Do třetiCE citaCE - na téma spolupráCE

13. 7. 2009

Dnešní příspěvek nebudu věnovat obsahu kurzu, ale možnosti a mojí osobní vizi toho, jak jej vytvořit. Když jsem si hodně orientačně spočítal, jak dlouho by zabralo vytvoření kurzu mě samotnému, došel jsem k závěru, že i kdybych poctivě pracoval 8 hodin denně (žádná pauzička na kávičku, žádná svačinka, čtení Inflow) tak bych jej tvořil asi rok. To by však znamenalo, že bych nemohl dělat nic jiného a musel svoji činnost 100% věnovat pouze tomuto. To prostě nepřicházelo v úvahu.

Bylo třeba vymyslet plán jak kurz připravit rychleji a zároveň tak, abych stíhal i jiné pracovní povinnosti. Jednoznačně se nabízela možnost přijmout dalšího pracovníka – což bylo vzhledem k finančním možnostem knihovny zavrhnuto velice rychle.

Na řadu tedy přišla myšlenka oslovit jiné knihovny, které by myšlenka takového kurzu zaujala, a měli dostatečné možnosti se do projektu zapojit. Stručným a „motivačním“ emailem jsem tedy oslovil členy Odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách. Výsledem mě samotného překvapil.
Na tuto moji výzvu se ozvalo celkem 6 vysokoškolských knihoven, že jim myšlenka líbí a rádi by znali podrobnosti. Ve výsledku bude asi aktivní spolupráce probíhat mezi následujícími 5 školami:

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Technická univerzita v Liberci
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze

Jako externí konzultant přislíbil svoji účast pan docent Milan Špála z UK. Po prvním článku na Inflow jsem byl osloven kolegou Mgr. Jiřím Kratochvílem z KUK MU. Vzhledem k tomu, že ti již podobný e-kurz připravují  (kdo byl na letos na Inforu, tak o tom ví), přislíbil také svoji "účast" v roli konzultanta.

No a jak tedy bude probíhat samotná spolupráce? Pokusíme se částečně využít technologie, které ke společné spolupráci nabízí Google - především Dokumenty a k samotné organizaci práce a vzájemné komunikaci jsme zakoupili (rozuměj VUT koupilo) nástroj Acitvecollab. Tomuto programu určitě věnuji jeden z dalších článečků - koho zaujal Basecamp, tak tento systém určitě nezklame.

Samotné principy spolupráce na projektu budou rozděleny (vedením a organizací se "pověřilo" VUT) v průběhu prázdnin. Každopádně je pravděpodobné, že v následující (orientační a stručné) podobě:
 1. Na přípravné fázi budou spolupracovat všichni - anketa u cílové skupiny, analýza publikačního chování, analýza VŠKP detailní a finální rozpracování osnovy. O přípravné fázi bude příští příspěvek.
 2. Vypracování základních textů - každá instituce bude zodpovědná za tvorbu cca  2-3 modulů a k dalším 2-3 modulům bude působit v roli oponenta (připomínkovat texty, navrhovat změny). Ke každému modulu připraví odpovědná instituce také scénář pro multimediální přednášku a navrhne potřebné zpětnovazební nástroje (interaktivní animace, testíky, úkoly).
 3. Všechny připravené texty zpracuje jeden metodik do stejného stylu a podoby potřebnou pro distanční texty. Určitě bude vhodné se podívat na texty z pedagogického hlediska - což budeme muset zajistit externě.
 4. Ze základních textů a připravených scénářů bude několik multimediálních techniků připravovat veškeré multimediální materiály. Zároveň se pokusíme doplnit materiály o motivační videa, rozhovory a vše další, co kurz zpestří a zatraktivní.
 5. Příprava prostředí pro vytipované LMS - zatím to vypadá jenom na Moodle. Zajistí specialista a na LMS ve spolupráci s šikovným grafikem (asi také externě).
 6. A samozřejmě průběžná evaluace a kontrola všech materiálů a na závěr testovací provoz na každé ze škol.
Shrnout by se to dalo asi následovně - u zásadních a důležitých bodů bude třeba jednotného konsenzu všech zúčastněných. Samotné práce budou rozděleny tak, aby se každý podílel jenom na určité části - specializoval se pouze na jednu problematiku - téma. O následnou jednotnost materiálů (ve všech podobách) se postarjí odborníci na danou činnost - metodik distančních textů, multimediální technik, specialista na LMS, pedagog.

Tohle je zatím moje orientační a jednoduchá představa - je jasné, že v průběhu doby se bude měnit. A o tom si opět přečtete kde? No přece na Inflow!!

 

Příště na téma: Než začneme tvořit, je třeba si zjistit ....

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback