Erasmus na MU v číslech

21. 12. 2014
Článek shrnuje statistiky studijních výjezdů v rámci programu Erasmus na Masarykově univerzitě v letech 2000 - 2014. Údaje o fakultách včetně jejich srovnání pochází z dat za roky 2010 - 2014.

Univerzita obecně [1]

Mezi studenty, vyjíždějícími na studijní pobyt, převažují ženy (70 %) nad muži (30 %). Téměř dvě třetiny z nich (63 %) jsou účastníci magisterského programu, bez rozlišení, zda jde o pětileté nebo navazující studium. Bakaláři tvoří 33 % a zbylá 4 % jsou doktorandi. Student MU stráví v cílové destinaci průměrně 172 dní. Mezi tři nejnavštěvovanější země patří Německo, Francie a Španělsko. Jak je to s ostatními státy Evropy, můžete vidět na mapě níže.

Procento bakalářských studentů mezi Erasmáky se plíživě zvyšuje. V letech 2003/2004 a 2004/2005 jsou patrné větší odchylky z trendu. Otázka zní, co to způsobilo a zda nejde o chybně vyplněné údaje?Nejdelší dobu tráví na zahraničních pobytech magisterští studenti. Muži-bakaláři se zdržují zhruba o týden déle než ženy-bakalářky. Mezi doktorandy jsou zcestovalejší ženy.

Srovnání fakult [2]

Následující graf zobrazuje počty výjezdů na jednotlivých fakultách. V absolutních číslech na první pohled dominuje filozofická fakulta.Trochu jiný pohled nabízí poměr mezi počtem vyjíždějících studentů a počtem aktuálně studujících na dané fakultě.[3] Suveréně nejvyšší procento svých oveček vysílá do světa fakulta sociálních studií.Nejdéle zůstávají na výjezdech studenti medicíny. Proti tomu sociální vědci se domů vracejí nejdříve.Největší podíl žen vysílá do zahraničí na zkušenou pedagogická a filozofická fakulta, nejméně potom fakulta informatiky, kde studují ale převážně muži.Nejvíce bakalářských studentů vyjíždí z fakulty sportovních studií, nejméně pak z lékařské a právnické, na což má jistě zásadní vliv počet nabízených bakalářských oborů na jednotlivých fakultách. Nejvíce doktorandů mezi Erasmáky tvoří studenti přírodních věd.

Filozofická fakulta [4]

Mezi zcestovalými studenty FF MU najdeme pouze 17 % mužů, zbylých 83 % jsou ženy. Poměr mezi jednotlivými stupni studia je zde vyrovnanější oproti celouniverzitnímu průměru, který ve prospěch magisterských programů zvyšují právnická a lékařská fakulta. 47 % mobilit zahrnují bakaláři, 49 % magistři a 4 % doktorandi. Průměrně strávený počet dní je shodný s univerzitním průměrem, tedy 172 dnů. Stejné jsou i nejnavštěvovanější destinace: Německo, Francie a Španělsko.

V posledních čtyřech letech tráví studenti filozofické fakulty průměrně nejdelší čas v Bulharsku, na Kypru a na Slovensku. Nejkratší dobu studují na Islandu a Maltě. Zde můžou být čísla poněkud zavádějící, protože do těchto zemí jezdí zároveň nejméně studentů.

Poznámky ke zpracování

Původně bylo mým cílem srovnat výjezdy mezi jednotlivými ústavy filozofické fakulty (vztaženo k jejich velikosti co do počtu aktuálně studujících), abychom byli schopni určit, jak si stojíme na KISKu ve srovnání s ostatními. Bohužel, studijní obor se eviduje až od akademického roku 2014/2015. Údaj o fakultě se sledoval od roku 2010, a proto jsou všechny zde uváděné informace spojené s fakultami zpracovány pouze z dat za poslední čtyři akademické roky. Pokud vás zajímá více k možnostem výjezdu přes Erasmus+, přečtěte si tento článek. Finanční spoluúčast studentů KISKu v jednotlivých destinacích shrnuje tento článek a infografika.

[1] Data z let 2000 - 2014; n = 8471.
[2] Data z let 2010 - 2014; n = 3644.
[3] Aktuální počet studentů fakulty je průměrem mezi podzimním a jarním semestrem daného akademického roku.
[4] Data z let 2010 - 2014; n = 993.

Zdroj dat: Centrum zahraniční spolupráce MU a Rektorát MU.

Děkuji Lucii Durcové, Jiřímu Petrželkovi (CZS MU), Vladimíru Šmídovi (RMU) za poskytnutá data a Bety Karolyiové za nasazení při jejich získávání.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 12. 2014

První vizualizace jsou trochu nic neříkající. Nejdou data k oborům získat z ISu?

Obrázek uživatele Jakub Fryš

Mezi získanými daty z CZS je UČO. Hrubou silou otrockým postupem není možné přiřadit příslušný studijní obor minimálně ze dvou důvodů: 1) Student je má skryté všechny nebo alespoň některé z nich. 2) Studoval jich v té době několik a není možné určit, přes který z nich vyjel. Informace k Erasmůs, jak jsem pochopil z komunikace s CZS, se evidují v jiném systému. I když by pomocí dopsání nějaké funkce v ISu bylo možné zjistit studované obory na FF v té době, stále by chyběla informace o tom, přes který obor byla přihláška podána. I kdyby všechno toto možné bylo, otázka zní, zda by získaná data stála za tu námahu při té cestě k nim.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 12. 2014

V ISu by to mělo být evidované, protože k nějakému oboru si studenti musí přiřadit kredity ze zahraničí (pokud se tam u nějakého oboru neeviduje přímo pobyt v zahraničí). ISáci by to snad uměli nějak vyfiltrovat. Na grafiku je to jedno, ale poud řešíte něco strategckého na katedře...

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback