Elektronicky, online, na dosah... e-zdroje pro techniku a přírodní vědy

Zpráva z druhého ročníku odborného semináře zaměřeného na elektronické zdroje z oblasti techniky a přírodních věd, který byl věnován sdílení zkušeností s nástupem a zpřístupněním elektronických zdrojů v rámci odborných a akademických knihoven. Seminář se konal ve středu 20. dubna v prostorách Národní technické knihovny v Praze.

Budova NTK

Budova Národní technické knihovny 

Zahájení

Seminář zahájila organizátorka z pořádající Národní technické knihovny. Uvedla, že na rozdíl od prvního, je tento ročník více zaměřen na nástroje usnadňující práci s elektronickými zdroji.

Účastníci semináře před zahájením

Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Acces: projekt e-Documents Archive

Štěpánka Žižková - hlavní knihovnice NTK

První příspěvek semináře přednesla Štěpánka Žižková, hlavní knihovnice NTK. Představila prezentaci projektu e-DA, jejíž autorkou je Radka Římanová.

Obecně ne vždy je součástí licenční smlouvy elektronického zdroje i přístup do archivu po vypršení smlouvy, některá vydavatelství umožňují přístup zdarma, většinou je přístup placený, problémem je navíc i častá změna nakladatele z důvodu prodeje. NTK vyjednala pro členy konsorcií zpřístupnění archivů tak, že: 

Oprávnění pro užívání archivních dat konkrétního titulu a konkrétního ročníku - pro každou instituci je stejný (ne však širší - bez bonusů) jako v době platnosti licence.

Dále se Žižková v prezentaci věnovala archivům v NTK, tomu jak jsou data ukládána a jaký je možný přístup k datům. Zdůraznila, že archivní data jsou přístupná pouze členům konsorcia, zpřístupnění dalším vyhledávačům nebylo na úrovni konsorcia dojednáno, smlouva výslovně nedovoluje předání dat jednotlivým členům. Všechna data jsou zrcadlově ukládána na portále Suweco, kde je od dubna 2011 integrován metavyhledávač NAVIGA, který je instalován v Studijním a informačním středisku Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Poté se věnovala projektu e-DA, který je interním projektem NTK na podporu konsorcií EIZ. Virtuální polytechnická knihovna je dobře zavedenou službou, jeho software pracuje s tituly na úrovni jednotlivých ročníků, vývoj software je zabezpečen z interních zdrojů NTK. U aktivních knihoven konsorcií postačí rozšíření záznamu o položku evidující oprávnění k archivům, u pasivních se vytvoří záznam, kde ve škále služeb bude pouze přístup archivům, nebo mají tyto knihovny možnost uzavřít s VPK standardní smlouvu. V prezentaci dále shrnula, co již bylo v NTK uděláno, co zbývá udělat a předvedla praktický náhled a postup objednávky MVS, která umožňuje poskytnutí dat nečlenovi konsorcia v tištěné verzi. Na závěr dodala, že alternativní možnost získání archivních dat z EBSCO, který zařizuje Národní knihovna formou DVD pro jednotlivé ročníky, z důvodu licenčních ujednání není možné zapojit do VPK, umožňuje ale absenční výpůjčku DVD - je to tedy v podstatě služba vědcům, kteří nemají rádi Internet.

Elektronické informační zdroje v integrovaném univerzitním prostředí

Ilona Trtílková a Věra Pilecká z Ústřední knihovny ČVUT

Nejdříve Trtílková seznámila přítomné s webovými stránkami knihovny ČVUT a jejích informačních zdrojů. Uvedla, že pro vyhledávání v EIZ využívá ČVUT meta-vyhledávač 360Search. Postupně představila pět základních kategorií, které na stránkách najdeme. První kategorií jsou Informační zdroje, rozdělení na E-knihy a E-časopisy, druhou Služby. Třetí je zajímavá kategorie Podpora studia, kde studenti i ostatní najdou informace o seminářích a kurzech, studijní materiály nebo návod „Jak psát VŠKP". Neméně zajímavá je Podpora vědy, kde jsou cílené informace pro vědecké pracovníky. Poslední je část Ústřední knihovna, kde najdeme informace o odborných aktivitách ÚK nebo informace pro knihovny kateder.

Krátce představila službu RSS pro odběr novinek. 

Další část prezentace vyla věnována databázím užívaným na ČVUT. Trtílková uvedla, že podle statistik nejvyužívanější databáze na ČVUT jsou EBSCO, IEEE/IET, Science Direct a WOS a krátce představila databáze EBSCO, SD a WOS.

Poté se ujala slova Pilecká, aby přítomným představila čtvrtou nejvyužívanější databázi, IEEE/IET a dále kolekce databází COS Research Support Suit, přístupné z ČVUT.

Jako první konkrétně představila databázi COS Scholar Universe, což je celosvětová databáze profilů vědeckých a akademických pracovníků. Dále COS Freding Opportunities, denně aktualizovaná databáze grantových a stipendijních nabídek na financování výzkumných, vědeckých a studijních projektů. Jako poslední byla krátce představena databáze Papers Invited, kde najdeme aktuální výzvy k zasílání příspěvků pro konference.

 

Lucie Vavříková připravuje svoji prezentaci 

Nové možnosti Sci Verse: Scopus jako podpora vědecké i knihovnické práce

Lucie Vavříková ze společnosti Elsevier

Úvodem přednesla několik statistických údajů, ze kterých vyplývá, že

díky množství informací stráví výzkumník více než 10 hodin týdně vyhledáváním informací,  dále, že 88% studentů začíná vyhledávání na Google, protože je pro ně důležitější intuitivnost vyhledávání než kvalita informací.

Proto jsou trendem servisy objevování informací, tedy tzv. Discovery servisy. Nová platforma SciVerse jako vstupní brána nabízí integrovaný obsah, vyhledávací nástroje plus aplikace usnadňující práci.

Vavříková se dále v příspěvku věnovala praktickým ukázkám některých těchto aplikací, konkrétně Matching sentences, která umožňuje vykopírovat vyhledané věty nebo odstavce, krátce zmínila NextBio, Illions Catalog Viewera a eReader formát, umožňující stažení článku do formátu pro e-čtečky. Krátce se věnovala vývoji a obsahu databáze Scopus, srovnání Scopus a WOS a personalizaci na SciVerse. Upozornila na novinky, například open acces, publikační mechanismy, live chat a další.

Kam se posouvá vyhledávání ve zdrojích knihoven: od federativního vyhledávání k jednotným indexům

Milan Janíček z NTK

Po krátké přestávce na občerstvení následoval příspěvek Milana Janíčka z NTK. Úvodem vysvětlil princip a na barevném schématu názorně předvedl princip federativních vyhledávačů, jakými jsou například Metalib nebo 360Search. Tyto vyhledávače pracují v reálném čase, což má za následek poměrně dlouhou dobu vyhledávání, problémem je navíc ovládání vyhledávače.

Naproti tomu vyhledávače pracující na principu jednotného indexu nasbírají data předem a vytvoří index, který prohledávají po zadání dotazu. To urychlí vyhledání, vyhledaná data ale nejsou stoprocentně aktuální.

Ve svém příspěvku se dále věnoval praktickému představení takovýchto vyhledávačů a jejich srovnáním. Google, Google scholar, Primo/Primo Central, Ebsco discovery service a Summon.

Funkce a vzhled jsou u většiny těchto vyhledávačů podobné, podstatný rozdíl je ale u obsahu, který se indexuje.

XERXES

Ondřej Fabián - ředitel Univerzitní knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Posledním byl krátký příspěvek s krátkým názvem XERXES. V něm Ondřej Fabián představil řešení kvalitního a dobře nastaveného vyhledávače.

Ondřej Fabián představuje XERXES

Jedná se o MetaLib s novou uživatelskou interface. Ta byla vyvinuta na UCLA, dosud ji využívá přibližně čtyřicet institucí, v Česku je použita zatím pouze ve Zlíně.

Praktickou prezentaci zahájil představením propagačního letáku Olgy Biernátové, navozující podobnou intuitivnost, jakou disponuje Google. Po praktické ukázce funkcí nastínil budoucnost XERXES, v létě by měla být představena verze 2.0, s rozšířenou funkcí pro centrální indexy, a s implementací dalších podpůrných služeb, například náhled obálek. Zdůraznil do budoucna nezbytnost zachování kombinace centrálního indexu a federativního vyhledávání.

Závěr

Materiály k semináři najdete zde.

Seminář jednoznačně potvrdil, že EIZ a zejména práci s těmito zdroji je třeba i nadále věnovat dostatečnou pozornost, neboť se stávají důležitou součástí vědecké práce.

Vavříková citovala ve své prezentaci studii Britské knihovny a JISC:

Mnoha mladým lidem schází intuitivnost zdrojů placených knihovnou a raději použijí Google nebo jiný vyhledávač - tyto nabízí jednoduché řešení pro jejich studijní potřeby.

Knihovny na rozdíl od komerčních vyhledávačů poskytují kvalitní a ověřené zdroje, je ale třeba hledat nástroje, které je přiblíží uživatelům. Účastníci semináře se s některými novými trendy v oblasti EIZ a zejména nástrojů pro vyhledávání v nich seznámili, navíc měli možnost čerpat z praktických zkušeností knihovníků NTK, ČVUT a UTB.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback