Čo je nové v odborných periodikách? #2

7. 4. 2014

Ahojte!

Dva týždne ubehli ako voda a to znamená, že sa hlási váš InfoMág! Opäť vám prinášam prehľad článkov publikovaných v aktuálnych číslach českých a zahraničných odborných periodikách z oblasti knižnično-informačnej vedy a vedám jej príbuzným. V dnešnom vydaní si konkrétne priblížime tieto časopisy: Information Management Journal, Journal of Information Literacy a Ikaros.

Ak máte aj vy nejaký obľúbený časopis, ktorý by ste chceli pravidelne vidieť v tomto blogu, neváhajte a napíšte ho do komentárov alebo ma kontaktujte na adrese inflowblogmag@gmail.com

 

Information Management Journal – 2014, č. 1

 • Gartner: Cloud Will Be Bulk of IT Spending by 2016

Tých z vás, ktorých zaujíma oblast „cloud computing“ odporúčam tento článok. O jeho budúcnosti a využití vo firmách hovoria Gartner Inc – spoločnosť, tkorej činnosť je zameraná na výskum v oblasti IT a David Linthicum, zakladateľ cloud technológie.

Gartner: Cloud Will Be Bulk of IT Spending by 2016 Information Management Journal [online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 7 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1535-2897.

 

 • Computer, Heal Theyself?

Zaujímavý článok, kde autor popisuje víziu Jeffa Hawkina, neurológa a zakladateľa viacerých spoločností so zameraním na mobilnú výpočtovú techniku. Jeho hlavnými víziami sú schopnosť počítača napodobniť ľudský mozog,  vytvorenie teórie pracovania ľudského mozgu a vytvorenie príslušného algoritmu, ktorý by aplikoval túto teóriu a samozrejme software s využitím týchto znalostí.

Computer, Heal Theyself? Information Management Journal[online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 7 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1535-2897.

 

 • Online Privacy: A global and ageless concern

Článok zaoberajúci sa tematikou súkromia v online prostredí. Tento príspevok sa opiera o výskum pod názvom „Consumer Concerns About Data Privacy Rising: What Can Businesses Do?“, na ktorom pracovala spoločnosť J.D. Power & Associates Inc. Získané dáta ukazujú, že s pribúdajúcim vekom narastajú aj obavy zo súkromia v online prostredí.

Online Privacy: A global and ageless concern. Information Management Journal[online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 12 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: < http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/detail?sid=a60d9d4d-e1c8-.... ISSN 1535-2897.

 

 • Google on the Hot Seat in EU

Článok popisuje okolnosti kritiky až 14 európskych krajín na adresu obrovskej spoločnosti Google. Kritika sa týka podmienok služieb, ktorý Google poskytuje. Konkrétne sa jedná o využívanie osobných údajov a fotografií používateľov služieb Google (Google+) v ich osobnej reklame a podobne.

Google on the Hot Seat in EU. Information Management Journal[online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 14 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1535-2897.

 

 • IDC: 3rd Platform will dominate in 2014

V tomto článku sa môžete oboznámiť s Top 10 trendami roku 2014 v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré vydala IDC – International Data Corp. Ak vás teda zaujíma, v ktorých oblastiach je predpokladaný nárast ziskov, ktoré produkty pravdepodobne zlacnejú a ktoré budú na trhu dominovať, pozrite si tento článok.

IDC: 3rd Platform will dominate in 2014. Information Management Journal[online]. 2014, roč. 48, č. 1, s. 15 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: < http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1535-2897.

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Journal of Information Literacy – 2013, č. 2

 • Faculty perceptions of students' information literacy skills competencies

Táto rozsiahla výskumná štúdia sa zaoberá vnímaním informačnej gramotnosti fakultami vysokých škôl. Konkrétne tento výskum bol realizovaný na ôsmych fakultách v New Jersey v USA. Zameraný bol hlavne na zistenie akú dôležitosť pripisujú informačnej gramotnosti tieto inštitúcie a posúdenie úrovne kompetencií, ktoré študenti dosahujú v rámci informačnej gramosti.

DUBICKI, Eleonora. Faculty perceptions of students' information literacy skills competencies. Journal of Information Literacy [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 97-125 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?... >. ISSN 1750-5968.

 

 • Report from the first European Conference on Information Literacy (ECIL)

V tomto článku sa môžete dočítať podrobne o priebehu a záveroch prvej Európskej konferencie o informačnej gramotnosti (ECIL), ktorá sa konala 22-25.10.2013 v Istambule, Turecku. Konferencia sa zemariavala na diskusiu o budovaní modelu informačnej gramotnosti a o vízii „mobile information literacy“

BELL, Maria a Marion KELT. Report from the first European Conference on Information Literacy (ECIL). Journal of Information Literacy [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 168-170 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?.... ISSN 1750-5968.

 

 • Information literacy in public libraries

Ak ste zainteresovaný v oblasti verejných knižníc a ich prepojením s oblasťou informačnej gramotnosti odporúčam Vám potom tento článok, ktorý zahŕňa dve prípadové štúdie týkajúce sa práve tejto problematiky.

WIDDOWSON, Jacquie a Darren Smart.  Information literacy in public libraries. Journal of Information Literacy [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 160-162 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?.... ISSN 1750-5968.

 

 • Get the Digital Edge: a digital literacy and employability skills day for students

Zaujímavý článok, ktorý popisuje Digital literacy and employability skills day, ktorý je organizovaný pre študentov v vo Veľkej Británii. Tento projekt bol pomenovaný DigitISE. Projekt vytvoril Joint Information Systems Committee (JISC). V rámci tohoto dňa boli analyzované postoje študentov k technologiám a ich schopnosti využívať ich v zamestnaní.

WOODS, Emma a Ellie MURPHY  Get the Digital Edge: a digital literacy and employability skills day for students. Journal of Information Literacy [online]. 2013, roč. 7, č. 2, s. 156-157 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: < http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?.... ISSN 1750-5968.

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Ikaros - 2014, č. 3

 • Dánsky modelový program pre verejné knižnice

Zaujímavým článkom pre Vás môže určite byť aj tento, ktorý predstavuje Modelový program pre verejné knižnice, vytvorený Dánskou agentúrou pre kultúru a dobročinnou spoločnosťou Realdania. Program predstavuje model novej modernej knižnice, nápaday, postrehy a podnety při jej budovaní. Dozvedáme sa o novom interaktívnom webovom katalógu a taktiež o novom prístupe k budovaniu funkčného interiéru knižnice. Článok je doplnený o príklady z úspešnej praxe.

Lonská, Pavlína. Dánský modelový program pro veřejné knihovny. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 06.04.2014]. Dostupný z: <http://ikaros.cz/node/8169>. ISSN 1212-5075.

 

 • Elektronické dodávanie dokumentov v ČR

Tento článok si otvorte ak vás zaujíma oblasť knižničných služieb určených na dodávanie dokuemtov elektronickou formou. Príspevok reflektuje aktuálnu situácia v rámci ČR ale poodhaľuje aj historický vývoj týchto služieb. Prehľad je doplnený o problíémy spojené s týmito službami a o právnú stránku poskytovania dokumentov elektronickou formou.

Richter, Vít a Dana Smetanová . Elektronické dodávání dokumentů v ČR. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 06.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8173>. ISSN 1212-5075.

 

Ostatné články tohoto časopisu:

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback