Conperio | Pomáháme vědět

25. 11. 2014

conperio (z lat.) zvědět, dovědět se, zjistit [1]

 

Existuje mnoho cest k tomu, jak akademickým knihovnám zvýšit prestiž, učinit jejich uživatele spokojenějšími a v důsledku zlepšit procesy, které v knihovně probíhají na různých úrovních. Každá z těchto cest ale začíná výzkumem.

Projekt Conperio se zaměřuje právě na to, aby akademické knihovny věděly, jak výzkumy na sobě a svých uživatelích správně provádět a jak mohou aplikovat obecně známé metody výzkumu (ať už čerpající ze sociologie či komerční sféry) na instituci knihovny.

Protože chceme, aby byl náš projekt užitečný a žádaný i my sami jsme začali výzkumem. V první fázi jsme zmapovali cílovou skupinu, zejména výzkumnou činnost knihoven a idetifikovali jsme klíčové osobnosti v této oblasti. Dále jsme zanalyzovali vzdělávací akce týkající se výzkumů, které proběhly za posledních pět let a seznámili jsme se se zahraničními trendy. Samotný terénní výzkum jsme zaměřili na identifikaci konkrétních výzkumů, které již v knihovnách probíhají a zejména na zmapování potřeb, zkušeností a postojů knihovníků.  Z rozhovorů s pracovníky akademických a odborných knihoven jsme se dozvěděli, že by uvítali vytvoření platformy, která by jim nějakým způsobem s výzkumy pomohla. Většina z nich si není úplně jistá jak na to, nebo nemají čas zjišťovat si podrobné informace a upravovat metody výzkumu pro svou knihovnu navzdory tomu, že jsou často přesvědčeni o přínosu, který by provedení výzkumu přineslo.

 

Prototypování

Na základě informací zjištěných během výzkumu jsme připravili dva prototypy, o nichž jsme přesvědčení, že mohou být knihovnám užitečné.

Prvním z nich je návrh konference, která se může stát odrazovým můstkem jak pro uvedení našeho projektu do širšího povědomí, tak pro získání základních znalostí samotných knihovníků o typech výzkumu, zpracování výsledných dat, jejich interpretaci a aplikaci do praxe. Prototyp testovaly tři knihovnice z fakultních knihoven Masarykovy univerzity a jedna z Ústřední knihovny VUT. Po focus group sloužící pro doplnění výzkumné fáze následovalo testování prototypů. Návrh konference má podobu prázdného harmonogramu se dvěma sloupci. Do prvního umisťovaly testující preferovaná témata přednášek, do druhého pak sekundární, která by si však rády vyslechly také. K dispozici měly 15 post-itů s návrhy možných témat a několik prázdných pro vlastní nápady. Krom toho mohly do zvláštního harmonogramu navrhnout doprovodný program konference - typu workshop či panelová diskuze. Podobu prototypu i s výsledky testování si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

 

IMG_8704.JPGNávrh prvního přednáškového bloku

IMG_8705.JPGNávrh druhého přednáškového bloku

IMG_8706.JPGNávrh workshopů  v rámci doprovodného programu

 

Druhý prototyp je o poznání obecnější. V zásadě chceme zjistit, jaké informace knihovníkům chybí a jaké by rádi našli na sdílené platformě, kterou bychom pro ně vytvořili (nešlo o prototypování podoby platformy, zatím tedy nevíme, zda to bude web nebo třeba newsletter). Připravili jsme dvacet karet s možným obsahem, který se týká výzkumu v akademických knihovnách (recenze odborné literatury, trendy v zahraničí, sdílení vlastních zkušeností atd.). Testující dostaly pět červených a sedm modrých nalepovacích lístečků a přiřadily je takové kartě, jejíž obsah vyhodnotily jako zajímavý a přínosný (červené lístečky pro opravdu žádané informace, modré pro ty, jež by na platformě uvítaly také).

Podobu a výsledky prototypování si opět můžete prohlédnout na přiložených fotografiích. Testování komunikační platformy proběhlo na stejném setkání jako testování prvního prototypu.

 

IMG_8697.JPGTestování platformy. Hodnocení témat - červené prioritní body

IMG_8701.JPGTestování platformy. Hodnocení témat - modré prioritní body 

IMG_8700.JPGTestování platformy. Vyřazené karty

Abychom získali ještě přesnější informace o potřebách knihoven, připravujeme další testování s knihovníky z  akademických a odborných knihoven, které tentokrát proběhne v Praze. Při tomto druhém setkání chceme mimo jiné zjistit, zda se liší preference pražských a brněnských knihovníků.

V průběhu testování se nám podařilo upřesnit, jaký druh informací akademické a odborné knihovny postrádají a považují za užitečný. Ačkoliv se jedná o velmi odlišné formáty, mají konference i komunikační platforma hned několik společných rysů. Nejvýraznějším z nich je důraz na praxi a faktické využití výzkumů. Knihovny mají zájem dozvědět se, jaké výzkumy a jak se pořádají v jiných knihovnách, a to u nás i v zahraničí. Důležitým tématem je závěrečná fáze výzkumu - tedy jeho vyhodnocování a zejména prezentace získaných dat. I další výsledky testování potvrzují tyto domněnky. Velký důraz je v akademických knihovnách kladen na zlepšování vlastních služeb, získávání zpětné vazby a dále na analýzu nákladů a jejich návratnosti. Během testování portálu dostaly červené prioritní body zejména prakticky zaměřené karty jako "vaše zkušenosti" a "případové studie". Absolutním vítězem se stala přímo karta “výzkumné metody”. Získané závěry jsou pro náš tým velkou motivací, neboť dokazují, že akademické knihovny o informace o výzkumech stojí a jsou ochotné je sdílet s ostatními a projekt Conperio má tudíž velký potenciál.

Doufáme, že testování bylo zajímavé i pro účastnice a děkujeme tímto všem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli cenné informace, ať už při rozhovorech či testování prototypů a těšíme se na budoucí spolupráci.

 

[1] Jan Kábrt a kol., Latinsko český slovník

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

4 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2019

Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many. prepaid lights in killeen texas

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

One of the more impressive blogs Ive seen. Thanks so much for keeping the internet classy for a change. Youve got style, class, bravado. I mean it. Please keep it up because without the internet is definitely lacking in intelligence. how to get high authority backlinks

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback