Čo je nové v odborných periodikách? #2

7. 4. 2014

Ahojte!

Dva týždne ubehli ako voda a to znamená, že sa hlási váš InfoMág! Opäť vám prinášam prehľad článkov publikovaných v aktuálnych číslach českých a zahraničných odborných periodikách z oblasti knižnično-informačnej vedy a vedám jej príbuzným. V dnešnom vydaní si konkrétne priblížime tieto časopisy: Information Management Journal, Journal of Information Literacy a Ikaros.

Ak máte aj vy nejaký obľúbený časopis, ktorý by ste chceli pravidelne vidieť v tomto blogu, neváhajte a napíšte ho do komentárov alebo ma kontaktujte na adrese inflowblogmag@gmail.com

 

Information Management Journal – 2014, č. 1

 • Gartner: Cloud Will Be Bulk of IT Spending by 2016

Tých z vás, ktorých zaujíma oblast „cloud computing“ odporúčam tento článok. O jeho budúcnosti a využití vo firmách hovoria Gartner Inc – spoločnosť, tkorej činnosť je zameraná na výskum v oblasti IT a David Linthicum, zakladateľ cloud technológie.

Gartner: Cloud Will Be Bulk of IT Spending by 2016 Information Management Journal [online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 7 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1535-2897.

 

 • Computer, Heal Theyself?

Zaujímavý článok, kde autor popisuje víziu Jeffa Hawkina, neurológa a zakladateľa viacerých spoločností so zameraním na mobilnú výpočtovú techniku. Jeho hlavnými víziami sú schopnosť počítača napodobniť ľudský mozog,  vytvorenie teórie pracovania ľudského mozgu a vytvorenie príslušného algoritmu, ktorý by aplikoval túto teóriu a samozrejme software s využitím týchto znalostí.

Computer, Heal Theyself? Information Management Journal[online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 7 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1535-2897.

 

 • Online Privacy: A global and ageless concern

Článok zaoberajúci sa tematikou súkromia v online prostredí. Tento príspevok sa opiera o výskum pod názvom „Consumer Concerns About Data Privacy Rising: What Can Businesses Do?“, na ktorom pracovala spoločnosť J.D. Power & Associates Inc. Získané dáta ukazujú, že s pribúdajúcim vekom narastajú aj obavy zo súkromia v online prostredí.

Online Privacy: A global and ageless concern. Information Management Journal[online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 12 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: < http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/detail?sid=a60d9d4d-e1c8-.... ISSN 1535-2897.

 

 • Google on the Hot Seat in EU

Článok popisuje okolnosti kritiky až 14 európskych krajín na adresu obrovskej spoločnosti Google. Kritika sa týka podmienok služieb, ktorý Google poskytuje. Konkrétne sa jedná o využívanie osobných údajov a fotografií používateľov služieb Google (Google+) v ich osobnej reklame a podobne.

Google on the Hot Seat in EU. Information Management Journal[online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 14 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1535-2897.

 

 • IDC: 3rd Platform will dominate in 2014

V tomto článku sa môžete oboznámiť s Top 10 trendami roku 2014 v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré vydala IDC – International Data Corp. Ak vás teda zaujíma, v ktorých oblastiach je predpokladaný nárast ziskov, ktoré produkty pravdepodobne zlacnejú a ktoré budú na trhu dominovať, pozrite si tento článok.

IDC: 3rd Platform will dominate in 2014. Information Management Journal[online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 15 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: < http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1535-2897.

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Journal of Information Literacy – 2013, č. 2

 • Faculty perceptions of students' information literacy skills competencies

Táto rozsiahla výskumná štúdia sa zaoberá vnímaním informačnej gramotnosti fakultami vysokých škôl. Konkrétne tento výskum bol realizovaný na ôsmych fakultách v New Jersey v USA. Zameraný bol hlavne na zistenie akú dôležitosť pripisujú informačnej gramotnosti tieto inštitúcie a posúdenie úrovne kompetencií, ktoré študenti dosahujú v rámci informačnej gramosti.

DUBICKI, Eleonora. Faculty perceptions of students' information literacy skills competencies. Journal of Information Literacy [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 97-125 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1750-5968.

 

 • Report from the first European Conference on Information Literacy (ECIL)

V tomto článku sa môžete dočítať podrobne o priebehu a záveroch prvej Európskej konferencie o informačnej gramotnosti (ECIL), ktorá sa konala 22-25.10.2013 v Istambule, Turecku. Konferencia sa zemariavala na diskusiu o budovaní modelu informačnej gramotnosti a o vízii „mobile information literacy“

BELL, Maria a Marion KELT. Report from the first European Conference on Information Literacy (ECIL). Journal of Information Literacy [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 168-170 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?.... ISSN 1750-5968.

 

 • Information literacy in public libraries

Ak ste zainteresovaný v oblasti verejných knižníc a ich prepojením s oblasťou informačnej gramotnosti odporúčam Vám potom tento článok, ktorý zahŕňa dve prípadové štúdie týkajúce sa práve tejto problematiky.

WIDDOWSON, Jacquie a Darren Smart.  Information literacy in public libraries. Journal of Information Literacy [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 160-162 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?.... ISSN 1750-5968.

 

 • Get the Digital Edge: a digital literacy and employability skills day for students

Zaujímavý článok, ktorý popisuje Digital literacy and employability skills day, ktorý je organizovaný pre študentov v vo Veľkej Británii. Tento projekt bol pomenovaný DigitISE. Projekt vytvoril Joint Information Systems Committee (JISC). V rámci tohoto dňa boli analyzované postoje študentov k technologiám a ich schopnosti využívať ich v zamestnaní.

WOODS, Emma a Ellie MURPHY  Get the Digital Edge: a digital literacy and employability skills day for students. Journal of Information Literacy [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 156-157 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: < http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?.... ISSN 1750-5968.

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Ikaros - 2014, č. 3

 • Dánsky modelový program pre verejné knižnice

Zaujímavým článkom pre Vás môže určite byť aj tento, ktorý predstavuje Modelový program pre verejné knižnice, vytvorený Dánskou agentúrou pre kultúru a dobročinnou spoločnosťou Realdania. Program predstavuje model novej modernej knižnice, nápaday, postrehy a podnety při jej budovaní. Dozvedáme sa o novom interaktívnom webovom katalógu a taktiež o novom prístupe k budovaniu funkčného interiéru knižnice. Článok je doplnený o príklady z úspešnej praxe.

Lonská, Pavlína. Dánský modelový program pro veřejné knihovny. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ikaros.cz/node/8169>. ISSN 1212-5075.

 

 • Elektronické dodávanie dokumentov v ČR

Tento článok si otvorte ak vás zaujíma oblasť knižničných služieb určených na dodávanie dokuemtov elektronickou formou. Príspevok reflektuje aktuálnu situácia v rámci ČR ale poodhaľuje aj historický vývoj týchto služieb. Prehľad je doplnený o problíémy spojené s týmito službami a o právnú stránku poskytovania dokumentov elektronickou formou.

Richter, Vít a Dana Smetanová . Elektronické dodávání dokumentů v ČR. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 06.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8173>. ISSN 1212-5075.

 

Ostatné články tohoto časopisu:

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

Premium quality counterfeit banknotesWe are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes printing.Based in USA but have branches inAsia, Europe, South America and Australia Our work rangesfrom the production of substrates and security features, through banknote printing and web application,to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we produce the best banknotes in the world.Best Quality Notes has the Best Counterfeit Banknotes for sale.Recent developments in photographic, computer and printing technologies,along with the availability of low-cost equipment, have made the production of counterfeit moneyrelatively easy. We are different from every other company in that we produce super undetected counterfeit notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeitbanknote and security paper for documents that convey value, identity and confidence.With our advanced printing processes, managed services, and distinct focus on quality,we realize every currency as a unique, secure and cost-effective solution. Banknotesare a country’s business card, and the design imperatives and their unique propertiesincluding color-shift, tactile, and interactive elements enable them to be authenticated and mechanically processed.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.com          Weblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/">https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/</a>Best quality counterfeit banknote for saleAre you looking for a means to pay your accumulated bills, Buy items from local shops and big super markets,live a luxurious lifestyle as a millionaire, party and lodge in top 5 stars hotels around the world? Then youare on the right counterfeit store as we have the Best quality counterfeit banknotes for sale and all the necessarymaterials, and human resources that will enable our clients to live their dream life. Our priority is to increase ournetwork worldwide and to create and maintain long term business relationship with all our clients.Our Major Counterfeit CurrenciesContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale">https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale</a>Buy counterfeit Money OnlineWe print Banknotes of different countries but will be more comfortable printing the US Dollar, Canadian Dollar, Australia Dollar, Great British Pound, and Euro. US dollar is the easiest money to counterfeit.The notes are all Grade A Banknotes perfectly reproduced with all security features available, feels like real money to the touch. These banknotes are safe to use in supermarkets, Casinos, vending machines and small stores.If you are looking to buy counterfeit banknotes online then contact us and we will get back to you with our quote.Our Notes are the best, undetected by machines in Supermarket, Casinos and stores.Buy Counterfeit banknotes online All packages are supplied in secured discreet packages to ensure prompt and safe delivery. Here is your chance to be a millionaire. Our money is perfectly reproduced, Indistinguishable to the eye and to the touch. We are sending in various sizes, . All our notes carry all the holograms and water marks and pass the light detector test. But we do not advise our clients to use our banknotes in banks. We will deliver the money directly to your home without the interference of customs. We keep all clients identity very secret and we do reship in case of any unsuccessful delivery. we have a Huge quantity ready in stock. Just let us know exactly what you want, the quantity and your location any of our contact details provided at the side.Innovation through IntegrationContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online</a>buy 100% undetectable counterfeit moneyBanknotes are constantly being refined and we customize our production process for each currency. The printing processes generallyfollow a defined sequence, whilst also offering the customer an array of integration options. For example, it is possible to combinea variety of printing processes, such as offset and intaglio, with the PEAK security feature (Printed Embossed Anticopy Key).We provide the right balance of innovative and secure features for each denomination.Sampling Inspires ConfidenceContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Page link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/">https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/...high quality undetectable counterfeit banknotes for saleThe look and feel of a banknote are key for trust and recognition in circulation. Before a large banknote order is printed,we produce prototypes and sample banknotes for trial in the markets. These can be used to check whether the designand security features integrate perfectly to the customer’s expectations. This enables the further optimization of individual designs and security features. Hence you can buy bulk counterfeit money from our store without fear.High-Grade Production Standards WorldwideWe sell the world’s major currencies like US dollars, Euros, British pounds Japanese Yen Canadian dollar, Kuwait dinar, etc with the best quality!The paper we use to make them is 80% cotton 20% celluloseIt feels and looks just like the real currencyContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Buy Undetectable Counterfeit Pounds OnlineWe are Professional IT technicians and we produce SUPER UNDETECTEDCOUNTERFEIT MONEY for all currencies. Our notes are industriallyand professional produced. We use quality foil paper elements.20%of cellulose and 80% of cotton paper.Our bills have the InfraredDetection which makes our bills to bypass the UV machines, Pen test andeven eye detection buy counterfeit experts. Our notes are AAA+ grade Quality.We also sell and provide money cleaning services and solutionsfor more information contact us bellowWebsite ... <a href="http://www.bestqualitynotes.com">www.bestqualitynotes.com</a>Emails .... info@bestqualitynotes.comweblink.... <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Phone .... +1 (918) 280 – 9526Buy counterfeit moneyBest Quality Notes is the name people call when looking to buy counterfeit money online. As risky as it isthe counterfeit money business is a very lucrative one from which many mafia empires were built.We have been working with many people for years bringing only the best high quality counterfeit banknotesto the market. Do not take our word for it though, go to the comment section and see what the customers have been saying about our product.You can buy counterfeit banknotes from us and use it anywhere in the world without getting caught.You can only know if your products are the best when your customers come back for more.We have customers who have been buying from us constantly for the past 3 years. It is because our customers are very successful that we are considered the bestContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>How to get best of quality Realistic counterfeit money onlineWelcome to the most effective and distinctive producer of prime quality Counterfeit Money.We are based in USA and we do ship to Europe , Canada, Australia and Asia. With over a billionof our product current round the world. we provide solely original high-quality counterfeit currency NOTES.we have a tendency to ship worldwide. we have a tendency to additionally print and sell Grade A banknotesof over a hundred and fifty currencies within the world.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollars/">https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollar...

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback