Čo je nové v odborných periodikách? #7

31. 12. 2014

Čo je nové v odborných periodikách?

 

Milí čitatelia,

 

úvodom môjho tretieho tohtosemestrového blogu by som Vám chcel popriať všetko najlepšie do blížiaceho sa nového roku 2015. Veľa úspechov v osobnom aj profesionálnom, či študentskom živote. Dúfam, že ste prežili krásne a pokojné sviatky a načeerpali ste dostatok energie do nasledujúceho roku, ktorý bude dúfam pre vás minimálne tak úspešný ako tento súčasný. Ako vždy, Vám v mojom blogu predstavím najnovšie vydania miestnych aj zahraničných odborných periodík z oblasti knižnično-informačnej vedy a vedám jej príbuzným.

 

 

V prípade návrhov na zlepšenie môjho blogu, poprípade návrhov vašich obľúbených periodík, ktoré by ste chceli vidieť v tomto blogu, píšte do komentárov alebo ma kontaktujte na inlowblogmag@gmail.com

 

V dnešnom čísle môžete nájsť nasledujúce periodiká:

The Journal of Academic Librarianship - 2014, č. 6

Mobile media and Communication - 2014, č. 3

Library & Information Science Research - 2014, č. 3-4

Knižnica - 2014, č. 4

Ikaros - 2014, č. 11 a č. 12

 

 

The Journal of Academic Librarianship - 2014, č. 6

  • A Utilization Model of Metadata in Libraries

Tento článok reflektuje výskum zameraný na definovanie využitia používateľských zmysluplných tagov v predmetovom indexovaní v knižniciach. Výskum bol pôvodne realizovaný kvantitatívnou metódou. Tagy a bibliografické záznamy boli analyzované a skúmané v mnohých vzťahoch čo viedlo k vytváraniu tried modelu. Tento model bol overovaný výskumom smerovaným na katalogizátorov v gréckych knižniciach. Táto práca poukazuje na to, aká je spolupráca používateľskej kooperácie a jej slovníka osožná v poskytovaní spätnej väzby a následne v lepšom popise predmetu dokumentu.

  

KAKALI, Constantia. A Utilization Model of Users' Metadata in Libraries. Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, vol. 40, issue 6, s. 565-573 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133314001785

 

 

  • Characterizing University Library Use of Social Media: A Case Study of Twitter and Facebok from Australia

V tomto článku je prezentovaný výskum, ktorého účelom je získať nové postrehy a základy pre vytvorenie metodológie pre využitie sociálnych médií v práci univerzitných knižníc. Výskum je realizovaný na konkrétnych dvoch sociálnych sieťach - Twitter a Facebook v austraslkých knižniciach.

 

PALMER, Stuart. Characterizing University Library Use of Social Media: A Case Study of Twitter and Facebook from Australia. Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, vol. 40, issue 6, s. 611-619 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S0099133314001864

 

 

  • Internatinal Open Access Week at Small to Medium U.S. Academic Libraries: The First Five Years

Na piatom výročí International Open Access Week, ktorý má za úlohu rozširovať vedomosti o Open access postupoch medi malými a strednými americkými inštitúciami - akademickými knižnicami. Diskutovaný bol elektronický výskum so zatvorenými aj otvorenými otázkami. Dáta boli neskôr analyzované a výsledky predstavovali užitočné body pre sebahodnotenie činnosti.

 

JOHNSON, Paula C. International Open Access Week at Small to Medium U.S. Academic Libraries: The First Five Years. Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, vol. 40, issue 6, s. 626-631 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S0099133314001475

 

 

  • Awareness and Attitudes about Open Access Publishing: A Glance at Generational Differences

Zaujímavá štúdia, ktorá sa zaoberá členmi PhD štúdia a ich aktuálnymi postojmi a vnímaním Open Access publikovania, so zameraním na demografické charakteristiky. Väčšina respondentov učí v oblastí disciplín filozofických, sociálnych a v oblasti umenia. Či vek a publikovanie s otvoreným prístupom nejak súvisí s vekom autora práce nejak súvisí sa môžete dozvedieť práve v tomto článku.


RODRIQUEZ, Julia E. Awareness and Attitudes about Open Access Publishing: A Glance at Generational Differences. Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, vol. 40, issue 6, s. 604-610 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S0099133314001852

 

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Library & Information Science Research - 2014, č. 3 - 4

  • What do academic libraries tweet about, and what makes a library tweet useful?

Táto štúdia sa zaoberá činnosťou akademických knižníc na sociálnej sieti Twitter. Snaží sa odhaliť aký druh a tematika twittov je najviac užitočná a retwtittovaná. Výskum sa opiera o činnosť na twitteri šiestich akademických knižníc a dohromady 752 twittov, ktoré zdielali. Tweety boli rozdelené podľa obsahu do viacerých skupín a ďalej boli analyzované. Aké výsledky tento výskum dosiahol nájdete v tomto článku.


STVILIA, Besiki a Leila GIBRADZE. What do academic libraries tweet about, and what makes a library tweet useful?Library & Information Science Research[online]. 2014, vol. 36, issue 3-4, s. 136-141 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S0740818814000498

 

 

  • A joker in the class: Teenage readers' attitudes and preferences to reading on different devices

V článku môžete nájsť výskum, ktorý sa zameral na zistenie preferencií a postojov tínedžerov v čítaní so zameraním na nosič. Zámerom bolo odhaliť či preferujú elektronické zariadenia alebo klasické texty na papierovom nosiči. Výskumu sa zúčastnilo 143 žiakov, ktorí dostali text, ktorý čítali najprv na elektronickej čítačke a neskôr pokračovali v čítaní toho istého textu v klasickej papierovej forme. Výsledky sú veľmi zaujímavé. Nájdete ich v tomto článku


TVEIT, Ase Kristine. A joker in the class: Teenage readers' attitudes and preferences to reading on different devices. Library & Information Science Research[online]. 2014, vol. 36, issue 3-4, s. 179-184 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S074081...

 

 

  • How scholars implement trust in their reading, citing and publishing activities: Geographical differences

Zväčšujúce sa digitálne prostredie so sebou prináša so sebou aj mnoho faktorov, ktoré ovplivňujú akademických výskumníkov v rozhodovaní aké zdroje budú čítať, ktoré budú citovať, kde publikovať svoje práce a tak ďalej. Táto štúdia nazerá na rozdiely v ich vnímaní na základe geografických kritérií, so zreteľom na úroveň rozvoja krajiny. Výskum sa teda snaží nájsť súvislosti medzi stupňom rozvoja krajiny a rozhodovaním akademických výskumníkov v ich práci a vzdelávaní.

 

JAMAL, R. Hamid. How scholars implement trust in their reading, citing and publishing activities: Geographical differences. Library & Information Science Research[online]. 2014, vol. 36, issue 3-4, s. 192-202 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z:

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S074081...

 

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Mobile media and Communication

  • Maintaining social connectedness in a fast-changing world: Examining the effects of mobile phone uses on loneliness among teens in Tibet

Zaujímavý výskum bol realizovaný v prostredí tibetských tíneďžerov. Zameraný bol na zistenie toho, akú rolu hrajú v živote týchto ľudí mobilné telefóny a ako vplíva sociálne pripojenie prostredníctvom telefónu na sociálne siete na ich psychickú pohodu. Výskumu sa zúčastnilo 1135 respondentov. Z výskumu vyplíva, že mobilné telefóny v ich životoch hrajú veľkú rolu v súvislosti s pocitom osamelosti. Viac nájdete v článku.

 

LIU Xun. Maintaining social connectedness in a fast-changing world: Examining the effects of mobile phone uses on loneliness among teens in Tibet. Mobile media and Communication[online]. 2014, vol. 2, issue 3, s. 318-334 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://mmc.sagepub.com/content/2/3/318.full

 

 

  • The acceptance of mobile government from a citizens’ perspective: Identifying perceived risks and perceived benefits

Novým ešte len začínajpcim trentom v oblasti e-govermentu je “m-goverment” alebo v skratke len m-goverment. Tento fenomén je podporvaný vznikom a rozšírením mobilného internetu a mobilných zariadení a jeho úlohou je zlepšenie a zefektívnenie komunikácie vlád a občanov. Ak vás táto téma zaujíma a chete sa dozvedieť viac, aké sú benefity a riziká pre jej uplatnenie, kliknite na odkaz.

 

OHME, Jakob. The acceptance of mobile government from a citizens’ perspective: Identifying perceived risks and perceived benefits. Mobile media and Communication [online]. 2014, vol. 2, issue 3, s. 298-371 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://mmc.sagepub.com/content/2/3/298.full

 

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Do pozornosti dávam taktiež nové čísla domácich periodík:

Ikaros - 2014, č. 11

Ikaros [online]. Praha: Ikaros, 2014, roč. 18, č. 11 [cit. 2014-12-29]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/archiv_cisel/5205

 

Ikaros - 2014, č. 12

Ikaros [online]. Praha: Ikaros, 2014, roč. 18, č. 12 [cit. 2014-12-29]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/archiv_cisel/5206Knižnica - 2014, č. 14

 

Knižnica [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, roč. 15, č. 4 [cit. 2014-12-29]. ISSN 1336-0965. Dostupné z: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2014/Kni%C5%BEnica_2014_04.pdf

 

Spoznaj nového odborníka z nášho odboru

Ako to už býva zvykom, aj dnes si predstavíme jedného z autorov odborných článkov. Ďalším bude autorka menom Paula C. Johnson. Vzdelanie získala na University of Maryland at College Park. Momentálne pôsobí ako profesorka práva na Syracuse University. Paula bola taktiež viceprezidentkou Society of American Law Teachers. V roku 2002 vydala táto profesorka publikáciu pod názvom Inner Lives: Profiles of African American Women in Prison. Jej podrobný životopis nájdete na tejto stránke.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

4 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019

We provide Best assignment  help in Australia to the students like case study, essay writing assignment help, Report Writing, Custom writing, nursing assignment help and more. Our team has experienced assignment experts at best price by Assignment provider. Who looking  Consumer behaviour assignment help from Engineering expert get a contact with sample assignment. customer satisfaction is the utmost priority, hence, the quality inspection team makes sure that every assignment is entirely unique and does not contain any sign of grammatical and spelling errors before reaching the client. Can an assignment helper in improving a student’s academic performance? Yes, Our academic experts are committed to delivering high-quality assessment solutions to you and work under a certain date of timeline Certainly! And, this is why we are here – to help you achieve the top grades!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 6. 2019

z

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback