Mozaika

4. 10. 2010
Editorial

Naši milí čtenáři,  

upřímně věříme, že aktivní a tvůrčí mladí lidé mají velké předpoklady k tomu, aby se stali v životě úspěšnými. Podobným smýšlením je až do morku kostí prosáklý i KISK poháněný   „neúprosným a dravým" Petrem Škyříkem (však si za to také odnesl cenu MARK 2010). Říjnové číslo je nabité důkazy o tom, že spojí-li své síly více Mladých, atraktivních a  rozumných knihovníků (či snad moudrých, aktivních a rozkvétajících knihovníků?), stojí výsledky jejich týmové práce skutečně za to!

Na dalších řádcích naleznete střípky ze závěrečných zpráv APLS, přečtěte si je všechny, myslíme si totiž, že pak už jen těžko budete odolávat touhám realizovat své tajné plány!


Na našeM portálU Nezáleží na tom, z jaké fakulty jste, ale jakou Informaci potřebujete.

Projekt vznikal jakO Reakce na soudobý Trend ve vyšším vzdělávání, který spočívá ve virtuální integraci služeb poskytovaných konkrétní univerzitou.


Na MUNI jsme tu pro vás!

NejdříVe bylo potřeba zakoupIt region, kde by posléze bylo možné postAvit samotný Kampus.

Proto jIž známe ověřené poStupy jaK pořádat virtuální přednášky a konference či jak zajistit živý přenos videa do i ze SL.

Let´s go, VIAKISK!

(...)na samém Počátku, než se vůbec věci daly do pohybu, klepali si někteří na čela v úděsu nad tím, že by snad „nějací studenti" měli stát u zRodu recenzovaného časOpisu.

VydalI jsme se cestou OpeN Access, neboť věříme, že s ní je spojena skutečná budoucnost vědeckého a odborného publikování. K čemu vytvářet poznání, které bychom pak strčili do krabice a nenechali ostatní, aby do ní nahlédli?"

Čtenářům byly předkládány nejčerstvější informace především prostřednictvím blogu na e-zinu InFLOW.

Čtěte ProInflow - časopis pro informační vědy!

Prostřednictvím projektu chceme o Audioknihách informovat v co nejširším možném měřítkU, k tomu nám Dopomáhá tvorba webového portálu jako rozcestníku veškerých Informací ze světa audiOknih.

...abychom se i my zapojili přímo do audiosvěta, nahráváme vlastní audionahrávKy, ...

ANtologie zachycuje dvanáct úryvků z děl, které hrály důležItou roli v Historii erotické literaturY.

Audioknihy.net - audioknih celý svět!

Portál si klAde za cíl upozorNit veřejnosT na tYpografické chyby a prohřešky proti Pravidlům české hlAdké sazby, které se objevují ve všech médiích v takové míře, že již často ani jako chyby nejsou vnímány.

S klamně uvolněným výrazem, ale se všemi smysly vybičovanými do střehu pročítá denní tisk, sleduje televizi, listuje publikacemi a příručkami. Ušetřeny nezůstanou ani volební letáky politických stran či nápisy na vinětách.

Antypa.cz - proti pokleskům


Studentům byly nabídnuty znalosti o problematice efeKtivního zacházení s informacemi od definování problému a Práce s tématem, přes vyhledání zdrojů a práce s nImi až po následné kvalitní zpracování informací.

Specialitou oproti předchozí formě modulu byly především audioskripta a všechny audioflashe.

KPI - kurz práce s informacemi

Unikátnost kurzu spočívá v tom, žEdoposud nebyl reaLizován žádný e-learningový Kurz Angličtiny speciálně pro knihovníky. Mít alespoň základní znalosti angličtiny se v dnešní době stává nutností, zvláště pro zaměstnance v informačních službách.

Na přípravě audio materiálů se podíleli rodilí mluvčí Ryan Doyle z Anglie a Cole Blaise z USA, jejichž hlasy provází studenty kurzem ve výukových animacích a některých cvičeních.

e-LKA je skvělá učitelka!

Projekt měl za cíl vytvořit a zprovoznit kvalitní informační portál pro Složky integrovAného záchRanného systému, které se účastní pátracích a záchranných akcí.

Snažili jsme se najít praktické možnosti těchto aplikací a představit je i z jiného úhlu pohledu, kdy mohou posloužit při koordinaci pomoci postiženým.

SAR System CZ - Search & Rescue!


 

Nejen projektovými zprávami živeno je toto číslo - provoněno je ještě tiskem dávných dnůotevřeně k vám míří krokem vídeňského valčíku, o architekturu opírá se informační.

No řekněte sami, kdo by takovému číslu odolal? 

Krásné říjnové čtení vám přeje 

Vaše redakce

Fotogalerie

Štítky: editorial
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback