Duha – časopis nejen pro knihovníky Jihomoravského kraje

Vývoj časopisu Duha, který 23 let vychází v Moravské zemské knihovně (dříve Státní vědecké knihovně) v Brně. Článek shrnuje historii Duhy, upozorňuje na profilaci periodika a popisuje aktuální změny ve způsobu publikování článků (spuštění e-verze časopisu).

Čtvrtletník Duha s podtitulem Informace o knihách a knihovnách z Moravy byl založen v roce 1987. Jeho cílem po celou dobu existence je informovat odbornou knihovnickou veřejnost o dění v oboru, přinášet aktuální odborná témata, informovat o práci zejména veřejných knihoven v JMK. A nejen to. Časopis dává také knihovníkům možnost podělit se s ostatními o své zkušenosti, prezentovat zajímavé aktivity své knihovny, inspirovat. Přináší nové podněty, seznamuje s činností i ostatních typů knihoven, poskytuje zajímavé náměty pro rozvoj knihovnické a informační činnosti knihoven a umožňuje srovnání jejich činnosti. Přibližuje kulturní dění v regionu, výstavy, knihy, které jsou pro knihovníky přínosné. Každé číslo je vždy tematicky zaměřené. Hlavní rubrika Studie, články je zpracovávána odborníky z knihoven i vysokoškolských a odborných pracovišť v České republice. Přináší názory odborníků, informace o nových trendech ve vývoji služeb a činnosti knihoven. Literární medailónek seznamuje s významnými literárními osobnostmi regionu i s odborníky v oboru knihovnictví a informační vědy. Moravští autoři připravují je rubrika přibližující brněnská a jihomoravská nakladatelství a jejich autory, zajímavé ediční počiny. Konference, akce, tato rubrika přináší informace a podrobně komentuje významné konference literární i oborové a aktivity knihoven, kulturních a vzdělávacích institucí v regionu. Duha také uvádí recenze odborníků na odborný tisk, knihy vydávané knihovnami v ČR i na zajímavou beletrii. Rubrika nazvaná Z činnosti organizací umožňuje knihovnám prezentovat svoji práci, úspěšné akce pro různé věkové kategorie uživatelů, občanů. Krátké zprávy najdou čtenáři ve  všech číslech Duhy pod titulkem Bude vás zajímat, že... Podrobněji o časopise od vzniku do roku 2009 píše doc. PhDr. Tomáš Kubíček - viz Slovník české literatury po roce 1945, heslo DUHA.

Změny připravované od roku 2009

V roce 2009 se v souvislosti se změnami v celé MZK včetně její vizuální podoby začal ředitel Mgr. Tomáš Gec intenzívně zabývat nutnými změnami časopisu. Duha vycházela v tomto roce stále v papírové podobě 1x za čtvrtletí. Její rubriky zůstaly stejné, rozhovory připravoval spisovatel Zeno Kaprál (se šéfredaktorem časopisu HOST Mgr. Miroslavem Balaštíkem, Ph.D, se sochařem, autorem významných výstav a realizátorem projektu Muzeum českého a slovenského exilu 20. století Janem Kratochvilem, s PhDr. Evou Křivou, odbornou asistentkou ÚBK FPF SU Opava a pedagogem a ředitelem Domova mládeže Bohumilem Urbánkem). Fejetony do všech 4 čísel psala Mgr. Luisa Nováková Ph.D. (odborná asistentka FF MU Brno, spisovatelka, pedagožka a překladatelka). 23 ročník v roce 2009 byl také zaměřen na několik odborných témat - Management v knihovnách (č. l/09), Web 2.0 ve veřejné knihovně aneb veřejná knihovna 2.0 (č. 2/09), Spolupráce s paměťovými institucemi a projekty MZK (č. 3/09) a poslední číslo roku bylo věnováno službám knihoven pro sluchově znevýhodněné uživatele a občany.

Zmíněné změny se ještě neprojevily, ale představa, kterou již pracovníci vedení MZK a redakce Duhy měli, byla předložena čtenářům časopisu v podobě Ankety DUHA 2010, která byla součástí čísla 2/2009. Vyhodnocení ankety z odpovědí v elektronické i tištěné podobě zpracovala Mgr. Ladislava Suchá pod názvem Moravská zemská knihovna mění svou tvář a DUHA s ní a bylo uveřejněno v čísle 4/2009 s. 18-20. A jejich realizace v roce 2010.

Logo e-časopisu DUHA

Do roku 2010 vstoupil 24. ročník časopisu Duha v nové grafické podobě - a nejen to. Současně došlo i k obsahovým změnám a změnám ve struktuře časopisu. Byly zařazeny nové rubriky Informace pro knihovny, Veřejné knihovny, Z činnosti z MZK. Snahou vedení knihovny a redakce časopisu v současné době je více reflektovat požadavky čtenářů, poskytnout co nejširší spektrum informací z oboru i činnosti knihoven. První dvě čísla časopisu vyšla v tištěné podobě, ale jsou dostupná i elektronicky, třetí a čtvrté číslo bude pouze v elektronické podobě. Koncem roku 2010 vyjde tištěný výběr těchto dvou čísel. Po tomto „zkušebním" ročníku ve dvou verzích, přistoupíme v roce 2011 k původně plánovanému modelu - 4 čísla elektronická, časově rozvržená tak, jak byli naši čtenáři zvyklí, tedy každé čtvrtletí a na koncích I. a II. pololetí tištěný výběr nejzajímavějších textů ze dvou elektronických čísel daného pololetí.

Úvodní stránka e-verze časopisu DUHA

Elektronickou verzí se Duha stává aktuálnější, pestřejší. Samozřejmostí jsou diskuse ke článkům, kalendář akcí pro knihovníky zaměřený na celou Moravu, rychlý přehled novinek z knihovnického světa (díky časopisu Ikaros) nebo kompletní archiv digitalizovaných textů (od prvního čísla Duhy z roku 1987 až do roku 2009). Podívejte se, jak vypadala první Duha (Kramerius).

Historicky první číslo Duhy

Nejživějším prvkem by však měly být blogy umožňující sdílet s ostatními své postřehy, zážitky, informace z oboru. V současné době jsou hlavními přispěvateli zaměstnanci Moravské zemské knihovny, ale rádi uvítáme i nové bloggery. Elektronická Duha zachovává rubriky, na něž jsou čtenáři z tištěné verze zvyklí, nově přibyly barevné fotografie, které do tištěné Duhy z ekonomických důvodů není možné zařazovat. A jak tedy vytvořit svůj blog? Stačí se jednoduše zaregistrovat na http://duha.mzk.cz/ (v pravém sloupci). Po přihlášení pak v položce Můj účet zadáte „upravit" a dáte svému blogu jméno, případně ho podrobněji popíšete. (O elektronické vydání Duhy se stará nový člen redakce Mgr. Eva Sedláčková).

Grafická podoba časopisu DUHA

Nezaměnitelnou, osobitou grafickou podobu časopisu vytvořil známy brněnský grafik a typograf Jan Rajlich, na zadní stránce byla uváděna kreslená anekdota Vladimíra Renčína. V roce 2006 se změnila obálka Duhy. Novou podobu dostal časopis v roce 2010 v souvislosti se změnou vizuálního stylu celé Moravské zemské knihovny. Výtvarná podoba tištěné i elektronické verze je dílem brněnského grafického studia Porta Design.

Časopis se zcela přirozeně bude měnit a vyvíjet jak po obsahové, tak po technické stránce. Snahou redakce je udržet si přízeň stávajících čtenářů a získat čtenáře a příznivce nové. Bude proto reagovat na požadavky čtenářů a potřeby knihovníků. Je to příležitost i pro vás, můžete rozšířit informační hodnotu časopisu DUHA svými příspěvky, připomínkami i radami redakci. Těšíme se na ně...

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback