Digitální kurátorství pro předškoláky

Když jsem se před několika měsíci začal více zajímat o digitální kurátorství, připadalo mi to téma jasné, logické a snadno uchopitelné. Až do chvíle, kdy jsem se je pokusil vysvětlit přátelům. Tvrdě jsem narazil. Moje snaha byla nakonec ukončena milosrdným ujištěním, že je to jistě stejně dobrá záminka, jak z někoho vytáhnout peníze, jako kterákoliv jiná. Jistě chápete, že s tím není snadné se smířit.

Einsteinovi bývá připisován výrok „Pokud to nedokážete vysvětlit šestiletému dítěti, sami tomu ještě nerozumíte“. Znamená tedy mé selhání, že nerozumím tomu, s čím jsem se rozhodl spojit svoji budoucnost?

Slabou útěchou mi může být skutečnost, že stejně jako já selhávají při vysvětlování i mnozí z těch, kteří se tomuto oboru věnují dlouho a systematicky. Začátkem července jsem se zúčastnil mezinárodní "letní školy" pořádané sdružením APARSEN. V jejím úvodu se David Giaretta, jedna z klíčových postav evropského výzkumu dlouhodobé ochrany dat, přiznal, že i po patnácti letech a proinvestovaných desítkách milionů eur se jen velmi těžko hledá jednoduchá odpověď na otázku, jak to vlastně s tou ochranou je.

Takže jak to vlastně je s tou dlouhodobou ochranou?

Žijeme ve světě, v němž každým okamžikem vzniká neuvěřitelné množství nových dat, dokumentů a digitálních objektů, které se rodí v útrobách našich počítačů, mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů. Většinu z nich nemáme potřebu skladovat, stejně jako si (většinou) neschováváme použité jízdenky, čmáranice na útržcích papíru nebo vizitky lidí, jejichž obličeje jsme dávno zapomněli. A pak je tu ta menší část, kterou naopak uchovat chceme. Spolehlivě a navždy. Dokumenty, které mají hodnotu pro nás osobně, pro naše zaměstnavatele, pro celou společnost. 

Vedle materiálů s čistě digitálním rodokmenem (digital born) existují také ty, které mají svůj původ ve „skutečném“ světě a do počítače byly přeneseny - reprodukce knih, rukopisů a obrazů, digitální kopie starých filmů a prvních gramofonových desek. U těch se rozumí jaksi samo sebou, že je budeme chtít ochránit co nejlépe. Nejen proto, že na jejich převod do počítačové podoby byly vynaloženy nemalé prostředky, ale především proto, že často představují jediný způsob, jak se lidé mohou blížeji seznámit s důležitými artefakty svého kulturního dědictví.

A to je celé? 

No tak dobře, namítne racionálně uvažující člověk 21. století, koupíme harddisk, na něj to uložíme a hotovo. Nebo dva disky. Diskové pole. Farmu. Cena za uložení dat je dnes legračně nízká, kapacita roste, tak kde je problém?

Tak schválně, zkuste porovnat následující obrázky:

 
© Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC-BY-SA-3.0 


Katalánská národní knihovna, foto autor

Vidíte ten rozdíl? Ten Systém? Ten Pořádek? Knihy srovnané v regálech Národní katalánské knihovny, chráněné proti nepřízni živlů a opatrované katalánskými knihovnicemi.

Myslím, že už začíná být poněkud jasnější, o co tady jde. Svoje kulturní dědictví přece nenecháte povalovat na virtuální hromadě na discích, o které se stará nerudný administrátor, jehož kulturní rozhled končí stahováním nelegálních kopií brakové literatury z pochybných serverů.

Aha, takže je to celé o digitálních knihovnách a knihovnících?

Ne. To by bylo moc jednoduché. Předně se prozatím vyhneme slovu knihovna. Zabráníme tak zjednodušení, které může být zavádějící, protože, jak už jsme si řekli, data mohou mít mnoho různých podob. Od dokumentů, které jsou určeny skutečně ke čtení, přes obrázky a fotografie až po filmy a zvukové nahrávky. A tím zdaleka nekončíme, protože archivovat se toho dá mnohem víc! Databáze obsahující údaje z vědeckého výzkumu, celé webové servery, kolekce programů a potom pochopitelné také „balíčky“, které obsahují od všeho trochu. Proto raději než „knihovna“ budeme používat slovo „repozitář“. 

A ten hlavní rozdíl proti knihovně? Představte si to třeba takto: do knihovny, která má tisíciletou tradici a hýčká ve svých zdech desetitisíce svazků, přijde poutník. Vlídný knihovník ho provází, zodpovídá otázky a na požádání najde libovolnou knihu, o kterou si návštěník řekne.

„Víte, ale...“ poutník rozpačitě žmoulá v ruce svazek pojednávající o zelených blatničkách. „Ta kniha je napsaná staropavánsky a já staropavánsky číst neumím...“ 

„To ani já ne. A vlastně nikdo, poslední člověk, který ji uměl přečíst, umřel před patnácti lety. Ale jsou v ní moc pěkné obrázky blatniček!“

Smysl digitálního repozitáře je tedy nejen v tom, data uchovat, ale také zajistit, aby byla použitelná a srozumitelná každému, kdo je bude v budoucnosti potřebovat. Vedle samotných dat je v repozitáři uložena „reprezentační informace“ (representation information), která obsahuje vše potřebné k tomu, abychom uložená data pochopili a mohli s nimi pracovat. V případě popisované knihovny by to mohl být například slovník staropavánštiny, nebo alespoň staropavánský slabikář.

Správce repozitáře se stará nejen o to, aby všechny soubory byly v pořádku, nevypadávaly jim bity a každý byl na svém místě (ostatně co by potom měli na práci nerudní administrátoři), ale zajišťuje také kontinuitu archívu. Sleduje například, jestli pro všechny typy souborů, které jsou v repozitáři uloženy, existují dostupné programy, v nichž je možné tyto soubory otevřít. A pokud usoudí, že je to třeba, navrhne a zajistí přechod na modernější formát.

Má také na starosti ověřování pravosti a původnosti dat, aby se každý mohl spolehnout na informace, které v nich najde. A v neposlední řadě se stará také o to, kdo a ke kterým datům se v archivu smí dostat.

Bezva, takže už víme, co je digitální kurátorství!

Ehm... ne. Zatím jsme si jen vysvětlili, co je to dlouhodobá ochrana data (long term preservation, často také pouze LTP). Digitální kurátorství jde však ještě o kousek dále. Zjednodušeně můžeme říci, že kurátor rozhoduje nejen o tom, jakým způsobem se budou data chránit, ale také o tom, která data to budou. Jeho role je často více manažerská než administátorská a je aktivním partnerem pro tvůrce dat, se kterými se podílí na plánování digitálních archívů. V neposlední řadě je náplní jeho práce také osvěta a obhajoba principů, na kterých je oblast dlouhodobé ochrany dat založena.

A to je asi tak všechno, co bych vám chtěl říct o digiálním kurátorství. Alespoň prozatím.


Použité zdroje a literatura

YAKEL, Elizabeth. Digital curation. OCLC Systems. 2007, roč. 23, č. 4, s. 335-340. DOI: 10.1108/10650750710831466. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/10650750710831466

SANETT, Shelby. Archival Digital Preservation Programs: Staffing, Costs, and Policy. Preservation, Digital Technology [online]. 2013, roč. 42, č. 3 [cit. 2014-07-11]. DOI: 10.1515/pdtc-2013-0019. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/pdtc.2013.42.issue-3/pdtc-2013-0019/pdtc-2013-0019.xml

ABBOT, Daisy. What is Digital Curation?: DCC Briefing Papers: Introduction to Curation. DCC: Because good research needs good data [online]. Edingbourgh: Digital curation centre, 2008 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z:http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/introduction-curation/what-digital-curation

LAZORCHAK, Butch. Digital Preservation, Digital Curation, Digital Stewardship: What’s in (Some) Names?. In: Library of Congress [online]. Washington, DC: Library of Congress, 2011, 2011-08-23 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z:http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2011/08/digital-preservation-digital-curation-digital-stewardship-what%E2%80%99s-in-some-names/

HIGGINS, Sarah. Digital Curation: The Emergence of a New Discipline. International Journal of Digital Curation. 2011, roč. 6, č. 2, s. 78-88. DOI: 10.2218/ijdc.v6i2.191. Dostupné z: http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/184

DCC: Because good research needs good data [online]. Edinburgh: Digital Curation Centre, 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/

YAKEL, Elizabeth, Paul CONWAY, Margaret HEDSTROM a David WALLACE. Digital curation for digital natives. Journal of Education for Library and Information Science. 2011, roč. 52, č. 1. Dostupné z:http://www.virtualarchiveslab.org/sites/virtualarchiveslab.org/files/Digitial%20Curation%20for%20Digital%20Natives.pdf

 Zdroj titulního obrázku: http://aea365.org/blog/susan-kistler-on-content-curation-part-i-five-way...

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

Because Kipoi simplifies access to already trained models, researchers can perform transfer learning. little snitch crack

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback