ještě potřebovat; k dispozici bude také jednoduché třídění do složek pro lepší orientaci v dokumentech,
 • oblíbené časopisy - podobná funkce jako ta předchozí, jen se zaměřením na samotné zdroje článků, z nichž chce mít uživatel k dispozici veškeré materiály zveřejněné prostřednictvím kanálů RSS; zobrazovat se mu tedy budou jen články z vybraných časopisů,
 • odkazování článků - uživatel bude mít možnost pomocí jednoduchého formuláře zaslat jinému uživateli (i mimo systém) odkaz na zajímavý článek,
 • komentáře, hodnocení článků... - možnost vyjádřit svůj názor na článek, případně jej bodově ohodnotit.

Počet a rozsah funkcí není konečný a dá se očekávat, že v průběhu vývoje portálu ještě dojde k několika úpravám a zlepšením. V praxi jsou tyto a jim podobné funkce uplatňovány na beta verzi webu Scholert.com[4], který se zaměřuje na odborné akademické dokumenty obecně.

2.4 Design portálu clanky.knihovna.cz

Design portálu zvolíme poměrně střídmý, budeme klást důraz na přehlednost a funkčnost. Základními prvky úvodní strany bude registrační, resp. přihlašovací dialog pro stávající či nové uživatele, dále vyhledávací systém (který je popsaný výše), v menu základní tematické kategorie založené na metadatech dokumentů a v sekundární navigaci seznam zdrojů, z nichž bude portál odebírat informace o článcích.

Jisté grafické oživení stránek je v plánu po přihlášení registrovaného uživatele, jehož výsledky vyhledávání, výsledky automatického stahování hlídacího psa apod. se budou zobrazovat s náhledy stránek. Uživateli by to tak umožnilo mít nejrelevantnější záznamy okamžitě na očích. Pro tento účel se pokusíme využít podobný nástroj, jaký je uplatňován na serveru Websnapr.com.[5]

3 Aktivity

První aktivitou, na kterou se v rámci našeho projektu zaměříme, bude vyhledávání odborných článků pro náš portál clanky.knihovna.cz. Zaměříme se na elektronické odborné časopisy, články a blogy napsané odborníky v informačních technologiích a knihovnictví a také na stránky odborných institucí. Primárně se zaměříme na české, slovenské a anglické zdroje.

Dalším krokem bude návrh a samotné vytvoření našeho portálu, přičemž velký důraz budeme klást na úroveň stránky. Vynasnažíme se, aby byl náš portál přehledný, měl jednoduchou navigaci, aby byl přitažlivý, a v neposlední řadě, aby obsahoval co nejzajímavější články přitažlivé pro naši cílovou skupinu. Portál by měl být automatizovaný, automaticky i aktualizovaný a také by měl články třídit do jednotlivých kategorií.

V rámci online odborného časopisu Inflow.cz se zaměříme na jeho redesign. Vytvoříme dotazník, který se bude týkat spokojenosti uživatelů s magazínem Inflow.cz. Dotazník rozpošleme studentům a vyučujícím z našeho oboru, a také budeme konzultovat design Inflow s odborníky. V rámci zpětné vazby, dotazů, připomínek a nápadů sjednotíme názory a zaměříme se na konkrétní proměny designu.

Periodickou část obohatíme o zajímavé rozhovory s odborníky z oblasti informačně komunikačních technologií z České republiky i ze Slovenska, (video)reportáže a zajímavé diplomové práce z našeho oboru.

Naším přáním je obnovit činnost starých bloggerů a také přilákat nové bloggery. Nové čtenáře bychom rádi přilákali různými soutěžemi o zajímavé ceny.

Inflow.cz budeme náležitě propagovat ústní formou, pomocí sociálních sítí a také prostřednictvím vizuálně přitažlivých plakátů.

Naším dalším cílem je uspořádání semináře pro oborové časopisy, kde bychom si vzájemně vyměnili zkušenosti...

4 Publicita

Důležitou součástí našeho projektu je i zajištění publicity, aby se cílová skupina projektu dozvěděla, co děláme a mohla se aktivně zapojit. Po naší prezentaci na listopadové konferenci Infokon už jsme bohužel zaznamenali poplašné zprávy. Zřejmě kvůli nedostatku informací si uživatelé začali některé věci a plány domýšlet a například ohledně redesignu Inflow.cz se strhla na blozích velká diskuze. Tomuto bychom chtěli příště zabránit dobrou informovaností a dostatkem informačních a propagačních materiálů.

Internetový oborový časopis Inflow.cz už má stránku na Facebooku. V současné době pomalu přebíráme otěže nad touto sociální sítí a snažíme se aktivně zapojit do propagace vybraných článků a blogových příspěvků na Facebooku.

Od začátku roku 2011, tedy od lednového čísla Inflow, bude také zavedena propagace periodického čísla Inflow.cz prostřednictvím informačních plakátů. Ty budou upozorňovat především na skutečnost, že nové číslo je opět tady. Jejich součástí ale budou i ukázky z vybraných článků. Na některé články pak bude návštěvníky internetových stránek lákat krátký videoklip z natáčení daného rozhovoru, reportáže, apod. První videoklip je připraven už do prosincového periodického čísla.

Na jaře 2011 by měl být realizován redesign internetových stránek Inflow. K tomuto zásadnímu kroku bude zveřejněn dotazník (viz kapitola 2). Po uskutečnění této změny budou zhotoveny propagační materiály, abychom se dostali více do povědomí uživatelů (i těch potencionálních).

Po změně designu internetových stránek chceme zavést rovněž soutěže pro pozorné čtenáře, abychom návštěvníky více motivovali k přečtení periodického čísla. Aktivním přístupem jistě získají nejen drobné ceny, ale především cenné informace ve článcích, k jejichž přečtení by se třeba za normálních okolností nedostali (ať už z důvodu nedostatku času nebo nedostatku zájmu o konkrétní problematiku a téma).

S internetovým magazínem Inflow.cz a propagací jeho činnosti rovněž souvisí jeden z našich monitorovacích indikátorů. Do 1. května 2011 uspořádáme seminář pro redaktory a autory dalších oborových časopisů.

Druhou částí naší propagace bude samozřejmě portál clanky.knihovna.cz. Momentálně pracujeme na vytvoření stránky clanky.knihovna.cz v sociální síti Facebook a jeho propagaci na Facebooku. Fanoušky této stránky se budou moct uživatelé stát ještě do konce roku.

Během prvního čtvrtletí roku 2011 pak budou vznikat oficiální webové stránky clanky.knihovna.cz. Na jejich propagaci nejspíš použijeme opět drobné propagační materiály, díky kterým se potencionálním uživatelům dostaneme lépe „pod kůži".

Kromě propagačních předmětů však bude jistě zapotřebí informovat především pracovníky knihoven prostřednictvím informačně-propagačních letáků a mailů o tom, co jim portál clanky.knihovna.cz může nabídnout.

5 Rozpočet projektu   

 

Celkové náklady na položku

1. Cestovní náhrady

        2 500,00 Kč

1.1 Služební cesty tuzemské

          800,00 Kč

1.1.1 Cestovné

          800,00 Kč

1.2 Služební cesty zahraniční

        1 700,00 Kč

1.2.1 Cestovné

        1 200,00 Kč

1.2.2 Ubytování

          500,00 Kč

2. Nákup služeb

      34 500,00 Kč

2.1 Publikace / školicí materiály / manuály

        3 100,00 Kč

2.2 Odborné služby

      15 000,00 Kč

2.2.1 Programátor (clanky.knihovna.cz)

      10 000,00 Kč

2.2.2 Webový designer

        5 000,00 Kč

2.3 Studie a výzkum

          200,00 Kč

2.4 Výdaje na konference a kurzy

        1 200,00 Kč

3. Publicita

        8 000,00 Kč

3.1 Plakáty na propagaci periodického čísla (Inflow.cz)

          500,00 Kč

3.2 Informačně-propagační leták pro knihovny (clanky.knihovna.cz)

          500,00 Kč

3.3 Seminář pro oborové časopisy

        4 000,00 Kč

3.3.1 Občerstvení

        1 000,00 Kč

3.3.2 Cestovné

        2 000,00 Kč

3.3.3 Materiál

        1 000,00 Kč

3.3.3.1 Psací potřeby

          500,00 Kč

3.3.3.2 Informační materiály

          500,00 Kč

3.4 Propagační materiály nového vzhledu Inflow.cz

          500,00 Kč

3.5 Propagační materiály nového portálu clanky.knihovna.cz

          500,00 Kč

3.6 Odměny pro uživatele / výhry v soutěžích

        2 000,00 Kč

 

 

CELKEM:

      45 000,00 Kč

Položka 2.2 Odborné služby (tedy náklady na programátora portálu clanky.knihovna.cz a webového designera) bude hrazena formou sponzoringu, čímž dodržíme stanovený rozpočet 30 000,00 Kč.

6 Závěr

Pevně věříme, že po realizaci projektu Clanky.knihovna.cz si portál najde brzy své aktivní návštěvníky a uživatelé (i ti potencionální) rychle zjistí, jaké možnosti jim tento portál nabízí a ocení jej jak při práci, tak při dalším vzdělávání.

E-zin Inflow už má své stránky a pravidelné návštěvníky, kterých není málo. Jsme přesvědčeni, že je přimějeme k aktivnější spolupráci a budou chtít tento společný magazín tvořit společně s námi.

Seznam použité literatury

1) JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: 2010. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7.

2) KRČÁL, Martin. Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2008. 113 s., XXIII. Vedoucí diplomové práce Dr. Ing. Zdeněk Kadlec.

3) O reportáži, o reportérech. Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, Alice Tejkalová. Vydání první. Praha : Karolinum (Univerzita Karlova), 2010. 130 s. ISBN 978-80-246-1781-7.       

4) Scholert.com [online]. c2007 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://scholert.com/index.php>.

5) Websnapr 2.0 [online]. 2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://www.websnapr.com/>.

6) Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky : Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Barbora Osvaldová, Alice Tejkalová. Vydání první. Praha : Karolinum (Univerzita Karlova), 2009. 195 s. ISBN 978-80-246-1684-1.


Poznámky


[1] Str. 225, JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: 2010.

[2] KRČÁL, Martin. Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2008. 113 s., XXIII. Vedoucí diplomové práce Dr. Ing. Zdeněk Kadlec.

[3]Tamtéž.

[4] Scholert.com [online]. c2007 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://scholert.com/index.php>.

[5] Websnapr 2.0 [online]. 2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW:
<http://www.websnapr.com/>.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

46 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 4. 2019
I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. 메이저사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
Endeavoring to offer significant thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your made work. I will quickly get your rss channel to stay educated of any updates. 신사의품격
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
Endeavoring to offer significant thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your made work. I will quickly get your rss channel to stay educated of any updates. 신사의품격
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

I use only high quality materials - you can see them at: 사이트 사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
I am truly appreciative to the holder of this site page who has shared this awe inspiring area at this place Amber.taxi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
Mmm.. magnificent to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to besides secure for my own specific site like I see some exceptional and fortified working in your site. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
Mmm.. magnificent to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to besides secure for my own specific site like I see some exceptional and fortified working in your site. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Here at this site incredibly the fundamental material assembling so everyone can esteem a mind boggling plan. rb88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Here at this site incredibly the fundamental material assembling so everyone can esteem a mind boggling plan. rb88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. ukrainian brides site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. ukrainian brides site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
Here at this site incredibly the fundamental material assembling so everyone can esteem a mind boggling plan. Title Loans Altamonte Springs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. chauffeur driven cars belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. chauffeur driven cars belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
The site is delicately balanced and saved as much as date. So it should be, a dedication of gratefulness is all together to offer this to us. mm88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
The site is delicately balanced and saved as much as date. So it should be, a dedication of gratefulness is all together to offer this to us. mm88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Live Cricket Streaming Watch Online. Live Cricket Streaming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Live Cricket Streaming Watch Online. Live Cricket Streaming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
I am awed by the data that you have on this blog. It displays how well you welcome this subject. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Maui photographers specializing in Family Portraits, Wedding photography, Family photography on the beach, Engagement photography, Couples photography, Surprise proposal photography, Maternity photography, Fashion photography. Maui photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
Exceptionally marvelous!!! When I look for this I discovered this site at the highest point of all websites in web crawler. Urgent care in Santa Monica
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Whether you are organising a business conference, a hen or bucks night, or a tour of the Swan Valley wineries, we can provide you with the perfect transportation solution for larger parties. We operate a fully equipped limo bus in Perth, with 45 inward-facing seats, two huge digital screens, a 12-speaker sound system, state-of -the-art LED/laser lighting & Chilled bottled water is supplied on board. Our bus also boasts a head-turning exterior but most importantly the luxury styled interior and the Polished chrome dance pole with dance floor area! privacy tinted windows, a vast storage space for all of your luggage, and seat belts for all passengers. With first-class transportation and years of experience catering to the needs of a wide variety of clients, you can rest assured that whatever you have in mind, we will be able to meet your requirements. For a competitive quotation, please use the form at the bottom of the page and we will be in touch just as soon as we have prepared your proposal. Perth party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Whether you are organising a business conference, a hen or bucks night, or a tour of the Swan Valley wineries, we can provide you with the perfect transportation solution for larger parties. We operate a fully equipped limo bus in Perth, with 45 inward-facing seats, two huge digital screens, a 12-speaker sound system, state-of -the-art LED/laser lighting & Chilled bottled water is supplied on board. Our bus also boasts a head-turning exterior but most importantly the luxury styled interior and the Polished chrome dance pole with dance floor area! privacy tinted windows, a vast storage space for all of your luggage, and seat belts for all passengers. With first-class transportation and years of experience catering to the needs of a wide variety of clients, you can rest assured that whatever you have in mind, we will be able to meet your requirements. For a competitive quotation, please use the form at the bottom of the page and we will be in touch just as soon as we have prepared your proposal. Perth party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
BeatProduction.net is a complete sound resource for music producers of all genres. lo-fi samples
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
Bepanah Pyar Colors Tv Serial Watch All Episodes.Bepanah Pyar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Extremely instructive post ! There is a great deal of data here that can enable any business to begin with a fruitful interpersonal interaction campaign ! black magic specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Extremely instructive post ! There is a great deal of data here that can enable any business to begin with a fruitful interpersonal interaction campaign ! black magic specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
We specialise in building WordPress websites that are beautiful, responsive and functional. Our WordPress developers are specialists in WordPress website development and can convert your ideas or designs from PSD to pixel perfect fully responsive WordPress websites.wordpress developer sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
We specialise in building WordPress websites that are beautiful, responsive and functional. Our WordPress developers are specialists in WordPress website development and can convert your ideas or designs from PSD to pixel perfect fully responsive WordPress websites.wordpress developer sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
There's always some element of risk when you employ a new employee. Employing the wrong one could cost you thousands of dollars. Try our developers - Free for 2 weeks.wordpress developers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Our team have a range of skills in project management, programming, design, and SEO - working together to boost your business's capabilities online.outsource wordpress developers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Our team have a range of skills in project management, programming, design, and SEO - working together to boost your business's capabilities online.outsource wordpress developers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Wordpress, PHP, Html, Design - whatever your requirements, we can do it for you. Simply email to support@dedicated-it.com and we'll reply with a quote.wordpress support sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
We're experts in building Wordpress online shopping sites, in fact, we've built some of Australia's fastest growing online shopping sites using Wordpress and WooCommerce.Wordpress development
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
We're experts in building Wordpress online shopping sites, in fact, we've built some of Australia's fastest growing online shopping sites using Wordpress and WooCommerce.Wordpress development
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Lambingan Orihinal na may Pinoy Tv Replay.Lambingan

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback