Čo je nové v odborných periodikách? #4

22. 5. 2014

Ahojte!

Po štrnástich dňoch opäť príchádza ďalší bolg s názvom „Čo je nové v oborných periodikách?“. Jedná sa o jeho štvrté vydanie. Tento blog ako už z názvu vyplýva reaguje na najnovšie čísla odborných periodík a prínáša vám sumár článkov, ktoré tieto časopisy obsahujú. Z hľadiska tématiky sa jedná o periodiká z oblasti knižnično-informačnej vedy a vedám jej príbuzným.

V dnešnom vydaní blogu Vám prinášam prehľad týchto periodík: MIS Quarterly, International Journal of Information management a Ikaros.

V prípade ak chete aby bol aj váš obľúbený časopis zahrnutý do pravidelných sumárov, neváhajte a napíšte ho do komentárov alebo na adresu: inflowblogmag@gmail.com

 

MIS Quarterly – 2014, č. 2

 • Digital inovation as a fundamental and powerful concept in the information systém curirculum

V tomto príspevku autor popisuje oblasť digitálnych inovácií a jej dôležitosť a opodstatnenosť v jej mponovaní do osnov informačných systémov. Táto potreba vyplýva z vývoja technológií, počítačov, mobilných zariadení a ich sieťovania a využívania v komerčnej sfére. Predmetom diskusie by teda mala byť aj implementácia tejto problematiky do vysokoškolského štúdia zameraného na biznis.

FICHMAN, Robert G., Brian L. DOS SANTOS a Zhiqiang ZHENG. Digital inovation as a fundamental and powerful concept in the information systém curriculum. MIS Quarterly [online]. 2014, roč. 38, č. 2, s. 329-A15 [cit. 1805.2014]. ISSN 0276-7783. Dostupný z. http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=a9h&AN=95754071&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

 • En economic analysis of online advertising using behavioral targeting

Ak vás zaujíma oblasť online reklamy, potom môže byť pre vás tento článok zaujímavý. Popisuje výskum v porovnaní klasickej reklamy a tej v elektronickom prostredí s využitím metódy behavioral targeting, teda cielenie reklamy na základe správania. Príspevok zahŕňa aj analýzy prímov elektronických vydavateľov s využitím tejto metódy a to ako na jej úspešnosť vplývajú rôzne faktory.

CHEN, Jianqing a Jan STALLEART. En economic analysis of online advertising using behavioral targeting. MIS Quarterly [online]. 2014, roč. 38, č. 2, s. 429-A7 [cit. 1805.2014]. ISSN 0276-7783. Dostupný z. http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=a9h&AN=95754021&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

 • Nature and Nurture: The impact of automaticity and the structuration of communication on virtual team behavior and performance

Tento článok pozostáva zo štúdie zameranej na výskum vplyvu štruktúry online komunikačných nástrojov, ich možností a sociálnych väzieb špecifických pre rôzne komunikačné n ástroje na tímovú komunikáciu, správanie a výkon tímu. Experimenty spojené s týtmo výskumom boli realizované v tradičnom messengeri a na diskusnom fóre.

BARTELT, Valerie L. a Alan R. DENNIS. Nature and Nurture: The impact of automaticity and the structuration of communication on virtual team behavior and performance. MIS Quarterly [online]. 2014, roč. 38, č. 2, s. 521-A4 [cit. 1805.2014]. ISSN 0276-7783. Dostupný z. http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=a9h&AN=95753995&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

International Journal of Information management – 2014, č. 2

 • Making use of cloud computing for healthcare provision: Opportunities and challenges

Ak sa zaujímate o oblasť zdravotníctva v spojení s novými technológiami tak práve tento článok môže byť pre vás prínosný. Je tu možné nájst informácie o možnostiach využitia cloud computingu v zdravotníckych zariadeniach. Predstavené je tu jeho potencionálne uplatnenie v tomto odvetví služieb. Naraziť tu taktiež môžete aj na malú prípadovú štúdiu.

SULTAN, Nabit. Making use of cloud computing for healthcare provision: Opportunities and challenges. International Journal of Information Management [online]. 2014, roč. 34, č. 2, s. 177-184 [cit. 18.05.2014]. ISSN 0268-4012. Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401213001680

 

 • Current state of competitive intelligence in South Africa

Problematikou konkurenčného spravodajstva sa zaoberá práve tento článok. Jeho súčasťou je popis výskumu zameraného na zmapovanie aktuálnej situácie v oblasti konkurenčného spravodajstva. Výskum bol realzioavný prostredníctvom dotazníkového šetrenia. Dotazník bol zaslaný expertom na CI (competitive intelligence) pracujúcim v rôznych organizáciach. Väčšinou sa jednalo o zamestnancov patriacich do top managementu. Ak vás táto tematika zaujíma, prečítajte si aké boli výsledky výskumu.

SEWDAS, Nisha a Adeline du TIOIT. Current state of competitive intelligence in South Africa. International Journal of Information Management [online]. 2014, roč. 34, č. 2, s. 185-190 [cit. 18.05.2014]. ISSN 0268-4012. Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401213001230

 

 • Financial information management for university departments, using open-source software

Zaujímavý článok, ktorý by mohol upútať hlavne týchk, ktorí sa zaoberajú open –sourceovými softwaremi. V tomto prípade sa jedná o príspevok popisujúci ich využitie na univerzitných katedrách. Pozornosť je venovaná hlavne ekonomickej a finančnej stránke a novému modelu (Task-Technology Fit), ktorý by mal zabezpečiť práve lepšiu hospodárnosť. Spomínaný model bol aplikovaný na University of Granda. Jeho využiteľnosť v praxi bola aj evaluovaná univerzitným iformačným managerom.

MALCHOR-FERRER, Elias. Financial information management for university departments, using open-source software. International Journal of Information Management [online]. 2014, roč. 34, č. 2, s. 191-199 [cit. 18.05.2014]. ISSN 0268-4012. Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401213001667

 

 • Reducing the effects of HIV/AIDS in Nigeria: The role of libraries and information centres

Tento článok nazerá na obrovský problém v Nigérii. Nie je ním nič iné jako HIV/AIDS, ktorý značne redukuje nigérijskú populáciu. Autor článku popisuje akú rolu hrajú v tejto oblasti práve knižnice, informačné centrá a poskytovanie informačných služieb. Práve vzdeláavnia a poskytovanie kvalitných informačných služieb by mohli napomôcť aspoň sčasti vyriešiť tento problém.

UGWOKE, Benjamin U. Reducing the effects of HIV/AIDS in Nigeria: The role of libraries and information centres. International Journal of Information Management [online]. 2014, roč. 34, č. 2, s. 308-310 [cit. 18.05.2014]. ISSN 0268-4012. Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401213001151

 

 • Developing online health communities through digital media

príspevku sa môžete dočítať o momentálnych trendoch vo využívaní online komunikačných kanálov a budovanie online komunít medzi poskytovateľmi zdravotníckych služieb a ich používateľmi. Posilnenie postavenia online komunikácie a digitálnych médií je celospoločenským trendom, je teda prirodzené, že sa dotýka aj tejto oblasti života. Príspevok taktiež obsahuje prípadovú štúdiu z iránskeho prostredia.

HAJLI, M Nick. Developing online health communities through digital media. International Journal of Information Management [online]. 2014, roč. 34, č. 2, s. 311-314 [cit. 18.05.2014]. ISSN 0268-4012. Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401214000073

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Ikaros – 2014, č. 4

 • Aprílový výběr 2014

Skvelý článok na pobavenie. V príspevku sa nachádza prehľad aprílových žartov, s ktorými prišli spoločnosti ako Google, Nokia, Seznam a ďalšie svetové aj české spološnosti.

RYLICH, Jan. Aprílový výběr 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [cit. 18.05.2014]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/aprilovy-vyber-2014 

 

 • Jak na měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně

Tento článok je sumarizáciou projektu na ktorom pracovali českí knihovníci, sociológovia a ekonómovia. Výstpom projektu bola metodológia určená pre verejné knižnice na kvantifikáciu ich economického prospechu svojim používateľom. Tento postup môže byť pre knižnice užitočný pri obhajovaní svojho rozpočtu prípadne svojej existencie v korektnej kvantifikovanej podobe.

ŠTOGR, Jakub. Jak na měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [cit. 18.05.2014]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/node/8189

 

 • Knihy a jejich lidé

Ak sa chcete dozvedieť viac o knihe Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy, potom môže byť pre vás zaujímavý práve tento príspevok, recenzia knihy pozostávajúcej z odpovedí 33 spisovateľov, nakladateľov, prekladateľov, literárnych kritikov a mnohých ďalších na otázky jej editora, Jiřího Trávníčka.

LUKAVEC, Jan. Knihy a jejich lidé. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [cit. 18.05.2014]. ISSN 1212-5075. Dostupný z:http://ikaros.cz/node/8191

 

Ostatné články v tomto časopise:

 Zdroj titulního obrázku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ScientificReview.jpg 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019

Nice Post. Good work.

--------------------------------------------------

RH Construction is providing remarkable home kitchen remodeling and Roof Repair ,Plaster Painting , Drywall Repair , Plumbing Services for more than 10 years. This locally owned and operated company based out of Brooklyn, New York has stunned its clients with amazing innovations and designs.

http://www.rhconstructionusa.com/

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback