Dětský komiks – braková literatura nebo počátky čtenářské gramotnosti?

Seminář s názvem Dětský komiks je jen jedním z mnoha připravovaných seminářů na téma komiks. Tyto semináře připravuje nakladatelství CREW s.r.o ve spolupráci se SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a Národní knihovnou České republiky. Hlavní cíl seminářeje zvýšit informovat knihovníků a pedagogů o dětských komiksech. V rámci semináře Dětský komiks se účastníci mohli seznámit s novými i staršími výtisky komiksů.Všichni účastníci obdrželi připravené ukázkové pracovní listy, které se dají využít ve školách i v knihovně. Seminář Dětský komiks je tedy vstupenkou do světa komiksu pro všechny neznalce tohoto odvětví.

Seminář se konal v prostorách Národní knihovny dne 22. října 2018. S programem nás seznámila paní Michaela Pexová z nakladatelství CREW s.r.o. Toto nakladatelství je zaměřeno pouze na vydávání komiksů. Zaměřují se i na tzv. evropský komiks. Ten vydávají v edici Mistrovské dílo evropského komiksu a v časopisu Modrá CREW. Hostem semináře Dětský komiks se stala spisovatelka a lektorka vzdělávacích workshopů Klára Smolíková. Tato autorka komiksů mnoho let působila jako vedoucí vzdělávání v Národním muzeu v Praze a také 8 let vedla mediální výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Na seminář ji doprovodil její manžel Jiří Walker Procházka, též spisovatel a autor detektivek a sci-fi, komiksů pro děti a dospělé. Zabývá se také vydáváním metodických příruček a článků.

prochazka

Vývoj komiksu

Komiksy se u nás v hojném počtu objevovaly už na přelomu 19. a 20. století. Rozhodně ale nevypadaly jako ty dnešní. Neobjevovaly se u nich bubliny s přímou řečí, byly černobílé a jednalo se o jednostránkové humorné příhody, které neměly pokračování. Z této doby pochází např. Zdravotní Troubel od Karla Ladislava Thuma. Většinu komiksů z období 1. republiky, které nám paní Klára Smolíková ukázala, tvořila reklama, např. reklama na odtučňování Pan Břoušek z roku 1927 s ilustracemi Ondřeje Sekory nebo barevná reklama na Elektrolux s Kocourem Felixem od Ladislava Vlodka. V Československu se o rozvoj komiksu zasloužily i takové osobnosti jako je Jiří Mahen a Josef Lada s plakátem „Braňte knihu!", jenž měl lidem demonstrovat nevhodné zacházení s knihou. S komiksem se lze potkat v různých formách od reklamy po naučné stezky u hradů a zámků. Právě na jedné takové naučné stezce se paní Klára Smolíková podílela. Okolo hradu Kozí hrádek se nachází 10 panelů s naučným komiksem od paní Kláry Smolíkové a výtvarníka Jana Smolíka o životě Jana Husa, o kterém paní Klára Smolíková vydala i komiksové knihy s názvy H.U.S. a Husův dům.

Dělení komiksu

Klára Smolíková nás uvedla do problematiky komiksu zajímavým způsobem. Ukázala nám obrázek zobrazující dvojstranu z amerického komiksu, který měl pomoci Americkým vojákům rozeznávat Číňany od Japonců za 2. světové války. Na tomto příkladu nám bylo demonstrováno, že komiks byl využíván k různým účelům a různými věkovými skupinami. Komiks v dnešní době bývá nešťastně zařazován převážně do dětské literatury. Takové zařazení není ovšem není šťastné. Komiksů dnes existuje velké množství druhů. Můžeme ho dělit podle různých kritérií – podle žánru, věkové hranice, země vzniku atd. Např. japonský komiks se dá rozeznat od toho amerického na první pohled. Už styl kresby a způsob, jakým je komiks psaný, je u japonského i amerického naprosto odlišný. Obzvlášť specifický je japonský komiks Manga, jelikož je psán obráceně, když ho chceme číst musíme knížku přetočit na konec a listovat pozpátku.

publikace

Dětský komiks

Komiksy mohou být důležitým nástrojem v rozvoji čtenářské gramotnosti. U komiksu je kladen důraz na vyprávění příběhu jednotlivými obrázky, které jsou doplněny bublinami a popisky s textem. Pro děti, které nejsou zvyklé číst, může být komiks odrazovým čtenářským můstkem. V této situaci je role knihovníka velice důležitá, aby si dítě našlo ke komiksu a čtení dobrý vztah. První dojem z přečteného komiksu musí být kladný. Dětský knihovník by tedy měl umět pomoci dítěti při výběru správného komiksu. V publiku se na toto téma ozvalo několik posluchaček, které pracují v dětských knihovnách, že mají problémy s rozlišováním komiksu jak po typové stránce komiksu, tak i s určením věkové hranice. Potřebovaly by na obálce jasné označení, pro jakou věkovou skupinu je daný komiks vhodný. Na tyto podměty reagoval pan Jiří Walker Procházka se slovy: „Rozdělení komiksů je velmi individuální. Můžete mít dvě děti ve věku 10 let a pro jedno dítě bude komiks primárně určený pro desetileté děti moc složitý a bude raději číst komiks pro mladší. A to druhé dítě může být naopak sečtělejší a bude vyžadovat náročnější komiksy.“ Na tato slova reagovala paní Michaela Pexová: „Nově nakladatelství CREW s.r.o. na zadní stranu komiksů uvádí, pro koho jsou určeny. U starších výtisků se údaje o věkové hranici na komiksu nenacházejí, jsou ovšem k nalezení na našich webových stránkách.“

Jak pracovat s komiksem

Metody práce s komiksem jsou různé. Paní Klára Smolíková při svých besedách pro děti upřednostňuje aktivní zapojení dětí. Program besedy je často na motivy některé z jejich knih. Využívá doplňovací pracovní listy a prezentace, které dětem promítá na plátno. Programy pro děti z prvního stupně jsou obohaceny i o „scénky“. V tomto případě se děti převlékají do kostýmů a tvoří jednotlivé scény komiksu svými vlastními hereckými výkony. Pracovní listy jsou pro všechny věkové skupiny a jsou určeny k tomu, aby si děti lépe představily, jak se takový komiks tvoří. Na některých listech děti domalovávají postavy a bubliny s textem, někde zase dokreslují postavám výrazy, u některých listů děti nic nedokreslují a jen musí najít postavu, která mluví, což nemusí být jednoduchý úkol, jelikož v pracovních listech mohou být umazané bubliny s textem. Zajímavým úkolem je zkoušení malování komiksového pohybu, např. jedoucí auto, skákající míč nebo běžící postava. Děti si mohou vyzkoušet i tvorbu vlastního komiksu. Práci na komiksu si mohou rozdělit tím, že si určí role – autoři textu, výtvarníci apod. Na komiksu děti mohou pracovat i po skončení besedy třeba v rámci výtvarné výchovy, kroužků, knihovnických klubů apod.

Nakladatelství Crew s.r.o.

Po paní Kláře Smolíkové vystoupila na semináři Michaela Pexová s krátkým blokem o komiksech nakladatelství CREW s.r.o., kde zastává funkci specialistky komunikace. Nakladatelství funguje od roku 1997 a je zaměřeno výhradně na komiksy. Vydávají např. Naruto, Mangu, DC comics, Marvel a mnoho dalších. Mezi tradiční akce nakladatelství CREW patří již třináctý ročník CRWECON letos konaný 9. června v pražském klubu Cross. Jedná se o jednodenní festival fanoušků komiksu. Probíhají zde diskuse, dražby, přednášky a přehlídky cosplay kostýmů.

účastníci

Závěrem

Předpojatost vůči komiksu jakožto k nižší literatuře tu byla vždy. Dnešní doba nám dává prostor toto smýšlení změnit nebo alespoň zmírnit. Seminář Dětský komiks mě přesvědčil, že se dá s komiksem pracovat edukativně, smysluplně a hlavně originálně. Využívání pracovních listů, divadla a jednoduchých her se paní Kláře Smolíkové výborně osvědčilo při vzdělávání dětí. Já osobně nejsem velká obdivovatelka čtení komiksu, ale velice mě zaujaly doporučené tituly od Kláry Smolíkové, komiks Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989) od Jiřího Černého a Lukáše Fibricha a Totální nasazení od Ondřeje Nezbedy a kolektivu. Větší fanoušek komiksů, než jsem byla před seminářem, ze mě není, i když povídání o festivalu CRWECON znělo krásně, v příštích letech se na něj nechystám. Ze semináře jsem si odnesla pozitivnější pohled komiksy. Existuje obrovská škála komiksů, od těch populárních a zfilmovaných, po komiksy s uměleckou hodnotou, např. Maus. Takovéto komiksy mě vážně velice zaujaly a určitě stojí za větší pozornost.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 1. 2019

In my opinion, comics and graphic novels are  not literature in the same way that prose works are. They are certainly legitimate works of art of the same quality, but the addition of graphic elements and the lack of descriptive prose makes comics a different medium. At our write my assignment service we write assignments for numerous topics which students ask for and never ever once we got an assignment related to comics.

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback