DATA restart

Dne 27. dubna se v Praze v konferenčním centru City konala konference o datech, webové i ne-webové analytice, data miningu a business intelligence, jak říká už samotný popis konference. Obdobná akce - DataConf se uskutečnila již v Brně a spolupracoval na ní KISK. Obě tyto události proběhly poprvé. Následující text zachycuje nejrůznějších postřehy z DATA restartu, od „spíkrů“ až po catering.

 

První blok

Tomáš Čupr – Rohlík.cz

Ne všichni možná znají Rohlík.cz, ale když se řekne Slevomat či DámeJídlo, tak už nepochybně všichni ví. A za tím vším stojí právě Tomáš Čupr. Firma Rohlík.cz se zabývá rozvozem potravin a jen za první tři měsíce fungování měla obrat 150 milionů a do konce roku se předpokládá 400 milionů, jak řekl sám Tomáš Čupr. Byznys se daří také díky tomu, že minimální objednávka činí pouze 300 Kč – na rozdíl od konkurence, jejíž objednávky činí kolem 1000 Kč - a jak sám autor projektu zmínil: „To už vám skoro dovezeme i vlašák s rohlíkem.“ Tento rostoucí kolos by nemohl fungovat bez kvalitní datové kultury. A co že to vlastně ta datová kultura je? Především široká škála nástrojů, s nimiž se pracuje, ale také to, aby zaměstnanec věděl, zda odvedl dobrou práci a případně jakých chyb se dopustil. Nejdůležitější věcí je se neustále ptát „Proč?“ V Rohlíku.cz je to například: „Proč se zkazilo zboží?“ „Proč na skladě něco chybí?“ „Proč jsou zákazníci nespokojeni se zeleninou?“ „Proč, proč a zase jen proč. A k zodpovězení těchto „proč?“ nám slouží data. Padlo zde také doporučení na vhodné nástroje na práci s daty: od klasických Google Analytics(GA) přes Mandrill (nástroj od Mailchimpu), dále pak Flurry – na měření mobilních aplikací, Keboola Connection, GoodData atd. A jelikož se příliš mnoho dat špatně sleduje, jsou všechna „slita“ do Keboola Connection, jenž má přístup do všech aplikací a odtud se posílají do GoodData a vyrábí se jednotlivé dashboardy. Tj. zprávy pro různé sekce, např. logistiku, manažery, skladníky atd.

Tomáš Čupr

Dále byla zmíněna zajímavá aplikace CleverMaps(viz. Blok Expertů s Lukášem Puchrikem), kde si podle emailů můžou zobrazit danou lokalitu, klidně i ulici a podívají se, jaký zákazník si tam co objednává.
Zkrátka díky vhodným datovým nástrojům a dobré segmentaci těchto dat se dá řídit naprosto vše: kolik je zboží, kolik ho objednat, na co si lidé stěžují a následně to vše co nejdříve napravit. Prezentaci od Tomáše Čupra můžete zhlédnout zde.

Sečteno podtrženo, vypadá to asi takto:

 

Big Data s Michalem Krčmářem a Jiřím Machem

Hned na začátku padla otázka, co to vlastně big data jsou. Z Data Confu si pamatuji, že vlastně žádná firma u nás Big Data ani nemá (pochyceno od Vojty Ročka z Rockway), že jsou to data, která vlastní Facebook, Google či se produkují v Cernu. Ovšem zde padla definice, že jsou to data, které nutí firmu přesunout se z komfortní zóny zpracování dat do té méně komfortní. A jde o data v řádech terabytů. O big data se bavíme v případě nestrukturovaných dat – textová data, oskenované smlouvy, logy z webu, vazby mezi zákazníky, zkrátka data, která se hůře zpracovávají pomocí běžných nástrojů.

Tato „velká“ data můžeme zpracovávat pomoci Google analytics client ID , kde se do zdrojového kódu stránky vloží pár javascriptových knihoven. Tyto knihovny fungují tak, že poté, co si jednou uživatel u nás založí účet a souhlasí se shromažďováním dat, data o něm se stále odesílají , nebo musí jít o anonymní uživatele. Tento systém na rozdíl od GA analyzuje automaticky a rozpozná, jestli je uživatel muž/žena, jaký má asi plat, kde bydlí a co si naposledy koupil. Pomocí předdefinovaných vzorců chování dokáže systém určit, o co by mohl mít uživatel zájem a poté mu produkt nabídnout na úvodní stránce našeho e-shopu. Jak to vlastně funguje, sám nevím, ale zachytil jsem to na obrázku.  

Krčmář, Mach

Krčmář, Mach

Přednáška měla skutečně vysoké obrátky a zaznělo zde (alespoň pro mě) hodně nových pojmů, takže jsem nebyl příliš schopen vytvářet ucelené poznámky. Při závěrečné prezentaci, kdy měla přijít praktická ukázka na objasněnou, pak nastaly technické problémy a já opět nebyl o nic chytřejší. Bohužel  doposud není zveřejněný záznam přednášky.

Petr Vojtěchovský – Yandex

Zkratka Yandex nebo-li Yet another index je ruská verze GA.  Je rozšířena hlavně v rusky mluvících zemích, kde se bez ní neobejdete. To ovšem neznamená, že nemá uplatnění pro český či jiný trh. Yandex toho vlastní mnoho a jedním z jeho produktů, o kterém byla řeč, je Yandex metrica. Tento program je zcela zdarma, což se s jeho nabídkou možností rozhodně vyplatí. Implementace je snadná: stačí jen dát na každou stránku potřebný javascript. Yandex metricu je také vhodné používat k již využívaným Google Analytics na dodatečná data. Výhodou je, že veškerá data vizualizuje, a to hlavně do koláčových grafů – prý v nich Rusové mají zálibu. Pomocí Yandex metriky zjistíme, jak se stahovaný dokument umísťuje na našich stránkách, nejpopulárnější stránky, jak lidé klikají na odkazy a mnoho dalších informací. Mezi další nástroje od Yandexu patří:

 • Click path analysis (obdoba google flow) – jsou to nejdůležitější trasy, odkud lidé přicházejí a odkud naopak odcházejí.
 • Click map – kam lidé klikají.
 • Scroll mapa – jak lidé scrollují a co by tedy mělo být spíše nahoře stránky.
 • Form analysis – analyzuje formuláře – kolik lidí je otevřelo, kolik lidí s nimi začalo pracovat, kolik ho dokončilo, jak dlouho mu to trvalo, na které buňce se rozhodli odejít.
 • WebVisor – asi nejzajímavější nástroj nahrávající uživatele, resp. jeho pohyb na stránce. Vidíme, kam kliká, co píše, zkrátka celý jeho pohyb na stránkách, což přináší mnoho výhod. Zjistíme také rozlišení monitoru, typ flashe, či jestli má uživatel zapnuté cookies.

Nevýhody jsou ty, že nepokryje tolik jako GA a neumí segmentovat data, nelze data porovnávat a lze nahrát jen 1000 videí denně. Velký problém by mohl v případě WebVisor vyvstat s Úřadem na ochranu osobních údajů. Následoval bouřlivý příval otázek přes sli.do, na které bohužel nezbyl dostatek času. Přednáška zde.

Jinak nemůžu než souhlasit s tímto tweetem.

Před druhým blokem nastal čas na kratší coffee break, kde si přišli na své i ti, co nemusí kávu.

 coffee break

coffee break

Druhý blok

Enhanced Ecommerce – André Heller a Romana Veflová

Tato aplikace slouží ke sledování celého nákupního cyklu na e-shopu. Dle mého názoru super věcička pro všechny e-shopy, které díky tomu mohou zjistit potřebné informace pro svůj vývoj a zlepšení.

 

Tento nástroj se však neomezuje na jediné využití - dá se použít i třeba na blogy a měření jejich čtenosti atd. Také se nám nabízí možnost různých filtrů, kde zjistíme, odkud k nám uživatel přišel, v jakém období jsme více úspěšní, jak dokáže lidi ovlivnit sleva, v případě blogu zase poutavý nadpis. Implementaci do stránek jsem sice (asi) pochytil, ale doporučuji spíš pročíst návod zde.

André Heller shrnul přednášku tímto: „Je důležité vědět, co nabízet, za kolik a kam to umístit.“

Odkaz na přednášku.

I prodavačka v papírnictví může být datový analytik – Milan Petr

Hned od počátku jsem si říkal, že tohle by mohla být přednáška šitá na míru – mně! Mezi všemi odborníky z branže, kde polovina lidí vlastnilo firmu (jeden řečník se na to ptal), jsem byl já ta prodavačka z papírnictví a všichni okolo datoví analytici. Proto jsem doufal, že i já můžu být datovým analytikem.

Milan Petr hned na úvod zmínil, že není žádný „ajťák“, ale prostě jen „normal jůsr“, což mu přidalo další body z mé strany. A o čem tedy vlastně mluvil? Začal s tím, že dnes již není složité získat mnoho dat, ale je podstatné, kdo s nimi pracuje, a jejich rychlá distribuce k potřebným lidem, v tomto případě k prodavačkám v papírnictví McPen. Dříve tato firma spoléhala na manažery, kteří podávali různé zprávy a ajťáci měnili systém podle potřebných požadavků, To se ale  ukázalo být příliš zdlouhavé a neefektivní. V McPen jsou klíčoví lidé na prodejnách, a proto mají (ne všichni) přístup do GoodData, kde vidí, jaký je vývoj dané prodejny. Zaměstnanci vidí, kolik odpracovali hodin, denní tržby, výši plánu tržby, můžou si rozkliknout dané období a různě prodeje porovnávat, každý účet můžou proklikat až na jednotlivé položky. Vidí kategorie, které jdou zrovna na odbyt a které méně, a podle toho mohou měnit složení zboží v prodejně, nebo se můžou díky starším záznamům předzásobit na náročnější období, jakou jsou Vánoce. Zkrátka mají k dispozici nepřeberné množství informací, kterými se mohou prodavači a manažeři na prodejně řídit a pomáhají jim při rozhodování. Všechny informace lze importovat do Excelu. Existují tři základní segmenty účtenek: do 50 Kč, 51 až 100 Kč a 101 Kč a více, posléze se dá opět rozklikat, co na jakých účtenkách nejvíce dominuje. Následně lze uživatelům nabízet doplňkový sortiment, který je k danému typu účtenky relevantní.

milan petr

milan petr

Pár obrázku z přednášky zaměřené především na analýzu prodeje v GoodData

Zajímavé v prodejnách McPen (určitě i v jiných) je to, že zaměstnanci mají rating a ten se odvíjí od toho, kdy tam byl, jak dlouho tam byl, jaká v té době byla tržba, průměrné ceny účtenek, počet položek na účtence a další. Podle ratingu poté získávají finanční bonusy. Přes sli.do padla otázka, zdali se investice do Gooddata vyplatí. Lakonická odpověď: ano vyplatí, náklady se nerovnají ani jednomu procentu zisku. Bohužel času na otázky opět moc nezbylo.

 Tato přednáška ukončila druhý blok a znamenala jedinou věc: přišel čas oběda. Sedl jsem si k osamocenému stolku a za chvíli se ke mně přidali dva členové konference. Slečna zhodnotila konferenci velmi pozitivně, ale na úkor oběda navrhla zlepšení v podobě vodky do džusu a rumu do dezertu. Aspoň jsem tedy získal další data o datových analyticích.

 

Třetí blok

Ignite přednášky

Po obědě na nás čekaly Ignite přednášky, což - jak jsem zjistil - znamená pro každého vystupujícího 20 slidů v prezentaci, které se automaticky po 15 sekundách posouvají. Byl to zřejmě blok, z kterého jsem si odnesl úplně nejmíň. Za prvé byl hned po jídle a za druhé, než se začalo, bylo de facto po všem.

První na řadě byl Jan Sovka s tématem: „Dávky nechceme, chceme real-time.“

Z přednášky jsem si zapamatoval pouze to, že některé datové analýzy jsou nutné/nezbytné ihned, tedy v reálném čase. Může vás to stát nejen peníze. Jde třeba o informace ze zdravotnictví či finanční burzy. Mluvíme tedy o tom, že na některé informace musíte reagovat ihned a ne s časovým odstupem. Padla i nějaká doporučení ohledně programového vybavení – Spark Streaming, Apama a další. Slidy z této přednášky - jsou poněkud strohé.

 

Další pětiminutovku si vystřihl Lukáš Drápal s Machine learning a daty mobilních operátorů

Je to na mě prostě málo, nemůžu si pomoct. Poznatky opět jen omezené. Jedna věc je, že když máme kredit, tak o nás operátor nic neví. Zato s paušálem není nic, co by o nás nevěděl. Poté si vyhodnocuje, jaká je průměrná doba hovoru, počet sms, kdo komu volá, když je daný zákazník muž, jestli mu víc volají ženy či muži a komu volá on. Dají se určit souvislosti, jaký uživatel ovlivňuje ostatní, kdo je pomyslný střed, od kterého se odvíjí většina hovorů. Více zde.

Jako třetí přichází Marek Prokop se zvířaty v datech

Říkám si, jo pecka, konečně někdo, koho znám (podle jména) a vím zhruba, co dělá. Omyl, tento pán mě velmi překvapil. Začíná přiznáním, že už od základní školy má problém s respektováním autorit. A od toho se odvíjela celá přednáška. Na plátně naskakuje vždy po 15 sekundách jiné číslo. Přednáška funny a jsem rád, že si z toho někdo udělal i trochu srandy. M.Prokop zakončuje tím, že analytici mohou v grafech často vidět neobvyklé tvary. Taktéž říká, aby byli kreativní a spojovali tyto tvary s podobami zvířátek. Docela mě posléze pobavilo, když den předtím Marek Prokop psal na FB: „Před dvěma hodinami jsem si říkal, že k takovému tématu 500 slov napsat nedokážu. Teď se trápím tím, jak cca 500 slov škrtnout.“ Jinak celý přepis přednášky najdete zde.

 

Čtvrtý na řadě byl Robert Němec, aneb efektivní marketing bez výzkumu je jako sex bez orgasmu

Další jméno, které mi je více než povědomé. Když už člověk zná nějakou marketingovou agenturu, tak to dost pravděpodobně bude tahle. Pan Němec začal hned s otázkou na tělo a zjišťoval, kdo má rád orgasmus. Slušná „rozehřívačka“ na začátek. Jinak myslím, že už název vyzrazuje naprosto vše, prostě k efektivnímu marketingu patří výzkum jako k sexu orgasmus.

Pak už padaly praktické příklady z praxe ohledně různých kampaní. Například pro firmu Avendro, která se specializuje na ženy s větší konfekční velikostí. Prodej zvýšili tomuto řetězci tak, že pozvali ženy a udělali série testování, kterými dospěli k tomu, co jim vlastně chybí. Výsledek byl jednoduchý - ženám zkrátka chybělo, že jim nikdo nesděluje, jak jsou krásné. Pak už bylo řešení snadné.

Předposlední z bloku ignite byl Michal Procházka s tématem Informace a data v kontextu

Takže jen stručně a jasně. „Zkuste pochopit kontext na prvním místě“. Michal Procházka Více (o) kontextu naleznete zde.

A na závěr Lenka Krsová ze Socialbakers

Opět jen tweetová verze, jak to dělají v Socialbakers: „Vezmeme data ze sociálních sítí, uděláme magic a z toho „upečeme výstup“ - Lenka Krsová

Zkrátka o vás ze sociálních sítí zjistí šíleně moc věcí a dokážou z toho vytvořit různé výstupy, které se dají efektivně využít. Přednáška byla lehce na téma Matrix a rada na závěr zněla, abychom nechodili za bílými králíky. Mluvte na lidi řečí jejich kmene a koukejte na Matrix. Nejen o Matrixu se můžete dočíst zde.

Zajímavost: Když chceme o někom něco vědět, otevřeme si s ním chatové okno a nemusíme mu ani psát a hned se jeho zprávy dostanou do našeho FB feedu.

Ignite přednášky skončily a přechází se opět na běžný model.

Blesková analytika s Tableau – Petr Havlík

Tableau (čti „Tablo“) vzniklo před cca 12 až 13 lety na Stamfordu, takže jde o nástroj se slušnou tradicí a kořeny. Vychází z kognitivní psychologie a vizuální analytiky a je to desktopová aplikace pro vizuální analýzu. Logujete se zde přímo k vašim reportům na tableau.com. Licence stojí stovky až tisíce dolarů. A využívá se třeba k zobrazení globálního oteplování. Tableau můžete propojit s různými druhy databází, odkud se dají čerpat informace. Hlavní rozdíl oproti ostatním analytickým programům je ten, že bez nějakého myšlenkového procesu nás hned „trkne“, kde je problém atd.  Tolik asi k základním poznatkům o nástroji Tableau. Praktická ukázka, která zabrala většinu času, se obtížně popisuje. Na ukázku mám alespoň pár fotek a možnost zhlédnout prezentaci zde. Jinak rozhodně zajímavý program se snadno pochopitelnými vizuálními výstupy. 

petr havlík

petr havlík

petr havlík

 

Zajímavost: S Petrem Havlíkem se můžete setkat na KISKU při výuce webové analytiky.

50 produktů konkurence – Honza Mayer

Na zábavného moderátora z DataConfu v Brně jsem se těšil již při čtení programu a byl zvědavý, co předvede na druhé straně barikády. A co se nestalo…nezklamal. Tady přináším pár svých poznatků, ale Mayer na svých stránkáchsám sebe shrnul do 4 stručných bodů, což doporučuji rozhodně více :), naleznete tam i odkaz na jeho prezentaci.

honza mayer

A teď moje slíbené poznatky. Nejprve si musíme položit otázku, pak získat data, vyčistit je, analyzovat, provést určitou akci a nakonec měřit statistiky. Rozdělujeme se na křečky – markeťáci a krtky – ti se pochopitelně hrabou v datech. Pokládejme si otázku, jestli můžeme vydělat na produktu, který letí u konkurence, ale nám chybí. Pro vyčištění vhodných dat k analýze je vhodný nástroj import.io. Na analýzu produktů, které jsou zajímavé, doporučuje Google AdWords, analýza nám odděluje zrno od plev. Ve fázi akce je to například tak, že si vypíšeme chybějící produkty a posléze je objednáme. Pak už jen měříme, kolik jsme na produktu vydělali a jestli je to víc, než nás to stálo. Když se na Honzu Mayera obrátíte, tak vám díky analýze sociálních sítí dokáže predikovat, jaký produkt se bude v nedaleké době prodávat. Ale raději si zajděte na ty jeho stránky, třeba kecám, on by neměl. Jo, a rozhodně nejvtipnější přednáška. A to měl už nastavenou laťku hodně vysoko.

 

Co mě teda mrzí asi nejvíc, že když byl zobrazen graf, který od roku 2012 postupně stoupal, a otázka zněla: „Čeho je ten graf?“, ani jsem se nepokusil o odpověď. A přitom jsem správnou odpověď věděl hned od začátku a mohl vyhrát super krtka, ale věřím, že krtkovi bude se slečnou dobře. (Správná odpověď byla: graf sledovanosti Game of Thrones).

Blok čtvrtý

Segmentace uživatelů v online reklamě – Matěj Novák

Po dalším cofee breaku přichází blok čtvrtý a poslední. Začíná ho Matěj Novák z CPEx. A jeho revírem bude segmentace uživatelů v online reklamě.

Hodně zjednodušeně: přijdete do jeho firmy a řeknete, co a jak se odehrává ve vašem e-shopu. Následně CPEx sesbírá potřebná data o uživatelích resp. o cookies(viz. níže), zjistí zájmy uživatele, nákupní úmysly, sociodemografii a dá vám jako výsledek publikum na míru.

Základem všeho je DMP – data management platform, která se využívá na rozumnou segmentaci publik. A co tedy vlastně DMP dělá? Sesbírá data, vytvoří segmenty, pošle je někam, kde se dají měřit a optimalizovat.

 

Data se sesbírají pomocí pluginu gooster. Opět zjednodušená verze – na každé stránce je spousta pixelů a jeden z nich je i CPEx pixel, který sbírá potřebná data. Data proudí do DMP a proudí tam pouze ta, která odpovídají určitému zadání – nepatřičných dat se zbavuje. Data nevytvářejí konkrétní profil člověka, ale pouze si poznačí pomyslnou „čárku“ za každou osobu, která splňuje nějaké jejich zadání.

Závěrem k tomuto asi následující: Cílení na uživatele funguje a jde o velmi flexibilní nástroj, který vyrábí segmenty na míru uživatele; největším problémem této metody pak je integrace. Sami ohodnoťte CPEx Audience a DMP na DATArestartu.

 matěj novák

RFM analýza – Jan Tichý

Tak. A na závěr využiju popisu samotných organizátorů. RFM analýza patří k základním metodám segmentace zákazníků, přesto o ní řada webů a e-shopů neví, nebo ji nepoužívá. Ukážeme si, jak RFM segmentaci připravit a jak ji využít ve svém marketingu, e-mailingu, remarketingu a zákaznické komunikaci. Jednoduchá segmentace, kterou si udělá každý e-shop na koleně a za málo peněz získá hodně muziky 

RFM analýza je druh zákaznické analytiky – zabývá se člověkem, který si u vás již nakoupil (nebo spíše aspoň dvakrát). Tento typ analýzy se využívá v e-shopech, kde je snaha, aby si zákazník nakoupil opakovaně. RFM je zkratka pro Recency, Frequency a Monetary (aktuálnost/nedávnost, frekvence, zisk/peníze), logicky tedy dochází k dělení uživatelů do tří základních skupin, které zobrazujeme jako kostku 3x3. RFM segmentace je podle emailů, které již databáz e-shopu vlastní. Také se zde projevuje snaha o to, aby si uživatel objednal co nejdříve - tudíž mu musí být nabízeny výrobky, o které by mohl mít potenciálně zájem. Musíme si ale nejprve zodpovědět otázky, co od zákazníků chceme, jak toho dosáhneme a jakou komunikací. Základní skupiny při RFM analýze:

 • Aktivní zákazníci – objednali si nedávno
 • Loajální zákazníci – nejlepší typ zákazníka, objednává často a může pomoct budovat značku
 • VIP zákazníci – zde často platí Paretovo pravidlo, že 20 % zákazníků udělá 80 % tržby
 • Noví zákazníci – zde je důležitý dobrý pocit z prvního nákupu (nejvíce ztrátová skupina)
 • Nárazoví zákazníci – snaha nabídnout jim podobné zboží, jaké již koupili (podobný sortiment)
 • Odcházející zákazníci – poslat email, něco nabídnout a třeba i zavolat
 • Mrtví zákazníci – kdysi dávno koupili, u nich není co pokazit (emaily, hovory, nabídky)
 • Velcí spendeři
 • Šetřílkové

Můžeme dělat RFM skóre: recency, frequency a monetary, kde každý zákazník může získat maximálně tři body z jedné části a poté se dají různě řadit.
Jde to i ručně- vezmete si papír, uděláte tři sloupce a do jednoho napíšete email, do druhého hodnotu objednávky a do třetího, kdy si uživatel objednal. Není to sice nejlepší, ale pořád lepší než nic. Více zde.

 

Shrnutí DATA restartu

Rozhodně velmi povedená konference, kde vše fungovalo jak švýcarské hodinky a organizátoři se vyznamenali. Řečníci mluvili na zajímavá témata, která byla zábavná a zároveň poučná. Po DataConfu další datová konference, která měla vysokou úroveň a jsem rád, že tento typ konferencí se rozmáhá. Trochu mi tam chyběl delší blok, který by se věnoval datům ze zdravotnictví, jako byl na DataConfu od Veroniky Bulkové, ale chápu, že času bylo příliš málo. Jinak jsem si dělal skromnou datovou analytiku i já a moje konečné skóre jsou tři kusy medovníku a ať už jsem to „prohnal“ jakýmkoliv programem, tak z toho gooddata nevypadly, nedalo se ale zkrátka odolat. Fotku nemám.
Jinak souhlas s tímto tweetem, jen jsem tedy pádil na autobus.
Další datová zastávka snad bude DataConf 2015!

 

Zdroj: http://blog.medio.cz/data-restart-prezentace-a-odkazy#utm_source=DATA+RESTART+2015&utm_campaign=bfb645a037-DATA_restart_dotaznik_5_4_2015&utm_medium=email&utm_term=0_7835905571-bfb645a037-188466693

 logo opvk

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

57 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2018

Exceptionally valuable information. Want to see more posts soon!. instagram statistics

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2018
This is exceptionally instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post! satta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
An entrancing dialog is quality remark. I surmise that it is best to compose additional on this matter, it won"t be an unthinkable point however for the most part individuals are insufficient to chat on such themes. To the following. Salud apofraxeis xalandri
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
Positive webpage, where did u think of the data on this posting?I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style. You're the best and please keep up the compelling work. limousine macon
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2018

Much obliged to you for another incredible article. Where else would anyone be able to get that sort of data in such an impeccable method for composing? I have a presentation one week from now, and I am on the search for such data. airport taxi hutchison

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
Fascinating post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Really cool post.It 's truly exceptionally pleasant and Useful post.Thanks  <a href="https://www.fiverr.com/tams_seo/do-75-authority-blog-comments-da-30-plus">high DA backlinks</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
Fascinating post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Really cool post.It 's truly exceptionally pleasant and Useful post.Thanks  [url=https://www.fiverr.com/tams_seo/do-75-authority-blog-comments-da-30-plus... DA backlinks[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
high DA backlinks
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
Fascinating post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Really cool post.It 's truly exceptionally pleasant and Useful post.Thanks  <a href="https://www.fiverr.com/tams_seo/do-75-authority-blog-comments-da-30-plus">high DA backlinks</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
Fascinating post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Really cool post.It 's truly exceptionally pleasant and Useful post.Thanks high DA backlinks
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018
Much thanks to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely valuable! le-cedre.fr
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018

This is extremely instructive substance and composed well for a change. It"s pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post! domain authority blog comments

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
How can you guys think that online work is not anymore? I think that with time people will understand something that they need to do about internet marketing agency. It will be great and I will be amazed about it. marketing company website
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
This internet web page is genuinely a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll surely discover it. Buy Alexa Traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
You have noted very attention-grabbing points ! ps decent internet site here. Mombasa call girls
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
I'm impressed. shooting games online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019

I love this particular site for its high quality posts. Its amazing how the writer has everything in order. I wish he or she can show me. Also, the site is very well designed 

<a href="https://www.nairobidivas.net"><strong>Nairobi Raha</strong></a> & <a href="https://www.utamuescorts.com"><strong>Nairobi Sweet</strong></a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2019
I take in some new stuff from it as well, a debt of gratitude is in order for sharing your data.  <a href="http://voyance-retour-amour.com/">voyance gratuite</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2019

I take in some new stuff from it as well, a debt of gratitude is in order for sharing your data. voyance gratuite

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 1. 2019

I am just commenting to let you know of the perfect experience my wife's princess encountered studying your web site. She picked up numerous details, most notably what it's like to have an ideal helping character to have many more very easily gain knowledge of selected advanced subject matter. You undoubtedly exceeded our own expectations. Thanks for offering such effective, healthy, explanatory and in addition fun thoughts on this topic to Gloria. satta matka

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019
This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them. You are extraordinary. sattamatka
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2019

I have perused your web journal it is exceptionally useful for me. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future redesigns. seo services

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019

<a href="https://www.xyz.com/">AAS</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019

That was a super helpful post. I was looking for similar information for a long time. Thanks for providing a deep insight into this topic. Wonderful share. https://www.exotictanzania.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

https://1921681254.info/

Je vous remercie de l'information! Je cherchais et ne pouvait pas trouver. Vous me aidé!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

Your post is very helpful to get some effective tips to reduce weight properly.  http://freegiftcardgenrator.com  and  http://onlinefreegiftcodesgenerator.com  and  http://onlinefreegiftcardgenerator.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

<a href="https://harriswalls.org/achat-smartphone-pliable-samsung/"> achat smartphone pliable Samsung <\ a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019

Excellent post. Please keep up the great work. You may check our website also 123.hp.com/envy 5088

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019

mywifiext Thanks for information, I am extremely impressed you write style.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019

A debt of gratitude is in order for the best blog. it was helpful for me.keep sharing such thoughts later on also.

<a href="https://www.exotictanzania.com/dar-es-salaam-porn-girls/">dar es salaam porn</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Awesome occupation for distributed such a gainful site. Your web log isn't just valuable yet it is also truly innovative as well. There have a tendency to be very few individuals who can absolutely compose not all that basic posts that creatively. Proceed with the decent written work blog comments backlinks
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019

Nairobi Escorts: If you have visited Koinange street Nairobi at night you must have realized that Nairobi girls of the night have moved base from the red-light districts. Exotic Kenya is now offering a free hookup, Escort service & Nairobi Pussy for people who want to get laid tonight or plain company. For more information visit: https://www.exotickenya.com/escorts-from/nairobi-pussy-escorts-nairobi-call-girls/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019

<a href=”https://ve2ctv.org/”>smartphones pliables </a>

 

Hello !!

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

Just observed your site a couple weeks ago and i appear to have been reading this task daily. One has a wide range of information what follows and that i seek out your thing for this webpage just too. Support the favorable labor! blog comment service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about this, I feel emphatically about it and affection adapting more on this theme. On the off chance that conceivable, as you pick up skill, would you brain overhauling your online journal with additional data? It is to a great degree accommodating for me. Profile backlinks
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

Excellent post. Please keep up the great work. You may check our website also Visit: 123.hp.com/setup 3830

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 4. 2019
Hi I am so charmed I found your web journal, I truly found you by misstep, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could simply jump at the chance to say thank for an enormous post and an inside and out engrossing site. Kindly do keep up the considerable work. high DA blog comments
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

thanks this is good blog.

<a href="https://www.exoticnigeria.com/meet-fuck-nigeria/">nigeria black fuck</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
Thank you for taking the time to publish this information very useful! [url = http: //www.lahoreescortservices.com/] Lahore escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks youtube promotion
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! poker88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
The post is composed in extremely a decent way and it contains numerous helpful data for me. GLM aftermarket boat parts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Is it alright to post a portion of this on my site fundamentally present a hyperlink on this site page? voyance tel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019

This is awesome,your aticle is one of the best so far. Cheers  

11:52 AM

<a href="https://www.nairobidivas.net"><strong>nairobi escorts</strong></a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have arrive at the conclusion that you are right about a number of them. You are incredible. blog comments backlinks
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
You are probably also quite intelligent and know what you are doing. In other words, you will be in control of what you do. roksa wrocław
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

I hope everyone is touched with what has been written on this article. Thats great keep sharing good news.<a href="http://www.mchepuko.com">Escorts in dar es salaam</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019

Thanks for your input. I hope this information was useful to many of us. <a href="https://www.bongomassage.com">massage in city centre dar es salaam</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 7. 2019

Anyone visiting exotic Tanzania? This is the best escort directory in the world. If you want a mobile number of escorts girls. Simply navigate the mobile number on our website.

http://www.exotictanzania.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 7. 2019

Great news for escorts lover, I find a new website for escort lover, Check exoticUganda and find the hottest and cutest girls for sexual desire. All types of girls are available on this website like: massage, relationship, etc.

https://www.exoticuganda.com/escort/candy/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019

192.168.1.1 Quality blog, keep up the good work.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019

Interesting article.Well written. B South escorts // South B Call girls

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019

Great post, and great website. 

If want to have sex and enjoy your life, then enjoy the sweet-natured and best beauties of Uganda. They are the most popular, extremely sexy girls who will make your time very exciting. Cheers!

 

<a href="https://www.exoticuganda.com/">exotic ugandan</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019

Great post, and great website. 

 

If would you like to do sex and enjoy your life, then enjoy the sweet-natured and best beauties of Tanzania. They are the most popular, extremely sexy girls who will make your time very exciting. Cheers!

https://www.exotictanzania.com/dar-es-salaam-porn-girls/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019

 

 our escorts would be given full pleasure and satisfaction for every client. All girls are beautiful and sexy.  We give you the chance to select the best  Egypt Escort girl for your enjoyment.visit our website and enjoy!

https://www.exotic-africa.com/escorts-from/egypt/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 8. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Custom Sticker Printing

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback