Helena v USA - díl 2.

Pá 23.9. Filadelfie

Na rozvrhu dne byla celodenní profesní návštěva Free Library of Philadelphia (dále FLP), konkrétně Parkway Central Library, tedy hlavní budovy. Průvodcem nám byl mladý knihovník Adam Feldman, jehož pozice obnáší mj. podporu spolupráce mezi odděleními knihovny. Pro profesní návštěvu jsme nemohli dostat vhodnějšího průvodce.

Obr. 11. Vpravo Free Library of Philadelphia (foto: Filip Šír)

Pouť po knihovně jsme zahájili v oddělení Fleischnerovy sbírky. Byl to muž, který skupoval zvukové dokumenty, na základě čehož je nyní k dispozici úctyhodné množství a varieta těchto dokumentů, jak zaznělo od Garyho Galvána, kurátora sbírky. Součástí sbírky jsou kromě amerických také české nahrávky a hudebniny, kabinet plný dopisů od skladatelů z 20. století (řazený dle jmen) a pochopitelně i raritní dokumenty. V přízemí oddělení Fleischnerovy sbírky lze vidět kýnolofon („keenolophone“), což je vynález, jež se neujal. Katalogizace části sbírky je řešena formou „essential numbers“, tzn. že každý dokument má na hřbetu číslo a písmeno, kdy například S je pro strunné skladby („strings“), C pro sborové („chorus“) nebo V pro houslové skladby („violin“). Na jiných dokumentech jsou iniciály křestního jména a celé příjmení autora. Jsou zde uloženy také notové záznamy (partitury), které FLP může půjčovat („keep living it“, přičemž jsou oprávněni je i rozmnožovat pomocí tisku), což například Library of Congress nemůže. Gary Galván se angažuje na Kubě, kde neexistuje internetová infrastruktura. Podobně jako jsou iniciativy kolem Virtuální národní fonotéky (dále VNF) pionýrské u nás, shodné jsou Garyho snahy na Kubě. Shodou okolností byla týž den přítomna i kubánská delegace, se kterou jsme se setkali na společném obědě s prezidentkou (ředitelkou) FLP. Ve Fleischnerově sbírce na nás dýchl archivní duch, podpořený dramatickým výkladem doktora Galvána, vrzajícím schodištěm a tajemnými zákoutími. Na závěr nám Gary zahrál pár tónů z hrací skříňky, která patřila vojenskému námořnictvu.

Obr. 12. Na ochozu Fleischnerovy sbírky (foto: Filip Šír)

Obr. 13. V útrobách sbírky s jejím kurátorem (foto: Filip Šír)

Druhou částí profesní návštěvy byla hudební studovna. Styčnou osobou zde byla paní Wood. Prošli jsme s ní krásným depozitem až do místnosti katalogizace. Tam jsme se setkali s katalogizátorkou. Prozradila, že měsíčně vytvoří přibližně 120 bibliografických záznamů. Paní Wood nás v souvislosti s naším původem požádala o pomoc. Předložila nám notový zápis sonáty Battle of Prague, která se váže k bitvě se Švédy v roce 1688, složil ji autor Kotznar a byla vytištěna ve Filadelfii. Sdělila nám, že na konci dokumentu je uvedeno „Go to bed, Tom,“ avšak v jiném vydání se setkala se slovy „Tom, go to home.“ Bohužel jsme sonátu neznali a tak jsme do odlišnosti nemohli vnést jasno. Přinesly nám ukázat další české hudebniny a zvukové dokumenty s folklorními písněmi. Na zemi depozitáře bylo umístěno mnoho dokumentů, které se pro pracovní vytížení dosud nepodařilo uložit jinam, a i proto působil sklad živelným a přívětivým dojmem. Ozvala se záda a hlad, ovšem itinerář byl jasně daný a odbočit se nehodilo.

Obr. 14. Hudební studovna, v patrech depozitář (foto: Filip Šír)

Obr. 15. Místnost katalogizace (foto: Filip Šír)

Průvodce Adam nás dále zavedl na oddělení sbírkové péče. Ta byla složena z pracoviště uchování, konzervace a digitalizace. Působí zde tři pracovníci, kteří ročně ošetří tisíce položek. Paní Takahashi nám předvedla aktuálně restaurovaný dokument s vyobrazením pohřbu Duke Wellingtona, obrazovou skládanku dlouhou 23 m. Na lince digitalizace zrovna zpracovávali 3D technologií dřevěné artefakty.

Obr. 16. Restaurace pohřbu Duke Wellingtona (foto: Iva Horová)

Obr. 17. Diskuze s pracovníky sbírkové péče (foto: Filip Šír)

Nastal čas avizovaného oběda s prezidentkou (ředitelkou) knihovny. Byli jsme uvedeni do reprezentačních prostor managementu knihovny. V popředí stál bufet s obědovými sendviči, saláty, pitím a i veganskou verzí pro mne. Do místnosti se sešlo asi 20 osob z vyšších pozic, prezidentka a delegace z Kuby, která knihovnu navštívila v souvislosti s tamním působením Garyho Galvána. Průběh byl poměrně formální. Každý si nabral pokrm a po usazení všech se udělalo představovací kolečko. Poté se začalo obědvat. Filip Šír udržoval konverzaci s paní ředitelkou, což na něj kladlo vysoké nároky, neboť tuto konverzaci poslouchali všichni kolem a obsah jeho řeči reprezentoval Českou republiku. Nároky však byly kladeny i na zbytek české skupiny, neboť nikdo z nás nečekal, že se oběd ponese v tolik oficiálním duchu. Na konci jsem poděkovala prezidentce za tu příležitost a zajištění veganského oběda. Na stole ležely itineráře, na nichž bylo obecně popsáno, že se blíží okamžik, kdy představíme svou práci my.

Obr. 18. Usadili nás hned vedle paní prezidentky (foto: Filip Šír)

Obr. 19. Kubánská delegace a Gary Galván při obědě (foto: Filip Šír)

Po jídle jsme si prošli oddělení vzácných tisků („Rare Book Department“) s trvale udržovanou teplotou a vlhkostí. Zde jsme neměli mnoho času. V rychlosti jsme zhlédli sbírky historických knih a místnost se stolem Charlese Dickense. Mezitím byl v přilehlém sále připraven prostor k prezentaci. Úvodní slovo přednesl Filip Šír, který uvedl Helenu Novotnou s posterem a poté Ivu Horovou se svým konferenčním příspěvkem. Z publika bylo položeno několik dotazů, které naznačovaly, že pracovníky naše problematika zaujala. Musím ocenit vytvoření vlídné a podnětné atmosféry z jejich strany. Ani já ani doktorka Horová jsme totiž nevěděly, že budeme v knihovně prezentovat. Filip nás hodil do vody těsně po obědě, kdy jsme si všimly poznámky v itineráři.

Obr. 20. Dickensův stůl (foto: Iva Horová)

Obr. 21. Prezentace naší práce knihovníkům (foto: Filip Šír)

Obr. 22. Diskuze s knihovníky po našich příspěvcích (foto: Filip Šír)

Následovali jsme Adama na dětské oddělení, odkud se chystal vyjet dlouhovlasý kolega na knihovnickém kole. Na něm byla uchycena malá knihovnička. Doprovodili jsme ho po studovnách, kde vybíral z fondu zajímavé knihy, dával je do knihovničky a vyjel ven nabízet je lidem. Takto jsme se podívali so mnoha klidných a přívětivých studoven. Na jedné z nich Filip se Filip dal do řeči s knihovnicí a já jsem mezitím vyměnila náš odznak s jinou knihovnicí za oficiální lanyard FLP a odznak “Card Carrier”. Ve vestibulu předala paní doktorka Adamovi dáreček, neboť se nám opravdu pěkně věnoval. S ostrahou jsme si dohodli parkování na pozemku FLP až do večerních hodin. Zaslechli jsme přitom, že se ve výtahu odhalil exhibicionista, ale pak se zase zahalil, čímž to bylo vyřešené. Kromě toho jsme si na dámských toaletách všimly dvou bezdomovců, kteří se tísnili v jedné kabince a nebylo jisté, co dělají. K přítomnosti bezdomovců se v rámci profesní návštěvy nikdo nevyjádřil, ovšem neptali jsme se. Je s podivem, že tyto návštěvníky ostraha do budovy vpustila. Knihovna je zřejmě liberálním místem, čemuž nasvědčuje například prospekt, který zve nezaměstnané do knihovny na různá školení podporující nalezení pracovního místa (tvorba CV ap.).

Obr. 23. Knihovnička na kole(ch) (foto: Filip Šír)

Abychom si odpočinuli jiným typem činnosti, vyšli jsme do Filadelfie. Opět mrakodrapy, spousta lidí, napjatá atmosféra, živé křižovatky, a.. obchod s čerstvými džusy! Zakoupili jsme si je a pokračovali vesele k Independence Hall, historické budově národního významu, ve které byla podepsána například Deklarace nezávislosti. Pokračovali jsme na travnaté prostranství, což byl Independence National Historical Park. V parku je možné si prohlédnout the Liberty Bell. Procházkou jsme se vrátili k autu u knihovny a za setmění jsme odjeli do hotelu.

So 24.9. Filadelfie - Washington, D.C.

Se záměrem stihnout co nejvíce aktivit jsme se z hotelu vypravili v brzkých hodinách. Na mé přání jsme zkusili navštívit armyshop. Ten byl bohužel zavřený. Za dalších 200 km jsme se dostali do hotelu Fairfield Inn & Suites Marriot. Ubytovali jsme se a jeli pro Petera Laurence. Pracuje v hudebním archivu na Harvardu. Je to Filipův kolega, se kterým vytváří mezinárodní projekt Connect, Collect, Collaborate: International Bibliography of Discographies. Naložili jsme Petera a vyjeli poznávat americké pamětihodnosti.

Obr. 24. Cestou do Washingtonu (foto: Helena Novotná)

 

Obr. 25. U Tidal Basin s Peterem Laurencem (foto: Filip Šír)

Prošli jsme se kolem zátoky Tidal Basin k Jefferson Memorial, což je budova se sochou prezidenta Thomase Jeffersona. Vyšli jsme jinudy a zamířili k Roosevelt Memorial, dalšímu památníku bývalého prezidenta USA. Tento byl zpracován do podoby průchozího “parku” s kamennou výbavou, kovovými sochami a citáty tohoto prezidenta (hodných k zamyšlení) na kovových tabulích. Prostor byl odlehčen nádržemi s vodou a vodopády. Pěkné prostředí. Většina kolemjdoucích byla skloněna nad telefony a lovila Pokémony.

Obr. 26. Arlingtonský hřbitov (foto: Helena Novotná)

Na letišti jsme vrátili automobil a zamířili k Arlingtonskému hřbitovu. Vystoupali jsme na vrchol hřbitova kolem tisíců křížů z bílého kamene a jmény padlých vojáků. K sedmé jsme si stoupli ke hrobu neznámého vojáka, ústřednímu místu. Je neustále střeženo vojáky v slavnostních uniformách a obuvi, konstruované pro tvorbu specifického zvuku. V sedm večer se zde koná ceremonie výměny stráží. Hřbitov je vyhlášen vojenským územím a všichni jej musí opustit. Povečeřeli jsme ve Sweet Green, restauraci, která se specializuje na mísy zeleniny lokálního původu, jejichž obsah si člověk sám určí. Po USA působí celý řetězec těchto podniků a rozhodně stojí za návštěvu. Neformálně jsme hovořili s Peterem a jedli spousty zeleniny. Po večeři jsme se prošli kolem budov the Library of Congress (dále LoC) na Union Station (nádraží, odkud nám jel autobus k hotelu). Skvělý večer.

Obr. 27. Capitol Hill (foto: Filip Šír)

 

Ne 25.9. Washington D.C.

Po hotelové snídani nás autobus zavezl na Union Station. Konference začala ve slunečný den ve Smithsonian National Museum of American Indian nedaleko LoC. Před vstupem každý prošel kontrolou (odložil kovové předměty, oděvy a zavazadla na detekční pás a prošel bezpečnostním rámem). Organizaci konference zajistili členové IASA ve spolupráci s Local Organising Committee. Konferenční balíček byl v odolné plátěné tašce s potiskem: propiska, blok s logem LoC, hudební CD LoC, 4 GB flashdisk s logem IASA Annual Conference, lanyard s jmenovkou a program.

Obr. 28. Smithsonian Museum (foto: Filip Šír)

Obr. 29. Které dny budu prezentovat poster? (foto: Helena Novotná)

Český tým se rozdělil dle preferovaných přednášek, respektive setkání komisí („Committee“) a sekcí („Section“), která se konávají právě první den. Pozdravili jsme se se známými - indickým sběratelem Sureshem, Georgem Bloodem, Dietrichem Schüllerem, Bertramem Lyonsem, Xavierem z pařížské knihovny, Brazilcem Bernardem a s pracovníky The New York Public Library for the Performing Arts. Mexičané letos bohužel nepřijeli.

Iva Horová a Helena Novotná se vydaly na setkání Training and Education Committee. Training and education lze chápat jako školení (pracovníků institucí) a vzdělávání (studentů). Jelo se představovací kolečko a aktivita s krátkou promluvou, kde každý řekl, co se děje v jeho zemi. Z obecenstva opakovaně zaznívalo, že ochrana ZD je v kurikulech univerzit všeobecně málo zakotvena. Dále, že Národní zvukový archiv nemá ČR ani Irsko ani Portugalsko. Irsko a Portugalsko se však chystá k provedení průzkumu ZD (to máme společné!). Stárnutí účastníků řeší nástup mladé generace; účast na konferenci je však pro mnohé z nich finančně nedostupná.

Obr. 30. Jak vypadá vzdělávání v zemích účastníků konference? (foto: Iva Horová)

Odpoledne se konala Filipova Discography Committee. Zde představil knihu Recorded Sound in Czech Lands 1900-1946 a nechal ji kolovat. Knihu si se zaujetím prohlédla i prezidentka IASA z Afriky. Peter Laurence přednesl prezentaci „Creating an International Bibliography of Discographies: A Worldwide Collaborative Project“. Dále vystoupil Suresh Chadvankar, indický soukromý sběratel a čestný sekretář Society of Indian Record Collectors. Doktor Chadvankar představil obrazovou publikaci s CD, vydanou v březnu tohoto roku v New Yorku, která byla rychle vyprodána. Kromě toho pustil působivé hudební ukázky, nahrané v roce 1908 a 1916, čímž chtěl pravděpodobně demonstrovat příležitosti plynoucí z existence sdružení soukromých sběratelů ZD (bylo založeno 1990). Indie nicméně také nemá národní zvukový archiv.

Obr. 31. První den konference za námi (foto: Filip Šír)

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

70 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 10. 2017

Být ve Filadelfii a nejít k soše Rocky Balboy??? ;-)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2018
This internet site is my aspiration, very excellent design and Perfect articles. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it valentine glass rose pipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it valentine glass rose pipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. iq option review india
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... weg in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. iq option review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2018
Wonderful site. Lots of helpful info here. I¡¦m sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you for your effort! No Credit Check Furniture Financing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2018
Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort. nordicbet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
wow you hit it on the nose will submit to twitter 32red
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2018
When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and already whenever a comment is added I am four emails with similar comment. Could there be however you possibly can remove me from that service? Thanks! 18bet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2018
Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Even so My business is experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Can there be anyone obtaining identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx betclic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2018
Awesome blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Bless you! cresus casino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 12. 2018
very nice post, i actually love this web site, carry on it Diabetes risk factor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. Geistiges Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
I have noticed that car insurance organizations know the cars which are at risk of accidents and various risks. Additionally, these people know what type of cars are susceptible to higher risk as well as the higher risk they have got the higher the premium price. Understanding the basic basics with car insurance will assist you to choose the right style of insurance policy that may take care of your needs in case you happen to be involved in any accident. Appreciate your sharing your ideas with your blog. Toronto Limousine Rental
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I really want to thank you for yet another great informative post, I’m a loyal visitor to this blog and I can’t tell you how much valuable tips I’ve learned from reading your content. I really appreciate all the hard work you put into this great blog. leovegas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Energetisches Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018

Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent idea. leovegas

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018

Awesome blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest.for more detail.<a href="http://www.saadahsan.com/immigration-lawyer-in-pakistan/">Immigration Lawyer</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Step by step typically the body of drinking water gets improved, generally the home loan loan providers recede, normally the fishing holes run further more silently, to not point out in the conclusion, with no the have to have for exposed ruin, numerous turned out to become merged in your underwater, to not point out painnessly eliminate his or her’s certain ever more staying. suomikasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018
Everyone’s overlooked this foremost concept. I’d wish to be capable of getting my eyes on the assets which you utilized to expose this. Make sure you stick to your writing. 1xbet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. sponsored post
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018

This substance is composed exceptionally well. Your utilization of organizing when mentioning your focuses makes your objective facts clear and straightforward. Much obliged to you. multilotto

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this online journal so well. It's remarkable to the point that I can't bear to not experience this significant data at whatever point I surf the web! Resources
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
Incredible post I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this fascinating and learned article. casumo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Great artical, I unfortunately had some problems printing this artcle out, The print formating looks a little screwed over, something you might want to look into. cancun airport transportation
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Yahoo mail sign in
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018

Many thanks for the great posting. I am glad I have taken the time to see this. leovegas

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018

Sometimes your blog is loading slowly, better find a better host.~*”;: cherry casino

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018

Many thanks for the great posting.<a href="http://www.munichcartrading.ae/">Car for sale in dubai</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019

Many thanks for the great posting. I am glad I have taken the time to see this.<a href="https://procracksoft.com/sylenth1-crack/">Paint Tool Sai Crack</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.

<オンラインカジノ

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. best seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 1. 2019

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Many thanks for the great posting. <a href="http://www.munichcartrading.ae/">free car valuation dubai</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019

Something strange happens in headquarters of famous corporation Oscorp and other city buildings. And Spider Man got urgent and very important task. He must get inside every building, carefully inspect them and prevent real cyber sabotage, which is being planned there. To make that, hero, like in 3D game, will have to actively use his web to jump on different high platforms, and even remember shooting web in enemies, just like in fighting with Lizard. spiderman games online But before immediate performing mission, Ultimate Spider-Man will train to throw his web and overcome great distances with its help. Also he should collect special red signs, which can help him in future.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019

Its difficult to find informative and accurate info but here I found. brain teaser games for adults

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. lotto2000.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. mobilecasinos24.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I love this blog!! The flash up the top is awesome!! netonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! novoline-online.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

At first day, Andrew Strauss was the eye catcher in the arena as he put 169 on the score and gave England a strong begin which they required. parimatch

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... silicone gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

You could definitely see your expertise in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart. rentacarkosovo the five dollar links

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Stag Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. excavation contractor vancouver bc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. web design consultant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. website design consultant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it probate professional help
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. fireworks for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. international road freight
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. MI Towing Belmont
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Jesse from Mylongdistancelove.Com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work porno files
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. transport and logistics
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. transport and logistics
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

The opening match of the 2019 Rugby World Cup Live Stream kicks off on Friday, September 20 as nations from all across the globe compete for the William Webb Ellis Trophy in Japan. The opening stage of the competition sees 20 teams attempt to battle their way out of four Pools - A, B, C and D. Each Pool contains five teams and only two can advance into the knockout rounds.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019

Logan seemed to amp up his energy at the start of round five, and managed to land a series of explosive punches on Watch KSI vs Logan Paul Fight. Both were exhausted by the end of the round, as KSI landed a strong right hook. At this point there is no clear winner. In round six, KSI connected with multiple strong punches against Logan, who seemed defeated with a minute to go. KSI's stamina kept him above water.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019

The MISS world Competition will air LIVE November 26th on FOX from Las Vegas, Nevada.Click here for more info. https://twitter.com/MissWorldLive/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019

The MISS world Competition will air LIVE November 26th on FOX from Las Vegas, Nevada.Click here for more info. https://twitter.com/MissWorldLive/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019

The MISS world Competition will air LIVE November 26th on FOX from Las Vegas, Nevada.Click here for more info. https://twitter.com/MissWorldLive/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 9. 2019

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

sitelink: www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online

 

When anybody discusses about undetectable fake money so one thing that

comes in the every mind

 

is that counterfeit currency which is very useful. Now you can buy

counterfeit money online that

 

looks real from SuperCounterfeitBills.

 

You are simply living your dream the time when you consist of a lot of

cash and money, because

 

of which you can able to enjoy to the core without limitations. Buy

counterfeit money online

 

from here and grab quality undetectable banknotes.

 

SuperCounterfeitBills is one of the best platforms to get top quality

undetectable counterfeit

 

money online. We have taken banknote printing as workmanship and that

is the reason they have

 

the best undetectable particular banknotes that can’t be followed

effectively by counterfeit

 

identifier machines

 

Contact us for best price and deals ever

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/"> https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

- Show quoted text -

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/</a>

 

&nbsp;

 

<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

sitelink:www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online at affordable prices

 

We are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes

printing. Our work ranges

 

from the production of substrates and security features, through

banknote printing and web

 

application, to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we

produce the best banknotes

 

in the world.

 

authenticcounterfeit has the Best Counterfeit Banknotes for sale.

 

Recent developments in photographic, computer and printing

technologies, along with the

 

availability of low-cost equipment, have made the production of

counterfeit money relatively

 

easy. We are different from every other company in that we produce

super undetected counterfeit

 

notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeit

banknote and security paper

 

for documents that convey value, identity and confidence.

Contact U

s for prompt response

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy fake Australian dollers online with all other currencies

 

Finding the cheapest way to buy Australian Dollars should ‘in theory’

be a simple process.

 

However, timing your purchase and selecting expensive suppliers is

unfortunately common

 

practice. Buying Aussie dollars at the airport is a costly mistake. At

MyTravelMoney, our

 

editorial team have compared the travel money market to bring you

suppliers that offer

 

Australian Dollars at no commission, great rates and next day

delivery. Typically, we have found

 

that buying holiday money online is not only secure, but extremely

cost effective.

 

Contact us for best price and deals ever

website:  <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/...

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

The Best Counterfeit Money For Sale

 

Talking about choosing counterfeit money, one thing that comes to mind

quality effectiveness and

 

durability. the best counterfeit money for sale.

 

But the best counterfeit money for sale isn’t pretended instead it’s

like 100 percent real

 

currency. Most people United Nations agency area unit unaccustomed

counterfeit cash usually

 

escort a question wherever i able to purchase counterfeit cash. The

answer is search on the net

 

there area unit several corporations United Nations agency print

counterfeit banknotes

 

purchasable. the best counterfeit money for sale.

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/">https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/</a>

sitelink:<a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

<a href="https://www.flymedishop.com">otherlink: https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>HIGH QUALITY UNDETECTABLE COUNTERFEIT BANKNOTES FOR SALE

- Show quoted text -

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

sitelink: www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online

 

When anybody discusses about undetectable fake money so one thing that

comes in the every mind

 

is that counterfeit currency which is very useful. Now you can buy

counterfeit money online that

 

looks real from SuperCounterfeitBills.

 

You are simply living your dream the time when you consist of a lot of

cash and money, because

 

of which you can able to enjoy to the core without limitations. Buy

counterfeit money online

 

from here and grab quality undetectable banknotes.

 

SuperCounterfeitBills is one of the best platforms to get top quality

undetectable counterfeit

 

money online. We have taken banknote printing as workmanship and that

is the reason they have

 

the best undetectable particular banknotes that can’t be followed

effectively by counterfeit

 

identifier machines

 

Contact us for best price and deals ever

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/"> https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

- Show quoted text -

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/</a>

 

&nbsp;

 

<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

sitelink:www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online at affordable prices

 

We are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes

printing. Our work ranges

 

from the production of substrates and security features, through

banknote printing and web

 

application, to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we

produce the best banknotes

 

in the world.

 

authenticcounterfeit has the Best Counterfeit Banknotes for sale.

 

Recent developments in photographic, computer and printing

technologies, along with the

 

availability of low-cost equipment, have made the production of

counterfeit money relatively

 

easy. We are different from every other company in that we produce

super undetected counterfeit

 

notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeit

banknote and security paper

 

for documents that convey value, identity and confidence.

Contact U

s for prompt response

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy fake Australian dollers online with all other currencies

 

Finding the cheapest way to buy Australian Dollars should ‘in theory’

be a simple process.

 

However, timing your purchase and selecting expensive suppliers is

unfortunately common

 

practice. Buying Aussie dollars at the airport is a costly mistake. At

MyTravelMoney, our

 

editorial team have compared the travel money market to bring you

suppliers that offer

 

Australian Dollars at no commission, great rates and next day

delivery. Typically, we have found

 

that buying holiday money online is not only secure, but extremely

cost effective.

 

Contact us for best price and deals ever

website:  <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/...

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

The Best Counterfeit Money For Sale

 

Talking about choosing counterfeit money, one thing that comes to mind

quality effectiveness and

 

durability. the best counterfeit money for sale.

 

But the best counterfeit money for sale isn’t pretended instead it’s

like 100 percent real

 

currency. Most people United Nations agency area unit unaccustomed

counterfeit cash usually

 

escort a question wherever i able to purchase counterfeit cash. The

answer is search on the net

 

there area unit several corporations United Nations agency print

counterfeit banknotes

 

purchasable. the best counterfeit money for sale.

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/">https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/</a>

sitelink:<a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

<a href="https://www.flymedishop.com">otherlink: https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback