Ctenarstvi.knihovna.cz aneb "Knihy nekoušou"

Knihy nekoušou, přesto se tomu ale čím dál více lidí zdráhá uvěřit. Kdo je přesvědčí o opaku? Armáda odborníků na čtenářství sešikovaná kolem virtuálního rozcestníku Ctenarstvi.knihovna.cz! Ten poskytne profesionálům z této oblasti a všem zájemcům o ni jak potřebné kvalitní informační zdroje, tak odpovídající prostor pro výměnu znalostí, zkušeností a kontaktů, a to nejen na internetu, ale i formou osobního setkání na uspořádané akci. Tým stojící za projektem Ctenarstvi.knihovna.cz zároveň vlije novou krev do žil zavedených populárních čtenářských databází ČTESYRÁD a BIBLIOHELP. Snad neprasknou.

Logo projektu Ctenarstvi.knihovna.cz

1 Současnost

Oblast čtenářství je u nás v současnosti nekoordinovaná až chaotická, odborníci na ni izolovaní a čtenářské snahy roztříštěné. Zoufale chybí adekvátní virtuální prostor pro jejich sebeprezentaci, seberealizaci a spolupráci, který by se zaměřoval na potřeby profesionálů a zprostředkování profesionálních služeb v prostředí podpory čtenářství.

Kdesi v této džungli lze narazit i na dvojici úspěšných čtenářských projektů vzešlých z Aplikačních seminářů KISKu, a sice neustále aktualizovanou databázi k doporučování čtivých knih ČTESYRÁD (Čtenářův sympatický rádce) a pak BIBLIOHELP nabízející přehled knih vhodných pro biblioterapii, léčbu knihou. Oba mají v současné době řádově stovky uživatelů denně, několik tisíc fanoušků na sociální síti Facebook a velmi dobré jméno v odborné komunitě. Zajistit i nadále jejich dosavadní vysokou úroveň a ještě ji zvýšit ale nutně znamená posílit jejich zázemí.

2 Budoucnost (my)

Bc. Monika Pospíšilová (time manager)

Kontroluje proces a asistuje koordinátorovi při vytváření časového harmonogramu a při jeho vymáhání. Nejkritičtější člen týmu. Holka.

Bc. Josef Blažek, DiS. (marketing, finance, fantazírování)

Vyžívá se ve vedení marketingové kampaně daleko za hranici propagačních propisek. Chrání rozpočet před vytunelováním a za to si zaslouží malou odměnu.

Bc. Lukáš Nedvěd  (IT podpora)

Finální zpracování webových stránek, jednotlivých funkcí, správa a údržba rozcestníku, nových funkcí, webových profilů (FCB, Twitter, delicious...). Technokrat s lidskou tváří.

3 Projekt

Projekt Ctenarstvi.knihovna.cz má dvě priority:

1) vytvořit kvalitní virtuální prostor pro odborníky zabývající se čtenářstvím,

2) zabezpečit a rozvíjet provoz databází ČTESYRÁD a BIBLIOHELP.

Náš tým vytvoří v České republice zcela unikátní internetový rozcestník na adrese ctenarstvi.knihovna.cz, který umožní zastřešit, provázat a realizovat zájmy a snahy odborníků v oblasti čtenářství. Spolupráce ve virtuálním prostředí bude korunována osobním setkáním komunity uživatelů našeho webu na uspořádané akci.

Dále zajistíme a revitalizujeme chod a podobu dvou stávajících projektů KISKu na podporu čtenářství, ČTESYRÁD a BIBLIOHELP, které rozšíříme o nove atraktivní funkce a obsahy a dostaneme je do ještě širšího povědomí.

4 Cílová skupina

4.1 Cílové skupiny

Cílová skupina našeho projektu je trojí.

V případě virtuálního rozcestníku Ctenarstvi.knihovna.cz jsou jimi odborníci v oboru čtenářství, tedy knihovníci, informační a sociální pracovníci, učitelé, lékaři, výzkumníci, autoři projektů, umělci i pouzí nadšenci.

Databáze ČTESYRÁD je zaměřena na nejširší čtenářskou i nečtenářskou veřejnost.

Databáze BIBLIOHELP je určena těm, kteří se nachází v těžkých životních situacích, popř. se z nich snaží pomoci svým blízkým.

Obecně vycházíme z toho, že cílová skupina bude mít vzhledem ke své šíři také stejně široké potřeby, požadavky i očekávání. Na základě studia odborné literatury, konzultací s odborníky a podpory původních projektových týmů obou čtenářských databází se na ně pokusíme adekvátně reagovat.

4.2 Zapojení cílové skupiny

Zapojení odborníků bude probíhat především skrze unikátní virtuální prostředí, které bude odpovídat jejich potřebám. Zájem o spolupráci jistě vyvolá také možnost podílet se přímo na obsahu a podobě vznikajícího projektu. Webové stránky Ctenarstvi.knihovna.cz by měly nabízet možnost zapojení cílové skupiny svou interaktivní podstatou a funkcemi, kterými budou disponovat.

Zapojení cílových skupin databází ČTESYRÁD a BIBLIOHELP bude probíhat v sociálních sítích a médiích, kde chceme překročit rámec tradičního marketingu směrem ke skutečné interakci s uživateli a reagováním týmu na jejich aktuální - zde projevené - potřeby.

4.3 Přínos pro cílovou skupinu

Spolupráce na našem projektu přinese specialistům v oboru možnost zvýšit veřejné povědomí o jejich práci, stejně tak jako zvýšit svoji osobní prestiž. Zásadním přínosem bude také možnost nabytí nových zkušeností a rozšíření znalostí v daném oboru. Podstata projektu spočívá také v obohacování a rozšiřování seznamu kontaktů o další potenciální partnery v oboru. Lákavým přínosem bude také možnost výměny zkušeností prostřednictvím osobního setkání.

Redakční sjednocení a rozšíření čtenářských databází ČTESYRÁD a BIBLIOHELP zajistí jejich udržitelnost a kvalitní rozvoj. Jejich cílové skupiny tak nepřijdou o možnost je využívat, naopak se dočkají vylepšení stávajících služeb.

5 Propagace

První představení projektu i ukázka zamýšlené marketingové strategie proběhly na Infokonu 2010, kde jsme s úspěchem uvedli první ze zamýšlené série videí na podporu čtenářství a postarali se, aby alespoň vybraný vzorek z publika neopustil konferenci bez kvalitní (audio)knihy. Propagaci i nadále plánujeme co nejvizuálnější (plakáty, videospoty), nejinteraktivnější a nejvirálnější, dalece přesahující pouhé (byť sebePRECIznější) slajdové prezentace, a především se jako čert kříži vyhýbající úmorné "knihovnicko-informačně-managementovo-projektové" hantýrce. Zároveň jsme si dobře vědomi toho, že rozmanitost našich cílových skupin si žádá různé marketingové přístupy a tuto hozenou rukavici s chutí zvedáme.

Konkrétněji:

U rozcestníku Ctenarstvi.knihovna.cz proběhne propagace především na spřízněných webech a v rámci oborových periodik a akcí.

O upgradech ČTESYRÁDu a BIBLIOHELPu budeme informovat samozřejmě na samotných webech a FB obou projektů.

6 Rozpočet

Rozpočet je skromný, o to větší je tlak na kreativní řešení. Možnost spolupráce s potenciálními sponzory ovšem zůstává otevřená.

Závěr

Předpokládáme, že jste náš příspěvek četli pozorně, takže zopakujeme jen dvě slova - KNIHY NEKOUŠOU!

Použitá literatura

HAVLOVÁ, Lenka, et al. Inflow.cz [online]. 2009 [cit. 2010-11-10]. Čte(Sy)Rád - ČTEnářův SYmpatický RÁDce. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/ctesyrad-ctenaruv-sympaticky-radce>.

Inflow.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-10]. ČTE_SY_RÁD. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/ctesyrad>.

JANOŠTÍK, Filip. Zpráva z konference INFOKON 2008. Inflow : Informational Journal [online]. 2009, 2, 1, [cit. 2010-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/zprava-z-konference-infokon-2008>.

VALIŠOVÁ, Edita, et al. Inflow.cz [online]. 2009 [cit. 2010-11-10]. BiblioHelp - léčba knihou. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/bibliohelp-lecba-knihou>.

ŠKYŘÍK, Petr. Inflow.cz [online]. 2009 [cit. 2010-11-10]. Projekty APLS: závěrečné prezentace a nový start. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/projekty-apls-zaverecne-prezentace-novy-start>.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele admin
Anonym
15. 2. 2011
Přátelé, autorem je Blažek Jakub nebo Josef? :)
Obrázek uživatele admin
Anonym
16. 2. 2011
Kdepak Jakub, autorem je starej dobrej Chosé

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback