Formáty elektronických knih: specifika a popularita

V první části článku se dozvíme, proč vůbec nové netextové formáty pro elektronické knihy vznikaly. Následuje obšírný přehled formátů používaných pro e-booky ve světě. V druhé části článku se můžete těšit na srovnání této oblasti v USA a ČR.

Přelom 20. a 21. století byl obdobím, kdy vydavatelé podnikali první nesmělé kroky do světa elektronické literatury. Doba byla charakteristická množstvím pokusů, omylů a slepých cest, ale vzešlo z ní také mnoho fungujících řešení. Průvodním jevem chybějících standardů i hlavních hráčů bylo také velké množství vedle sebe fungujících formátů elektronických knih, což ještě podporoval fakt, že mnoho děl bylo převáděno do e-knižní podoby „neoficiálně" samotnými čtenáři.

Tento stav se postupem doby měnil a z desítek formátů se vyčlenilo několik málo široce používaných, které dnes představuji svého druhu  světový standard. Úroveň orientace veřejnosti v této problematice je vsak stále poměrně nízká. Příčinou je jednak výše popsaná situace, která byla velmi nepřehledná ještě před několika málo lety, ale také fakt, že kromě znalosti formátů samotných je třeba pochopit omezení vyplývající z DRM (Digital Rights Management, ochrana před kopírováním). Přehled hlavních používaných formátů v českém prostředí prakticky chybí a situace není příliš dobře popsána ani v zahraničních pramenech.

 

Zatímco dokumenty v PDF či v HTML čtou lidé na všech běžných zařízeních dlouho přes deset let, s rozvojem elektronické literatury vzrostlo množství formátů, v nichž byla literatura publikována, na desítky. Z větší části jde o volné (otevřené) formáty, ale jsou mezi nimi také formáty uzavřené, které jsou díky popularitě svého tvůrce značně rozšířené. Formáty jsou často navzájem nekompatibilní; nelze je otevřít a číst v jediném programu či na jediném zařízení. Formáty i programy (softwarové čtečky) nabízí různé možnosti a jsou vhodné pro různé situace a různé typy publikací. Celá věc je pro čtenářskou veřejnost (a také autory) poněkud komplikovaná a jak jsem zmínil, podrobný rozbor situace v českém prostředí stále chybí.

Cílem tohoto dvoudílného článku je podat výčet e-knižních formátů, které doznaly v průběhu minulých let určité popularity a popsat jejich hlavni specifika. Důraz přitom kladu na ty formáty, které jsou nejrozšířenější právě v současnosti. Podávám také přehled popularity jednotlivých formátů jak ve světě, tak v České republice.

Proč nestačí dříve běžné „textové" formáty?

Elektronická literatura v nejširším smyslu tohoto termínu může být publikována v podstatě v jakémkoli formátu určenému k zobrazení textu. Již v 90. letech bylo mnoho děl převedeno do PDF, HTML či dokonce TXT, případně byla literatura v těchto formátech přímo tvořena (nepočítaje v to např. Project Guttenberg s počátky v roce 1971[1]). Tyto soubory se četly povětšinou na monitorech počítačů. S rostoucím množstvím oficiálně vydávaných elektronických knih (a hardwarových čteček) však přišla i potřeba vhodnějších formátů než je TXT či HTML.

Zapojení vydavatelů do sféry elektronické literatury (počátky můžeme sledovat koncem 90. let) s sebou přinesl tlak na ziskovost vydávání e-knih. Do té doby byla naprostá většina e-knih vytvářena amatérsky z papírových originálů, které byly naskenovány a pomocí OCR programů převáděny do podoby textových souborů. Šlo o okrajový fenomén a speciální formáty či čtečky nebyly k dispozici.

Se zapojením vydavatelů se však situace rychle změnila. Na trhu se objevily hardwarové i softwarové čtečky i nové formáty, které nabízely při čtení elektronických knih mnohem větší komfort a umožňovaly (alespoň teoreticky) ochránit vydanou knihu před kopírováním. [2]

Některé z formátů vznikaly jako otevřené, jiné jako uzavřené, tj. knihy v těchto formátech mohli čtenáři otevírat pouze na hardwarových či softwarových čtečkách podporovaných jedním prodejcem. Uzavřené formáty představují výrazné omezení i v současné době. I když je možné převést v podstatě každou DRM chráněnou e-knihu do volného formátu, čtenáři o tom často neví.

Různé formáty se od sebe liší mimo jiné následujícími vlastnostmi:

●        otevřenost formátu,

●        podpora DRM,

●        podpora obrázků,

●        možnost vložení zvukových souborů,

●        možnost vložení klikatelných odkazů,

●        přizpůsobení velikosti obrazovky,

●        možnost vkládat záložky,

●        možnost vložení video souborů

●        různá další specifika.[3]

 

Důležitým aspektem je možnost otevření (čtení) daného formátu na hardwarové čtečce bez nutnosti převádění souboru do podporovaného formátu, což nemusí být zcela triviální úkon. Většina čteček podporuje některý ze standardních (rozšířených) formátů, ale má-li čtenář svoji e-knihu v jednom z méně používaných formátů, nutnost konverze je velmi pravděpodobná.

Aplikace pro vytváření elektronických knih

Aplikací (programů) pro vytváření e-knih existuje velmi velké množství. V případě otevřených formátů je většinou k dispozici na výběr více aplikací, v případě proprietálních je to většinou jedna jediná. Odlišnosti aplikací spočívají v uživatelském komfortu, jednoduchosti a možnostech při vytváření souboru.

Příkladem rozdílu mezi otevřeným a uzavřeným formátem a na to navázanými možnostmi publikace knihy může být EPUB a AZW (proprietální formát Amazonu). Zatímco knihy v EPUBu je možné vytvářet v množství nejrůznějších programů (a poté s nimi volně nakládat), Amazon nabízí autorům v podstatě jedinou rozumnou možnost, a to tvorbu ve svém programu KindleGen. [4]Plusem je, že se takové knihy dostanou do nabídky Amazonu a mají tedy (alespoň teoreticky) lepší předpoklady pro to, aby si jich čtenáři všimli. Minusem pak je, že knihy chráněné pomocí DRM Amazonu není možné prodávat nikde jinde, než právě v tomto obchodě.

Formáty ve světě

Formátů pro publikaci elektronických knih vzniklo v průběhu času takové množství, že si situace vysloužila přezdívku „elektronická babylonská věž"[5].  Ze všech existujících formátů však můžeme vyčlenit skupinu těch, které si získaly významnou popularitu a de facto se staly normou.

Popularitu formátů ovlivňovalo do značné míry to, zda jsou podporovány hardwarovými a (méně) softwarovými čtečkami. Dnes je situace poněkud vyrovnanější: s tím, jak se některé formáty staly standardem, by je měly podporovat také čtečky. Pokud tomu tak není, může to mít za následek nižší prodejnost takových zařízení.

Čtenáři většinou nepoznají, v jakém formátu a s jakým DRM je publikována kniha, kterou právě čtou, ale i oni by měli mít alespoň základní znalost této problematiky. Bez ní se mohou dostat do situace, kdy si na svém zařízení nepřečtou zakoupenou či jinak získanou knihu.

Přehled formátů e-knih

Následující abecedně řazený sseznam podává informace o jednotlivých e-knižních formátech; při jeho sestavování jsem přihlédl především k popularitě jednotlivých typů, ale zahrnul jsem do něj i méně rozšířené formáty. Rozhodně nejde o seznam kompletní, významnější formáty však obsahuje všechny.

Mezi formáty, v nichž můžeme číst elektronickou literaturu, jsou jednak ty, které byly pro tento účel přímo vytvořené, ale také ty, v nichž se e-knihy publikovaly prostě proto, že nebylo mnoho jiných alternativ. Toto se týká zejména stavu v 90. letech, kdy vznikaly kopie (převážně papírových) knih převedené do formátů jako jsou TXT, HTML či RTF.

Archos Diffusion

Přípona názvu souboru: .aeh

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  Žádné dostupné nástroje neexistují

Archos Diffusion patří do rodiny formátů založených na XML. Jde o proprietální formát francouzské společnosti ArchosDiffusion. Soubory v .aeh jsou chráněny proprietálním DRM a lze je otevírat v aplikaci Archos Player či ve zdarma dostupném programu Visual Vision EbooksReader.

Samotný formát je cíleně vyvinutý pro ukládání e-knih, a podporuje jak vkládání obrázků a dalších typů obsahu, tak používání odkazů a další funkce.[6] V současnosti patří AEH mezi málo používané formáty.

AZW

Přípona názvu souboru: .azw

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih: KindleGen

Formát s příponou .azw je proprietálním formátem společnosti Amazon. Jde o uzavřený formát určený pro elektronickou literaturu dostupnou v knihkupectví Amazonu; byl vyvinutý touto společností přímo pro potřeby jejího distribučního modelu. Podporují ho všechny generace čteček Kindle včetně tabletu Kindle Fire; lze ho číst také v prostředí softwarových čteček na počítačích vybavených operačním systémem Windows, na zařízeních fungujících na Androidu, BlackBerry a na rodině zařízení od společnosti Apple.[7]

Díky masivnímu rozšíření čteček Kindle je v současnosti AZW jedním z nejpopulárnějších formátů pro e-knihy vůbec. Nevýhodou AZW je jeho uzavřenost, což kromě jiného znamená faktickou nemožnost číst soubory v tomto formátu na jiných hardwarových čtečkách než je právě Kindle.

Veškeré vydávání knih a převod souborů v jiných formátech do AZW je řešeno v prostředí Amazonu, a to buď pomocí nástroje KindleGen nebo vzdáleným převodem souborů. Aplikace KindleGen je dostupná pro Windows, Mac OS a Linux a je používána převážně autory, kteří chtějí nabízet svá díla na Amazonu sami a nikoli prostřednictvím nakladatelů.

Převod souborů z jiných formátů (většinou pro osobní potřebu) do AZW je řešen vzdáleně, bez použití jakékoli aplikace. Čtenář si na svou emailovou adresu zřízenou na Amazonu pošle příslušný soubor (např. TXT) a ten se mu vrátí ve formátu AZW.[8]

Další možností, jak vytvořit soubor v tomto formátu, je prosté  přejmenování souboru s příponou .mobi na .azw. Díky příbuznosti AZW a Mobipocket je možné tyto soubory číst na Kindlu většinou bez problémů. Nejde samozřejmě o oficiálně doporučovanou či podporovanou cestu; nejlepší kontrolu nad správným zobrazením knihy je možné získat za použití aplikace KindleGen. Převod funguje i zpětně, tj. po přejmenování souboru s příponou .azw na .mobi je možno ji číst na jakémkoli zařízeni podporujícím Mobipocket.[9] Jedna se o jednoduchý způsob, jak cist knihy z Amazonu na jiných čtečkách, ale je nutné připomenout, že tato jednoduchá konverze je možná pouze u souboru AZW bez DRM (kterých ne nepoměrně méně než chráněných knížek). Chráněné soubory takto převést nelze. Pro převod chráněných souboru v AZW na jiné  formáty slouží různé utility, resp. jejich kombinace, kdy první částí procesu je odstraněni DRM a druhou částí je převod do požadovaného formátu. Takto "prolomit" je možné v zásadě jakékoli DRM, což může představovat řešení v situaci, kdy si neznalý čtenář zakoupí knihu s DRM, které jeho čtečka nepodporuje.[10] Čtenář se tím však dostává do konfliktu s podmínkami vydavatele a tato problematika je tématem na zcela jiný článek.

Literatura ve formátu AZW je v současnosti dostupná pouze v knihkupectví Amazon.com. Lze ji zakoupit buď přímo přes webové stránky (z jakéhokoli zařízení), nebo prostřednictvím aplikace, která slouží k připojení do tohoto e-shopu přímo přes hardwarovou čtečku či teblet.

Broadband eBooks (LRS)

Přípona názvu souboru: .lrs, .lrf, .lrx

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  Book Designer, Calibre a další.[11]

Jedná se o jeden z formátů, které dříve doznaly značného rozšíření. Jeho tvůrcem je společnost Sony, která ho používala jako svůj formát speciálně určený pro elektronické knihy. Byl vytvořen pro hardwarovou čtečku Sony Librié, ale podporovaly ho také následující modely e-readerů Sony. V roce 2010 společnost oznámila, že nehodlá vydávat další e-knihy v tomto formátu, a dosud vydanou literaturu převedla do formátu EPUB.

Soubory .lrs byly otevřené, zatímco .lrf a .lrx byly proprietální. Soubory .lrx byly zároveň chráněny DRM.

Comic Book Archive file

Přípona názvu souboru: .cbr (RAR), .cbz (ZIP), .cb7 (7z), .cbt (TAR), .cba (ACE)

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  Calibre, Comix a další

Tento formát je mezi dalšími zde uvedenými poněkud výjimečný. V přesném slova smyslu se jedná o více různých formátů. Slouží k ukládání obrázků v různých jiných formátech (především PNG a JPEG) a k jejich sekvenčnímu zobrazování na čtečkách, které jsou k tomu určené. Jde o řešení navržené speciálně pro prohlížení komixů v elektronické podobě, a přestože se nejedná o formáty, které by pracovaly se znaky (písmeny, čísly apod.), je potřeba je zde uvést.

Desktop Author

Přípona názvu souboru: .dnl, .exe

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  DeskTop Author, DeskTop Communicator

Desktop Author je jedním z méně populárních formátů vytvořených speciálně pro ukládání elektronických knih. Tvůrcem je australská společnost DNAML Pty Limited. Pro publikování e-knih v tomto formátu slouží aplikace DeskTop Author či DeskTop Communicator.[12]

DjVu

Přípona názvu souboru: .djvu

Formát vyvinutý pro e-knihy? NE

Nástroje pro vytváření e-knih:  DjVu Virtual Printer, DE Desktop, DjVu Printer Pilot a další.

DjVu je velmi populární formát používaný hlavně pro uchovávání naskenovaných dokumentů. Jeho výhodou je možnost vysoké komprese, která najde uplatnění právě u naskenovaných textů nebo černobílých obrázků. Přes velmi efektivní kompresi dovoluje tento formát uchovávat a zobrazovat dokumenty v relativně vysokém rozlišení (300-400 DPI); do souboru o velikosti jednoho megabytu je možné uložit několik desítek stran v rozlišení 400 DPI.[13]

Přestože nebyl DjVu v žádném případě zamýšlen pro uchovávání celých elektronických knih, používal se pro tyto účely v době, kdy nebyly k dispozici současné formáty.

EPUB

Přípona názvu souboru: .epub

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  Adobe InDesign, Atlantis Word Processor, eCub, Sigil a mnoho dalších.

EPUB patří jednoznačně mezi nejrozšířenější e-knižní formáty, a to jak ve světě, tak v České republice. Velká část produkce elektronické literatury je dnes publikována právě v EPUBu, lhostejno zda se jedná o knihy vydávané nakladateli, samotnými autory či zda jde o kopie knih šířené samotnými čtenáři.

Tento populární otevřený formát byl vytvořen sdružením International Digital Publishing Forum.  Je založen na XML a je nejpopulárnější ze všech formátů nezávislých na konkrétním nakladateli, resp. prodejci e-knih. Díky tomu, že podporuje DRM, získal si oblibu u nakladatelů; bez podpory DRM by téměř jistě nedoznal tak velkého rozšíření.

Původce EPUBu, International Digital Publishing Forum, sdružuje  pres 300 subjektů, mezi nimiž jsou jak tradiční vydavatele papírové literatury (kteří nyní přesouvají pozornost k elektronické literatuře), tak výrobci aplikaci pro tvorbu e-knih, obhájci open source či společnosti jako Adobe, Apple a Microsoft.[14]

Například Apple před spuštěním své aplikace iBooks Author velmi hlasitě podporovalo právě EPUB a neváhalo ho označit za nejoblíbenější e-knižní formát na světě.[15] Produkty společnosti Apple ovšem podporují EPUB i v současnosti, kdy má Apple svůj vlastni formát zvaný iBook.[16]

EPUB lze číst na většině rozšířených hardwarových a čteček a platforem s výjimkou Amazon Kindle. Na čtečkách Kindle není možné soubory s příponou .epub otevřít a jistým řešením je konverze EPUB knížek do formátu MOBI, který Kindle podporuje. Podle určitých zdrojů se však Amazon chystá EPUB v dohledné době podporovat.[17] Tímto krokem by se stal EPUB skutečně univerzálním e-knižním formátem, který tu (zatím) chybí.

eReader

Přípona názvu souboru: .pdb

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  Dropbook, eBook Studio

Soubory ve formátu .pdb jsou v současné době velmi populární a rozšířené. eReader podporuje většina důležitých platforem a zařízení, jako např. Windows, Mac, iPhone, iPad, čtečky Barnes&Noble (v současnosti s výjimkou NookColor), PalmOS, Android, Symbian, BlackBerry a další. Výjimkou jsou čtečky Kindle, kde soubory s příponou .pdb otevřít nelze. Elektronické knihy uložené v tomto formátu mají podobu stránek, nikoli souvislého textu.

Formát PDB nemá nepodporuje téměř žádné formátování, což je jeho velkou nevýhodou. Stejně tak nepodporuje obrázky a další typy souborů v textu. Výhodou je vysoká komprese textu.[18]

Původce formátu, společnost Palm Digital Media, poskytuje dva programy pro vytváření knih ve formátu eReader: zdarma dostupný Dropbook a placené eBook Studio.

FictionBook (Fb2)

Přípona názvu souboru: .fb2

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  BookDesigner a další

FictionBook je jedním z méně rozšířených formátů speciálně vytvořených pro ukládání souborů elektronické literatury. Je velmi populární v Rusku, odkud také pochází. Patří do rodiny otevřených formátů postavených na XML a nepodporuje žádné DRM. Díky jeho vlastnostem ho někteří lidé označují za nadějný formát, jehož popularita ve světě poroste.[19]

FictionBook je možné číst na mnoha softwarových čtečkách, ale podporují ho také některé hardwarové čtečky (Hanlin V3 a V5, Cybook Opus, Cybook Gen 3 a další). Aplikace Calibre umožňuje konverzi souborů s příponou .fb2 do formátů vhodných pro další populární čtečky jako např. Amazon Kindle nebo Barnes & Nobe Nook. [20]

Founder Electronics

Přípona názvu souboru: .xeb, .ceb

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  Apabi reader

Founder Electronics zde uvádím jako jeden z příkladů lokálně populárních formátů, které však nedoznaly celosvětového rozšíření. Soubory s příponou .xeb či .ceb jsou poměrně běžné v Číně, respektive u e-knih publikovaných v čínském jazyce.

Tvůrcem tohoto formátu je společnost Founder Electronics; programem pro čtení je Apabi Reader. Soubory ve formátu Founder Electronics lze číst také v hardwarové čtečce iLiad (společnost iRex, která tento e-reader vyráběla, v roce 2010 ukončila činnost).

Hypertext Markup Language (HTML)

Přípona názvu souboru: .html, .htm

Formát vyvinutý pro e-knihy? NE

Nástroje pro vytváření e-knih:  jakýkoli HTML editor; např. PSPad

Tento formát primárně určený pro vytváření webových stránek byl dříve používaný také pro publikování (téměř bezezbytku neoficiálních) e-knih. Jednalo se o kopie papírových knížek, které byly naskenovány a přes OCR aplikace převedeny do HTML. Ke čtení takových e-booků musel být používán webový prohlížeč.

Vzhledem k tomu, že .html nikdy neměl být formátem pro publikování e-knih, jeho používání bylo východiskem z nouze za situace, kdy nebyly k dispozici jiné, vhodnější formáty. Stejně jako některé další formáty používané pro publikaci e-knih v 90. letech a počátkem 21. století, i HTML začal rapidně ztrácet na popularitě v okamžiku nástupu e-knih v podobě, v jaké je známe dnes.

iBook

Přípona názvu souboru: .ibooks

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  iBooks Author

Formát pro e-knihy pocházející od společnosti Apple, respektive vytvořených pomocí programu iBooks Author. Je založen na formátu EPUB, ale v určitých aspektech se od něj liší, což zabraňuje kompatibilitě těchto formátů.[21] Knihy ve formátu iBook jsou chráněné proprietálním FairPlay DRM (které lze však bez problémů odstranit).

Apple nabízí pro vytváření e-knih ve formátu .ibooks jedinou aplikaci, přičemž komerčně nabízené knihy musí být prodávány pouze prostřednictvím Apple (v praxi to znamená prodej v iBookstore) a knihy nabízené zdarma mohou být šířeny jakýmkoli způsobem.

KF8

Přípona názvu souboru: .kf8

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  KindleGen

KF8 je nový formát Amazonu, který se objevil s nástupem tabletu Kindle Fire; tento formát je možné číst také na čtečkách Kindle čtvrté generace vybavenými firmware verze 4.1.0 a vyšším.

Firemní politika společnosti Amazon je v případě KF8 stejná jako je u AZW. Jde o uzavřený formát a knihy stáhnuté z e-shopu Amazonu jsou chráněny proprietálním DRM; pro vytváření souborů v KF8 je třeba použít nové aktualizace nástroje KindleGen od Amazonu.

Microsoft LIT

Přípona názvu souboru: .lit

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  Calibre (konverze jiných formátů do LIT) a další.

Microsoft LIT je proprietální formát od společnosti Microsoft, který byl vyvinutý v roce 2000 přímo pro publikování elektronických knih. Umožňuje používání DRM ochrany, přičemž chráněné soubory v tomto formátu je možné otevřít v softwarové čtečce Microsoft Reader. Soubory bez DRM je možné otevírat též v aplikacích třetích stran (např. v Lexcycle Stanza). Pro převod souborů v lit do html a dalších formátů existuje nástroj jménem Convert Lit.

Dříve byl Microsoft LIT poměrně rozšířený, ale dnes se řadí mezi málo používané formáty. Největší podíl na tom mělo rozhodnutí Microsoftu o ukončení vydávání knih v tomto formátu (2011), stejně jako o ukončení vývoje programu Microsoft Reader (2012).[22]

Mobipocket (MOBI)

Přípona názvu souboru: .mobi, .prc

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Tento formát patří mezi nejpoužívanější na světě. Je založen na standardu Open eBook a XHTML. Mobipocket byl od začátku zamýšlen jako formát pro ukládání e-knih a plně odpovídá tomuto účelu. Příkladem je podpora DRM, obrázků, tabulek či odkazů; samozřejmostí je zalamování řádků podle velikosti displeje hardwarové čtečky.

Soubory ve formátu Mobipocket je možné číst na většině současných hardwarových čteček, ale několik dominantních typů tento formát nepodporuje: Mobipocket není možné používat na čtečkách Sony, Nook, Iriver, Kobo a dalších, méně rozšířených typech. Populární platforma Kindle tento formát podporuje. Její výrobce, společnost Amazon, koupil původně francouzskou firmu Mobipocket v roce 2005 a svůj proprietální formát AZW založil právě na MOBI.[23]

Multimediální e-knihy

Přípona názvu souboru: .exe, .html

Nástroje pro vytváření e-knih:  Pages, Calibre a další

Multimediální e-knihy jsou novým typem média, které vzniklo přirozenou reakcí na rozšířené možnosti elektronické literatury. S tím, jak začalo být možné vkládat do textu další typy obsahu (obrázky, video, zvuk a interaktivní prvky), začaly také vznikat první multimediální e-knihy.

Formáty, v nichž je možné multimediální knihu vytvářet, jsou různé; často se lze setkat se soubory v EXE a HTML.; podrobné zpracování této problematiky by vyžadovalo samostatný článek

Multimediálních knih je v současnosti poměrně omezené množství (v poměru k „obyčejným" elektronickým knihám), ale s rozšiřováním tabletů a chytrých telefonů jejich počet narůstá. Přitom je potřeba vzít v úvahu návratnost investic, která zatím představuje největší překážku při tvorbě multimediálních knížek. Argumentují-li nakladatelé tím, že náklady na převod tištěné knihy do elektronické formy se jim vracejí pomaleji, a že je v prvé řadě výhodné nabízet v podobě e-knih hlavně bestsellery, v případě multimediálních knih je tento argument ještě silnější.  Počet lidí vybavených tabletem či smartphonem sice rapidně roste, ale investice do multimediálních knih je stále okrajovou záležitostí.  Nakladatelství se na masivnější nástup multimediálních e-knih přesto připravují; například Penguin vydává první e-booky pro iPad.[24]

Multimediální obsah je samozřejmě vhodný jen pro menší část literárních děl. Jeho největší potenciál je v oblasti vzdělávání a vědy; naopak na poli beletrie se jeho nástup (zatím) neočekává.

Newton eBook

Přípona názvu souboru: .pkg

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  Newton Press

Formát .pkg je spojen s platformou Apple Newton. Společnost Newton, Inc., patřící Applu, byla výrobcem různých modelů PDA a její operační systém využívala také zařízení od jiných společností. Na konci 90. let Apple celý projekt Newton zrušilo, ale formát je používán i v současné době, i když jeho popularita není velká. Jde o formát otevřený (existuje pro něj poměrně velké množství softwarových čteček). Nepodporuje DRM. [25]

Open eBook

Přípona názvu souboru: .opf

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  eBooksWriter a další

Open eBook je jedním z prvních formátů vytvořených pro elektronické knihy. Vyvinulo ho Open eBook Forum v roce 1999 a bylo ho možné cist na prvních hardwarových čtečkách (Softbook,  první čtečky Sony), ale dnes např.  také na iPadu. Tento formát byl v roce 2007 oficiálně nahrazen formátem EPUB a dnes se v Open eBook elektronická literatura již nepublikuje.[26]

PDF (Portable Document Format)

Přípona názvu souboru: .pdf

Formát vyvinutý pro e-knihy? NE

Nástroje pro vytváření e-knih:  Adobe Acrobat, jakýkoli PDF konvertor, ale i programy jako MS Word či OpenOffice

Na rozdíl od jiných formátů, které nebyly cíleně určené k vytváření elektronických knih, zůstalo PDF využívané k tomuto účelu i v současné době; i v roce 2012 jde o jeden z nejčastěji používaných formátů. Na poli e-knih má výrazné výhody i nevýhody, přičemž mezi jeho hlavní přednosti patří praktická nezávislost na platformě, respektive velké rozšíření.

Tento formát uvedla na trh společnost Adobe v roce 1993 a lze s ním pracovat ve všech důležitých operačních systémech. Původním určením formátu PDF bylo uchovávání souborů pro tisk, u nichž bylo důležité zachovávat podobu stránek přesně takovou, jak ji navrhl tvůrce dokumentu.

Jednou ze značných nevýhod PDF jsou problémy se zalamováním řádků v závislosti na velikosti displeje čtecího zařízení. Toto je problém především u nejrozšířenějších sedmipalcových displejů (většinou vybavených e-inkem), na nichž je problém soubory v PDF pohodlně číst. Adobe tuto situaci sice vyřešilo novou funkcionalitou, ale hardwarové čtečky zalamovat řádky u PDF často stále neumí. Co se týče softwarových čteček, jejich novější verze zalamovat řádky většinou dokáží. Na monitorech počítačů či notebooků bylo čtení PDF souborů vždy velmi pohodlné, stejně jako na několika málo hardwarových čtečkách s velkým displejem (příkladem je např. Amazon Kindle DX).

Popularita PDF je i dnes taková, že v něm mnoho elektronických knih přímo vychází (většinou po boku dalších formátů přímo určených pro e-knihy, jako např. EPUB či Mobipocket). Stejně tak je do PDF převáděno mnoho knih neoficiální cestou z papírových originálů.

Plain text (TXT)

Přípona názvu souboru: .txt

Formát vyvinutý pro e-knihy? NE

Nástroje pro vytváření e-knih:  jakýkoli textový editor, který umožňuje ukládání v TXT

Tento základní formát čitelný na naprosté většině platforem se pro elektronické knihy používá i v současnosti. Jeho výhodou je malá datová velikost souborů a možnost čtení bez ohledu na platformu. Pro e-knihy je však TXT nevhodný: nedovoluje formátování, není možné do něj vkládat obrázky, zvuk či video a stejně tak nepodporuje odkazy. Nikdy nebyl určen ke zobrazování elektronických knih a jeho používání na tomto poli bylo svým způsobem východiskem z nouze v 90. letech předtím, než začaly elektronické knihy vycházet oficiálně.

Dříve bylo možné se setkat s knihami v tomto formátu častěji. Knihy v TXT byly v převážné většině naskenované a OCR programem převedené kopie papírových publikací. Četly se na počítačích, případně na PDA, ale s nástupem hardwarových čteček a s rozvojem elektronických knih byl formát TXT rychle nahrazen vhodnějšími formáty.

Například statistiky společnosti Smashwords však ukazovaly poměrně překvapivých 9 % stažených e-knih v TXT ještě v roce 2010.[27] Toto číslo je poměrně vysoké, uvážíme-li, že Smashwords nabízí „oficiální" e-knihy a nikoli amatérsky vytvořené kopie, kde bychom mohli přítomnost formátu TXT spíše očekávat.

TeBR

Přípona názvu souboru: .tebr

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  eBook Converter

Tento mén populární formát je určený pro e-knihy, u nichž se předpokládá čtení na mobilních zařízeních (PDA, chytré telefony apod.). Formát podporuje DRM, používání odkazů a vkládání fotografií a dalších typů obsahu.

TomeRaider

Přípona názvu souboru: .tr2, .tr3

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  TomeRaider

Jedná se o proprietální formát cíleně vyvinutý pro ukládání souborů elektronické literatury. E-knihy v něm uložené je možné otevřít na zařízeních s operačním systémem Windows, Android, Symbian, Palm OS, Psion, Pocket PC, ale také na iPadu. Formát vytvořila v roce 1999 britská společnost Yadabyte

Wolf

Přípona názvu souboru: .wol

Formát vyvinutý pro e-knihy? ANO

Nástroje pro vytváření e-knih:  WolfPrinter, JAB a další

Format Wolf je proprietálním formátem čteček Hanlin. Podporuje DRM a umožňuje používání obrázků. V současné době se v tomto formátu nachází pouze málo komerčně dostupných e-knih; jde o jeden z málo rozšířených formátů.[1] About - Gutenberg [online]. Project Gutenberg, 21.12.2011 [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About

[2] LEBERT, Marie. eBooks: 1998 - The first ebook readers. In: Project Gutenberg News [online]. 16.7.2011 [cit. 10.1.2012]. Dostupné z: http://www.gutenbergnews.org/20110716/ebooks-1998-the-first-ebook-readers/

[3] Comparison of 25 e-book formats. [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://www.roundsmiller.com/ebook%20reader%20comparison.pdf

[4] Kindle Publishing Programs [online]. Amazon.com [cit. 10.8.2012]. Dostupné z:  http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200140600http...

[5] BLANKENHORN, Dana. Internet book faces an eBook Tower of Babel [online]. SmartPlanet, 27.8.2009 [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://www.smartplanet.com/blog/thinking-tech/internet-book-faces-an-ebo...

[6] Ebook Publishing Secrets [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupné z:   http://content.yudu.com/Library/A1va4j/EbookPublishingSecre/resources/4.htm

[7] AZW [online]. Mobileread Wiki, 6.4.2012 [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://wiki.mobileread.com/wiki/AZW

[8] Reading Personal Documents on Kindle 1st Generation [online]. Amazon.com [cit. 10.8.2012]. Dostupné z:  http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200140600

[9] How to convert AZW to MOBI free [online]. Stonsoft [cit. 10.8.2012]. Dostupné z:  http://www.istonsoft.com/azw/convert-azw-to-mobi.html

[10] SCHOFIELD, Jack. Which is the best format for ebooks? In: The Guardian [online]. 15.9.2011 [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/technology/askjack/2011/sep/15/ebook-format-dr...

 

[12] DESKTOP AUTHOR User Manual, version 6.x [online]. DNAML PTY LTD, 2010 [cit. 12.8.2012]. Dostupné z:  http://www.desktopauthor.com/sample_displaybook.asp?name=USERMANUAL_DTA

[13] DESKTOP AUTHOR User Manual, version 6.x [online]. DNAML PTY LTD, 2010 [cit. 12.8.2012]. Dostupné z:  http://www.desktopauthor.com/sample_displaybook.asp?name=USERMANUAL_DTA

[14] BOTT, Ed. On digital book file formats. [online]. FairTrade DX, 21.1.2012 [cit. 14.8.2012]. Dostupné z: http://fairtradedx.com/2012/01/21/on-digital-book-file-formats-2/

[15] Using iTunes to add ePub files to iBooks [online]. Inside iTunes, 5.4.2010 [cit. 11.8.2012]. Dostupné z:  http://www.apple.com/itunes/inside-itunes/2010/04/using-itunes-to-add-epub-files-to-ibooks.html

[16] BOTT, Ed. On digital book file formats. [online]. FairTrade DX, 21.1.2012 [cit. 14.8.2012]. Dostupné z: http://fairtradedx.com/2012/01/21/on-digital-book-file-formats-2/

[17] JONES, Phillip. Amazon to accept ePub files   [online]. The Bookseller, 19.5.2011 [cit. 14.8.2012]. Dostupné z: http://www.thebookseller.com/news/amazon-accept-epub-files.html

[18] Kratochvíl, Petr. Formáty pro e-booky [online]. Chip Online, 2010 [cit. 11.8.2012]. Dostupné z: http://earchiv.chip.cz/cs/earchiv/vydani/r-2010/formaty-e-book.html

[19] DOBROVOLNÝ, Aleš. Formáty e-book a dostupná zařízení [online]. AD blog, 5.9.2010 [cit. 11.8.2012]. Dostupné z: http://adobrovolny.net/uvod/560/formaty-e-book-a-dostupna-zarizeni/

[20] FictionBook [online]. [cit. 11.8.2012]. Dostupné z: http://www.fictionbook.org/index.php/FictionBook

[21] ARNOLD, Kim. New iBooks 'Not Technically' in ePub Format [online]. Mac Rumors, 19.1.2012 [cit. 11.8.2012]. Dostupné z: http://www.macrumors.com/2012/01/19/new-ibooks-not-technically-in-epub-f...

[22] Microsoft Reader [online]. Microsoft Corporation, 2010 [cit. 11.8.2012]. Dostupné z: http://www.microsoft.com/reader/

[23] JERNEY, John. Exploring Ebook Formats - Amazon Kindle (AZW/MOBI). ePublish Yourself! [online]. 30.3.2012 [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://www.epublishyourself.com/exploring-ebook-formats-amazon-kindle-az...

[24] First Look: How Penguin Will Reinvent Books With iPad. In: paidContent [online]. 3.3.2010 [cit. 14.8.2012]. Dostupné z: http://paidcontent.org/2010/03/03/419-first-look-how-penguin-will-reinve...

[25] Comparison of 25 e-book formats. [online]. [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://www.roundsmiller.com/ebook%20reader%20comparison.pdf

[26] SCHOFIELD, Jack. Which is the best format for ebooks? In: The Guardian [online]. 15.9.2011 [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/technology/askjack/2011/sep/15/ebook-format-dr...

[27] COKER, Mark. The Most Popular Ebook Formats Revealed. Smashwords Blog [online]. 16.7.2011 [cit. 10.8.2012]. Dostupné z: http://blog.smashwords.com/2010/02/most-popular-ebook-formats-revealed.html

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 1. 2016

Formatov je vela, ale najpouzivanejsie su aj tak pdf, epub a mobi tak ako su aj na stranke eknizky.sk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2017

A jak najít a stáhnout EPUB...s pdf je to snadné   V notbooku Lenovo V 110 to není....Až

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback