Další vzdělávání dospělých v knihovnách

11. 7. 2013

Příloha č. 18/2013

Autorka přílohy: Kateřina Rovná

 

Liveblogging najdete jako obvykle v Blogu z Bloku.

 

Přednášející přiblížil možnosti, jejichž potenciál mohou knihovny využít a výrazněji se tak zapojit do procesu celoživotního vzdělávání nejen svých uživatelů. Uvedl také, jaké jsou podmínky při vzdělávání bez pedagogického minima.

Michal Šerák - Další vzdělávání dospělých v knihovnách from KISK on Vimeo.

 

Lifelong learning

Celoživotní učení ideálně probíhá od dětských let a trvá po celý život. Proces učení během všech etap lidského života se dnes stává naprostou samozřejmostí, dnes už nemluvíme o nutnosti se vzdělávat, ale o povinnosti.

 

Lifewide learning

Všeživotní učení je proces, který zahrnuje různé formy vzdělávání - formální, neformální a také informální vzdělávání. Formální vzdělávání poskytují oficiální vzdělávání instituce, v nichž se člověk musí podřídit školskému systému a vede k dosažení určitého stupně vzdělání doloženého certifikátem.Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém, jedná se o nejrůznější kurzy a vzdělávací semináře. Dalším typem je informální učení, které probíhá mimo veškeré instituce, je přirozené např. na základě zážitku, samostudia.

Přednášející tyto pojmy srozumitelně vysvětlil, také zmínil fakt, že v každé formě vzdělávání hraje velkou roli aktivita a zájem ze strany vzdělávaného. Knihovny podle něj mají tudíž největší šanci v uplatnění v informálním vzdělávání.

 

Motivační trojúhelník - moci, umět, chtít

Člověk potřebuje být motivován, každý má jiné potřeby a jiné důvody, které ho vedou ke svému zlepšování a seberealizaci. Obecně platí, že pokud se člověk rozhodne začít se vzdělávat, musí opravdu chtít, musí mít možnost to dělat a musí to umět. Co se týká procesu učení je pro dospělé mnohem těžší naučit se přijímat a zpracovávat nové informace, protože to, co bylo v mládí normální, je v pokročilém věku mnohem těžší. Je to dáno tím, že se snižuje krátkodobá paměť a řídne nervová síť v mozku.

Vzděláváním dospělých se zabývá andragogika. Gerontagogika se zabývá vzděláváním seniorů, gerontopedagogika se věnuje zkoumání problémů týkajících se zejména schopnosti starších lidí učit se a hledá vhodné formy vzdělávání této věkové skupiny.

 

Bariéry v celoživotním vzdělávání

Přednášející během svého příspěvku pokládal otázky. Nejen z odpovědí, ale také z různých výzkumů vyplývá, že nejčastější překážkou, která brání tomu, aby se lidé mohli vzdělávat, je nedostatek financí, dále nedostatek času, neinformovanost o nabídce, špatná dostupnost, nevhodný čas kurzů, ale také lenost a nedostatek času jsou důvody, možná spíše výmluvy, které dospělí uvádějí.

 

Výhody a nevýhody knihoven

Oproti konkurujícím komerčním institucím mají knihovny své přednosti. Dokáží zajistit vhodné prostory, jsou dostupné, většinou i bezbariérové. Velkou výhodou pro knihovny je, že mají léty kladně vybudované jméno a prestiž, mají své uživatele, kteří jsou potencionálními účastníky vzdělávacích kurzů. Mají také výhodu vyplývající z jejich funkce, nepatří totiž k institucím, které by myslely jen na zisk, například univerzity volného času knihovny většinou dotují ze svého rozpočtu.

Knihovna má i svá negativa, vhodné prostory nebývají vybaveny kvalitní technikou, slabá je i propagace vzdělávacích akcí, knihovníci přeceňují své síly, což vede k špatné organizaci a nekoncepčnosti vzdělávacích aktivit. Bohužel mnohdy je celkově zpochybňována také role knihoven jako vzdělávacích institucí.

 

Závěrem

Příspěvek Michala Šeráka byl zajímavý, pro mě velmi přínosný. Několika vzdělávacích aktivit knihoven jsem se účastnila, a myslím si, že knihovny mají našlápnuto správným směrem, jen by bylo potřeba zrychlit krok, aby jim neutekla mladá generace uživatelů, kterou by oslovily například kvalitními e-learningovými kurzy a senioři, kteří by se dokázali také přizpůsobit virtuálním univerzitám volného času.

Zdroj titulního obrázku: http://www.studentpoint.cz/244-mimoskolni-vzdelavani/11223-vzdelavani-dospelych#.

V kategorii: InHD
Štítky: Inflow magazín
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback