Helena v USA - díl 1.

V podzimním semestru roku 2016 jsem vycestovala na 12 dní do Ameriky. Byla jsem součástí týmu, který reprezentoval Českou republiku na IASA Annual Conference. Konference je zaměřena na problematiku ochrany zvukových dokumentů. Koná se střídavě v Evropě a mimo ni, a to od roku 1969. V loňském roce jsme se jí zúčastnili v Paříži. Do USA jsme se vydali ve složení: Iva Horová (Národní technická knihovna), Filip Šír (Národní muzeum), a já (MU). Vzpomínky jsem se rozhodla sepsat do několikadílného seriálu, jak jsem slíbila na prezentaci v Ústřední knihovně FF MU. Struktura textu je chronologická. Nejedná se o odborný text.

Út 20.9. přílet do New York JFK

Odlet byl snazší částí cesty. Předcházely mu dlouhé přípravy jako koupě letenky (červen), zařízení biometrického pasu a víza ESTA, příprava posteru, zažádání o stipendium, sehnání kufru odpovídajících rozměrů a jeho naplnění do omezené hmotnosti (max. 23 kg, což pro člověka, který rád vozí rezervy, není mnoho).

Obr. 1. Před odletem (foto: Jiří Novotný)

Odlétali jsme z Prahy, což předpokládalo být na letišti o 3 h dříve. Samostatně jsme provedli registraci pasů. Před přepážkami na Check-in proběhl bezpečnostní pohovor. Věděli jsme, že je něco takového zvykem, a proto jsme měli nachystané odpovědi v angličtině. Byl však veden česky. Pracovnice mi pokládala dotazy typu jak se cítím, odkud kam letím, co tam budu dělat, kde budu bydlet a kdy se vracím, kdo balil zavazadlo a jestli někde stálo bez dozoru. Byla jsem z něj nervózní, a to bylo špatně, protože u takového pohovoru jde o to, být přirozený a klidný. Prošli jsme všichni a mohli jsme pokračovat k vydání letenky, převážení a odebrání zavazadla.

Každý z nás se rozloučil se svými rodinnými příslušníky a odešli jsme pasovým turniketem do útrob letiště. Vyhledali jsme naši bránu a vypili jsme zbývající vodu. Do letadla se totiž nesmí brát více než 100 ml tekutin na jednu lahev. Nadešel čas a přistoupili jsme ke druhé kontrole. Byl to klasický pás s detektorem kovu. Na ten bylo zapotřebí odložit všechno kovové z těla, příruční zavazadlo, lahve s tekutinami v samostatném pytlíku definovaných rozměrů a svrchní oděvy (uvádím pro ty, kteří neletěli, ostatní prominou). Já jsem tam odložila i svůj poster v tubusu, který jsem chtěla mít u sebe pro jistotu, že se neztratí. Filip strašil, že mi možná vyhodí mou litrovou Nalgene (prázdnou). Naštěstí se to nestalo.

Letěli jsme s Delta Airlines. Na palubě byl obrazovkový systém jako mají busy RegioJet, kde se zobrazovalo info o letadle, aktuality (rychlost, venkovní teplota, výška, časy atd.), a vedle toho tam byly filmy a hry. Dostali jsme polštář, červenou deku, sluchátka a masky na oči. Minuty před vzletem byly silné. Napadalo mne, zda se vrátím a jestli ještě uvidím své blízké. Mou pozornost odpoutal pohyb letadla. Už nebylo kam couvnout. Proběhla bezpečnostní instruktáž (plovací vesta mi s tou spoustou tahátek a šňůrek nepřipadala dvakrát intuitivně ovladatelná). Okamžik napětí a - vzlétlo se.

Po dosažení dostatečné výšky zazněl pokyn k rozepnutí pásů. Stevardky roznesly ohřáté vlhké ubrousky k očistě a poté oříšky s preclíky. Brzy následoval hlavní pokrm. Delta Airlines nabízí veganskou verzi, čehož jsem radostně využila. Několikrát byly nabízeny nápoje - bezplatně. Vypila jsem mnoho čaje a vody.

Let jen trval přibližně 9 hodin. Ke konci rozdaly stevardky modrá prohlášení, která jsme vyplnili. Bylo třeba uvést, co člověk do Států přiváží. Na newyorském letišti JFK jsme přistáli o půl šesté večer místního času. Prošli jsme dlooouhou chodbou ke spleti uliček k přepážkám. U nich jsme odevzdali modrá prohlášení, pas, a zodpověděli formální otázky zřízence. Našli jsme pojízdné pásy a na nich své kufry. Na řadě byla poslední kontrola - obsahu zavazadel. Vytáhla jsem soupis svých potravin, jichž bylo hodně.. Kupodivu jsem ani nemusela otevřít kufr. Hurá!

Obr. 2. Strastiplná cesta metrem (foto: Filip Šír)

Nasedli jsme na letištní kolejové vozidlo bez řidiče. Dovezlo nás k metru. V podzemním prostoru bylo nesnesitelné horko. K tomu jsme se zasekly v turniketu. Zařízením jsme se nějak prodraly. Bylo nutné se co nejrychleji dostat na místo ubytování. Metrem jsme jeli snad hodinu. Časový posun se začal ozývat. Nejlépe to zvládal Filip, zkušený cestovatel. Mně bylo velice divně. Vystoupili jsme do tmy a celkem nezměněné teploty. Podařilo se nám najít náš dům, kde jsme měli pokoj přes Airbnb. V mrákotách jsme vytáhly kufry do třetího patra.

Měli jsme k dispozici pěkný pokoj. Záchod byl v koupelně, kde se mi nepodařilo rozsvítit ani spustit sprchu. Časový posun udělal své. Naštěstí jsem s sebou měla baterku. Byl to veliký požitek, opláchnout se po cca 20 hodinách bdění a padnout do čisté postele.

Obr. 3. První ubytování (foto: Filip Šír)

St 21.9. New York

Osvěženi hlubokým spánkem jsme vyrazili do města. Mrakodrapy nás ohromily. Zamířili jsme k New York Public Library (dále NYPL). Zde jsme měli sraz s Yvonne, Filipovou kolegyní. Popovídali jsme si v kavárně, což byla báječná příležitost k rozehřátí anglické konverzace. Po schůzce jsme se totiž odebrali do NYPL, kde jsme potřebovali rozebírat jiná témata než počasí, zaměstnání nebo koníčky.

Obr. 4. English warm-up with Yvonne (foto: Filip Šír)

Námi navštívená pobočka NYPL, Stephen A. Schwarzman Building, je vědecká knihovna se zaměřením na společenské a humanitní vědy. Použití jejích služeb je zdarma. Hlavní studovna je přístupná komukoliv na základě předložení průkazu totožnosti. Rovněž použití databází (EIZ) je všem bezplatně dostupné. V budově pracuje přibližně 300 zaměstnanců. V knihovně se konají výstavy historických sbírek, každá sbírka má svého kurátora. Mají centrální katalogizaci. Digitalizují obrázky z dokumentů této knihovny, které jsou následně volně použitelné. V knihovně pořádají lekce informačního vzdělávání pro čtenáře i lekce pro další vzdělávání zaměstnanců. V knihovně také zaměstnávají praktikanty. Knihovna má vlastní oddělení propagace („communication department“), se kterým je nezbytně spojen knihovní obchůdek. V obchůdku lze kromě knih zakoupit reprezentativní upomínkové předměty. Jejich uvedení do prodeje zjevně předcházel pečlivý výběr typu a sladění s design manuálem knihovny. Sám Libraryshop působí na vícero kanálech (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram). Oddělení propagace rozesílá newsletter, stará se o PR a propagaci. Název oddělení napovídá tomu, že si v knihovně uvědomují jeho skutečnou roli, totiž komunikaci s uživateli. Považuji to za pravý název pro takové oddělení. V přízemí je kromě obchůdku umístěna také malá kavárna. Ve druhém patře se nachází výstava o historii knihovny. Příchozí vítá nápis „Preserving the masterpieces“, což dle mého názoru není nikterak nadnesené a reflektuje to náhled na pozici a sebevědomí knihovny.

Obr. 5. NYPL (foto: Filip Šír)

Ulice vedoucí k pobočkám NYPL jsou viditelně značeny prapory na sloupech osvětlení. Nesou červenobílý motiv lví hlavy a nápis New York Public Library. Ten se objevuje na vybavení knihovny, na vizitkách zaměstnanců i na upomínkových předmětech. Výklad provázející knihovnice byl poutavý, avšak nepřesáhl úroveň výkladu pro „obyčejné“ turisty. Byli jsme ohlášeni jako knihovníci a proto jsme očekávali větší podíl interních informací či návštěvu prostor, které jsou pro čtenáře nepřístupné. V NYPL na mne nejvíce zapůsobila práce oddělení propagace a fungování knihovny v historické budově, která je s jejím účelem a činností v symbióze.

Obr. 6. Times Square (foto: Filip Šír)

Po obědě jsme se dostali na Times Square. Toto náměstí, respektive křižovatka, byla typicky plná lidí a velice rušná. Na domech visely reklamy a obrazovky. Vydali jsme se k The New York Public Library for the Performing Arts. Fond této knihovny sestává mj. z filmového materiálu a zvukových dokumentů publikovaného i nepublikovaného charakteru. Digitalizaci na požádání vzhledem k množství materiálu a práce však neposkytují.

Jednalo se o ryzí profesní návštěvu. Přivítal nás kurátor. Uvedl nás do reprezentační místnosti. Filip knihovně daroval svou knihu Recorded sound in Czech Lands 1900-1946 a já jsem rozdala odznáčky Virtuální národní fonotéky. Prošli jsme archivní a provozní prostory a zakončili ve studovně. V knihovně jsme strávili snad 3 h. Po celou dobu se nám ochotně věnovali vedoucí pracovníci. Zajímali se o situaci v Česku, kterou jsme se jim vynasnažili přiblížit. Někteří z nich byli účastníky později se konající IASA Annual Conference, kde jsme se s nimi opět shledali a mohli pokračovat v tématech hovorů, která zůstala otevřená.

Obr. 7. Pěkný suvenýr z knihovny (foto: Filip Šír)

Jelikož se profesní návštěva poněkud protáhla, spěchali jsme, a znovu jsme se sekli v turniketu. V metru byli jednak policisté a také vojáci, kteří nám poradili. Vystoupili jsme na Hobokenu (tam, kde se o 8 dní později stalo vlakové neštěstí). Filip zapůjčil automobil. Zavezl nás k domu, abychom se sbalili.

Připozdilo se a setmělo. V plánu bylo týž den dojet ke sběrateli zvukových dokumentů v New Jersey. Dvouhodinová cesta autem v noci byla velmi efektní, odhlédnu-li od únavy po celém dni. K domu nedaleko oceánu jsme přijeli hodinu před půlnocí. Uvítala nás matka sběratele Matthewa, asi dvacetiletého mladíka, a prostřela k večeři. To jsme nečekali. Usedli jsme s Peggy, Matthewem a Joshem ke stolu. Ochutnala jsem nízkostupňové pivo, pečenou dýni s fazolkami a veg řízek. Dobré to bylo, ale hlavně celkem nezvyklé. Dostalo se nám velice vřelého, až mateřského přijetí. Společnost nám kromě toho dělali dva velcí kocouři. Spát jsme odešli až po vydatné diskuzi. Ani v domě Rossových se mi nepodařilo spustit sprchu. A zde už to na časový posun neuhraji.

Čt 22.9. New Jersey

Nedaleko domu se rozprostírala Sandy Hook Bay, náležící pod Atlantský oceán. Zatímco ostatní spali, rozhodly jsme se s paní doktorkou využít času k průzkumu této zátoky. Nikde nikdo a slunce svítilo. Na pláži byly kromě písku i kaménky a zbytky mořských živočichů. Kolem chodil také muž s minohledačkou. Paní doktorka se vykoupala. Poprvé jsem byla u oceánu. Krásné ráno.

Obr. 8. Před domem Rossových (foto: Filip Šír)

Po návratu do domu byli všichni vzhůru. Udělali jsme skupinovou fotku a vypravili se na neobvyklé místo. Šlo o budovu, která obyvatelům poskytuje prostor na jejich věci. Rossovi měli pronajatou jednu buňku, tzv. storage unit. Vypadala jako téměř plná garáž. V krabicích jsme objevovali prastaré hračky, figurky ze Star Wars. Peggy nám každému něco věnovala. Já jsem dostala dva vojáky z G.I. Jane a dřevěnou figurku, kterou před mnoha lety vyřezal otec bratrů Rossových.

Obr. 9. Rossových storage unit (foto: Iva Horová)

Filip udělal z mého veganství poněkud show. Tak se stalo, že vznikl nápad zkusit místní veganskou restauraci. Jmenovala se Good Karma. Toho dne jsem si vychutnala znamenitý oběd!

Nemohli jsme minout bez povšimnutí obchod Walmart. Kupodivu jsem v něm nepotkala žádné neobvykle vypadající osoby. Byl to klasický obchoďák s nabídkou širokou. Nenarazila jsem však na oddělení čerstvé ovoce a zeleniny, ani na nic spojeného se zbraněmi. Na parkovišti jsme se rozloučili s Rossovými jako staří známí. Byli to skvělí společníci. A vyjeli jsme zapůjčeným černým Chryslerem 200 k firmě George Blooda.

Georgova soukromá firma nabízí služby spojené se zvukovým a audiovizuálním materiálem. Hlavně s digitalizací obsahu nejrůznějších nosičů. Rovněž bojují se zastaráváním technického vybavení a to systematickým shromažďováním přehrávacích zařízení a součástek do nich. Je to problém, který klepe na dveře neustále, a probírá se i ve standardech od IASA. Také zálohují obsah (jednu kopii pošlou klientovi a jednu uchovávají ve firmě). George Blood je skutečným odborníkem přes uchování a správu audio a video materiálu, což prokazuje mj. i to, že navrhl firemní informační systém. Ten byl laděn do okamžiku, než přesně neodpovídal vnitřním (například HR modul) i vnějším (například uživatelsky přívětivý klientský modul) potřebám. Obsahuje i tlačítko s popisem „disaster“, které značí, že se pamatovalo i na krizové situace. George, postarší elegán s kulatými brýlemi a inteligentním smyslem pro humor, nás laskavě provedl firmou. Setkali jsme se se zaměstnanci, kteří nám povykládali o své činnosti.

Věděli jsme, že se s Georgem setkáme na konferenci. Vyprovodil nás k autu. Před námi byla cesta do Filadelfie. Vedla přes mnohé platební brány, od nichž jsem archivovala účtenky, a pamětihodné scenérie s osvětlenými městy. Ubytovali jsme se poblíž filadelfského letiště v hotelu Microtel Inn & Suites by Wyndham.

Obr. 10. George Blood hovoří o své firmě (foto: Filip Šír)

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

32 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2018
Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail. 우리카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
I impressed, I need to say. Really hardly ever do I encounter a weblog that both educative and entertaining, and let me inform you, you may have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the difficulty is something that not enough people are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my seek for one thing regarding this. here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Thanks a lot for the post. It has helped me get some nice ideas. I hope I will see some really good result soon. Wheel and Tire Financing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2018
That is a very good standpoint, yet seriously isn’t create any sence by any means preaching about which mather. Every means with thanks as well as pondered make an effort to promote your current publish in to delicius nevertheless it looks like it’s problems with all your blogs are you able to make sure you recheck the item. many thanks once more. nordicbet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 12. 2018
I truly appreciate the article. Great. Looking towards concentrate more. Awesome article post. Much obliged Again. Amazing. I genuinely perceive this article. Fundamentally obliged see here now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is a excellent blog, would you be involved in doing an interview about just how you designed it? If so e-mail me! towers watson compsource
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
This valuable appear to be most certainly good. Those very tiny facts are designed implementing a wide variety for experience know-how. That i love the reasoning behind a lot. best two way radio
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018

This kind of seems totally best. Every one of these little information are manufactured together with lots of backdrop information. I prefer that a whole lot Consumer Financial Services

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Promptly this url might possibly irrefutably wind up being well-known throughout more or less all blogs most people, a result of persistent articles and reviews or maybe even ratings. Financing to Customers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018

This is a excellent blog, would you be involved in doing an interview about just how you designed it?<a href="http://www.saadahsan.com/immigration-consultant-lahore-for-canada-austra...">Australia skilled Immigration</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018

This is such a great post, and was thinking much the same myself. Another great update. 1xbet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018

I’m new to your blog and i really appreciate the nice posts and great layout.*.,`* 1xbet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018

Je pourrais vous en transférer les adresses pour plus de picto en relation avec cette question. Ecrivez moi par mail. betsafe

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018

classical music is always the best, it is relaxing and very rich in melody;; multilotto

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
This approach quite still an excellent live which i for that matter quite really liked perusing. This isn't conclusively daily which i are the option to evaluate an important problem. scr888
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019

I was reading the news and I saw this really interesting topic. brain memory games

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.septic tank service conyers Ga

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. tons of information

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019
This particular papers fabulous, and My spouse and i enjoy each of the perform that you have placed into this. I’m sure that you will be making a really useful place. I has been additionally pleased. Good perform! parimatch
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. online math tutors

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post. Book Hair Appointment Online Brisbane

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

 

That are definitely excellent. Many of these tiny details are made getting lot of background knowledge. I am interested in them plenty.바다이야기

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

You lost me, friend. I mean, I assume I get what youre expressing. I recognize what you are saying, but you just appear to have overlooked that you can find some other men and women inside the world who see this issue for what it genuinely is and may perhaps not agree with you. You may perhaps be turning away alot of folks who may have been lovers of your weblog. buy high da backlinks

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019

Quickly this site could without doubt generally always be dominant relating to every one of web site buyers, since thoughtful stories plus exams. Handy Reparatur Neustadt

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019

Everybody loves most of the conversations, We really skilled, I would choose more information when it comes to this particular, because it's amazing., Along with because of obtain distributing. Handy Reparatur Mannheim

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019

Much thanks to you such a 예스카지노 amount for sharing this extraordinary blog. Inspiring and supportive as well. Expectation you keep on sharing a greater amount of your thoughts. I will love to peruse.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
That'sthe good reason marketing and advertising that you really best suited assignments prior to making crafts. It might be conceivable to put in writing advanced advertisment in such a. 토토 사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

On this subject internet page, you'll see my best information, be sure to look over this level of detail. womens shoes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019

I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. tesco Payslip

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019

This is a great blog entry. This sort of data helpful for me and perusing 그래프사이트 to simple. I found your site ideal for my necessities. A debt of gratitude is in order for the offer.

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback