Filip Dřímalka: Staňte se (digitálním) hrdinou

Prvním prezentujícím podzimního běhu kurzu Blok expertů se stal jeden z předních domácích odborníků na problematiku rozvoje podnikání, osobní produktivity při práci či efektivní outsourcování – Filip Dřímalka. Přednáška samotná byla rozdělena na dvě stěžejní části. První část prezentace popisovala možnosti, které máme v dnešní době k dispozici při zařizování práce. Druhá část posluchačům přinesla několik užitečných technik či nástrojů, které mohou pomoci v takto získané práci excelovat.

Dynamika pracovního trhu

Jednou z nejdůležitějších myšlenek, které v první části přednášky zazněly, byl popis stávajících změn struktury pracovních příležitostí v dnešní ekonomice. Přestože v dnešní době stále většina zaměstnanců tráví svůj pracovní čas v rámci relativně pevné pracovní doby při práci na plný úvazek, rozšiřují se počty pracovních příležitostí, při kterých lidé pracují na více projektech při nižší hodinové vytíženosti zároveň. Dobrým důkazem je rozvíjejích se trh služeb tzv. freelancerů[1]. Tato nově vznikající pracovní místa často souvisejí s použitím informačních technologií, sociálních sítí či nových forem propagace produktů či služeb.

Filip Dřímalka: Staňte se (digitálním) hrdinou a ovládněte téměř jakýkoli projekt from KISK on Vimeo.

Přednášející také poukázal na přemíru strachu, který často brzdí rozvoj nových podnikatelských nápadů. Jedná se o předčasný a ničím neopodstatněný strach z neúspěchu. Na několika motivačních příkladech ukázal, že i velice úspěšní lidé, jako třeba Henry Ford či Walt Disney, před tím, než dokázali naplno rozvinout svůj potenciál a přinést společnosti inovativní myšlenky, zažili své velké neúspěchy.

Filip Dřímalka

Nezbytnost umění prodat (i sebe sama)

Přednášející také hovořil o měnících se vztazích mezi potenciálními zaměstnanci a zaměstnavateli. V dnešní době, kdy velká část populace vydatně používá různé sociální sítě, je vhodné při jejích používání brát ohled na to, že i toto jsou místa, kde potenicální zaměstnavatelé mohou čerpat informace při zjišťování vhodnosti kandidátů na danou pozici. Nevhodnou prezentaci na sociálních sítích začínají negativně[2] zohledňovat soudobí zaměstnavatelé.

Dobrou radou pro začínající podnikatele či projekty byla také zmínka o prvotní nabídce daného produktu či služby zdarma. Přestože tato varianta v sobě nese nějakou investici, ať už časovou či třeba finanční, člověku umožní v případě úspěšného dokončení získat cennou referenci, kterou lze využít v budoucnu při hledání klientů, kteří jsou už za daný, referencí osvědčený, produkt ochotni zaplatit.

Pro začínající projekty mohou být rovněž zajímavé portály jako Fiverr[3] či Clarity[4]. První jmenovaný se zabývá prodejem služeb s jednotnou cenou pěti amerických dolarů. Lze vybírat od seriózních služeb počínaje tvorbou grafiky, animací, či programování až po bizardnosti typu odesílání zpráv do vesmíru. Přestože kvalita jednotlivých služeb se jistě liší, po lehké rešerši lze najít solidní služby za poměrně lákavou cenu. Toto může být v počátečních fázích projektu s omezeným rozpočtem zajímavou možností outsourcingu.

S kolika nástroji pracuješ, tolikrát jsi člověkem

V druhé části přednášky hovořil Dřímalka o tom, jak být opravdu úspěšný při své práci. Velká část tohoto bloku byla zaměřena na možnosti, které nám současné technologie nabízejí pro zvýšení osobní efektivity. Velká část z těchto tipů se týkala zejména možnosti využití moderních webových či mobilních aplikací.

Často podceňovaným tématem je ovšem také běžná počítačová gramotnost. Příkladem je psaní na počítači všemi deseti, znalost základních klávesových zkratek pro zrychlení práce či schopnost správně ovládat emailovou či telefonickou komunikaci.

V tomto bloku mě zaujala zejména část, ve které přednášející demonstroval použití vlastních maker[5], která zahrnovala většinu jeho denní agendy, zejména co se emailové korespondence týče. Dalo by se říct, že se jednalo o jakousi primitivní automatizaci denodenní komunikace. Časová úspora je ovšem při neustále se opakujících formulacích značná.

Nadšení pro věc jako základní kámen úspěchu

Myslím, že tato přednáška byla vynikajícím startem do nového semestru. Filip Dřímalka na mě působí nesmírně nabíjejícím a inspirativním dojmem. Při jeho projevu jsem se chvílemi nedokázal ubránit pocitu, že jeho den musí mít jistě více než 24 hodin. Nadšení, které zmiňoval v úvodu své přednášky, jakožto klíčovou ingredienci k dosažení úspěchu a spokojenosti, z něj musel cítit každý, kdo byl na přednášce přítomen.

Otázky položené přednášejícímu:

Máte zkušenost s mentorováním začínajících projektů v zahraničí. Jsou nějaké rozdíly mezi přístupem začínajících podnikatelů v ČR oproti jejich kolegům v zahraničí?

Ano, poměrně velkou. Mentoruji v rámci inkubátoru Deutsche Telekom začínající podnikatele u nás, ale i třeba v Polsku nebo Rumunsku. Asi největší rozdíl je v přístupu k samotné práci. Dobře to vyjádřil jeden člověk na Twitteru. V zahraničí je v coworkingu nebo v podnikatelských inkubátorech v 10 večer ještě 20 % začínajících podnikatelů. U nás je to taky 20 %, ale v 10 dopoledne :-)


Jste velkým zastáncem využívání outsourcingu. Používáte jej pouze k tvorbě iniciálních prototypů nebo napříč celou dobou práce na projektech?

Ano, jsem. Myslím, že doba outsourcingu ještě přijde. Každopádně, využívám externí dodavatele nejen při tvorbě prototypů, ale i po celou dobu práce na projektech. Někdy se externí pracovníci nabalují - tzn. například po spuštění projektu zjistíte, že potřebujete více komunikovat s účastníky projektu, tak přiberete do týmu další virtuální asistentku, která vám bude zajišťovat tuto komunikaci, apod.


Dokázal byste vyjmenovat tři nejvýraznější osobnosti, které pomáhaly formovat Váš názor a přístup k podnikání?

Určitě ano - Tim Ferriss, Seth Godin, Jason Fried.

 

Citace přednášky

Dřímalka, F. Staňte se (digitálním) hrdinou a ovládněte téměř jakýkoli projekt. (přednáška) Brno: KISK FF MU, 18. 9. 2014.

Foto: Eva Mlynářová

[1] Více informací dostupné zde: http://www.navolnenoze.cz

[2] Firmy vyloučí třetinu uchazečů o práci kvůli nevhodnému obsahu na sociálních sítích [online]. 22.9.2014 [cit. 1.10.2014]. Dostupné z: <http://byznys.ihned.cz/c3-62838440-020000_d-62838440-firmy-vylouci-tretinu-uchazecu-o-praci-kvuli-nevhodnemu-obsahu-na-socialnich-sitich>

[3] Více informací dostupné zde: https://www.fiverr.com/

[4] Více informací dostupné zde: https://clarity.fm/

[5] Více informací dostupné zde: http://hotkeyz.en.softonic.com/

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback