František Bartes: Nové pojetí Competitive Intelligence

22. 11. 2013
Na Bloku expertů 31.10. 2013 vystoupil František Bartes s tématem nové pojetí competitive intelligence. Přednášející je docentem na na podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. Je také autorem mnoha publikací z oboru competitive intelligence.

Competitive intelligence, v češtině konkurenční zpravodajství, je interdisciplinární obor, zabývající se sběrem dat a jejich vyhodnocováním, na základě kterého poskytuje organizaci informace o budoucím vývoji konkurence či trhu a snaží se ji včas varovat před možnými problémy. Je potřeba nezaměňovat competitive intelligence a průmyslovou špionáž.

Celý obor se velmi rychle vyvíjí, na nejvyšší úrovni je competitive intelligence ve Spojených státech amerických a Japonsku. Pojetí competitive intelligence v Americe se začíná lišit od pojetí u nás, Americký způsob našim manažerům nestačí a proto odborníci vyvíjí nový, komplexnější způsob provádění competitive intelligence.

Rozdíl je podle přednášejícího v tom, že v Americe pouze syntetizují získané informace a dělají spíše než komplexní competitive intelligence jen signální zpravodajství, použitelné pro operativní řízení. Nové pojetí competitive intelligence vychází z evropské směrnice pro competitive intelligence a bere ohled na všechny faktory z kterých se skládá řídící proces. Inspiruje se u  Henryho Fayola a přidává faktor předvídání. To že je na tom firma v současnosti dobře, znamená, že někdy v minulosti bylo správně strategicky rozhodnuto. Pro dobrý vývoj v budoucnu je proto třeba dělat správná rozhodnutí v současnosti. K tomu má competitive intelligence napomoci.

 

Triáda konkurenceschopnosti podniku

jsou vpodstatě podmínky, které musím dodržet, aby mělo smysl vstupovat na trh a snažit se na něm podnik udržet.

                                                           CO-JAK-ČÍM

CO nabízím, jaké jsou moje výrobky? Inovuji je a uspokojují zjevné i skryté požadavky zákazníka?

JAK svou nabídku prosadím? Svoje produkty podporují všichni, čím se odliším, abych byl pro zákazníka viditený?

ČÍM toho všeho dosánu? Pomocí informací, pokud je nemám, nemá smysl se na trh pouštět. Podle Leeho Iacoccy, známého amerického manažera v automobilovém průmyslu je potřeba mít 95 % informací z oblasti o které se rozhoduji, 5 % je riziko které pri rozhodování příjimám. Dle zkušeností přednášejícího má většina českých firem pro své rozhodování informací mnohem méně.

Odpovědi na tyto tři otázky a jejich analýza dohromady vytváří competitive intelligence.

 

Zpravodajská pyramida

Přehledně ukazuje postup získávání přidané hodnoty v competitive intelligence.

Na spodní příčce se nacházejí data (signály, symboly, primární data, útržky infromací), ty následně identifikuji a propojuji, tak vznikají informace (kategorie, koncepty), ty často bývají zkresné a vzdálené realitě. Pak se snažím k informacím přidat další hodnotu – podrobuji je analýze, propojuji je se staršími daty. Takto získávám znalost, kterou už dokážu využít. Na špičce pyramidy se pak nacházejí zobecněné znalosti – moudra a principy.

 

Možnosti provádění competitive intelligence ve firmách

Možností je několik, ne každá se hodí pro jakoukoliv firmu a ne všechny také mají uspokojivé výsledky. Organizace si může najmout externí specializovanou firmu, výhodou tohoto postupu je odbornost zaměstnanců v competitive intelligence, naopak nevýhodou je skutečnost, že se tak dobře neorientují v konkrétním oboru firmy která je najala. Další možností je mít vlastní interní útvar competitive intelligence ve firmě. Ta má přesně opačné výhody a nevýhody než předchozí možnost – zaměstnanci jsou odborníci na daný obor ale už ne na competitive intelligence. Také můžu vytvořit zrcadlovou organizaci, při tomto způsobu competitive intelligence vycházím z toho, že konkurent provádí pravděpodobně stejné činnosti jako moje firma, vezmu tedy specialisty z jednotlivých odvětví, kteří budou sledovat stejný obor u konkurence. Tento způsob je méně nákladný než vlastní interní útvar a přináší poměrně dobré výsledky. Poslední možností je vytvořit stínovou organizaci, kdy jeden člověk sleduje několik konkurentů ve všech oblastech, tady jsou výsledky horší.

 

Dělení competitive intelligence

  •   CI ofenzivní – sbírá strategické informace o konkurenci
  •   CI defenzivní – chrání obchodní tajemství před konkurencí
  •   CI vlivové – výtváří náznaky, které mají zmást konkurenci a ovlivnit její rozhodování v náš prospěch

 

V druhé části přednášky nám byly představeny základní softwarové technologie, použitelné pro competitive intelligence. Přednášející konkrétně mluvil o programech Verity, Tovek a I2. Poměrně detailně nám přestavil nástroj ARMS – analitický, rešeršní a monitorovací systém s multilinguálním vyhledáváním, který z informačních zdrojů vyhledá informace, následně je analyzuje a propojuje. Celou síťzískaných informací pak graficky zpracuje, z jednotlivých uzlů a vazeb je možné se dostat přímo ke zdrojové informaci.

Na závěr přednášky nám pak byly ukázány slidy s nejrůznějšími důmyslnými věcmi určenými pro odposlechy a skryté natáčení. Například hodinky s kamerou, plechovka od Coca Coly která natáčí skrz jednu ze svých bublinek, nebo pásek se skrytým odposlechem. Máme se prý při důležitých jednáních usmívat, protože kvalita nahrávání je velmi dobrá.

Zdroj titulního obrázku: http://bloomthink.com/2013/10/22/so-what/

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback