Elektronické zdroje v Knihovně UTB ve Zlíně

Článek poskytuje přehled o elektronických informačních zdrojích (EIZ) spravovaných Knihovnou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Především se zabývá dostupnou nabídkou, financováním a technologiemi EIZ, kterými knihovna disponuje, dále též dalšími službami s EIZ spojenými (např. propagace zdrojů) a celkovým zhodnocením vývoje dané problematiky.

Podpora kvalitních vědeckých informačních zdrojů je dlouhodobě prioritou nejen Knihovny UTB, nýbrž i vedení celé univerzity. Bez odpovídající informační podpory není možné provádět kvalitní vzdělávací činnost a dosahovat uspokojivých výsledků ve vědě a výzkumu. Většina relevantních informačních pramenů je přitom dostupná v elektronické podobě, takže důraz na elektronické zdroje je v tomto případě naprosto logický. Knihovna si navíc dobře uvědomuje nutnost zavádět pokročilé nadstavbové nástroje, které výrazným způsobem zjednodušují uživatelům práci. Za posledních pět let došlo v této oblasti v Knihovně UTB k velmi dynamickému vývoji.

Hned na začátku je třeba připomenout, že Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má v současnosti šest fakult, přičemž jejich oborové zaměření je velmi různorodé. To znamená vysokou náročnost pro knihovnu při pořizování elektronických informačních zdrojů. Knihovna UTB je centrálním pracovištěm, které uspokojuje informační potřeby všech součástí univerzity. Proto je také nákup databází a dalších informačních pramenů realizován striktně z jejího rozpočtu (spoluúčast fakult není vyžadována).

INFOZ - maximální zapojení

Drtivá většina elektronických informačních zdrojů je financována z programů INFOZ, kde je Knihovna UTB zapojena celkem do 13 projektů. Tato vysoká participace je způsobena již zmiňovanou velkou pestrostí oborů vyučovaných na UTB ve Zlíně. Nejspíš není nutné připomínat, že finanční spoluúčast na těchto projektech znamená pro rozpočet knihovny obrovský nápor. Přesto se ještě každoročně podaří najít peníze i na zakoupení dalších databází, které nejsou v projektech INFOZu zahrnuty (např. Ulrichsweb).

Správa EIZ

V současné ekonomické situaci nezbývají Knihovně UTB finanční prostředky na zakoupení specializovaného nástroje, který by řešil komplexní problematiku ERMS (Electronic Resources Management System). Ostatně v ČR je používán podobný nástroj, konkrétně produkt VERDE, pouze na Univerzitě Karlově. Správa elektronických informačních zdrojů tak byla dlouho zajišťována vlastní aplikací tzv. virtuální kanceláří. V roce 2010, kdy byl v Knihovně UTB implementován federativní vyhledávač MetaLib, se pak správa EIZ přesunula do tohoto systému, který sice není přímo určen pro tyto účely, nicméně představuje platformu pro unifikovaný popis jednotlivých zdrojů.

Nabídka EIZ

Knihovna UTB se snaží svým uživatelům nabízet nikoli pouze licencované elektronické zdroje, na které vynakládá značné množství finančních prostředků, ale také volně dostupné databáze a další informační prameny. Proto byl také v minulosti seznam databází rozdělen na dvě části (licencované a volně dostupné). Současná stránka s elektronickými informačními zdroji, která je generována skrze systém MetaLib už obsahuje oba typy zdrojů. Velkého posunu bylo dosaženo také v oblasti elektronických časopisů a elektronických knih. Denně aktualizovaný seznam elektronických žurnálů je k dispozici v přehledném portálu, který je vytvářen pomocí technologie SFX. Elektronické knihy jsou součástí knihovního katalogu a donedávna byly k dispozici také ve specializovaném prostředí zvaném Digitální knihovna. V brzké době však hodláme využít nové funkcionality technologie SFX, která bude umožňovat automaticky generovat seznam dostupných elektronických knih.

SFX

Technologie SFX, která primárně umožňuje sofistikované propojování na plné texty dokumentů z bibliografických a abstraktových zdrojů, byla implementována v průběhu roku 2008. K jejím dalším funkcím patří již avizovaný automaticky generovaný seznam elektronických časopisů a nově také elektronických knih. SFX ikonu, která umožňuje používání této technologie, jsme zahrnuli do celé řady databází. Postupem času se rovněž rozrostla paleta nabízených přidaných služeb (např. možnost automatického vygenerování citace, MVS formulář, informace o impact factoru zdrojového časopisu atd.) a uživatelé si tuto službu velmi oblíbili. Jako doplněk je navíc k dispozici také funkce bX, která na základě statistických analýz doporučuje příbuzné vědecké články.

Technologie SFX

Federativní vyhledávač Xerxes

Další krok pro zefektivnění vyhledávání v elektronických informačních zdrojích byla instalace federativního vyhledávače. Z rozvojového projektu byla zakoupena technologie MetaLib, jejíž interface a funkcionalita se nám však nezdála úplně ideální. Proto jsme pomocí služeb x-serveru zasadili tento federativní vyhledávač do prostředí Xerxes. Tento open source produkt je vyvíjen Davidem Walkerem na University of California. Jedná se o speciální nadstavbu nad MetaLib a její autor už za ni sklidil celou řadu prestižních ocenění. Knihovna UTB tak připravila pro své uživatele atraktivní a přehledné vyhledávací rozhraní s nabídkou dalších služeb. Unifikované prostředí přitom neslouží pouze pro federativní vyhledávání, nýbrž představuje i rozcestník pro vstup do jednotlivých databází. Jedná se přitom o vůbec první instanci platformy Xerxes v ČR.

Vyhledávač Xerxes

Další služby

Kromě přístupu do EIZ a základních nadstavbových nástrojů nabízí knihovna UTB také další služby spojené s elektronickými zdroji. Samozřejmostí je rychlé vyřízení MVS požadavků, které přicházejí především na elektronické články. Knihovna nabízí také rešeršní službu. Z dalších nadstavbových nástrojů, které jsou podporovány, je nutno zmínit bibliografické manažery EndNoteWeb a Zotero. Oba tyto produkty jsou volně dostupné, ovšem mohou posloužit stejně dobře, jako placený citační manažer RefWorks, který byl na UTB dlouhodobě testován a k jehož předplacení nakonec nedošlo. Spolupráce je navázána také s českou citační službou Citace.com, kde si registrovaní uživatelé z řad UTB mohou tvořit a ukládat bibliografické citace a následně se propojovat na jejich plné texty pomocí institucionální instance SFX. V roce 2011 je v plánu spuštění informačního portálu IVA, který bude obsahovat celou řadu prezentací, videí a nápověd. Uživatelé se tak budou moci orientovat v široké nabídce elektronických informačních zdrojů mnohem snáze.

Propagace EIZ a sběr statistik

Klíčovým faktorem, který je alfou a omegou u EIZ, je jejich využívanost. V tomto směru je proto absolutně nutné provádět účinnou propagaci. Řada studentů, kteří nastupují na vysoké školy, často ani neví, že existují i jiné typy informačních zdrojů, než jsou knihy a časopisy. Propagaci do značné míry diferencujeme a používáme k tomu celou řadu informačních kanálů. Studenty nesporně nejúčinněji osloví facebook knihovny (pozn. redakce - podrobněji viz článek Propagace knihoven a komunikace s uživatelem na Facebooku. Část III). Pro pedagogy je zase zřízena speciální emailová konference, kde dostávají zásadní novinky z knihovny, pochopitelně včetně záležitostí týkající se EIZ. Standardní cestou, jak oslovit všechny naše uživatele, zůstávají www stránky knihovny. Několikrát do roka jsou také pořádány různá školení (obvykle z účasti producentů či prodejců EIZ). Konečný výsledek naší práce se pak do značné míry promítá do statistik využívanosti jednotlivých zdrojů. Sběr statistik je poměrně problematický, protože každý producent ho poskytuje jinou formou (někteří v rámci admin rozhraní, jiní posílají emaily apod.). Přesto se statistiky za jednotlivé kalendářní roky vždy snažíme sesbírat. Komfortní možností pro získávání statistických dat nabízí také technologie SFX. V poslední době využíváme také službu UStat, která umožňuje automatický sběr statistik přes protokol SUSHI a zobrazování výsledků ve standardizovaných formátech. Bohužel zatím tuto službu nepodporují klíčoví producenti elektronických zdrojů, nicméně systém se postupně rozvíjí a je pravděpodobně, že počet zahrnutých producentů bude stoupat.

Zhodnocení a pohled do budoucna

Celkový vývoj v oblasti elektronických informačních zdrojů na UTB ve Zlíně byl v posledních letech velmi dynamický. Můžeme konstatovat, že informační zajištění i množství nabízených nadstavbových nástrojů odpovídá přísným kritériím kladeným na akademické knihovny. Otázkou zůstává, jak budou po skončení programu INFOZ elektronické zdroje nadále financovány. Je však patrné, že při absenci kvalitních informačních pramenů není možné produkovat kvalitní výuku a zejména vědu a výzkum. Proto jsou investice do elektronických informačních zdrojů a technologií s nimi spojenými velmi žádoucí a Knihovna UTB hodlá v tomto trendu pokračovat i do budoucna.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

26 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. vegus168
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. viennaaustria beaches
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Amp electric
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... los angeles auto insurance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Fun Cabin Rentals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. Fun Cabin Rentals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Livermore real estate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. lori mullins
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 10. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Twain Harte Hotels
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming! Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2019

Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... Vacation Rental Wonderland

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. wordpresssetup

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. wordpresssetup
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I have a hard time describing my thoughts on content. but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. causas de los ataques de ansiedad

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback