E-Knihy a zkušenosti knihoven

Článek představuje obsah semináře E-knihy a zkušenosti knihoven, který se tomuto velice aktuálnímu tématu věnoval. Jsou zde představeny způsoby, jakými se s tímto fenoménem vyrovnávají různé knihovny v České republice a také v zahraničí. Lehce se dotýká také možností, které se před námi v této oblasti otevírají do budoucna.

Seminář s názvem „E-knihy a zkušenosti knihoven" proběhl 8. 11. 2011 v Národní technické knihovně. Akci pořádala „domácí" Zdenka Kloučková a moderoval Jiří Pavlík. Vzhledem k aktuálnosti tématu a velkému zájmu o něj, budou na seminář navazovat ještě další dva (E-knihy - současný stav a možné směry vývoje 1 a 2), v termínu 15. 11. a 6. 12. 20011 opět v NTK.

 

E-knihy a zkušenosti knihoven.

Zdeněk Matušík, Národní knihovna České republiky

Pan Matušík se věnoval především právním podmínkám užití čteček a e-knih v knihovnách. Z jeho přednášky jsme se kromě informací o základních právních ustanoveních a nařízeních, která elektronické výpůjčky ovlivňují, dozvěděli, že pojem elektronická výpůjčka a e-kniha je zatím právně zakotven pouze ve Velké Británii. Bez potíží by na elektronických čtečkách mohla být půjčována pouze volná díla (tzn. zjednodušeně ta, u nichž uplynulo 70 let od smrti autora), díla, na která se nevztahuje ochrana autorského zákona (§3 - právní předpisy, rozhodnutí, veřejné listiny, rejstříky a jiná úřední dokumentace; výtvory tradiční lidové literatury) a díla, která jsou zveřejněna pod některou z licencí umožňující toto užití - Open Access nebo Creative Commons.

Jana Procházková, knihovna Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd České republiky

Přednášející ve svém příspěvku představila zkušenosti ze svého pracoviště. Čtenáři této veřejné knihovny se specializovaným fondem se rekrutují z řad zaměstnanců ústavu, ale také z externích uživatelů. Elektronický fond knihovny se skládá zejména z odborných elektronických časopisů, asi 20 e-knih od vydavatelství Wiley, několika ročenek a Open Access knih a časopisů. Od února 2011 půjčují čtečky elektronických knih - mají celkem tři typy (Sony PRS, PocketBook Pro a iPad), jejichž vlastnosti nám také byly během vystoupení představeny. Čtečky jsou půjčovány pouze zaměstnancům ústavu, kteří jsou registrovaní v knihovně, je s nimi podepsána smlouva o výpůjčce a potom je jim zařízení zapůjčeno na 7 dnů. Neuplatňují pokuty za pozdní vrácení. Služba po navrácení zařízení čtečku projde, případný obsah vymaže. Čtečky nejsou zařazeny do katalogu, jejich vypůjčování probíhá pomocí pořadníku dostupného na webových stránkách. Dodržování autorského zákona v ÚOCHB umožňuje licenční smlouva. Vše, co v ní není povoleno, je zakázáno.

 

Během semináře...

Kateřina Vojířová, Městská knihovna v Praze (MKP)

Digitalizaci v Městské knihovně započal projekt Hispra (projekt na záchranu historických pragensií, teatrálií a hudebnin). Jednalo se však o odbornou literaturu, což úplně neuspokojilo potřeby knihovny, která je především veřejná a půjčuje beletrii. Vzhledem k tomu, že na českém trhu e-knihy v českém jazyce v té době ještě neexistovaly, rozhodli se v MKP využít vybavení z výše zmíněného projektu Hispra a vytvářet e-knihy vlastní. Vzhledem k autorskému zákonu bylo potřeba nalézt vhodné tituly, na kterých by mohla být digitalizace provedena. E-knihy byly vytvářeny pouze jako samostatné texty, bez doprovodných informací, k nimž byly dodávány informace o zdrojích. Výjimka nastala v okamžiku, kdy doprovodný materiál tvořil velkou část díla, v tom případě byl doplňován např. obrazovými přílohami ve formátu PDF. Vytvořené e-knihy prošly korekturou a závěrečnou kontrolou. Knihy jsou dostupné v mnoha formátech (PDF, TXT, RTF, HTML, EPUB, PRC (MOBI), PDB) proto, aby bylo možné využívat jakákoli čtecí zařízení (staré či novější mobily, online zobrazení, běžní uživatelé, čtečky). Ke konverzi byly využívány open source softwary a nástroje balíčku Microsoft Office. E-knihy jsou dostupné ve dvou rovinách - mají klasický záznam v katalogu a také jsou prezentovány pomocí rozcestníku www.e-knihovna.cz. Od roku 2011 se elektronické knihy objevují v katalogu jako jeden z možných výsledků konkrétního dotazu.

MKP má ve fondu e-knihy, které už nejsou pod ochranou autorských práv. Patří sem například 53 titulů z díla Karla Čapka, 16 děl Boženy Němcové, 60 povídek se Sherlockem Holmesem, 21 titulů z pera Karla Hynka Máchy a cca 35 pohádek pro děti. MKP se pro účel publikování e-knih musela stát právoplatným vydavatelem. Knihy musí mít požadované náležitosti - obálku, informace o autorských právech, tiráž. Zajímavou problematikou je ISBN - podle konzultace s Agenturou ISBN nemusí MKP svým e-knihám ISBN přidělovat, protože jejich užití není zpoplatněno.

Půjčování čteček začala MKP uskutečňovat v říjnu 2010, v současnosti poskytuje 42 ks, z nichž 34 je pro absenční půjčování a 12 pro prezenční výpůjčky, testování a propagaci. O půjčování je velký zájem - na každý typ (na výběr např. Jinke Hanlin, Pocket Book a Sony PRS) je cca 15 rezervací. Za celou dobu této praxe se staly pouze dvě nehody - jeden zlomený stylus a smazání české lokalizace. Dvoutýdenní výpůjčka čtečky je umožněna při splnění následujících podmínek - věk nad 18 let, členství minimálně 1 rok, bez pokut, rezervace čtečky a podpis smlouvy. V MKP nevyžadují pro zapůjčení kauci, ale vysoce sankcionují opozdilce - padesátikorunovou přirážkou na „zpozdném". Při vrácení projde čtečka kontrolou funkčnosti, je smazán obsah a nahrán původní obsah MKP (e-knihy, smlouva, knihovní řád a program akcí na daný měsíc).

Do budoucna MKP připravuje projekt Knihy nejen do školy - kolekci dalších vhodných titulů, nákup nových čteček (Kindle na přání čtenářů), rozšíření půjčování čteček na další pobočku, změnu portálu e-knihovna.cz a pro otestování nákup zahraničních knih.

Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (JVK)

JVK půjčuje čtečky od března 2011. Jedná se o 2 čtečky Amazon Kindle 3. V JVK zpřístupňují pouze volná díla (370 děl 44 autorů, Výbor ze starší české literatury a zpravodajství iDNES a Lidových novin). Čtečky půjčují osobám starším 18 let oproti podpisu smlouvy o výpůjčce a kauci 1000 Kč. Výpůjční lhůta je 7 dní. Všechny operace se čtečkami (rezervace, výpůjčky, placení kauce) probíhají prostřednictvím automatizovaného knihovního systému. Z vysokého počtu rezervací vyplývá, že o službu mají čtenáři velký zájem, přičemž spíše než na obsah jsou čtenáři zvědaví na novou technologii. Poškození čtečky ani příslušenství se v JVK zatím nevyskytlo. Zuzana Hájková se v prezentaci dále zabývá budoucností - co se stane, až opadne zájem o technologii a největší zájem bude o obsah, e-knihy. Důležitým předpokladem pro správný vývoj je ochota a zájem nakladatelů, což se pozvolným tempem objevuje i ve skutečnosti. Inspiraci lze hledat v zahraničí.

Americký distributor e-knih OverDrive umožňuje půjčovat 11 tisícům knihoven e-knihy pro čtečku Amazon Kindle. Také Amazon přišel s vlastním modelem půjčování za poplatek a s jistými omezeními - po zaplacení 79 dolarů ročně má knihovna přístup ke katalogu 5000 titulů. V Německu existuje služba DIVIBIB, kterou knihovny předplatí a čtenáři ji mohou využívat pomocí svého uživatelského jména a hesla. Dokument odtud stažený má omezenou platnost na 28 dní. Ve Francii funguje model, kdy si registrovaní uživatelé mohou půjčit prostřednictvím velkých elektronických knihkupectví určený počet e-knih na omezenou dobu.

Princip půjčování e-knih je založen na tom, že čtenář nemusí být pro výpůjčku v knihovně fyzicky přítomen - pomocí svých údajů se přihlásí, vybere si titul, který stáhne do své čtečky a po uplynutí dané lhůty se kniha v zařízení zobrazovat přestane.

Existují dva modely předplatného - s použitím sériového je možné půjčit jeden titul pouze jednomu čtenáři, paralelní systém dovoluje půjčit jeden titul více čtenářům. Půjčování je neomezené a platby se provádějí až podle skutečně vypůjčených e-knih. Variantou k těmto dvěma možnostem je předplatné jednotlivých titulů nebo kolekcí. V současné době nabízí různá, více či méně přijatelná, řešení Wooky, 3M a eReading. Naráží ale na některé překážky - velké množství formátů (není podpora u všech zařízení), ochrana autorských práv - DRM, neexistence ekonomických modelů a hlavně prostor pro komunikaci mezi distributory a knihovnami.

 

Přestávka.

Jana Matějková, Knihovna psychologických a sociokulturních věd při Univerzitě Karlově v Praze (Knihovna Celetná)

Vzhledem k tomu, že většinu důležitých věcí už předcházející mluvčí zmínili, představila pouze krátce způsob užívání e-knih ve své domovské instituci. Knihovna Celetná půjčuje čtečky elektronických knih od jara 2010, a to bez obsahu na dobu 14 dní na základě podpisu smlouvy o výpůjčce. Snaží se, aby si čtenáři mohli vyzkoušet různé druhy čteček, nabízejí např. čtečky Sony PRS, Nook, iPad a další. Každá čtečka má v katalogu vlastní záznam a zájemci si v případě vypůjčených čteček mohou zadávat rezervace jako u knih. Náplň si studenti zajišťují sami. Knihovna má kolekci elektronických knih od Ebsca a ebrary, což zajišťuje přísun e-knih v anglickém jazyce a také úspěšně jedná s různými nakladatelstvími v České republice (např. eReading, Grada).

Jana Matějková se také angažuje v současné iniciativě průniku a rozšíření e-knih do knihoven. Je spolutvůrkyní dotazníku, který v posledním měsíci vyplňovaly knihovny jako instituce. Na základě dotazníku by měly vzniknout (a jak jsme se dozvěděli, už vznikají) nové platformy pro spolupráci knihoven a nakladatelů. Přednášející vyzvala všechny knihovníky, aby se nebáli a zkoušeli kontaktovat zástupce nakladatelů a snažili se s nimi najít společnou řeč, zejména proto, že v rámci VISK3 je pro e-knihy vypsán grant (je potřeba vyplnit žádost do 10.1.). Upozornila a pozvala účastníky semináře na akci, která se bude konat 14. 12. v Brně pod hlavičkou PARTSIPu a na které budou představeny výsledky výše zmíněného dotazníku. Akce má omezenou kapacitu na 100 osob. Zmínila problém spolupráce nakladatelů a městských knihoven, které se v současné době nakladatelé zuřivě brání. Celé snažení v podstatě shrnula do myšlenky, že komerčním nakladatelům jde v první řadě o peníze, ale i přesto se pro průnik e-knih do knihoven dá něco udělat.

Akce byla velice přínosná a zajímavá, nabitá zkušenostmi jiných knihoven a také možnostmi, které knihovny mají, pokud chtějí e-knihy nebo čtečky zařadit do svých fondů. Téma je velice aktuální a bude velice zajímavé sledovat, jak se situace dále vyvine.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback