Naši síť knihoven sice oceňuje i zahraničí, o Masaryka se však nemůžeme opírat navždy, říká čerstvá držitelka ceny MARK

Kateřina Nekolová působí v Knihovnickém institutu a na oddělení vzdělávání v Národní knihovně. Za svoji práci v systematické propagaci a praxi interkulturního knihovnictví získala nedávno cenu MARK pro mladé knihovníky a knihovnice pod 35 let. Přečtěte si náš rozhovor s Katkou.

Cena MARK má za cíl podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků nebo pracovnic knihoven, případně studentů nebo studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Jaké to je ocenění získat a co pro Vás znamená?

Beru to jako vyjádření podpory aktivitám, kterým se ve spolupráci s různými knihovnami, organizacemi i jednotlivci věnujeme. Zabývám se hodně kulturní a jazykovou různorodostí, migrací, sociální nerovností a to bývá někdy negativně přijímáno i ze strany knihovnic a knihovníků, takže oceňuji odvahu SKIPu i Knihovnického institutu, kde se těchto komplikovaných témat nebojí. Nejsem velkou příznivkyní soutěží, ale musím uznat, že oficiální projev podpory knihovnického svazu mě posílí při další práci.

Tématem, kterému se věnujete a za které jste byla oceněna je interkulturní knihovnictví. Co si pod tímto pojmem má člověk představit?

Pro tuto oblast existují různá pojmenování, z nichž žádné se dosud v českém prostředí neusadilo. Jedná se knihovnické služby, ale i dlouhodobá opatření, která nějakým způsobem reflektují různorodost ve společnosti. V samém středu jsou služby pro nově příchozí migranty, kteří mají specifické potřeby a v jejichž integraci můžou hrát knihovny klíčovou roli, jak je vidět z některých zahraničních příkladů. V nejširším slova smyslu se jedná o celkový koncept knihovny přispívjící k dobrému fungování místní komunity a podporuje vzdělávání, společné aktivity a zapojení všech. V českém kontextu mi přijde důležité nezapomínat na obavy, problémy a potřeby těch, kteří mají nějakým způsobem odlišné lidi přijmout mezi sebe. Ale i v tomto ohledu vidím pro knihovny spoustu možností.

Rezonují aktuální společenská témata, jakými jsou např. migrace, uprchlictví nebo genderová rovnost mezi českými knihovníky a knihovnami? Jakým způsobem k těmto tématům přistupují?

Některé knihovny jsou neuvěřitelně progresivní a na společenské problémy reagují i dříve, než média. Existují například knihovny, kde si už před mnoha a mnoha lety uvědomili, že aktivity jako kurzy češtiny nebo uspořádání Živé knihovny téměř nic nestojí a jsou velmi přínosné. Některé knihovny by mohly být inspirací i v zahraničí a přichází s neotřelými nápady, přestože třeba nemají ideální podmínky pro vlastní fungování. Ve vedení některých knihoven jsou neobyčejně schopní, rozumní a odvážní lidé, kteří přichází s konstruktivními přístupy, dokáží zapojit své zaměstnance a zaměřit se na důležité věci. Naopak v jiných případech přichází iniciativa zdola a jsou to jednotlivci, kdo se nadchne pro nějaké téma nebo svou každodenní činností výrazně přispějí k naplňování funkcí knihovny a dobrému působení na život v lokalitě. Věřím, že české knihovny se budou dále rozvíjet.

Samozřejmě pokud knihovna musí řešit existenciální problémy jako je nevyhovující budova nebo nedostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců, pak jsou na pořadu dne jiné priority. Právě platové podmínky zaměstnanců knihoven považuji za zásadní překážku pro jejich dobré fungování i další rozvoj. V mnoha případech jsou knihovnické platy naprosto nepřiměřené a na hranici pokrytí životních nákladů. Byla bych ráda, kdybychom dokázali zviditelnit odbornou a smysluplnou práci, kterou děláme a více spolupracovali při vyjednávání platových podmínek. Sté výročí knihovního zákona k tomu nabízí skvělou příležitost.

Které knihovny by se daly podle vás vyzdvihnout jako vzor v případě přístupu k interkulturnímu knihovnictví, ať už u nás nebo v zahraničí.

Takových knihoven je i v českém prostředí opravdu mnoho, nerada bych některou upřednostnila před jinou. Velmi zajímavé jsou aktivity knihoven v příhraničních oblastech, kde je prolínání kultur bráno jako přirozené, ale mnohé lokality se musí vyrovnat se sociálními problémy. Mnohde knihovna výrazně přispívá k zlepšení kvality kulturního a společenského života ve městě či v obci. Jindy knihovny nabízí prostor pro kultivovanou diskuzi o společenském problému nebo pro představení odborného pohledu, což je v době sociálních sítí a zábavných masmédií nesmírně cenné. Jiné knihovny uspořádají výstavu nebo kulturní večer a dají hlas lidem, kteří by ho jinak nedostali. Na jiných knihovnických akcích mají naopak lidé možnost se poznat navzájem, i když jsou z různých sociálních bublin, a třeba i zrevidovat své představy a předsudky. I v českých knihovnách se dělají prohlídky v cizích jazycích, stáže zahraničních dobrovolníků, jazykové kurzy, doučování, cestovatelské přednášky, nakupuje se cizojazyčná literatura, učebnice češtiny, jednoduché čtení, díla autorů a autorek z méně privilegovaných částí světa. Opravdu se toho děje hodně. Někdy jsou to malé, ale důležité krůčky, jindy ověřené, do běžného provozu začleněné služby.

Ze zahraničních knihoven, které jsem měla možnost poznat, bych pro inspiraci v oblasti interkulturního knihovnictví jmenovala veřejné knihovny v Torontu, New Yorku, Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem, Madridu či Vídni. 

Se zahraničními knihovnami máte zkušenosti, např. s těmi v Kolumbii nebo Peru. V čem se liší od našich českých knihoven? A je nějaký aktuální trend v zahraničí, který u nás zatím není nebo by k nám měl brzy dorazit?

Nemyslím, že sledování zahraničních trendů by bylo to, co by nás spasilo. Nejprve bychom se měli postarat o solidní základ. Hustá síť českých knihoven je oceňována i na mezinárodní úrovni, o Masaryka se však nemůžeme opírat navždy. Bezproblémové fungování a silná pozice zastřešujících institucí, kompetentní lidé se zájmem o věc ve vedoucích funkcích, mezigenerační výměna zkušeností, společenské i formální uznání odbornosti naší profese, menší závislost na lokální politické reprezentaci – to jsou podle mého názoru výzvy, kterým se musíme postavit, abychom si zajistili stabilitu a silné postavení pro další rozvoj. Rozdíl oproti zahraničním knihovnám vidím právě v tom, že jim sebevědomá pozice, jasná vize a dobré pracovní prostředí umožňuje poskytování běžných služeb na vysoké úrovni a zároveň příležitost pustit se leckdy inovativním způsobem do dalších témat a podpory komunity. 

Máte nějaké knihovnické vzory? Inspirativní osobnosti, které by čtenáři InFlow.cz, respektive studenti KISKu měli sledovat?

Když mě inspiruje kdejaký student nebo obecní knihovnice. Nesmírně si vážím paní ředitelky, která ve své krajské knihovně mimo jiné zrušila nepřátelství podněcující přednášku, jiné ředitelky, která se snaží reagovat na masivní propouštění zaměstnanců ve městě, nebo té, která dokáže dojít ke kolektivnímu rozhodnutí se všemi svými zaměstnanci. Ale i knihovníci z pobočky, kteří znají své čtenáře jménem i zálibou nebo zaujmou dospívající, kteří by se jinak věnovali méně šlechetným činnostem.

Aktuálně mají můj obdiv knihovnice z kanadského Essexu, které stávkovaly 231 dní, aby dosáhly lepších platů, nebo torontské knihovnické odbory, jež mají krásně zpracovanou kampaň a skvěle se zapojují do nejrůznějších veřejných akcí. 

Pokud bych měla doporučit zdroj inspirace pro studenty a studentky knihovnictví, jednalo by se spíše o jednotlivé publikace. Málokdo ví, jaké poklady lze najít v katalogu Knihovny knihovnické literatury…

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

55 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2018

i just came acrooss when searching to google. I think this information is very helpful. thanks for share great article. <a href="https://run3hub.com">run3hub.com</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! read the full info here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019

Best <a href="https://webcare360.com">anonymous offshore hosting</a> and DMCA ignore Hosting with 99.9% Up time Guarantee, webcare360 provides you safe and secure cheap Offshore Hosting Dmca Ignore Hosting

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. buy bitcoin
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Great post, and great website. Thanks for the information! tips melancong
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Great survey, I'm sure you're getting a great response. kerja dari rumah
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Job Mela 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... Situs Judi Bola
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. earn money online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. moisturize
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Nice Informative Blog having nice sharing.. montre automatique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. circuit board design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. Brazillian Bottom
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. agile simple design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Please share more like that. April yoga holiday
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Thanks for the valuable information and insights you have so provided here... tree pruning Richmond Hill
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here! property investment
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. marquee hire auckland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Beste schoonmaakbedrijf Amsterdam
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. medical business taxes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! Signs West Midlands
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Thank you for some other informative website. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a venture that I am simply now running on, and I’ve been at the glance out for such info. Best Music School in Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019
Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles . Springfield Armory
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! weight loss shakes free trial
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019

You have done a wonderful job! It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work. one solar reviews

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight. búsqueda y localización de personas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019

I liked this magnificent information and awesome site <a href=https://www.momsbabyhub.com/graco-4-in-1-car-seat/>best all in one car seat</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
I liked this magnificent information and awesome site best all in one car seat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019
Best perform! I really love your post it's a lot of wonderful ideas here addiction treatment auckland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019
It absolutely wonderful and outstanding web page buy chicken egg cartons
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019
This is eye-catching post and also it's fabulous website testosterone boosters
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
I am contented this post keep it up the magnificent method buy chicken egg cartons
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Alternative treatment for ulcerative colitis Your blog was so awesome, I really like what you're saying. You are making it enjoyable and you still take care of to stay it smart. I can't wait to learn much more from you.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Thanks for posting such informative and valuable blog. I look forward to your content every week. what is the keto diet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

Thank you for this fantastic read. I really appreciate your wonderful insights and the feedback you receive here are very nice and definitely you deserve it all.. I will take note and follow through with it. <a href="https://taxmarketing.com">tax business marketing</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read. comcast email login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read. comcast email login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
Thank you for this information! This has been incredibly helpful to me. Graco 4Ever Extend2Fit Platinum 4-in-1 Car Seat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
Indeed, very well explain and decent post. I feel grateful after reading your amazing the real secret to speaking to women blog.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
What a great gold ira companies blog, that I can refer to for help. Really good article to read and follow.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 6. 2019
Every word in this piece of work is very clear and your passion for this topic shines. Please continue your work in this area and I hope to see more from you in the future. keto tortilla recipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019

Thank you for this. Really nice piece of work. Creation of backlinks made easy because of you. Thanks!

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward to more posts. Thanks

 

<a href="http://maninerd.com">maninerd</a>

 

<a href="http://maniwebify.com">maniwebify</a>

 

<a href="http://almillat.com">almillat</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019
I really like your style of blogging, so fantastic. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon here. symptoms of ulcerative colitis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Newly subscribed and fan of your workers comp attorney missoula blog and I am so happy that I came across to your site. I could totally agree that this is one of most inspirational blog I've watch.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
I just keep on smiling the whole time I am reading this fantastic blog. Thank you for being so generous in sharing your knowledge and experience to us! it companies in seattle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
I would like to say thank you for all the great efforts you have extend in sharing this article to us. Take care and have a nice day! workers comp lawyer missoula
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
I've been searching the internet for fun and came upon your website. I'm not just having fun but I am also learning allot from here. roof top ten
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Very thorough and useful how to market tax business article. I really enjoyed exploring your blog and please, keep up the outstanding work going.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019
I really adore you because you always shared excellent quality blog to us all. Cheers and please continue posting more brilliant articles. things to say to a girl
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 10. 2019
I am so glad I visited your blog and appreciate all the free adorable post you shared! This is really a great share and a worth saving site. coco de bebe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2019

one thing that I like about the blog could be that the data is useful and keeps one educated on issues identified with governmental issues. energy comparsion site

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2019
Excellent post and I like to share this kind of information to my friends and I am sure they like and appreciate it the way I do. essential oils for UC nausea
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
You always offered fun and good ideas to us. Please keep up the excellent work and please, continue sharing more. herbalist west palm beach

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback