Competitive intelligence aneb jak vyhrát v konkurenčním boji

Hlavním cílem semináře bylo představit současné i budoucí trendy v oblasti Competitive intelligence, nabídnout nástroje pro CI a neopomenula se ani oblast vzdělávání v této oblasti. Posluchač získal ucelený přehled o nástrojích a jejich způsobu použití v CI.
Seminář se konal 26. dubna 2012 ve Vencovského aule na VŠE v Praze. Vystoupili zde odborníci, kteří se v oblasti Competitive intelligence (dále CI) pohybují už řadu let a posunují ho takříkajíc dopředu. Lidem, kteří se o CI zajímají, určitě nebudou neznámá jména jako Tomáš Vejlupek z firmy TOVEK či Ivan Špingl jako obchodní zástupce Institutu pro CI v České republice. Odborným garantem semináře a také člověkem, který celý seminář moderoval, byl Zdeněk Molnár, který působí na VŠE v Praze. Rozhodně nejde o žádné neznámé jméno, já panu Molnárovi děkuji hlavně za první a zatím jediná tištěná skripta o Competitive intelligence, která vyšla v roce 2009.

 

Vencovského aula - před zahájením

Vencovského aula - před zahájením

Seminář byl pořádaný Českou společností pro systémovou integraci. Hned na začátku si vzal slovo ředitel této společnosti Jiří Voříšek, který všechny účastníky přivítal a zároveň v rychlosti přednesl zajímavou výzvu na spolupráci. „V budoucnu by měly být dostupné informace o nákladech služeb veřejné správy. Týká se to například toho, kolik měsíčně či ročně stojí vydávání stavebních povolení." Na základě těchto informací vznikne lepší přehled o nákladech ve veřejné správě a bude se moci lépe rozhodnout, které služby zanechat a které v rámci úspor zrušit či omezit. V současné době probíhá vyhledávání kooperantů, kteří by se podíleli na metodice těchto kontrol. Toto já osobně považuji za zajímavou pracovní příležitost pro ty, kteří se v této oblasti už nějakou dobu pohybují.

 

Zahájení semináře. Uprostřed Zdeněk Molnár, vpravo Tomáš Vejlupek

Zahájení semináře. Uprostřed Zdeněk Molnár, vpravo Tomáš Vejlupek

Hezkým úvodem se představil Jiří Skuhrovec, namísto pana Michala Mejstříka, který se nemohl z pracovních důvodů dostavit. Oba zastupují Národní ekonomickou radu vlády (NERV) (pan Skuhrovec pracuje jako analytik ve společnosti EEIP, ale podílí se na doporučeních NERVu). Nápaditou prezentací poukázal na to, jak jednoduše se dají získat informace z  webových stránek, které vlastní někdo jiný. Jeden z příkladů byl přehled národností, které cestují s českou leteckou společností. Na prvním místě byli Češi (avšak pouhých 27%) a hned za nimi Rusové 25%). Toto se dokázalo vytáhnout z webových stránek, které vlastní ona letecká společnost (nikoli NERV). Po zajímavých příkladech pan Skuhrovec poukázal na to, že „pro CI nepotřebujeme získávat informace z placených zdrojů. Jeden z cílů CI je umět se zorientovat ve veřejných zdrojích". Všichni známe využitelná data od státu - obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, statistický úřad, ARES, ARIS, CEDR. Je však třeba si uvědomit, že stát tvoří 40% HDP, zároveň funguje jako subjekt, který nakupuje a prodává. Na rozdíl od byznysu má však povinnost o svých partnerech informovat. Navíc u státu není problém s licencemi. A do čtvrtice všeho nejlepšího existuje mezinárodní iniciativa Open Government Partnership (OGP), jejímž záměrem je přístup veřejnosti k informacím veřejné správy, a Česká republika je od 14. září 2011 jejím členem. Díky čemuž se dá očekávat přísun dalších informací z veřejné správy.

V prezentaci zmínil také World Bank, OECD, WTO, UN, kteří dlouhodobě poskytují vysoce kvalitní světové statistiky. Jako „třešničku na dortu" představil stránku opencorporates.com, což je mezinárodní obchodní rejstřík, který v současné době obsahuje asi 42 milionů firem. Český občan může být pyšný, tento mezinárodní obchodní rejstřík se zatím nedá srovnat s naším českým (v českém OR je k dispozici mnohem více informací), avšak opencorporates.com se neustále rozšiřuje a v případě, že by člověk potřeboval získat základní informace o zahraniční firmě, je toto dobrý nástroj pro získání těchto informací.

Z toho vyplývá, že data jsou k dispozici zdarma, avšak je potřeba počítat s náklady na konverzi, vytěžení dat, ověření spolehlivosti údajů a zdrojů. Proto, abychom mohli vyhrát v konkurenčním boji, je dobré mít po ruce vhodné nástroje pro CI a úlohou profesionála by mělo být s těmito nástroji vhodně pracovat a datům z nich vytěženým umět porozumět a umět je správně využít.

Tímto se velice nenásilným způsobem přešlo k dalším příspěvkům, které postupně rozkrývaly velice zajímavé nástroje, které se v současné době nabízí a které se mohou stát velkým pomocníkem profesionála CI.

Martin Švík ze společnosti IBM představil produkt Content Analysis. Klasickým příkladem tohoto nástroje je analýza call centra, kdy se přemění hlas na text a následně se v textu vyhledají potřebné informace, které se dají dále zpracovat. Může jít třeba o detekci odchodu zákazníka. Jelikož se každý zákazník na začátku představuje, jednoduše se jednotlivé záznamy přiřadí ke stejným osobám. Pokud jeden zákazník chce odejít a několikrát volá do call centra, je možné zjistit příčinu a pokud o takového zákazníka stojíme, zjistit správný důvod zákazníkova rozhořčení, případně zjistit, zda nezmiňuje konkurenci a jakou, a být lepší.

Obecněji se na zákazníky orientoval jeho kolega z IBM Ondřej Bothe, který vystoupil s příspěvkem „Jak si v dnešní době udržet zákazníka". Upozornil na to, že většina firem se snaží o udržení veškerých svých zákazníků a vynakládá na to nemalé finanční prostředky, avšak důležitější je udělat analýzu zákazníků a zjistit, kteří zákazníci nám vydělávají a kterých bude lépe se zbavit. Kromě toho zmínil, že v dnešní době funguje koncept „next best offer", což představuje snahu prodat zákazníkovi optimální produkt. Budoucnost by však měla být ve smyslu „next best action", což znamená „schopnost reagovat na jakékoli potřeby zákazníka". Co si pod tím představit? Pan Bothe to vysvětluje takto: „V případě, že u pokladny se při placení kreditkou zjistí, že výše úvěrového rámce byla překročena a není zkrátka na zaplacení, ve chvíli odmítnutí kreditní karty by banka dostala o tomto zprávu a okamžitou reakcí by bylo zavolání klientovi do obchodu s dotazem, zda nechce zvýšit limit na kartě." Pan Bothe dále říká: „Cílem tak není prodej, ale zákazníkova spokojenost. Problém však je, že spokojenost se špatně měří." Podle mě je velice pravděpodobné, že tudy by mohla vést cesta budoucího podnikání.

Před přestávkou přednesl očekávaný příspěvek pan Tomáš Vejlupek z firmy TOVEK, který upozorňoval na důležitost vizualizace a využívání vizualizací v obchodních vztazích.

 

Tomáš Vejlupek

Tomáš Vejlupek

 

Kromě toho zmínil věčné téma „Facebook", kdy říkal, že se na FB dají hledat lidé:

  • na které se obrací nejvíce lidí,

  • s přístupem k lidem, kteří mají velký vliv,

  • se vztahy, které pro firmu můžou mít hodnotu,

  • atd.

Pan Vejlupek tímto reagoval na pana kolegu Švíka z IBM, který během své prezentace také zmínil Facebook, a tentokrát v tom smyslu, že informace na Facebooku jsou obecně zamčené. Existuje sice asi 18% uživatelů, kteří mají svá data k dispozici všem a nemají je nijak zabezpečená, avšak zbylých 82% uživatelů si data chrání. Ne každý si ale uvědomuje, že každá hra, každá aplikace, před spuštěním žádá „povolení přístupu" k účtu. A bohužel se toto stalo nástrojem pro získávání informací od uživatelů na Facebooku. Je to totiž v současné době jediný možný způsob, jak se na Facebooku dostat k veškerým informacím uživatele.

Po výborném rautu a přestávce se představil Petr Molnár (ne, není příbuzný pana Zdeňka Molnára) z firmy Česká kapitálová informační agentura, zkráceně ČEKIA, kterou určitě lidé z oblasti CI velmi dobře znají. Bohužel jeho prezentace byla tak obsáhlá, že její popis by mi zabral několik stránek. Ty, které by zajímala problematika znalostí o obchodních partnerech a ochraně před rizikem ztrát, můžu odkázat na stránky ČEKIA, kde by se dozvěděli více. Na semináři pan Molnár prozradil, že nejzákladnější produkt lze používat již od 3.000,- Kč měsíčně, avšak ČEKIA se soustředí spíše na top firmy a produkty pro ně jsou v násobkách tisíc za měsíc.

Nesmím opomenout na pana Ivana Špingla, který je obchodním zástupcem firmy Institute for Competitive Intelligence (dále ICI). Institut se zabývá vzděláváním pracovníků a budoucích profesionálů v oblasti CI a toto bylo ústřední téma jeho příspěvku. Po stručné historii vývoje CI a představení SCIPu pan Špingl upozornil na fakt, že znakem dobrého profesionála CI je celoživotní vzdělávání. ICI je vzdělávacím institutem existujícím 8 let, který byl založen v Německu a v současné době působí na 4 kontinentech, ve 14 zemích a 20 městech. Díky panu Špinglovi je jednou ze zemí také Česká republika. Hlavní činností institutu je pořádání workshopů, které jsou sice pro každého, avšak vstupné na tento workshop dosahuje částky 690 EUR (cca 17 200,- Kč). Po absolvování několika těchto workshopů získá absolvent certifikát „Fundamental certificate in CI", který je platný v řadě dalších zemí a může tak klient získat uplatnění hlavně v zahraničí. Tento způsob vzdělávání je však vhodný spíše pro firmy, které tímto způsobem vzdělají svého pracovníka. Ne každý student by měl na takové vzdělání finance.

V závěru semináře vystoupili Milan Větrovec, který představil společnost Soliditet a její produkt, pomocí kterého lze například rozpoznat podle platební morálky firmy možné finanční problémy a rentabilitu, a Věra Čarná, která představila firmu Newton Media, které se zabývají výtahem informací z médií. Na základě tohoto výtahu provádějí komerční analýzu na míru zákazníka.

Seminář dokázal „otevřít oči", umožnil člověku nahlédnout pod pokličku sběru a zpracování informací pro CI, nabídl také možnosti, nebo chcete-li trendy, které můžeme očekávat v budoucnu.

Na seminář navazuje 1. června další monotematický celek s názvem Business intelligence v podnikové praxi. Uvidíme, jaké novinky se dozvíme tam.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback