I učitel se může nudit na přednáškách

25. 2. 2008
Abych nezaostával a neřadil se mezi "Inflow nonblogery", nabízím pro začátek téma, které by mohlo zaujmout hodně čtenářů. V závěrečné hodnotící studentské anketě k mému předmětu Knihovnické systémy a standardy mi někdo položil zajímavou otázku současně s nekompromisním hodnocením: "Neskutečně nudné. Pro Vás taky?" Protože je anketa anonymní, chci pomocí tohoto blogu odpovědět. Ano, v minulém semestru jsem se na přednáškách, bohužel, opravdu nudil. Mrzí mě, že to na mě bylo tak vidět, ale na druhé straně oceňuji, že mě aspoň někdo vnímal a všiml si toho. Pravděpodobně jsem naivní, když od výuky očekávám přínos taky pro sebe, ne pouze pro studenty. S touto představou jsem začínal před několika lety učit. Myslel jsem, že se v oboru dějí velmi zajímavé věci, které budu moci studentům zprostředkovat, přidám k nim pár svých osobních zkušeností a v diskuzích na přednáškách vše probereme a navzájem se obohatíme o další pohledy a názory na probíranou problematiku. Ze začátku jsem myslel, že velmi slabé reakce na otázky na přednáškách jsou způsobené tím, že studenti ještě nejsou na tento způsob výuky zvyklí a připravení z předchozích stupňů vzdělávání. Dneska to vidím tak, že paradoxně jsem si více popovídal na svých prvních hodinách. V minulém semestru byly reakce prakticky nulové, nemluvě o pozornosti a vyrušování. Možné příčiny vidím v následujícím:
  • Nedokážu dostatečně zaujmout. Pokouším se s tím něco dělat, zkouším různé metody výuky, každý semestr je trochu jiný. Zatím jsem vhodnou metodu nenašel, vyžadovány jsou klasické přednášky, kdy jsou studenti pasivní, přenos informací je jednosměrný. K tomu mám poznámku tu, že se nepovažuji za učitele v tom smyslu, že bych studoval pedagogiku. To na vysokých školách není obvyklé, ale samozřejmě to není omluva.
  • Předmět je povinný, některé studenty to opravdu nezajímá. Tento argument chápu. Učilo by se líp, kdyby si předmět zapsali jen studenti, kteří mají opravdu zájem.
  • I když jsou předměty volitelné, přesto si je studenti zapisují proto, že jim nic jiného nezbývá (málo možností, málo kreditů). Pak je situace stejná jako v předchozím bodě.
  • Zapsaných studentů je mnoho (u tohoto předmětu průměrně 70). Těžko pracovat individuálně v tomto počtu.
  • I přes to, že přednášky nejsou povinné, přesto přijdou ti, kdo se bojí, že se bude probírat něco, co se bude pak zkoušet. Opět je to jediný důvod, proč přišli.
  • Pokud už se najde někdo, kdo diskutovat chce, musí k tomu najít odvahu. Obvykle se tím vystavuje negativním reakcím svých kolegů/kolegyň (nebo lépe řečeno davu).
  • Když už někdo diskutuje nebo aspoň odpovídá na otázky, naráží na své schopnosti vyjadřovat se veřejně před lidmi. Podle mě je právě toto příležitost zdokonalit se.
  • Vše, co jsem výše napsal, se uplatňuje víc v bakalářském studiu než v navazujícím.
Tímto chci oslovit všechny, kdo k tomu mají co říct (klidně i anonymně), aby se zúčastnili konstruktivní diskuze nad tím jak učit. Nejde jen o můj předmět. Doufám, že i mí kolegové učitelé mají podobné zkušenosti, o které se mohou podělit, a že se najdou studenti, kteří řeknou názor "z druhé strany". Čekám a těším se na možná i nepříjemné reakce. Zdeněk Kadlec
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

29 komentářů

Obrázek uživatele EVa
25. 2. 2008
Ráda bych se tímto vyjádřila k bodu "Pokud už se najde někdo, kdo diskutovat chce, musí k tomu najít odvahu. Obvykle se tím vystavuje negativním reakcím svých kolegů/kolegyň (nebo lépe řečeno davu)." Toto bych možná rozšířila i na to, že negativní reakce lze někdy očekávat i od samotného vyučujícího. Já osobně jsem měla z tohoto předmětu trochu pocit, že diskuse vázla právě z důvodu těchto obav (ať už šlo třeba i o diskusi ve studentské wikipedii), ale zdůrazňuji, že je to jen můj osobní názor a těmi "negativními reakcemi" myslím přílišnou kritičnost. Každopádně jsem v následujícím semestru hledala a chtěla si zapsat předmět Seminář ke knihovnickým systémům a standardům (název si přesně nepamatuji) a bohužel jsem ho už jako aktivní nenašla. Předpokládám, že právě seminář by už byl více o diskusi než přednášky samotné.
Obrázek uživatele zkadlec
Mám od všeho vyšší očekávání než je reálné. A někdy jsem ironický, což se snažím omezit. Doufám ale, že to neberete tak, že mám radost z toho, když někdo něco neví. Co se týče semináře, byl to jednosemestrový pokus udělat to jinak. Probíhalo to v sobotu. Myslím, že to bylo dobré, ale bohužel už to není v mých možnostech. A taky to nebylo pro všechny - 70 lidí po skupinkách po 10 bych nezvládnul. Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele Terajs
25. 2. 2008
Ráda bych tu zmínila pohled na věc z druhé strany. Člověk mnohem spíše přijme kritiku (nebo i špetku ironie), když ví, že od stejného člověka uslyší i chválu, když si jí zaslouží. (Tímto bych Vám jako členka LibRa týmu ráda poděkovala za povzbuzení, kterého se nám od Vás dostalo při premiéře. ) Existuje i další, zatím nezmíněný důvod studentského mlčení - stává se, že se s probíranou látkou setkáváme opravdu poprvé. Takže se potřebujeme nejprve zorientovat a chceme víc poslouchat, než mluvit. (Říká Honza). A když si navíc myslíme, že bychom se v dané problematice už měli orientovat, takže jsme vlastně pozadu...tak mlčíme i provinile. (Říkám já).
Obrázek uživatele zkadlec
A teď mám příležitost. Toto je to, co jsem od této diskuze očekával. Že se dozvím něco, co jsem fakt netušil (bez ironie). Poraďte, jak to vyřešit (myslím tu část o mlčení). Jinak sledujete, kdo diskutuje? Stálé osazenstvo Inflow. Vyprovokujte ještě někoho, já už si připadám trapně. Jinak se můj blog neumístí mezi nejčtenějšími. :) Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele admin
Anonym
25. 2. 2008
Za sebe ještě dodám i to, že mnohdy nemám potřebu diskutovat, protože mi přijde, že jeden názor (v ten moment vždycky ten můj) je nejen neuveřitelná - že to tak řeknu - kravina, ale navíc, že tudíž zcela "logicky" nikoho nemůže zajímat. No a když prakticky stejnou věc, co sem měl na mysli, o hcvilku pozděj vysloví někdo jinej, tak... se prostě nedá nic dělat :). Honza Němec.
Obrázek uživatele EVa
26. 2. 2008
Ohledně toho mlčení mě napadá trochu jiná souvislost - nestalo se vám náhodou někdy, že ten, kdo se během výuky na první pohled zdál pasivní (mlčel jak zařezaný, ani pohled nenaznačoval špetku zájmu...), že by pak např. u zkoušky překvapil nečekanou živostí, orientací v problematice, zkrátka nenabiflovanými znalostmi? A třeba i naopak?... Jinak k tomu mlčení moc nevím, jak diskusi rozproudit jinak než kladením otázek a zadáváním úkolů, vlastní iniciativou studenta..., ale je taky fakt, že pokud se takzvaně moc tlačí na pilu, tak výsledkem bývá diskuse křečovitá, která asi nepotěší a nepovzbudí ani jednu ze zúčastněných stran.
Obrázek uživatele zkadlec
Na kolokviu (zkoušce) mě mile překvapují spíš někteří studenti kombinovaného studia, s kterými se tam někdy setkám poprvé. Ale nechci rozlišovat kombinované a prezenční studenty, nedávno jsem byl upozorněn, že i prezenční studenti pracují, a že tedy nemají víc času na studium, jak jsem si mylně myslel. Ke druhému odstavci: Ano, souhlasím, většinou si připadám, že i při těch nejjednodušších otázkách, které nevyžadují žádnou přípravu, moc "tlačím na pilu". To vede k tomu, že toho nechám a vrátím se ke klasickému (nudnému) přednášení. Slovo "křečovitá" to velmi dobře vystihuje. Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele Tomas Bouda
Už když jsem ten Váš předmět navštěvoval, mě celkem nebavil, to je pravda. Ale položil jsem si tu otázku až teď, kdy se tu vyvíjí diskuze velice intenzivní. Proč nebyl zajimavý? Možná právě proto, že o tématice jsem před tím nevěděl ani nit. Učit se najednou problematiku např. MARKu je nepřirozené. Je mi jasné, že někde a nějak se to naučit člověk, který (snad) chce být knihovníkem, musí. Moje zkušenost je taková, že když o tématu nevím zhola nic, není mi tak vzácné, nebo tak zajimavé, jako téma, o kterém se mi v povědomí začínají vynořovat střípky a úlomky. Ty pak po 1,5 hod. dostávají najednou smysl. Vše začíná být zajimavější a později se dokonce snad i zeptám na ty slepence shluku střípků, kterými ještě stále voda protéká... Jak ale dostat ty střípky před hodinou do hlavy studentů? Cesta, dle mého názoru, nevede ani předposlanými materiály, ani odkazem na problematiku někde na webu. Kudy? A ta učebna byla fakt děsná...
Obrázek uživatele zkadlec
Proto je taky povinný. Asi jste měl jinou představu, když jste šel na tento obor. Věřte, že bych raději učil nepovinný předmět. Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele admin
Anonym
25. 2. 2008
Souhlasím s tebou, respektive s Honzou, i já mám problém vyjádřit se k něčemu, co slyším poprvé. Pokud si ale o tématu z jedné hodiny něco zjistím, tak už obvykle nemám příležitost se k tomu vyjádřit. Podle mých zkušeností se osvědčilo, pokud nám vyučující zadá nějakou přípravu na hodinu a bavíme se už o něčem, o čem alespoň ti aktivnější něco vědí. Asi to nebude příliš populární názor, ale podle mě jsou pak tyto hodiny mnohem zajímavější a to nejen pro vyučující. Dalším způsobem, který se mi velmi líbil v hodinách Michala Lorence, bylo zadání tématu do diskuze, která se vedla nejprve ve skupinkách a pak se názor skupiny prezentoval veřejně. Nicméně toto vše se z nějakého mně neznámého důvodu začalo dít až v magisterském studiu :-(.
Obrázek uživatele bicarbona
málo chvály tichý sály...
Obrázek uživatele Katka Hošková
Myslím, že jste mi pustil vodu na můj mlýn:-)... Chtěla bych se vyjádřit k tomuto: "Zapsaných studentů je mnoho (u tohoto předmětu průměrně 70). Těžko pracovat individuálně v tomto počtu." Asi nejsem zrovna kompetentní se vyjadřovat ke způsobu rozvržení výuky, ale výše uvedenou příčinu bych nehodnotila jako, že je zapsáno mnoho studentů, ale jako, že je málo termínů výuky. Je to jen takový můj názor.... Pokud je studentů mnoho, proč neudělat skupinky po méně lidech v různých termínech? Týká se to tedy spíše denních studentů... jsou denní, tzn. mají studovat denně a mají na to 5 pracovních dní v týdnu:-). Místo toho jsou na jedné přednášce všichni (denní) a ještě jen v pátek. Při studiu na PdFMU před léty to bylo běžné (nevím, jak je to teď, už jsem dlouho pryč), seminární skupiny byly rozděleny po méně lidech (zapsaných studentů bylo taky mnoho) a učitel prostě učil jednu věc několikrát. Bohužel v době, kdy jsem na PdF MU studovala (konkrétně český jazyk), bylo velmi málo učitelů, kteří chtěli vyzkoušet nějaké jiné způsoby výuky (byli příliš zkostnatělí), takže nám to bylo málo platné, taky mě to odradilo od dokočení studia ČJ.... Myslím, že kdyby uznávaný profesor s několika tituly před a po chtěl, abychom ztvárnili větný rozbor v divadelním představení, pak by byla syntax hned zajímavější.... Jinak musím říct, že celý KISK je podle mě velmi netradiční, co se stylu výuky týče. Myslím, že tolika výukovými styly se jiná katedra pochlubit nemůže. Myslím to ve velmi pozitivním smyslu. P.S. Ta sobotní výuka se mi líbila, ale plně chápu, proč už to skončilo. P.P.S. Zapomněl jste napsat ještě jeden důvod (nevím, zda se týká Vašeho předmětu)... některé přednášky jsou přednášeny v učebně u KISK (bývala 4, nevím nynější číslo)... Musím přiznat, že mě dřív odrazovalo strávit celé dopoledne v této příšerné učebně, kde není místo na poznámky, je slyšet každé vrznutí a má strašnou akustiku:-)....
Obrázek uživatele zkadlec
Místo obligátního nedostatku místa a času Vám na první část (Váš mlýn) odpovím svým názorem, že výuka by měla být efektivní. A nevidím nic efektivního na tom, aby "učitel prostě učil jednu věc několikrát" při jednosměrném způsobu výuky, který jako jediný je většina studentů ochotná akceptovat (dělal jsem i anketu). A to je to, nad čím pořád naříkám a proč se snažím vyvolat diskuzi, do které se nikdo nezapojuje (toto je výtka i učitelům). Ale truchlohru na toto téma ode mě nečekejte (pardon, teď jsem pro změnu sarkastický ;), nemyslím si, že divadlo všechno vyřeší. Schválně: Kolik času je potřeba k přípravě představení na jedno vhodné téma? Divadlo se zmiňuje vždycky, když je řeč o netradičních metodách výuky. Jsou i nějaké jiné netradiční metody? Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele Katka Hošková
Souhlasím, pokud je způsob výuky jednosměrný, pak je to, aby "učitel prostě učil jednu věc několikrát" opravdu zbytečné. Ale nenapadlo Vás, že třeba velká skupina lidí (70) může leckoho odradit, že třeba kdyby hodina probíhala v komornější sestavě, že by se víc lidí odvážilo reagovat? Spousta studentů přijde na VŠ na veřejné vystupování zcela nepřipravených a třeba zrovna publikum v podobě plné učebny je odrazuje, odváží se v menší skupině a pak si troufne i na víc...., ale to opravdu jenom spekuluji. Co se divadla týče, to bylo jen přirovnání, rozhodně jsem netvrdila, že divadlo vše vyřeší, obecně řečeno, nějaké zpestření výuky může studenty motivovat (nebo taky odradit...). Samozřejmě, že to není jediný způsob netradičních metod výuky, ale spíš je to věc, která mě nejvíc překvapila, to, že i na taková témata, jaká tento předmět nabízí, se dá nakonec sehrát celkem fajn scénka:-))). Jiné netradiční metody? Můžu začít třeba e-learningem, který v této době sice již není úplně netradiční, ale od kamarádů z jiných VŠ či oborů vím, že jsme asi hodně pokrokoví. Dále: točení filmů, výroba triček, namíčky a přílohy, plakátky, výjezdy, diskusní fóra, projekty všeho druhu, čtení anglických článků (ano, zabte mě, ale mě se to líbilo), puzzle, vymýšlení her do informační výchovy, vyhledávání EIZ z různých oborů (i když to nám dalo teda fakt zabrat), úkoly typu "Zjistěte, zda je nealkoholické pivo opravdu nealkoholické":-), no a tak dále.... Možná, že někomu to nepřijde netradiční, ale opravdu mám s čím srovnávat a mě se to líbí. Mám pocit, že jsem Vás opět nepotěšila a že jsem opět nepřispěla do diskuse správným způsobem.... Jo a souhlasím s Honzou, celkem fajn je, když člověk přijde na hodinu s tím, že už je připraven na to, co zazní a může si v hlavě promyslet svůj názor... (viz ty články od Michala Lorenze). P.S. Nad přípravou představení jsme strávili několik dní (tak nevím, zda je to moc nebo málo), ale nejvíc času nám zabralo pochopit, o čem to vlastně je:-).
Obrázek uživatele zkadlec
Katko, vidím, že se mi podařilo Vás popíchnout, což bylo cílem. Omlouvám se. Mrzí mě, že tady za učitele jsem jen já. Pak se může zdát, že je to jen moje diskuze, což nechci. Myslel jsem, že to bude všeobecná diskuze. Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele Katka Hošková
Nemáte se za co omlouvat, od toho diskuse jsou, aby se lidi popichovali, navíc, pokud to bylo cílem, tak je to dobře, ne?:-). Je to škoda, že jiný učitel se neozývá, ale napadá mě pár důvodů, asi těch stejných, jako proč diskutuje jen stálé osazenstvo Inflow. Pokud můžu na základě své dávné krátké učitelské praxe podotknout, vždy se mi před vstupem do učebny klepala kolena, jestli mě studenti vůbec budou poslouchat, zda mě na něčem nenachytají, ba zda se mi dokonce nevysmějí. Většinou jsem se setkala pouze s otrávenými pohledy. Vím moc dobře, že je strašně těžké zaujmout tu bandu, která sedí před Vámi, navíc na 1,5 hodiny. Napadlo mě, co takhle udělat virtuální výuku? Písemný projev ve formě diskuse, zdá se, nedělá lidem takový problém:-).
Obrázek uživatele zkadlec
Myslíte on-line? Dobrý nápad. Co takhle to vyzkoušet v předmětu "Nové technologie v knihovnictví"? Kdyby to bylo on-line, museli bychom dohodnout termín. Jsem pro někdy večer až v noci. Co si o tom myslíte? A ještě nějaké vhodné diskuzní fórum. Stačilo by to v ISu? Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele Katka Hošková
Ano online, večer nebo v noci by to bylo fajn, od toho virtuální výuka je, že lze kdykoliv:-). Klidně do toho v předmětu Nové technologie v knihovnictví půjdu, snad se přidají i další. Diskusní fórum - co třeba Elf?
Obrázek uživatele Terek
26. 2. 2008
jsou relativně pomalý co se reakcí týče, a já osobně v nich po nějaké době ztrácím přehled. ELF se ještě dá, ale diskuze na IS v momentu, kdy je tam více než 1 stránka příspěvků...katastrofa. Honza
Obrázek uživatele espoo
27. 2. 2008
Já bych online-přednášku jako již dostudovaná knihovnice velmi ocenila, protože v současné době se na knihovnictví učí předměty které my jsme neměli a některé by mě docela zajímaly a toto by byl dobrý způsob jak se dovzdělat. Pokud by to tedy bylo možné, že...
Obrázek uživatele zkadlec
Byl by to spíš chat nebo něco takového. Něco vyzkouším a ozvu se. Těší mě, že s námi zůstáváte i po škole. Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele Terek
26. 2. 2008
Domnívám se, že pokusy o něco takového už tu byly (teď nemyslím konkrétně e-learning, ale spíš tak globálně) a pořád jsou ještě va fázích vývoje a dobrušování, i když mi přijde, že tak asi i zůstanou. Všude se mlžeš dočíst, že tato nebo tamta univerzita začala s virtuální výukou s větším nebo menším úspěchem, ale pořád to není ono. E-learning je sice krásná věc, ale jeho velký problém je motivace. Pokud by se virtuální výuku podařilo zprovoznit způsobem jaký máš na mysli ty (nebo aspoň tak jak sem to pochopil - v diskuzním fóru případně chatu) proč ne, za zkoušku by to určitě stálo. Místo klasické hodiny zařadit přednášku, která by se odhrála z domova každého studenta. Povinně by se všichni museli v danou dobu někam přihlásit (IRC, diskuzní fórum, Skype, ICQ, Videokonference - případně kombinaci více způsobů) a jinak by přednáška fungovala jako vždycky. Odpadl by psychologický efekt davu, kdy introvertní trémisté mlčí, diskuzní maniaci nepustí nikoho jiného ke slovu, v zadu se někdo neustále baví atd. Honza
Obrázek uživatele EVa
26. 2. 2008
Tak divadlo mám já osobně spojené hlavně s "jedním předmětem", u kterého jsem pocítila tuto skutečnost, že stát, byť jen na pár chvil, osamoceně před cca 60 lidmi, kteří zákonitě aspoň ze začátku hledí jen na to, co z dotyčného vypadne, je poměrně "zátěžovka" :-). (Každopádně, jak jsme si hru sestavili, takovou jsme ji měli). Z toho mi plyne, že zaujmout na delší čas není žádná hračka.
Obrázek uživatele zkadlec
Doporučuji podívat se na starší diskuzi z r.2006 k předmětu Algoritmizace ing. Blocha z FEL ČVUT: http://felguide.monty.cz/main.php?predmet=83&ucitel=310 Cituji z příspěvku vyučujícího z 12.01.2006: "Sděluji, že i já jsem se na přednáškách také poněkud nudil, neb i těch několik studentů, kteří se na konzultační přednášku dostavili, povětšinou m[l]čelo - ač mnou vyzývání k debatě." K vyučovacím metodám viz třeba: http://www.neriet.estranky.cz/stranka/metody-vyucovani Ještě jsem to nečetl. Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele Enapay
Trochu se zpozdenim ale neda mi to abych nereagoval, doufam ze to k necemu bude. Udivuje me ze to zde nikdo nenapsal primo ale ja to tedy udelam za vsechny mlcici :) Jako duvod toho proc studenti na vasich hodinach nediskutuji vidim strach z vasi reakce na jejich nazor. Ona byva totiz nekdy ponekud prikrejsi nez by jeden cekal. Me samotnemu to nejak extra nevadi. Ovsem moc dobre se pamatuji jak jste se po zaverecnem kolokviu me skupinky zeptal na zpetnou vazbu na predmet a ja si rekl proc ne, treba to necemu prospeje. Vznikla takova ostrejsi diskuze pri ktere mne mi okolosedici kolegove sjizdeli vrazednymi pohledy vyjadrujicimi neco jako "co to sakra delas? Ted nas vsechny vyhodi". No a o tom to je. Myslim ze by diskuzi ve vasich hodinach pomohlo to, ze vice ocenite kazdy predneseny byt treba mylny nazor.
Obrázek uživatele EVa
všechny? :-)
Obrázek uživatele zkadlec
Marku, já už si, bohužel, po roce nepamatuju, o co se jednalo. V každém případě mě mrzí, že to na Vás zanechalo takové následky, že Vy si to pamatujete. Můžu k tomu říct jen to, že když se ptám na zpětnou vazbu, tak už kolokvium skončilo a do hodnoceni se to nepromítá. Jinak podle ISu ten semestr neabsolvovali jen dva studenti z 66, a to proto, že se nedostavili. To, že moje reakce bývají příliš kritické, tady už zaznělo od EVy pár komentářů níže. V každém případě jsou tyto vaše komentáře pro mě cenné. Zdeněk Kadlec
Obrázek uživatele Enapay
Kdepak, zadna krivda to nebyla. Ale pamatuju si to :) Chapu ze to nemelo na hodnoceni vliv, takove zpusoby zaplatpanbuh na nasem oboru nenajdeme.
Obrázek uživatele admin
Anonym
3. 3. 2008
Přeji pěkný den všem, připojuji se (poněkud pozdě) do diskuze, protože mám možnost srovnání s jinou fakultou (FSS, sociologie) a nyní i se studiem stejného oboru na Royal School of Library and Information Science v Kodani. Na obou těchto školách se celkem běžně diskutuje, na RSLIS jsou diskuze hlavní součástí hodin. Princip je na obou školách v zásadě stejný a hodně počítá s domácí přípravou studentek a studentů, ale klade i velké nároky na vyučující/ho. Studenti/ky přijdou do hodiny a už mají téma načtené (znamená to několik desítek stránek odborných článků a tedy i několik hodin práce), vědí tedy v zásadě, o čem hodina bude. Hodně jsem ocenila, když vyučující zdůraznili, že v diskusích neexistuje špatná připomínka nebo otázka. Výzvou pro vyučující/ho je povzbudit debatu otázkami, vyzdvihnout důležité body, přidat své praktické zkušenosti. Velkou roli hraje i výběr textů - jak na FSS, tak na RSLIS byly podle mého názoru diskuze nejzajímavější, když se diskutovaly texty autorů, kteří vycházeli z nových nebo odlišných přístupů či paradigmat (v případě LIS je možné proti sobě např. postavit názory autorů vycházejících z kognitivistických, sociálně kostruktivistických, evolučních, computer-, user-centred, kritických či dalších perspektiv). Diskuze a aktivitu lze podnítit i jinými cestami. V rámci výuky RSLIS máme během semestru několik workshopů, které se odehrávají v rámci běžné vyučovací hodiny – základem je opět ale příprava studentek a studentů, kteří si připraví ve skupinách zadané téma a odprezentují je ostatním. Výstupem z těchto prezentací nebyla známka, pouze diskuze – mimo jiné i nad tím, jak zadané téma prezentujícím vyhovovalo, zda jim bylo blízké, či zda souhlasili s texty, ze kterých čerpali. Ráda bych ještě vyjádřila svůj souhlas s Katkou z redakce, opravdu se velmi těžko diskutuje v přednáškovém sále pro 70 lidí, navíc pokud studentky a studenty dělí od vyučující/ho několik metrů... To je ale zřejmě problém, se kterým se potýká celá MU... A nakonec - myslím, že je moc dobře, že se tato diskuze vede:) Laďka Suchá

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback