Co je to odborný text | Poznámky k tvorbě odborného textu

13. 11. 2014
Nový seriál projektu SITMU věnující se tvorbě odborného textu vám na Inflow.cz pravidelně přinese kratší články zabývající se problematikou seminárních a diplomových prací. Postupně se zaměří na obsahové a formální náležitosti, práci se zdroji, využívaný software a v neposlední řadě nejčastější chyby, které se při vytváření odborných textů opakují.

Vysokoškolské studium přináší krom řady jiných specifik i požadavek na častou práci s odbornými texty. Ať už se jedná o monografie, články, sborníky či jiné textové útvary. Nejde však pouze o to být schopen podobné zdroje najít a zpracovat, ale také tvořit. Ještě než se tak vrhneme do vlastního psaní, je důležité si uvědomit, co činí odborný text odlišný od jiných funkčních stylů při práci s jazykem a co je pro něj typické.

Na rozdíl od uměleckého textu není primárním cílem čtenáři zprostředkovat estetický zážitek, ale vzhledem k tématickému zaměření práce čtenáře informovat, něco vysvětlit či popsat, publikovat své závěry. To se při tvorbě projevuje i ve formě stručného a jasného vyjadřování bez zbytečně složité větné struktury nebo například obrazných vyjádření či hovorového jazyka. Autor často naopak ustupuje do pozadí, potlačuje v textu emotivní vyjadřování a snaží se o objektivní vyjádření skutečností, které chce sdělit.

Nedílnou součástí odborného textu je pak i využití relevantní terminologie. Zatímco populárně naučné texty díky své odlehčené formě a širokému cílovému publiku pracují se slovy srozumitelnými i pro laika, odborná práce zpravidla předpokládá konkrétní okruh problematiky znalých čtenářů a pro své specifické téma využívá odborné výrazy.

Odborný text nevzniká na zelené louce, ale pracuje s existujícími poznatky daného oboru a tématu. Tomu se přizpůsobuje i jeho logická struktura, autor tak postupuje od informací známých a krok za krokem přechází k závěrům novým. Může vyvozovat, polemizovat, porovnávat nebo třeba vysvětlovat, ale musí být zřejmé, na čem se jeho text zakládá. I proto je u odborného textu prakticky nutné využít odkazy na jiná díla a jiné autory, což je realizováno pomocí citací, parafrází a seznamu použitých zdrojů.

Nejen důrazem na označení zdrojů, ale i využitým jazykem a postavením autora se pak odborný text také výrazně liší od publicistických útvarů, které mají za cíl zejména dynamicky podávat aktuality, komentáře a názory.

V rámci studia a školních prací se s tvorbou odborného textu setkáme nejčastěji ve formě odborného článku, eseje, výkladového textu, výzkumné zprávy a v neposlední řadě i kvalifikační (diplomové) práce. Zaměření těchto textů pak obecně bývá čistě teoretické - rozšiřují poznání daného tématu zejména kvalitní analýzou a tvůrčí prací se zdroji, teoreticko-empirické - k teoretickému základu problematiky se přidává i popis a závěry z provedeného výzkumu, nebo teoreticko-aplikační - zde autor vedle teoretického vymezení předkládá i praktické řešení vybraného problému formou například návrhu, projektu či modelu.

Ač se vymezení odborného textu může na první pohled jevit zřejmé a snad i triviální, z praktických zkušeností jako jsou posudky diplomových prací vyplývá, že se objevují nedostatky nejen faktického rázu, ale i v oblasti nevhodného uchopení stylu textu. Proto je vhodné mít neustále na zřeteli jaky typ práce tvoříme a komu je určen.

 

O tématu si můžete přečíst více:

  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 8086429407.
  • ZADRAŽILOVÁ, Iva. Kurz práce s informacemi: Tvorba odborného textu. In: Slideshare [online]. 3. 6. 2013 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/CEINVE/tvorba-odbornho-textu-22379976

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback