INFODAYS 2014, den první: kurikula LIS doma i v zahraničí

Přinášíme vám shrnutí prezentací z prvního dne konference INFODAYS 2014, který byl tematicky zaměřen na kurikula studijních programů LIS. Se svými příspěvky vystoupili zástupci škol z USA, Německa, Velké Británie, České republiky a Slovenska. Akce se uskutečnila 5. až 7. listopadu v prostorách smíchovského Impact Hub.

Barbara B. Moran

Barbara B. Moran

Jako první vystoupila Barbara B. Moran z USA. Svůj příspěvek zaměřila hlavně na knihovny a současné studenty – budoucí knihovníky. Jejich vzdělání by mělo reflektovat nové trendy, přesun z papíru k bitům a bytům a také to, že knihovny již nejsou hlavním zdrojem informací ve společnosti. Mezi kompetence nových informačních pracovníků řadí např. informační management, právo, digitální knihovny, evaluaci, ale také flexibilitu, otevřenost a ochotu vzdělávat se celý život.

V druhé části prezentace představila Moran svou domovskou School of Information and Library Science a kurzy, které se zde vyučují. Škola má kolem 400 studenů v několika programech (Undergraduate, Master of science in Library Science nebo Information Science, Ph.D.).

Lyn Robinson

  • doktorka z Ústavu počítačové vědy na School of Informatics, City University London, programová ředitelka pro obor Informační studia a knihovnictví (#citylis) a Počítačová věda, též proděkanka pro mezinárodní vztahy
  • spolu s prof. Davidem Bawdenem se podílela na vzniku knihy Introduction to Information Science
  • zajímá se o informační vědu (definice, historie, filozofie), informační chování a informace ve zdravotnictví

Lyn RobinsonDalší příspěvek prezentovala Lyn Robinson z Velké Británie. V první části vymezila obor LIS (Library and Information science), který rozdělila na historicky starší Library science (orientace na sbírky a jejich „životní cyklus“) a mladší Information science, jež je často spojována s dokumentalistikou. Problematika dokumentů a jejich zpracování byla v jejím příspěvku pomyslným středobodem. Před prezentací domovského institutu Robinson zdůraznila centrální pozici etiky a hodnot v našem oboru.

City University London nabízí studium LIS na magisterském stupni, a to Library Science či Information Science. Na něj může úspěšný absolvent navázat v doktorském studiu. Celý obor je orientován více technicky. Závěr přednášky byl věnován mezioborovým průnikům (informatika, HCI, publikování, digital humanities, data science).

Již brzy se můžete na Inflow dočkat rozhovoru s paní doktorkou, který pro vás připravuje Jan Hrabal.

Coffee break

cofffe break

Michael Seadle

  • profesor a děkan Filozofické fakulty na Humboldtově univerzitě v Berlíně, též ředitel Berlin School of Library and Information Science, která patří do mezinárodního spolku iSchool Caucus
  • také je členem Executive Committee of the iSchools
  • zaměřuje se především na digitální knihovny, problematiku dlouhodobého uchovávání dokumentů a autorské právo

 Michael Seadle

Po výborném coffee breaku přišel na řadu Michael Seadle, který věnoval představení kurikula svého berlínského pracoviště celých 30 sekund. Jeho záměrem bylo nastínit současné trendy v oboru v širším kontextu.

Seadle prezentaci uvedl tvrzením, že papír je zastaralá technologie a naše pozornost by se měla přesunout k digitálnímu obsahu. Přitom je zajímavé, jak velký vliv mají digitální technologie ve srovnání s tím, jaký nepatrný zlomek historie lidstva jsou ve společnosti používány. Na základě této změny musíme každopádně získat nové kompetence.

Poté se jeho pozornost přesunula k iSchools, jejichž vnik byl reakcí špiček oboru na nové výzvy a řešení nutnosti redefinovat kurikula pro zachování uplatnitelnosti. Seadle se nebránil přiznat, že šlo svým způsobem o marketingový trik. Také byl kladen značný důraz na interdisciplinaritu (IT, etnografie, sociologie, ekonomie, právo apod.). U zmíněné informatiky uvedl, že není nutné, aby absolventi LIS uměli psát aplikace či weby. Očekává se však alespoň základní znalost kódu a pravidel programování. Jako klíčovou kompetenci a součást dnešní běžné gramotnosti označil statistiku.

Svůj příspěvek Seadle zakončil těmto slovy:

„Studying information today is an academic discipline, not training program for people working in libraries or other cultural institutions. Today information science scholars and practitioners play an active intellectual role. The era of librarians as servants is past.”

Jela Steinerová

  • profesorka na Katedře knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislavě
  • vedoucí projektů VEGA, autorka monografií a několika učebnic
  • zaměřuje se nejen na informační chování člověka, ale v poslední době také na informační ekologii v akademickém prostředí

Jako poslední přednášející v dopoledním bloku vystoupila Jela Steinerová. Celá prezentace podrobně představovala kurikula bakalářského, magisterského i doktorského studia. Paní profesorka uvedla 4 základní pilíře informační vědy v pojetí jejího ústavu: vyhledávání informací, informační chování, bibliometrie a webometrie, digitální knihovny. Další část se týkala výzkumu absolventských prací (2001–2010), jehož výsledky jsou dostupné na ProInflow. Na závěr byl zmíněn aktuální výzkum informačního chování doktorandů.

Po této přednášce následovala pauza na oběd. Odpolední část prvního dne konference byla věnována českým školám. Ze zástupců se bohužel nedostavila paní doktorka Jindra Planková ze Slezské univerzity v Opavě (Ústav informatiky, Oddělení informační vědy).

Michal Lorenz

Michal Lorenz

Odpolední blok odstartoval Michal Lorenz, který v historickém úvodu své prezentace zmínil „informační válku“ mezi knihovníky a dokumentalisty a krizi identity v oboru. Hlavní část byla věnována mapování změn Bc. i Mgr. kurikula KISKu pomocí Vennových diagramů a průniků mezi nimi. V nich identifikoval 2 směry, a to Library science (znaky: books, people, libraries) a Information studies (znaky: information, people, technology). Intenzita znaků a převaha různých směrů se postupně měnila v průběhu času (1991, 1998, 2001, 2005, 2014). Michal Lorenz svůj příspěvek nakonec uzavřel představením plánovaných bakalářských specializací a specializací magisterských, které jsou nyní nabízeny již druhý rokem. Těmi chce KISK směřovat ke konceptu iSchools.

Barbora Drobíková

Barbora Drobíková

Posledním příspěvkem tohoto dne byla prezentace paní doktorky Drobíkové, která představila historii svého působiště, jehož počátky sahají do první poloviny 20. století. Zbytek přednášky byl věnován aktuální a budoucí podobně kurikula pražského ÚISKu. V současné době je možné studovat bakalářské studium, magisterské ve 2 programech a doktorské. Prvním z magisterských programů jsou Studia nových médií. Druhý program se nazývá Informační studia a knihovnictví, kde se studenti mohou profilovat ve 3 specializacích (informační věda, knihovnictví, knihověda). Zmíněné programy čekají v budoucnu změny.

První den konference uzavřela panelová diskuze, jíž se účastnili všichni výše uvedení přednášející. Byla probírána témata jako současné trendy ve výzkumu v oboru, potřebnost marketingu v kurikulech LIS a metody evaluace výuky.

Panelová diskuze

panelová diskuze

Program INFODAYS tímto samozřejmě neskončil. Druhý a třetí den byly více orientovány na studenty. Ve čtvrtek prezentovaly firmy své knihovní systémy a pátek patřil absolventům a odborníkům na HR a oděvnictví. Páteční přednášky ve svém příspěvku shrne Daniela Riedlová.

Tweety nejen z tohoto dne si můžete přečíst pod hashtagem #infodays14.

InfoDays

Maruška Ondrášková & Daniela Riedlová & Petr Kalíšek

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback