Helena v USA - díl 1.

V podzimním semestru roku 2016 jsem vycestovala na 12 dní do Ameriky. Byla jsem součástí týmu, který reprezentoval Českou republiku na IASA Annual Conference. Konference je zaměřena na problematiku ochrany zvukových dokumentů. Koná se střídavě v Evropě a mimo ni, a to od roku 1969. V loňském roce jsme se jí zúčastnili v Paříži. Do USA jsme se vydali ve složení: Iva Horová (Národní technická knihovna), Filip Šír (Národní muzeum), a já (MU). Vzpomínky jsem se rozhodla sepsat do několikadílného seriálu, jak jsem slíbila na prezentaci v Ústřední knihovně FF MU. Struktura textu je chronologická. Nejedná se o odborný text.

Út 20.9. přílet do New York JFK

Odlet byl snazší částí cesty. Předcházely mu dlouhé přípravy jako koupě letenky (červen), zařízení biometrického pasu a víza ESTA, příprava posteru, zažádání o stipendium, sehnání kufru odpovídajících rozměrů a jeho naplnění do omezené hmotnosti (max. 23 kg, což pro člověka, který rád vozí rezervy, není mnoho).

Obr. 1. Před odletem (foto: Jiří Novotný)

Odlétali jsme z Prahy, což předpokládalo být na letišti o 3 h dříve. Samostatně jsme provedli registraci pasů. Před přepážkami na Check-in proběhl bezpečnostní pohovor. Věděli jsme, že je něco takového zvykem, a proto jsme měli nachystané odpovědi v angličtině. Byl však veden česky. Pracovnice mi pokládala dotazy typu jak se cítím, odkud kam letím, co tam budu dělat, kde budu bydlet a kdy se vracím, kdo balil zavazadlo a jestli někde stálo bez dozoru. Byla jsem z něj nervózní, a to bylo špatně, protože u takového pohovoru jde o to, být přirozený a klidný. Prošli jsme všichni a mohli jsme pokračovat k vydání letenky, převážení a odebrání zavazadla.

Každý z nás se rozloučil se svými rodinnými příslušníky a odešli jsme pasovým turniketem do útrob letiště. Vyhledali jsme naši bránu a vypili jsme zbývající vodu. Do letadla se totiž nesmí brát více než 100 ml tekutin na jednu lahev. Nadešel čas a přistoupili jsme ke druhé kontrole. Byl to klasický pás s detektorem kovu. Na ten bylo zapotřebí odložit všechno kovové z těla, příruční zavazadlo, lahve s tekutinami v samostatném pytlíku definovaných rozměrů a svrchní oděvy (uvádím pro ty, kteří neletěli, ostatní prominou). Já jsem tam odložila i svůj poster v tubusu, který jsem chtěla mít u sebe pro jistotu, že se neztratí. Filip strašil, že mi možná vyhodí mou litrovou Nalgene (prázdnou). Naštěstí se to nestalo.

Letěli jsme s Delta Airlines. Na palubě byl obrazovkový systém jako mají busy RegioJet, kde se zobrazovalo info o letadle, aktuality (rychlost, venkovní teplota, výška, časy atd.), a vedle toho tam byly filmy a hry. Dostali jsme polštář, červenou deku, sluchátka a masky na oči. Minuty před vzletem byly silné. Napadalo mne, zda se vrátím a jestli ještě uvidím své blízké. Mou pozornost odpoutal pohyb letadla. Už nebylo kam couvnout. Proběhla bezpečnostní instruktáž (plovací vesta mi s tou spoustou tahátek a šňůrek nepřipadala dvakrát intuitivně ovladatelná). Okamžik napětí a - vzlétlo se.

Po dosažení dostatečné výšky zazněl pokyn k rozepnutí pásů. Stevardky roznesly ohřáté vlhké ubrousky k očistě a poté oříšky s preclíky. Brzy následoval hlavní pokrm. Delta Airlines nabízí veganskou verzi, čehož jsem radostně využila. Několikrát byly nabízeny nápoje - bezplatně. Vypila jsem mnoho čaje a vody.

Let jen trval přibližně 9 hodin. Ke konci rozdaly stevardky modrá prohlášení, která jsme vyplnili. Bylo třeba uvést, co člověk do Států přiváží. Na newyorském letišti JFK jsme přistáli o půl šesté večer místního času. Prošli jsme dlooouhou chodbou ke spleti uliček k přepážkám. U nich jsme odevzdali modrá prohlášení, pas, a zodpověděli formální otázky zřízence. Našli jsme pojízdné pásy a na nich své kufry. Na řadě byla poslední kontrola - obsahu zavazadel. Vytáhla jsem soupis svých potravin, jichž bylo hodně.. Kupodivu jsem ani nemusela otevřít kufr. Hurá!

Obr. 2. Strastiplná cesta metrem (foto: Filip Šír)

Nasedli jsme na letištní kolejové vozidlo bez řidiče. Dovezlo nás k metru. V podzemním prostoru bylo nesnesitelné horko. K tomu jsme se zasekly v turniketu. Zařízením jsme se nějak prodraly. Bylo nutné se co nejrychleji dostat na místo ubytování. Metrem jsme jeli snad hodinu. Časový posun se začal ozývat. Nejlépe to zvládal Filip, zkušený cestovatel. Mně bylo velice divně. Vystoupili jsme do tmy a celkem nezměněné teploty. Podařilo se nám najít náš dům, kde jsme měli pokoj přes Airbnb. V mrákotách jsme vytáhly kufry do třetího patra.

Měli jsme k dispozici pěkný pokoj. Záchod byl v koupelně, kde se mi nepodařilo rozsvítit ani spustit sprchu. Časový posun udělal své. Naštěstí jsem s sebou měla baterku. Byl to veliký požitek, opláchnout se po cca 20 hodinách bdění a padnout do čisté postele.

Obr. 3. První ubytování (foto: Filip Šír)

St 21.9. New York

Osvěženi hlubokým spánkem jsme vyrazili do města. Mrakodrapy nás ohromily. Zamířili jsme k New York Public Library (dále NYPL). Zde jsme měli sraz s Yvonne, Filipovou kolegyní. Popovídali jsme si v kavárně, což byla báječná příležitost k rozehřátí anglické konverzace. Po schůzce jsme se totiž odebrali do NYPL, kde jsme potřebovali rozebírat jiná témata než počasí, zaměstnání nebo koníčky.

Obr. 4. English warm-up with Yvonne (foto: Filip Šír)

Námi navštívená pobočka NYPL, Stephen A. Schwarzman Building, je vědecká knihovna se zaměřením na společenské a humanitní vědy. Použití jejích služeb je zdarma. Hlavní studovna je přístupná komukoliv na základě předložení průkazu totožnosti. Rovněž použití databází (EIZ) je všem bezplatně dostupné. V budově pracuje přibližně 300 zaměstnanců. V knihovně se konají výstavy historických sbírek, každá sbírka má svého kurátora. Mají centrální katalogizaci. Digitalizují obrázky z dokumentů této knihovny, které jsou následně volně použitelné. V knihovně pořádají lekce informačního vzdělávání pro čtenáře i lekce pro další vzdělávání zaměstnanců. V knihovně také zaměstnávají praktikanty. Knihovna má vlastní oddělení propagace („communication department“), se kterým je nezbytně spojen knihovní obchůdek. V obchůdku lze kromě knih zakoupit reprezentativní upomínkové předměty. Jejich uvedení do prodeje zjevně předcházel pečlivý výběr typu a sladění s design manuálem knihovny. Sám Libraryshop působí na vícero kanálech (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram). Oddělení propagace rozesílá newsletter, stará se o PR a propagaci. Název oddělení napovídá tomu, že si v knihovně uvědomují jeho skutečnou roli, totiž komunikaci s uživateli. Považuji to za pravý název pro takové oddělení. V přízemí je kromě obchůdku umístěna také malá kavárna. Ve druhém patře se nachází výstava o historii knihovny. Příchozí vítá nápis „Preserving the masterpieces“, což dle mého názoru není nikterak nadnesené a reflektuje to náhled na pozici a sebevědomí knihovny.

Obr. 5. NYPL (foto: Filip Šír)

Ulice vedoucí k pobočkám NYPL jsou viditelně značeny prapory na sloupech osvětlení. Nesou červenobílý motiv lví hlavy a nápis New York Public Library. Ten se objevuje na vybavení knihovny, na vizitkách zaměstnanců i na upomínkových předmětech. Výklad provázející knihovnice byl poutavý, avšak nepřesáhl úroveň výkladu pro „obyčejné“ turisty. Byli jsme ohlášeni jako knihovníci a proto jsme očekávali větší podíl interních informací či návštěvu prostor, které jsou pro čtenáře nepřístupné. V NYPL na mne nejvíce zapůsobila práce oddělení propagace a fungování knihovny v historické budově, která je s jejím účelem a činností v symbióze.

Obr. 6. Times Square (foto: Filip Šír)

Po obědě jsme se dostali na Times Square. Toto náměstí, respektive křižovatka, byla typicky plná lidí a velice rušná. Na domech visely reklamy a obrazovky. Vydali jsme se k The New York Public Library for the Performing Arts. Fond této knihovny sestává mj. z filmového materiálu a zvukových dokumentů publikovaného i nepublikovaného charakteru. Digitalizaci na požádání vzhledem k množství materiálu a práce však neposkytují.

Jednalo se o ryzí profesní návštěvu. Přivítal nás kurátor. Uvedl nás do reprezentační místnosti. Filip knihovně daroval svou knihu Recorded sound in Czech Lands 1900-1946 a já jsem rozdala odznáčky Virtuální národní fonotéky. Prošli jsme archivní a provozní prostory a zakončili ve studovně. V knihovně jsme strávili snad 3 h. Po celou dobu se nám ochotně věnovali vedoucí pracovníci. Zajímali se o situaci v Česku, kterou jsme se jim vynasnažili přiblížit. Někteří z nich byli účastníky později se konající IASA Annual Conference, kde jsme se s nimi opět shledali a mohli pokračovat v tématech hovorů, která zůstala otevřená.

Obr. 7. Pěkný suvenýr z knihovny (foto: Filip Šír)

Jelikož se profesní návštěva poněkud protáhla, spěchali jsme, a znovu jsme se sekli v turniketu. V metru byli jednak policisté a také vojáci, kteří nám poradili. Vystoupili jsme na Hobokenu (tam, kde se o 8 dní později stalo vlakové neštěstí). Filip zapůjčil automobil. Zavezl nás k domu, abychom se sbalili.

Připozdilo se a setmělo. V plánu bylo týž den dojet ke sběrateli zvukových dokumentů v New Jersey. Dvouhodinová cesta autem v noci byla velmi efektní, odhlédnu-li od únavy po celém dni. K domu nedaleko oceánu jsme přijeli hodinu před půlnocí. Uvítala nás matka sběratele Matthewa, asi dvacetiletého mladíka, a prostřela k večeři. To jsme nečekali. Usedli jsme s Peggy, Matthewem a Joshem ke stolu. Ochutnala jsem nízkostupňové pivo, pečenou dýni s fazolkami a veg řízek. Dobré to bylo, ale hlavně celkem nezvyklé. Dostalo se nám velice vřelého, až mateřského přijetí. Společnost nám kromě toho dělali dva velcí kocouři. Spát jsme odešli až po vydatné diskuzi. Ani v domě Rossových se mi nepodařilo spustit sprchu. A zde už to na časový posun neuhraji.

Čt 22.9. New Jersey

Nedaleko domu se rozprostírala Sandy Hook Bay, náležící pod Atlantský oceán. Zatímco ostatní spali, rozhodly jsme se s paní doktorkou využít času k průzkumu této zátoky. Nikde nikdo a slunce svítilo. Na pláži byly kromě písku i kaménky a zbytky mořských živočichů. Kolem chodil také muž s minohledačkou. Paní doktorka se vykoupala. Poprvé jsem byla u oceánu. Krásné ráno.

Obr. 8. Před domem Rossových (foto: Filip Šír)

Po návratu do domu byli všichni vzhůru. Udělali jsme skupinovou fotku a vypravili se na neobvyklé místo. Šlo o budovu, která obyvatelům poskytuje prostor na jejich věci. Rossovi měli pronajatou jednu buňku, tzv. storage unit. Vypadala jako téměř plná garáž. V krabicích jsme objevovali prastaré hračky, figurky ze Star Wars. Peggy nám každému něco věnovala. Já jsem dostala dva vojáky z G.I. Jane a dřevěnou figurku, kterou před mnoha lety vyřezal otec bratrů Rossových.

Obr. 9. Rossových storage unit (foto: Iva Horová)

Filip udělal z mého veganství poněkud show. Tak se stalo, že vznikl nápad zkusit místní veganskou restauraci. Jmenovala se Good Karma. Toho dne jsem si vychutnala znamenitý oběd!

Nemohli jsme minout bez povšimnutí obchod Walmart. Kupodivu jsem v něm nepotkala žádné neobvykle vypadající osoby. Byl to klasický obchoďák s nabídkou širokou. Nenarazila jsem však na oddělení čerstvé ovoce a zeleniny, ani na nic spojeného se zbraněmi. Na parkovišti jsme se rozloučili s Rossovými jako staří známí. Byli to skvělí společníci. A vyjeli jsme zapůjčeným černým Chryslerem 200 k firmě George Blooda.

Georgova soukromá firma nabízí služby spojené se zvukovým a audiovizuálním materiálem. Hlavně s digitalizací obsahu nejrůznějších nosičů. Rovněž bojují se zastaráváním technického vybavení a to systematickým shromažďováním přehrávacích zařízení a součástek do nich. Je to problém, který klepe na dveře neustále, a probírá se i ve standardech od IASA. Také zálohují obsah (jednu kopii pošlou klientovi a jednu uchovávají ve firmě). George Blood je skutečným odborníkem přes uchování a správu audio a video materiálu, což prokazuje mj. i to, že navrhl firemní informační systém. Ten byl laděn do okamžiku, než přesně neodpovídal vnitřním (například HR modul) i vnějším (například uživatelsky přívětivý klientský modul) potřebám. Obsahuje i tlačítko s popisem „disaster“, které značí, že se pamatovalo i na krizové situace. George, postarší elegán s kulatými brýlemi a inteligentním smyslem pro humor, nás laskavě provedl firmou. Setkali jsme se se zaměstnanci, kteří nám povykládali o své činnosti.

Věděli jsme, že se s Georgem setkáme na konferenci. Vyprovodil nás k autu. Před námi byla cesta do Filadelfie. Vedla přes mnohé platební brány, od nichž jsem archivovala účtenky, a pamětihodné scenérie s osvětlenými městy. Ubytovali jsme se poblíž filadelfského letiště v hotelu Microtel Inn & Suites by Wyndham.

Obr. 10. George Blood hovoří o své firmě (foto: Filip Šír)

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

114 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2018
Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail. 우리카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
I impressed, I need to say. Really hardly ever do I encounter a weblog that both educative and entertaining, and let me inform you, you may have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the difficulty is something that not enough people are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my seek for one thing regarding this. here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Thanks a lot for the post. It has helped me get some nice ideas. I hope I will see some really good result soon. Wheel and Tire Financing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2018
That is a very good standpoint, yet seriously isn’t create any sence by any means preaching about which mather. Every means with thanks as well as pondered make an effort to promote your current publish in to delicius nevertheless it looks like it’s problems with all your blogs are you able to make sure you recheck the item. many thanks once more. nordicbet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 12. 2018
I truly appreciate the article. Great. Looking towards concentrate more. Awesome article post. Much obliged Again. Amazing. I genuinely perceive this article. Fundamentally obliged see here now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is a excellent blog, would you be involved in doing an interview about just how you designed it? If so e-mail me! towers watson compsource
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
This valuable appear to be most certainly good. Those very tiny facts are designed implementing a wide variety for experience know-how. That i love the reasoning behind a lot. best two way radio
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018

This kind of seems totally best. Every one of these little information are manufactured together with lots of backdrop information. I prefer that a whole lot Consumer Financial Services

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Promptly this url might possibly irrefutably wind up being well-known throughout more or less all blogs most people, a result of persistent articles and reviews or maybe even ratings. Financing to Customers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018

This is a excellent blog, would you be involved in doing an interview about just how you designed it?<a href="http://www.saadahsan.com/immigration-consultant-lahore-for-canada-austra...">Australia skilled Immigration</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018

This is such a great post, and was thinking much the same myself. Another great update. 1xbet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018

I’m new to your blog and i really appreciate the nice posts and great layout.*.,`* 1xbet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018

Je pourrais vous en transférer les adresses pour plus de picto en relation avec cette question. Ecrivez moi par mail. betsafe

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018

classical music is always the best, it is relaxing and very rich in melody;; multilotto

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
This approach quite still an excellent live which i for that matter quite really liked perusing. This isn't conclusively daily which i are the option to evaluate an important problem. scr888
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019

I was reading the news and I saw this really interesting topic. brain memory games

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.septic tank service conyers Ga

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. tons of information

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019
This particular papers fabulous, and My spouse and i enjoy each of the perform that you have placed into this. I’m sure that you will be making a really useful place. I has been additionally pleased. Good perform! parimatch
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. online math tutors

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post. Book Hair Appointment Online Brisbane

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

 

That are definitely excellent. Many of these tiny details are made getting lot of background knowledge. I am interested in them plenty.바다이야기

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

You lost me, friend. I mean, I assume I get what youre expressing. I recognize what you are saying, but you just appear to have overlooked that you can find some other men and women inside the world who see this issue for what it genuinely is and may perhaps not agree with you. You may perhaps be turning away alot of folks who may have been lovers of your weblog. buy high da backlinks

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019

Quickly this site could without doubt generally always be dominant relating to every one of web site buyers, since thoughtful stories plus exams. Handy Reparatur Neustadt

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019

Everybody loves most of the conversations, We really skilled, I would choose more information when it comes to this particular, because it's amazing., Along with because of obtain distributing. Handy Reparatur Mannheim

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019

Much thanks to you such a 예스카지노 amount for sharing this extraordinary blog. Inspiring and supportive as well. Expectation you keep on sharing a greater amount of your thoughts. I will love to peruse.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
That'sthe good reason marketing and advertising that you really best suited assignments prior to making crafts. It might be conceivable to put in writing advanced advertisment in such a. 토토 사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

On this subject internet page, you'll see my best information, be sure to look over this level of detail. womens shoes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019

I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. tesco Payslip

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019

This is a great blog entry. This sort of data helpful for me and perusing 그래프사이트 to simple. I found your site ideal for my necessities. A debt of gratitude is in order for the offer.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

most of the best ringtone sites are pay sites, does anyone know of a good free ringtone site?메이저토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

If you can add more video and pictures can be much better. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

The name of Son Heung min was out of the top 50 ranking. This ranking based on the recent form has to swing. MLB중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 사설토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 메이저리그중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

Listed here you'll learn it is important, them offers the link in an helpful webpage: skinnyfit tea amazon

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

It is rather very good, nevertheless glance at the data with this handle. tow company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Im grateful for the article post. Keep writing. <a href="https://historydb.date/wiki/Will_be_Bodybuilding_Supplements_Tainted_Usi...">Will be Bodybuilding Supplements Tainted Having Steroids?</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

I invite you to the page where     see how much we have in common. ceramic window tint

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

I can recommend any specific subject matter. It is best to splendid to lift weights you certainly will show you on ideas as a result of core and display quality employing helpful subject matter is kind of plainly recognised. Lifeguard courses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019
I really enjoy the blog article.Much thanks again. Really Cool. <a href="http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/your-pharmaceutical-sales-int...">Tianeptine powder</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
Im grateful for the article post. Keep writing. <a href="https://www.kiwibox.com/seomypassion12/blog/entry/148342397/funding-pros...">Blockchain Whispers</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="http://wastenot.wales/story.php?title=are-usually-bodybuilding-supplemen...">The particular Awful Deadly Truth About Steroid Use For Dogs</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. <a href="https://chessdatabase.science/wiki/How_to_Build_Muscle_mass_and_Gain_Fat...">Steroids: Could Your Little one Be Up coming?</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
It can be as well a considerable position i incredibly savored surfing around. Isn't really day by day that supply the candidate to watch a specific thing. <a href="http://whazzup-u.com/profiles/blogs/making-the-perfect-diaper-cakes-for-...">frozen yogurt detroit</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
This could be moreover a terrific content my spouse and i honestly appreciated investigating. It can be by no means daily my spouse and i offer the chance to watch one thing. <a href="https://we-severelyshadowycollection-fan.tumblr.com/post/184661808233/de...">frozen yogurt monterey</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. شركة مكافحة الحشرات بالدمام

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
This could be moreover a terrific content my spouse and i honestly appreciated investigating. It can be by no means daily my spouse and i offer the chance to watch one thing. <a href="http://www.fxstat.com/en/user/profile/seoexpert-104605/blog/32352580-Ora...">frozen yogurt monrovia</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. webcamsex
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. 

<a href="https://www.jpmotis.com/">Porsche Specialist Cyprus Nicosia</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. [url=https://www.jpmotis.com/]Porsche Specialist Cyprus Nicosia[/url]

 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
This is certainly in the process an exceptionally superior ad people very seriously suffered browsing thru. It is actually hardly every single day you'll find associated risk to visit a little something. <a href="http://workitmom.com/blogs/member_blog_post/223842">Pramlintide supplier</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Bless you designed for writing this post. This specific bulk cd duplication tips beneficial for my situation and even analyzing to help you very easy. Efficient certainly happier for one's article. Bless you in the have.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
This is certainly in the process an exceptionally superior ad people very seriously suffered browsing thru. It is actually hardly every single day you'll find associated risk to visit a little something. <a href="http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=901643&title=ocopherol-acetate---whats-i...">Pramlintide supplier</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="http://justgetlinks.xyz/story.php?title=are-bodybuilding-dietary-supplem...">Nutritional supplements and Steroids a Planet Apart</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019

I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. Roadside Assistance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019

Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. the law of attraction

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. Argan Oil Uses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 메이저토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
This is certainly in the process an exceptionally superior ad people very seriously suffered browsing thru. It is actually hardly every single day you'll find associated risk to visit a little something. <a href="http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/96558">Pramlintide supplier</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="https://www.merchantcircle.com/blogs/trades-fort-wayne-in/2019/5/Why-You...">really possible to buy real instagram followers? see more here!</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="https://ello.co/seomypassion12/post/9drcwmifbzzrtamtgagv5a">which is the best website to buy instagram followers in 2019?</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
That appears to be absolutely good. These teeny main features are intended acquiring great deal of qualifications skills. Now i am attracted to the product loads. <a href="http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/blockchain-the-next-stage-of-...">sell blockchain whispers</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019

I am always searching online for storys that can accommodate me. There is obviously a multiple to understand about this. I feel you made few salubrious points in Attributes moreover. Detain busy, awesome career!schwinn cruiser 7

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019

This is informative written content along with composed effectively for the adjust. We are 릴게임 definitely quite pleased to travel to your current website. My spouse and i check out your blog day to day along with try and find out anything from a web site. Thanks a lot along with ready for ones brand-new article.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019

Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. مكافحه حشرات بالكويت

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. buy cbd hemp oil online

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

You ought to basically fantastic not to mention solid advice, which means notice:House Renovation

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url: gmail-a.org/gmail-login/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="http://wastenot.wales/story.php?title=are-usually-bodybuilding-supplemen...">The particular Awful Deadly Truth About Steroid Use For Dogs</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... <a href="https://ondashboard.win/story.php?title=supplements-and-steroids-a-globe...">Steroids Can Impact Erection Measurement - Welcome To Smallville!</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

So it is interesting and very good written and see what they think about other people.  organic face oil

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="https://null-bytes.review/wiki/Dietary_supplements_and_Steroids_a_Entire...">Supplements and Steroids a Entire world Apart</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/how-to-get-your-business-booming-o...">como comprar seguidores en Instagram</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/the-most-useful-areas-to-enjoy-tex...">reelkorea.com</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

I might suggest solely beneficial in addition to trusted facts, and so find it: transcribe wav file to text

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="http://services452.ampblogs.com/Varities-in-Online-Casino-Games-23711427">sbobet</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

It's superior, however , check out material at the street address. vancouvermovers.ca

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="https://www.pearltrees.com/obelisksc1siacoin/item258796706">Buy bitcoin online</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="https://www.reddit.com/user/Seoexpert23/comments/bs19m4/using_moving_bla...">weighted blanket</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.www.liteblue.usps.gov

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Laffaz Media cover news from all over the world and startup stories from India and the Middle East.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Gulf Startups News

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="https://sites.google.com/view/fsegdrhthjtfrhj/home">Bakery Alabama</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019
This great article and am highly impressed on it keep up your good work. Very informative and important collection, well done buddy. 24 Hour Auto Repair Edinburg Tx, 24 Hour Auto Repair McAllen Tx, 24 Hour Auto Repair Near Me, 24 Hour Mobile Mechanic Edinburg Tx Cheers 24 Hour Mobile Mechanic McAllen TX
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="http://www.mihilaradio.com/article18079-button-struggles-to-get-in-gear....">1094-61-7</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019

I prefer merely excellent resources - you will see these people in:snaptain s5c manual

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019

In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: Does Proactiv Work

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

This is very instructional articles and also composed properly to get a modify. I will be pleased from the details which you have with this website. It is extremely beneficial and extremely useful and also I must say i realized a whole lot as a result. 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

더나인카지노

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="https://www.bloglovin.com/@seomypassion12/instagram-advertising-methods-for-your-business">buy instagram followers</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! <a href="https://sites.google.com/view/fwegrherh/home">Wholesale CBD Skin Care</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="http://justgetlinks.xyz/story.php?title=steroids-could-your-little-one-b...">Nicotinamide Mononucleotide powder</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

Interestingly you write, I will address        you'll find exciting and interesting things on similar topics. office cleaners perth

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

On that website page, you'll see your description, why not read through this. factory garments

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="http://europeanaquaponicsassociation.org/members/guiltybar63/activity/30...">Nicotinamide Mononucleotide powder</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

These websites are really needed, you can learn a lot.  General Contractor Omaha

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="https://sites.google.com/view/fwqfgsegerherh/home">사설토토</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="https://sites.google.com/view/fegfegerh/home">Lifeguard training</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019

It's informative together with helpful in my situation. That i stumbled onto your web log together with read a handful of place. My organization is impressed in your job together with talent. Thank you so much in your place.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Cuddles

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="http://kestrin.net/story/595353/">https://blockchainwhispers.com</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. <a href="http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/it-s-a-gamble-gambling-good-n...">https://reelkorea.com/</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. Sleep Calculator

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. Linteloo easy living hoezen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019
This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: Airconditioning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. here

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
To check out become in your blog nevertheless environment remedy obviously merely a small little submits. Reasonable way of possible long term, We're book-marking at a time safe types cease increases collectively. https://reelkorea.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

This is very interesting, but it is necessary to click on this link:  aml software

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback