Co patří do informační etiky

Můj článek Informační etika: co dělá člověka člověkem, ve které jsem indentifikoval člověka jako člověka na základě jeho jedinečného genetického kódu obsaženého v DNA a z tohoto důvodu odmítl zabíjení lidských zygot, embryí a plodů před narozením, byl smazán jako nesouvisející s oborem. Jedna redaktorka označila můj článek jako zneužití tématu, jiná prohlásila, že jsem v něm hájil pouze své zájmy, ačkoliv od mého narození uplynul již nějaký ten pátek.

Osobně jsem přesvědčen, že otázka, kterou jsem otevřel, je dosti stěžejním tématem informační etiky, a pokud se mnou tento názor nesdílí redakce Inflow, zadostiučiněním mi je, že na Oxfordu mají názor jiný:

"IE may be, but has no bias in principle, against abortion, eugenics, GM food, human cloning, animal experiments and other highly controversial, yet technically and scientifically possible ways of transforming or “enhancing” reality. But it is definitely opposed to any associated ignorance of the consequences of such radical transformations," píše Luciano Floridi. (Text zvýraznil J. S.)

Informační etika může být proti potratům atd., i když ke zkoumání těchto otázek přistupuje bez předsudků. Je ale rozhodně proti neznalosti důsledků těchto radikálních přeměn skutečnosti. Jinými slovy: uvedená problematika PATŘÍ do oboru informační etika (alespoň pokud jde o její ontocetrickou variantu), touto problematikou se zabývá a snaží se ji řešit.

Nevím, co více bych mohl udělat pro to, abych vysvětlil redakci Inflow svůj nesouhlas s jejich rozhodnutím a přiměl je k jeho přehodnocení.

 

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback